Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Det skrives om at Kristi etterfølgere har hatt de samme våpen til sin rådighet når de har forsøkt å rive ned "politisk korrekte" festninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen hos Gud».http://www.verdidebatt.no/innlegg/11754406-alle-mot-en

Vel, når Paulus beskriver tankebygninger som rives ned, er de kanskje også ment politisk, hva vet jeg? Men i alle fall kan man lese om Kristi etterkommere hos Jes.53.10-12, og i Rom.9 kan man lese om Guds vei med Israel. Så hvis en leser dette kapittelet, så skjønner vel de fleste at Gud søker rettferdighet, og har sett inn i glasskulen i v30-32? Da er det ikke sikkert at det er dette han søker: https://www.nrk.no/nyheter/israels-bosettinger-pa-vestbredden-1.11463356– for dette er gjerninger og til dels dårlig tro om hva dom går ut på?... les hva Joh.16.7-8 sier om hva Talsmannen skal gjøre når han kommer.

Eller hva er det kristi etterkommere har lært? Matt.9.13: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer...

Gå til innlegget

Historisk fall i CO2 ikke målbart

Publisert over 1 år siden

Nye tall og analyser de siste ukene har bekreftet det mange antok: Coronakrisen har ført til en massiv nedgang i utslipp av forurensing og CO2. Verdens CO2-utslipp vil i år falle nesten 8 prosent, tror Det internasjonale energibyrået (IEA).Selv om utslippsfallet blir historisk stort, vil det trolig ikke engang være merkbart i målingene av lufta. - https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/05/15/195677802/historisk-fall-i-klimautslippene-under-coronakrise

Med andre ord er målingene historieløs, det er bare når man legger sammen tall på papiret man får høye summer som klimaforskere mener er årsaken til alt mulig som har med endringer av vær og temperaturer å gjøre, men slik er det jo ikke, det har jo laboratorieforsøk allerede vist.

Man burde heller vri fokuset på hvilke mekanismer som er i stand til å gjøre Sahara til en ørken på relativ kort tid, eller at Grønland har vært bevokst med skog, og det samme har Antarktis, og det uten at man kan skylde på menneskelig aktivitet?

Forskere som mener noe annet om klimaforandringene hører man jo ikke på, antakelig fordi de er i mindretall? Det finnes ikke noe bevis for at det store flertallet har rett. Man kan jo si at av en mengde forskere, finnes det bare et fåtall som er vise, lytt heller til de vise som ofrer seg for saken!

Her er noen ord fra en pensjonert fysiker som snakker om klimaforskningen rett fra hjertet, og fra årelang og gratis forskning som man burde få opp forståelse for! Den har overskriften: 

En klimahistorie fra virkeligheten...

INNLEDNING 

FN-sambandet og de ledende norske klimaforskere og byråkrater uttaler: «FNs klimapanel er sikre på at utslipp fra oss mennesker er hovedårsaken til at klimaet endrer seg. Våre klimagassutslipp har varmet opp havet, smeltet snø og is og sørget for at havet har steget». 

I den virkelige verden er imidlertid ikke saken såpass enkel. Det er ingen uenighet om at klimaet har forandret seg, særlig siden midten av 70-årene, at CO2 er en drivhusgass, og at menneskelig aktivitet i noen grad har bidratt  til klimaendring og temperaturstigning.  

Men det foreligger en godt verifisert klimahistorikk fra de siste titusener av år, og vi vet at dramatiske endringer er det normale, og at de store endringene helt opp til 1950-årene skyldtes naturlige variasjoner, fordi det var først på denne tiden utslippene tok til å vokse.  Det er nok å nevne Den middelalderske  varmeperioden da det var 1 – 2 grader varmere enn i dag og Den lille istiden, da Themsen bunnfrøs vinterstid, og det var hungersnød i Europa. Dette er sikre eksempler på stor naturlig variabilitet.  

Den sentrale problemstillingen  i den vitenskapelige klimadebatten burde nå være: Hvor mye av den nåværende og fremtidige oppvarmingen er eller vil bli forårsaket av menneskeskapt drivhusgass?  Og hvor mye stammer fra naturlig klimavariabilitet som skyldes sola, havstrømmer, vulkanutbrudd osv. Dette er svært vanskelig fordi vi jo vet at klimaet kontinuerlig endrer seg uten menneskelig påvirkning, og det er høyst uvitenskapelig å trekke den slutning at naturlig variabilitet plutselig sluttet å gjøre seg gjeldende i midten 1800-tallet, eller som andre hevder, i 1950-årene.  

Så til tross for alle autoritative utsagn fra Klimapanelet,  foreligger  nå en meget sterk faglig uenighet.  Alle erfaringsdata, støttet av en lang rekke uavhengige forskere,  tyder i dag på at effekten av CO2 er liten og langt mindre enn det Klimapanelet inntil nylig har operert med, og at naturlig variabilitet dominerer. Jeg har oversikt over en rekke internasjonale og nasjonale petisjoner, med til sammen 38 000 underskrifter,  som på faglig grunnlag bestrider vesentlige deler av Klimapanelets konklusjoner.  

Et av de viktigste bidragene i denne rapporten er tillegget om Ernst-Georg Becks forskning, der han viser at CO2-nivået var likehøyt i 1940-årene som i dag, og høyt også på deler av 1800-tallet. 

Dette er bare et lite utdrag av hva han dokumenterer gjennom sin forskning, klikk på linken nedenfor og få med alt denne forskeren kan si noe om, fra drivhusgasser, temperaturforandringer, CO2 utslipp, naturlige klimavariabler, klimamodeller, havstigning, snømengder og is, diverse tiltak og klimatoppmøter, vindkraft, solstrøm, elbil og miljø, isbreer og CO2 historie. 

https://enerwe.no/files/2019/03/19/klimahistorie-rev-c.pdf

Ikke alt behøver å settes på kontoen for menneskelig aktivitet ?

https://www.nettavisen.no/livsstil/oppdagelse-pa-antarktis-forbloffer-forskerneskal-ikke-vaere-fysisk-mulig/3423921968.html -

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/solen-har-et-rekordlavt-aktivitetsnivå-det-får-forskere-til-å-reagere/ar-BB14d95V?ocid=spartandhp

Gå til innlegget

Gagarin og Guds usynlighet

Publisert over 1 år siden

Vårt land har lagt ut en artikkel av av en professor i bibelvitenskap om Yuri Gagarins som første astronaut i verdensrommet, hvor han bemerket seg at han ikke kunne se noen Gud. - Betyr det noe?

Vel, det betyr antakelig ikke annet enn at man lurer av og til hvor Gud har gjemt seg? Hvis man studerer Bibelen, vil man antakelig oppdage at han gjemmer seg i tiden? Leser man fra de som har opplysninger om Gud i Bibelen  (som fra Joh.1.18) vil man oppdage at teksten der opplyser oss om at ingen har noen gang sett Gud, men bare den enbårne som er Gud. Så det var i grunnen unødvendig å reise ut i verdensrommet for å se etter ham der, hadde man undersøkt skriften om det lot seg gjøre å oppsøke ham først?

Nå er vel skriften nesten motsatt å forstå om hvem som skal oppsøke hvem? Det er ikke vi som skal oppsøke ham, men han selv som kommer til oss når tiden er inne? Akkurat, i tiden er plassen hvor han gjemmer seg. Om noen aldri noen gang har sett ham, står det i Heb.8. at han vil komme med den nye pakten i dager som kommer... da skal ingen lengre undervise sin landsmann eller bror og si «kjenn Herren» for de skal alle kjenne meg, både små og store.

Men det er ikke godt for etterkommere fra Adam å forstå det som senere måtte komme, for så lenge man er bundet av tiden, så bygges det ennå på det som kalles det fullkomne. (Åp.10.7) I mitt forrige innlegg «Bibel quis?» tok jeg for meg fire navn, navnene har i og for seg betydning for forståelsen for det øvrige tekstinnholdet; Elisabet som er døperen Johannes mor, betyr nettopp at «Gud er fullkommen» - mens Johannes betyr «Guds nåde»

I 1.Kor.13.10 skriver Paulus om at når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt – altså det man ikke nå ennå forstår. Paulus skriver også om det synlige og det usynlige (i 2.Kor.4.18), og han forklarer klart og tydelig at det ikke er det synlige man har for øyet når man vil søke Gud, men det usynlige, for det synlige vil ta slutt. Det usynlige er evig. Ikke rart at Gagarin ikke så noen Gud... men det visste han vel kanskje om? Gud befinner seg ikke i vår synlige verden, men det er et samspill mellom det vi kjenner og vet eksisterer, og det man ennå ikke kjenner, det ukjente og usynlige. For å oppdage dette er man avhengige av vår vitenskap, Luk.11.52 kaller den for kunnskapens nøkkel.

Gå til innlegget

Bibel quis?

Publisert over 1 år siden

Hvordan stemmer Bibelen med angitt tid? Etter hva jeg erfarer når jeg leser fra Bibelen, er at innholdet stemmer dårlig med vår angitte tid. Selvfølgelig mangler jeg motsigelser fra motdebattanter, men nå debatterer man jo ikke lengre, men skriver et svar på tiltale – og det kan man jo gjøre?

Jeg velger meg ut noen ubesvarte spørsmål: 

Nr.1:  Når ble døperen Johannes født? - I følge Luk.1.36-38 var Elisabet allerede i sjette måned før engelen skulle komme over Maria.

I følge Luk.1.26f. ble det sendt ut et budskap til Maria da Elisabet var i sjette måned av engelen Gabriel: Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,  og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.  Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Spørsmål nr.2: På hvilken måte merker man et slikt kongedømme, lar han andre konger styre for seg, og lar han kongene styre folk med rettferdighet slik lovnaden er gitt? (1.Kor.15.24-28, Rom.3.29-30)

Spørsmål nr.3: Har den evige tid begynt alt, og hva gjør man i så fall med all annen tid? Eller spurt på en annen måte: Har ikke Jesu ord noen verdi når man leser fra Joh.6.38-40?: For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. - Altså er det noe alle vil kunne oppleve når tid ikke lengre måles i timer, dager og år? (Åp.10.5-6)

Hvis man tar for seg døperen Johannes fødsel igjen, fortelles det i Matt.11.12-13 at alle profetene og loven varte frem til døperen Johannes dager, og fra da av trenger himmelriket seg frem, og alle som trengte seg på rev det til seg...

Spørsmål nr.4: Hva vet man angående disse hendelsene, trenger himmelriket seg fortsatt frem, eller gjelder ikke evangelisten Matteus ord om falske messiaser og sammenligninger med Noahs dager i k.24.? Eller hva med de falske profetene som skulle gjøre store tegn og under som fører vill før den endelige Messias? I Åp.11.1-6 har de makt til å stoppe regnet og lukke himmelen... tok Matteus feil angående disse profetenes dager, at de varte frem til Johannes dager? Eller kom Johannes etter alle profetenes dager? (Luk.3.1-6) - Husk at Messias var født et halvt år etter!

Spørsmål nr.5: Når ble Jesu født? Eller gir Paulus noen gode svar på dette i A?: Gal.4.4: Men "i tidens fylde" sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. - og var "tidens fylde" rundt år 0, og med en innføring av vår kalender i 1582 og i år 1700 på grunn av dette? 

- B: Siden tidens fylde også nevnes som hele Guds frelsesplan i Ef.1.10, gikk denne i vasken for de som er født utenfor tidens fylde? - Altså i samme tidsrom som i spørsmål A.

- C?: 1.Kor.15.13: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 

- D: Eller hvordan fastsette hans fødsel i Paulus lignelse i 1.Kor.15.21-23 ?: Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. ...... Hvordan se dette i forhold Kristus egne ord i Joh.6.40 i spørsmål 3?

Lykke til med fortolkninger!


Gå til innlegget

Når det gjelder Bibelens utsagn om prester, er det kun Heb.7.14 -17 hvor Moses - det vil si ordningen under den første pakten (Heb.9), man kan lese om prestetjeneste fra Juda stamme: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men «gjennom kraften i et uforgjengelig liv». Han får jo dette vitnesbyrdet: Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.

Men ellers har Bibelen noe å utsette på den vanlige prestetjenesten under det som kalles «den jordiske helligdom» i forhold til det som kalles « Det Aller Helligste» som i Heb.8 defineres som den himmelske helligdommen.

 De to helligdommene nevnes så i Heb.9.1-10, og omtales som to rom, det jordiske rommet blir her kalt det forreste rommet og «Det Hellige» som fortsatt tilhører den første pakt. Et forheng skiller mellom dette og det innerste rommet som blir kalt «Det Aller Helligste» - og dermed den himmelske helligdommen. (Ny pakt, Heb.8.8-13) Det som Heb.9.1-10 så gjør, er sammenligne tjenestene i disse to rommene, og slår så fast at tjenesten i Det Aller helligste ikke er åpnet enda, så lenge den jordiske helligdommen ennå står.

De kan altså ikke fungere samtidig, noe som er godt forståelig da disse helligdommene skiller mellom forgjengelighet (jordisk liv) og uforgjengelighet (evig og himmelsk liv -* ingress) – disse kan ikke leves samtidig siden det ligger en oppstandelse dem i mellom. (Godt illustrert av Paulus i 1.Kor.15.- kapitlet om de dødes oppstandelse hvor man også gjenfinner Jesu inntreden til våre åndelige liv i himmelen ...)

Og Heb.9.9 gir vel et slags hint om at man aldri vil nå frem til Gud med vår jordiske samvittighet, det er som reglene om mat og drikke og alle andre slags renselser... de er bare ytre påvirkninger/forskrifter – de gjelder frem til tiden da den rette ordning blir innført. (1.Kor.15.51-57)

Mange ønsker nok å innføre slike ordninger, men hva hjelper vel det når det fortsatt er jordisk og bare kan innføres når tiden er inne for det? (se Heb.12.27-29) Så da har vel ikke Melkisedek begynt sin tjeneste ennå siden den/de jordiske helligdom/er fortsatt står? Heb.7.1-17 / v9: Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham.

Noen prester fra Juda stamme har man vel aldri historisk sett truffet på? Men det er antakelig disse som nevnes i Åp.20.6? : Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere