Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Det er i hvert fall en gåte hvor etterkommerne i dag befinner seg. Er det deg og meg?

De fleste stammene er i dag kommet til Israel. Gud hadde kontroll på hvor disse var. Vi ser fra åp.7 at disse stammene er i Israel når den den store trengsel setter inn. Om jødene er hvite, gule, røde eller svart, betyr det ingenting, bare de tilhører Israels stamme.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Takk til deg, Terje Johs. Johansen, som følte kall til å svare. Har du bevart din barnetro selv om du kanskje er teolog

Jeg er ingen teolog, men å påstå at de tørre ben ikke er jødene som kommer tilbake nå i endetiden, blir å bomme helt på målet. Det du har blitt lært opp med er rett og slett det vi kaller erstatningsteologi noe kirken har lira ut av seg i alle år. Menigheten eller kirken har aldri tatt over Israels posisjon. Gud har aldri forkastet Israel. Vi som er hedninger etter kjødet og har kommet til tro på Jesus, vi har fått del i Guds løfter sammen med jødene. Vi har aldri tatt jødenes plass i frelses historien. De tørre ben er jødenes oppreising nå i denne tiden. De har kommet fra alle land i verden som de var adspredt i fra år.70 e.kr. til 1948. Jeremias skriver i sitt 16 kapt.  Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mere skal sies: Så sant Herren lever, han som som førte Israels barn opp fra Egyptens land,men: Så sant Herren lever, som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. v.14-15.

Det å synse om at ikke Gud har ført jødene hjem til sitt land i dag, beror på en ting at deres øyne er gjenklistret og at de er fullstendig blinde. Herrene sier: De skal se og se, men de skal ikke se.

De som påstår at jødene som bor i Israel ikke er de ekte jødene, er falske profeter i denne tiden. Det å påstå at Israel okkuperer palestina må være total avskjermet fra sannheten. Husk at hele dette landområde er fra gammelt av det gamle Israel som Gud skal snart sette i stand for å ta imot resten av jødene som bor rundt omkring i hele verden. Det bor ennå flere millioner jøder som Herren skal ha hjem til løfteslandet, Israel.

Vil ta med et skriftsted fra Jeremias 31.   Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens yterste ende;blandt dem er det både blinde og halte, både fruktsommelige og fødende, som en stor skare skal de komme tilbake. v8.  Dette skjedde i 1948 da de kom fra russland og Marokko, fra Egypt og fra andre arabiske land kom de tilbake til et land deres forfedre ble jaget ut av.

Hva prester og proster har å si i denne tiden om Israel, er bare vond musikk i våre ører. Disse prestene er så gjennomsyra av Israelsfiendtlig propaganda som er klekket ut fra menighets fakultetet av ugjenfødte personer. Det er en tragedie at slike har fått stå frem med sine teser, noe de ikke forstår noe av selv.

Du som påstår at du er en kristen kan selv gå til romerbrevet 11. Jeg sier altså, sier Paulus. Har Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er en Israelitt, sier Paulus. En fra Abrahams slekt, fra benjamins stamme. Hadde Gud forkastet jødene hadde Paulus aldri blitt frelst. Han sier videre: Gud har ikke forkastet sitt folk,v.2. Videre i dette kapitlet taler Paulus om jødene som engang ble avhugget som grener på det ekte oljetreet pågrunn av deres vanntro. Så tar Gud grenen fra et vilt oljetre som er hedningene og poder det inn på det ekte oljetre slik at vi hedninger i kjøttet kan bli frelst. Men en dag skal Herren igjen innpode de ekte grenene inn på det ekte treet igjen.v.23-24. For Paulus sier i v.26: Således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion, ( ikke palestina) skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob...

Nei, du er helt på villspor når du mener at jødene ikke har noe arv i Israel. Dette er erstattningsteologi på det verste.  Israel er Guds velsignede land. Se Esaia 19,25

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Mange er derfor usikre på om jødene er kvalifiserte til å få landet sitt tilbake når situasjonen er som den er. Må de ikke først omvende seg som folk, før de kan innta landet? «Jeg spørger kun. Mitt kall er ei at svare», for jeg har ingen teologisk kompetanse.

Først må jeg si at Israel er Guds land. Det var Gud som førte jødene i 1948 tilbake til sitt land etter at de har vært ute i diasporaen i 2000 år. Omvendelsen til å tro på Jesus har ikke skjedd enda. De er en vanlig sekulær stat som Gud arbeider med pågrunn av hans løfter til Israel. En dag skal Israel og jødene bli frelst på en dag, og dette skjer ved hans synlige komme på Oljeberget. Åp.19 og 20.

Jeg vil ta med en profeti fra Esekiel det 37 kapt:  Herrens hånd kom over meg, og Herren førte meg i ånden ut og satte meg ned midt i dalen, og den var full av ben.

Og han førte meg rundt omkring dem, og jeg så at de lå der i store mengder utover dalen, og de var aldeles tørre.

Og han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre, Israels Gud, du vet det!Da sa han til meg: Profeter om disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord! Så sier Herren, Israels Gud, til disse ben: Se, jeg lar det komme livsånde i dere, og dere skal bli levende.

Jeg vil legge sener på dere og la det komme kjøtt på dere og dekke dere med hud og gi livsånde i dere, og dere skal bli levende, og dere skal kjenne at jeg er Herren.

Og jeg profeterte således som det var befalt meg, og mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd; det ble et bulder, og benene nærmet seg hverandre. Og jeg så, og se, det kom sener og kjøtt på dem, og ovenpå det dro det seg hud over dem, men livsånde var det ikke i dem.

Da sa han til meg: Profeter og tal til livsånden! Profeter, menneskesønn, og si til livsånden: Så sier Herren, Israels Gud: Kom du livsånde fra de fire vinder og blås på disse drepte menn, så de kan bli levende! Og jeg profeterte således som han hadde befalt meg, og livsånden kom i dem, og de ble levende og stod opp på sine føtter, en meget, meget stor hær.

Og han sa til meg: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus. Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne; vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren,når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av deres graver.

Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli levende, og jeg vil bosette dere i deres land, og dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Esek.37.1-14

Dette skjedde som sagt i 1948 da Israel fikk sitt land tilbake. Disse menneskene som menneskeheten hadde glemt, glemte ikke Gud. Jødene som var spredt utover hele verden, ble samlet sammen og ført til sitt land. Her vil Herren rense dem og gi dem livsånden tilbake. Et folkeferd som hele verden har prøvd å utslette har nå vendt seg tilbake til fedrenes land som Gud har gitt dem. Jødene har ikke omvendt seg pr, i dag, men Gud sier de skal en dag etter den store trengsel omvende seg og bli frelst.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden

Jesus kom jo ikke til oss for å dømme og straffe oss, men frelse oss. Hva skulle han frelse oss ut fra? Fra en evig fortapelse. Johs. 3,16. Og hva ville han frelse oss inn i? Jo. Inn i himmelen hvor han ville ha et samfunn med oss. Han elsket oss så mye at han kom ned og gav sitt liv for oss. Han tok all din synd opp på korset og avstraffet synden der. I utgangspunktet er du nå en fri mann, fri fra synden. Men dette må tas i mot i tro. Troen er først og fremst en gave fra Gud, men også en frukt som kommer av forkynnelsen som også er en gave av nåde. Vi er alle født inn i denne verden med synd som vår tilstand. Denne synden som djevelen innførte fikk vi da de to første menneskene falt i synd. Derfor har vi arvet denne synden. Men Jesus som skapte oss ville redde oss ut av dette ved at han selv kom ned fra himmelen, ikledd en menneskekropp. Med denne kroppen som var syndfri og som Gud Fader gav ham da han kom ned og ble inkarnet i Marias kropp som fødte ham på menneskelig måte, døde han for oss med. Jesus kom for å dø for oss. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes , men ha evig liv.

Det å tro på Jesus og hva han har gjort for deg, er kanskje for enkelt for deg. Tenk at han har gjort alt. Der er bare å ta det i mot og takke for at han har beregnet deg også inn i det himmelske. Det som fattes hos deg er at du må høre evangeliet. Da kommer troen. Troen kommer av hørelsen. Når du kommer under forkynnelsen velger du enten å tro eller forkaste det. Forkaster du det har du selv valgt bort Jesus. Som Jesus sa til meg da jeg kom i syndenød og ble frelst, var at han sa: Du kan godt leve uten meg den tid du lever her nede, men du kan aldri dø uten meg. Forkaster du meg, vil du gå fortapt. Ikke fordi du har gjort så mye galt etc. Men fordi du er har en syndig natur som strider i mot Gud. For å komme til himmelen må du fødes på nytt. Dette gjør Jesus da du tar ham i mot. Lykke til!

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Hva er galt med å ta en øl med samboeren, og deretter ha sex på hybelen?

Les dette en gang til, Tengesdal. Her skulle disse komme fra et "salig" møte, går så og tar en øl eller kanskje tre og så går på hybelen og har sex. Først kunne vel dette ikke være noe særlig salig møte de kom i fra, og så skulle rusen erstattes med øl, og tilslutt skulle et par ha sex utenfor et ekteskap. Trist å høre at du ikke forstår at slik levemåte blant kristne ikke hører det åndelige livet til. Det er ikke noe rart at møtene blant unge er bare et skuespill når vi har slike holdninger i blant oss som vi hører Tengesdal har. Har du noen gang hørt om helliggjørelse?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere