Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Boikott

Publisert nesten 5 år siden

De som styrer kommunen i trønderlag må være individer som skulle finne seg en annen jobb, straks. Det å boikotte varer som er laget eller produsert i Palestina blir det bare palestinerne selv som lider av det. De arbeider for Israel og de selger disse varene for å få til livets opphold. Ved et slik boikott blir det samme som å røyke ut reven og til slutt ta livet av dem. Går det an å bli dummere?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Hvor har du det fra?

Jeg siterte deg dette i hebr.10.5   Derfor sier han (Jesus) idet han treder inn i verden. Et legeme laget du til meg.  Gud deler ikke dette mirakelet med noen menneske selv om han brukte et menneske til å føde ham. Maria var kun et redskap for Gud fordi hun var jomfru og at hun kom fra Davids ætt som profetiene sa han skulle komme ifra.

Men jeg vil også spørre deg hvor du har din påstand fra?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Hvor har du det fra?

Jeg siterte deg dette i hebr.10.5   Derfor sier han (Jesus) idet han treder inn i verden. Et legeme laget du til meg.  Gud deler ikke dette mirakelet med noen menneske selv om han brukte et menneske til å føde ham. Maria var kun et redskap for Gud fordi hun var jomfru og at hun kom fra Davids ætt som profetiene sa han skulle komme ifra.

Men jeg vil også spørre deg hvor du har din påstand fra?

Gå til kommentaren

Jesu legeme

Publisert nesten 5 år siden
Jomfru Maria blir insimert av DHÅ og da blir hele hennes kropp helligjort.  Hennes kropp renses - hennes kropp blir helligjort - og  ikledd det rettferdige legeme.

Hvor i all verden har du dette i fra? Her blir bibelen tolket på et verdslig og menneskelig måte. Gud ved DHÅ insimerte ikke Maria. Jesu legeme ble laget i himmelen for hebr, forfatter skriver følgende: Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gaver ville du ikke ha, MEN ET LEGEME LAGET DU FOR MEG... 10.5

Jesus ble lagt i Marias mage ved inkarnasjon som et foster som Gud selv hadde dannet. Derfor hadde Jesus et legeme uten synd og det blodet som fløt i hans årer var fra Faderen. Jesus hadde ingenting av Marias natur i seg, for da hadde han vært en synder som oss. Husk at Maria må også stå en dag opp av graven hvor hun blir forvandlet slik som du og jeg, og sammen med de levende i Kristus skal hun rykkes opp i luften og inn i himmelen på samme måte som oss. 1.tess.4.13-18. Maria har ingen bakdør til himmelen selv om hun fikk den gaven å fødte Jesus. Det er ingen mystikk som følger henne, men i nåde fikk hun den ære å fødte ham. Maria har like mye synd i sitt legeme som oss andre, derfor må også hun forvandles og ikle seg det nye menneske ved forvandlingen.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Men allikevel så tror jeg også på hva Jesus gjorde på korset. Der betalte Jesus straffen for allle som er fortapte. Jesus tok vår straff på seg. Og den gaven gir Jesus til alle, selv de som aldri har hørt om Jesus før. Det mener du kanskje er feil. Men det er fordi du har et egoistisk trossyn hvor du er trygg i din egen frelse.

Jeg også tror på hva Jesus gjorde på korset. Det var ikke ved gull eller sølv  jeg ble vunnet for evigheten, men gjennom Jesu blod. Det er flott at du også tror på dette. Derfor er du vel litt rask med fordømmelse her.

Jeg kan ikke ut i fra skriftene se at det å være rik skulle være noe hinder for evigheten. Det er ikke synd å være rik. Det er bare det at de rike har fått dette til å forvalte rikdommen riktig. Hadde vi ikke hatt rike mennesker, hadde heller ingen fattig fått hjelp. Nå er det vel slik at de rike ikke er så flinke til å se til de fattige, men det får de stå å svare for selv engang, Men at rike ikke skulle komme til himmelen blir vel noe galt fremstilt av deg. Nå var det slik på Jesu tid under loven en plikt til å betale tienden. Den skulle gå til staten og til templet. Når vi går inn videre i nt er dette ikke pålagt menigheten å gi tiende. Paulus påpekte at det er bedre med en glad giver som ga det han kunne enn å gi med tvang å være sur.

Du spør om det er bare de kristne i dag som blir frelst? Svaret er: De som døde i kristus og som er i paradis i dag skal jo stå opp fra gravene med ett nytt legeme, står det, og vi som lever og er frelst da dette skjer, skal sammen bli forvandlet og bli rykket opp i skyer for å møte Jesus. 1.tess.4.13-18. Da Jesus døde på korset ble alle mennesker iberegnet i frelsen. Men alle tar ikke mot dette tilbudet fra Jesus slik at de som ikke tar i mot Jesus og dør, vil komme til doms. Det er ingen frelse etter døden. Katolikkene lærer om skjærsilden, noe bibelen aldri har lært om. Dette er rett og slett vranglære. Det er her på jorden man tar valget om frelsen. Det er ingen her på jorden som har noe krav å komme til himmelen. Nei, frelsen er av bare nåde. Både du og jeg var engang fortapte før vi ble frelst. Men så fikk vi dette nådekallet til å ta imot Jesus. Dette gjaldt både rike og fattige mennesker. Men ikke alle tror på dette fordi vi har en fiende som stadig sår ugress og som får folk til å ikke tro. Jeg var ganske hardt utpå syndelivet da Jesus fant meg. Han sa ikke til meg at jeg skulle selge alt jeg hadde eller gi alt til de fattige for å bli frelst. Nei, Han sa til meg. "Kom som du er". Derfor er det bare nåde at vi er frelst. Dette kan skje for alle.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere