Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Menneskebud

Publisert rundt 12 år siden

I Jesaja 29.12-13 kan en lese om hvor håpløs skriftene er i det som kalles boken (Bibelen), den tar for seg ordene i den i v11 som ord som er forseglet, og gir en den til en som skjønner skrift og sier: Les dette! - så sier han: Jeg kan ikke fordi den er forseglet. Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift.

Og Herren sier om dette folket: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud de har lært, vil jeg fremdeles gå underlig fram mot dette folket, underlig og forunderlig...

Men hva mener Jesaja egentlig med dette med menneskebud? Under v13 kan en slå opp på henvisninger til andre skriftsteder som omhandler det samme, og det er på en slik måte en får fram sammenhenger, og får vite årsaksammenheng.

Matt.15.9: Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.

Hva betyr engentlig dette, og hva er årsaken? Når jeg slår opp i Mark.7.7ff forstår en mer, v8-13: Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter! For Moses har sagt: Du skal hedre din far og din mor! Og: Den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier: Dersom en mann sier til far eller mor: Det du skulle hatt til hjelp av meg, skal være en korban - det vil si, en gave til tempelet, da lar dere ham ikke lengre få gjøre noe for far eller mor. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.

Jeg ser dette er mer i forbindelse med min tråd "Plutos scenskifte" under teologi, hvor jeg nevner finanskrisen og hvilken effekt den kan få for religion.

Er det noen som forstår noe av forklaringen til tilsidesettelsen av budet?

Gå til innlegget

Plutos scenskifte

Publisert rundt 12 år siden

Plutos seneskifte

I følge astrolog Per Henrik Gullfoss vil Pluto snart flytte seg over i et nytt stjernetegn og skriver følgende:

Når Pluto flytter seg over i et nytt stjernetegn, skjer det en endring i verdens mentalitet, det blir et sceneskifte. Sist den byttet tegn, rundt 1990, skjedde Sovjetunionens sammenbrudd. Alle astrologer visst at det ville skje, hevder Gullfoss.

Samtidig representerer skiftet en ny periode der religiøs fanatisme og konflikter ville dominere verden. I følge verdenshoroskopet blir det snart slutt på det. For nå som Pluto ikke lengre befinner seg i Skytten, men i Steinbukken, kommer religion mer i bakleksa, og det meste vil handle om kamp og makt og ressurser.

Nyorientering mot gammel makt, nådeløst på begge sider. Kina vil få en nøkkelrolle, og det er slett ikke sikkert at demokratiet, slik vi kjenner det i dag, vil overleve. Små nasjoner vil måtte underordne seg større enheter sier stjernene. Det blir en skummel tid, sier Gullfoss, som likevel er optimist, ordet “Krise” kommer av det greske ordet “Krisos” og betyr når alt kommer til alt “mulighet til vekst”

Nå er jeg en ganske nøktern person når det gjelder horoskoper og stjernetydning av ting som skal skje i fremtid, men noen astrologer kan faktisk sine ting rimelig bra, og det er en kjent sak at store menn bruker astrologisk veiledning under dekke av personlig rådgiver. Gullfoss forutså nemlig den økonomiske krisen som kom i fjor allerede i 1998, og hevder at det blir urolige tider fram til 2018.

Jeg lurer derfor på om det er Pluto som skal iverksette det Bibelen beskriver som “frafallet” som omtales i 2.Tess.2.3 og begynnelsen på det: Først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.

Dyret i Åp.13.k. er beskrevet som en drage, og alle vet at Kina er en drake, både kunstnerisk, men også i den store verdenssammenhengen. I denne anledningen nevner Gullfoss at de som ikke er villige til å forandre seg, vil bli presset til det, ellers blir de lik dinosaurene - truet med utrydning.

Hva har vi egentlig i vente? Mulighet for vekst i likhet med treet i Dan.4.20?

Gå til innlegget

Spenning i hverdagen

Publisert rundt 12 år siden

Spenning i hverdagen

Et emne som flere har spurt seg om, hva har dette med teologi å gjøre, er tråden Obamas fødselssertifikat.

Mange bruker skriftene til å sammenligne aktuelle lands ledere og kandidater for å sannsynliggjøre bibelske profetier, slike innlegg som gjør det hele til spekulasjoner og ryktespredning.

Når kandidater som Bush og Obama blir veid opp mot bibelske profetier, kan en jo spørre seg hvilke andre har tidligere vært på en slik liste, hva med for eksempel Hitler?

Lenge ble det spekulert i at han ikke var død, og at det ikke var ham som de fant liket av, men tanntekniske beviser fastslo at det var ham.

Men enda var det en hard kjerne som mente at han var antikrist og ville komme til makten igjen. Slike ting er med på å sette spenning i hverdagen for slike som driver med spekulasjoner, men er de vel begrunnet av de som setter slikt fram?

Spekulanter finnes det nok av, de lever av sin egen spenning og oppfinnsomhet, men når en skal fremstille et lands leder for antikrist, bør en sette seg inn i hva det er en selv holder på med, og hva skriftene gjennom hele bibelen kan fortelle om antikrist før en lager propaganda om dette emnet.

Antikrist er nevnt med mange navn i skriftene, og skulle være lett å spore ved hjelp av en bibelordliste, eller ved at man har bibelen på data med egen ordliste.

I 1.Joh.2.22 er han identisk med ”Løgneren” og i 2.Joh.7 har han også fått et annet navn, ”Forføreren”, og disse to tileggsopplysningene bringer oss videre i jakten.

Men hvordan skal man få avdekket hvem løgneren er når skriften forteller oss at hvert menneske er en løgner? (Sal.116.11)

Må vi ikke kombinere utsagnene om antikrist som både som løgner og forfører?

Jo visst er det så:

Jer.23.32:

Se, jeg kommer over dem som bærer fram løgndrømmer, sier Herren, som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og de gjør ikke dette folk noe gagn, sier Herren.

Og videre finner en dette utsagn i Joh.8.44:

Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnernes far*.

*Henviser til  siste avsnitt. (Det onde* som du spør meg om)

Så har vi fått enda et ord med i avsløringen av antikrist - djevelen, og søker en i ordlisten på djevelen finner en det ut ganske så raskt at:

Den store drage som ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Åp.12.9

Så da vet en jo at Slangen som forførte Eva neppe kan være verken Hitler, Bush eller Obama for den saks skyld?

Men Jesus sier om djevelen:

Joh.8.55: Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere. Men jeg kjenner ham og holder hans ord.

Ja, hvorfor skulle ikke Jesus kjenne ham? Han ble jo utfordret av djevelen i 40 døgn i ørkenen, Matt.4.1-2.

Men vi skulle ikke kjenne verken djevelen eller Jesus for den saks skyld, jeg henviser til ovenstående vers: ”Dere kjenner ham ikke”, og til Joh.1,10: ”Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.”

Jeg viser også til Matt.17.12; ”Men jeg sier dere at Elias er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen lide under dem.”

Og samtidig til Jes.53.5: ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.”

Vi vil ikke kjenne Jesu første komme fordi:

Han skjøt opp som en kvist* for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Jes.53.2

Nå begynner dette virkelig og engasjere meg også!

Når ble Jesus straffet for våre overtredelser, og freden, hvor ble det av freden? Når fikk Jesus sitt sår for at vi skulle få legedom?

Jo, Jesus døde på korset hevder de fleste, ja, skriften sier så, men hvem forstår skriften hvis en ikke lærer seg å tyde den? For Jesus forkynte jo bare i lignelser til folk. Så hvordan er det da mulig å lese rett frem at han ble korsfestet da dette er en lignelse?

Prater ikke vi også i billedspråk når en faktisk mener noe annet?, jeg nevner bl.a. ordtak som inneholder mye billedtale.

Ifølge teksten ble Jesus hengt på korset og døde, men i teksten ovenfor ble han bare såret - fordi han hadde et botemiddel både for seg selv og andre - legedom for at vi skulle ha fred. Har vi fått fred da?

Nei, slettes ikke, skriftene er Guds egen skrift og indikerer så vel både fortid, nåtid og fremtid, fordi evigheten er alt blitt til, og rom og tid er Gud herre over.

Her er det nok stoff å fundere over.

Apokryfene som er en tidligere del av Bibelen forteller også om antikrist som skal komme til oss i endetiden, her beskrives dette som ”Mannen som kom opp av havdypet”

Som står under sjette syn (4.Esra, kap.12.51 - 13.56)

Denne mannen er identisk med bibelens omtale av morgenrødens sønn, som er falt ned fra himmelen som en stjerne i Jes.14.12, og igjen identisk med den store drage som ble kastet ned på jorden, som satan, djevelen og forføreren antikrist (Åp.12.9)

(Noen hevder dette er G.W. Bush???)

En kan faktisk se at himmelens hær som blir fullført på Guds hviledag, den syvende dag (1.M.2.1) er likt med endetidens satanistiske og forføreriske hær:

Himmelens hær er Satans verk: ”Når du løfter dine øyne til himmelen, og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du ikke la deg forføre, så du begynner å tilbe dem og dyrke dem. Det har Herren din Gud overlatt til alle folkene under himmelen.” (5.M.4.19, 17.3)

Når en ser hvilken fantasisk og unik bok Bibelen er, ser en klart og tydelig at det er en bok som opplyser oss om kommende ting og katastrofer, men også samtidig er en bok som oppmuntrer oss om evig frelse, og oppklarer ting like mye som den fordunkler.

En kan jo bare holde seg til temaet for å finne det ut! Og jeg slår opp og leser videre i Apg.7.42:

”Men Gud vende seg bort og overgav dem til å dyrke himmelens hær, som det står skrevet i profetiens bok: Israels hus! Gav dere meg vel slaktoffer og andre offer i førti år i ørkenen?

Mange mener og regner Bibelen som en historiebok, og mener ting fra GT er gammel historie, det er jo på en måte riktig, fordi hele Bibelen forteller om de samme ting som skal komme som også  har hent i tidligere tider, men på helt andre tidspunkt enn historikerne mener og tror.     Pred.1.9-11

Derfor sammensmelter begynnelsen av skapelseshistorien sammen med endetids - profetiene, overrasket?

Dan.8.10 om det lille horn (Guds rike), som vokste seg overmåte stor mot sør, øst, og mot det fagre land (Også Dan.11.16,41) :

”Det skal vokse helt opp til himmelens hær og kaste noen av hæren og av stjernene til jorden og tråkket dem ned.”

Og i vers 13 snakkes der om frafallet at både hær og helligdom overgis til å bli tråkket ned. Dette er det skriftene forteller om som det første som må komme- frafallet.

Er det ikke hedningene det profeteres om, emnet handler om himmelens hær som fullføres på Guds syvende skaperdag/hviledag/sabbat i 1.M.2.1?

Ja, men jord og himmel er jo allerede skapt!

JA! Men hva med å gjenskape det som går fortapt? Med en ny himmel og en ny jord?

Liksom Noah forkastet den gamle verden, skulle det komme en ny? (2.Pet.2.5)

De Apokryfiske skrifter gir mange og gode forklaringer til de hellige skrifter for øvrig, som forteller om Guds hevn over de onde. (Etterskrift, 4.Esra,kap.15-16)

(*fra et sedertre, plantet som et piletre, som ble til et vintre, Esek.17.4-6,22, Joh.15.1,5 - Jesus og det sanne vintre)

4.Esra,15.28: Et fryktelig syn skal vise seg i øst. Horder fra Arabia stormer fram med mange stridsvogner, lik draker. Fra første dag skal lyden av deres pusting og pesing lyde over jorden så alle som hører dem, skal frykte og skjelve….

I 4.Esra (Femte syn),10.60 -12.50 fortelles det om synet av Ørnen. (også i fortellingen om vintreet (Jesus) i Esek.17.kap, (v7)), hvorpå synet tolkes, 4.Esra,12.3-40) og ørnen er da likt med det fjerde verdensrike som skal komme, jevnført med bibelens Åp.4.7: det fjerde livsvesen er likt en ørn i flukt.

Endetidstegn

Hva tegnene angår, skal det komme dager da stor uro skal komme over all jordens folk. Da skal sannheten vei bli skjult, og verden skal være uten gudsfrykt. Ondskapen skal vokse seg sterk, værre enn noe du har sett eller hørt. Det landet som du nå ser styre verden, skal bli til en ødemark der ingen kan bo eller ferdes. Dersom han lar deg leve lenge nok, vil du senere se dette landet styrte i ulykke, brått skal solen skinne om natten og månen om dagen. Blod skal dryppe fra trærne, og steinene skal tale.

Folkeslag skal komme i opprør og stjernenes baner endres. En konge som ingen vil ha, skal herske over jorden. Selv fuglene vil dra bort.

Sodomahavet skal skylle fisk på land. Og en som de mange ikke kjenner (satan og djevelen (Joh.1.10) skal la sin stemme høre om natten. Alle skal høre ham. Mange steder skal jorden slå sprekker og sprute ild uten stans.

Dyrene på marken skal flykte bort; kvinner skal føde vanskapte barn i sin månedlige blødning: ferskvann skal bli salt. Overalt skal venner kjempe mot venner.

Da skal forstanden skjule seg og visdommen trekke seg tilbake til sitt kammer.

Mange skal lete etter den, men ingen skal finne den. Urettferdighet og ondskap skal strømme ut over jorden.

Den rike skal spørre den andre: “Har du sett noe til rettferdighet eller til en som handler rett? Men svaret blir nei. På den tiden skal menneskene håpe, men forgjevest, de skal streve uten at noe lykkes for dem.

Disse tegnene kan jeg la deg få vite. Men dersom du fortsetter å trygle, gråte og be som nå, dersom du faster i sju dager til, da skal du få høre tegn som er større enn disse.

Endetidstegn

Reis deg, sa engelen, så skal du få høre lyden av en kraftig røst.

Dersom stedet hvor du står blir rokket når røsten lyder, skal du ikke bli redd. Den vil tale om verdens ende. Jordens grunnvoller vil forstå at det er dem det tales om. De skal skjelve og ryste, for de vet at de vil rokkes når enden kommer.

Da jeg hørte dette, reiste jeg meg opp for å lytte. Da lød en røst, den hørtes ut som duren av veldige vannmasser.

Røsten sa: Se dager skal komme, og tiden er nær da jeg skal gjeste dem som bor på jorden.

Jeg skal forhøre meg om hvem som har handlet urett. Jeg skal gjøre slutt på Sions fornedrelse, og denne verden som forgår, skal få sitt endelige segl. Da skal jeg gjøre disse tegn: Bøker skal åpnes over hele himmelhvelvingen så alle kan se dem samtidig.

Barn som bare er et år gamle skal tale. Kvinner skal føde etter bare tre og fire måneder, og barna deres skal få leve og løpe omkring. Marker som er sådd til skal brått ligge øde, og fulle låver skal med ett stå tomme. Da skal basunen lyde: alle skal høre den og gripes av frykt. På den tid skal venner kjempe mot venner som fiender, jorden og dens innbyggere skal skjelve. I tre tider skal elvene stanse opp.

De som overlever alt dette som jeg har forutsagt, skal bli frelst.

De skal få se min frelse og verdens ende. De skal få se de mennesker som ble tatt opp til himmelen uten å smake døden.

Da skal de som ennå bor på jorden bli omvendt og få et nytt hjerte. For det onde skal ødelegges og svik utryddes.*

Da skal troen vokse seg sterk, bedrag skal overvinnes, og sannheten, som lenge har vært uten frukt, skal komme for en dag

* Alle ting som nevnes i skriftene har en forklaring andre steder i skriftene, og de onde er beskrevet i 4.Esra,4.10-30, om hvordan, når en ikke kan forstå det en er vokst opp med, skal kunne forstå det som kommer, om dødsriket, himmelfarten, om verdens forgjengelighet og om det uforgjengelige - om da trærne holdt råd for å gå til krig mot havet for å gi trærne større rom (også Dom.9.8ff.), og likedan da havet hadde en lignende plan for å gi bølgene større plass, (også Sal.114.5) men begge planer misslyktes fordi begge tok feil.

Denne verden haster mot sin undergang, og kan ikke bringe det som er lovt av de rettferdige i sin tid, for den er full av elendighet og svakhet.

Det onde* som du spør meg om, er blitt sådd, men høsten for å fjerne det, er ennå ikke kommet (*djevelen og satan, løgneren og forføreren). For dersom det onde som er sådd ikke blir fjernet, da kan ikke den åker (verden,Matt.13.38) komme (den nye) hvor det gode er sådd. Fore fra først av ble en spire til det onde sådd i Adams hjerte.)

Hva har alt dette å gjøre med G.W. Bush og Obamas fødselssertifikat?

.
(4.Esra,5.kap)

Og likheten med fortellingen om antikrist, som  for øvrig blir beskrevet som en løgner og forfører, og som også er djevelen og satan som er den samme som draken som det fortelles om i Åp.12.9 og er virkelighetsfjern fra dagens tema om Bush og Obama, det kan jeg forsikre dere om:

Gå til innlegget

Du skal gi ham navnet Jesus

Publisert over 12 år siden

Du skal gi ham navnet Jesus

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor; Maria, var trolovet med Josef,

men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den Hellige Ånd. (v18)

Slik står det skrevet etter at Maria hadde fått beskjed av en Herrens engel, vel å merke i en drøm til Josef ettersom han ikke ville være sammen med Maria lengre, fordi han var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, men skilles fra henne i stillhet. (v19)

Mens Josef gikk og tenkte på dette viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa:

Frykt ikke for å ta Maria, din hustru hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. (v20)

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. (v21)

Jeg tror mange blir ledet til å tro at dette er en helt ordinær fortelling som kan leses og bli trodd på som en likefram fortelling, men jeg vet med 100% sikkerhet at Bibelen er skrevet i et billedspråk, og at en kan forfølge beskjedene som kommer frem andre steder i skriften.

Hvis vi ser på henvisningene under versene kan en komme langt på vei til oppklaringer, men også ved å bruke søk og let metoden på ord, og det må være et temaord, for eks. ”unnfanget”, ”trolovet” osv.

(Har jeg unnfanget hele dette folket, har jeg også født det, siden du sier at jeg skal bære deti min favn som ammen bærer et diende barn, til det landetr du med ed har lovt deres fedre? 4.M.11.12 osv.)

Ser en under v20, ser en at en bl.a. blir henvist til Matt.2.13:

Herrens engel viste seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.

Ja, hvor lenge tror dere Josef, barnet og dets mor ble i Egypt. Hvor er resten av fortellingen om dette?

Det står videre at der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. (Matt.2.13-14)

Jeg ber dere legge merke til henvisningen under dette vers, til Hos.11.1, som er en direkte forklaring på Jesus:

”Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn.”

Fortsettelsen er forbløffende: v2: Jo mer de* kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De ofret til Ba’alene og brenner røkelse for de utskårne bildene. (*profetene)

Jeg skriver dette i håp om at noen ser og får øynene opp for en annerledes fortellende Bibel, som forteller sannheten bare en følger henvisningene, jeg ber dere også se på disse tekstene:

Matt.1.21: Hun skal føde en sønn, og du (Josef) skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse folk fra deres synder.

Slik er ikke den lærdom som vi lærer i dag, vi lærer at Jesu ble født, levde noen år for så og bli hengt på et kors, døde og stod opp tre dager etter. Senere uten å ha fått frelst sitt folk for han opp til himmelen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Unnskyld, Jesus sa: Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen. (Joh.8.15)

Det var Menneskesønnen som skulle dømme (Joh.5.27)

Ved å se på Matt.1.21: ”du skal gi ham navnet Jesus” ser dette ut som det var dette navnet Marias sønn skulle få straks han ble født, slik blir i alle fall inntrykket, men det er nok feil, for i Matt.1.23 står det: Se, en jomfru skal bli med barn og hun skal føde en sønn og ”de skal gi han navnet Immanuel” - det betyr Gud er med oss.

Det er altså stor forskjell på å få en befaling om å gi ham navnet Jesus og å kalle ham det da han ble født, for det står nemlig at ”de gav ham navnet Immanuel”, altså ikke Jesus i første omgang.

Dersom en fortsetter med å lese henvisninger kan en lese mer om denne gutten Immanuel, og som det også står i Matt.1.23, at navnet betyr ”Gud er med oss” så følger også en henvisning til dette utsagnet hos Rom.8.31: Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Igjen henvises det herfra til 4.M.14.9, Salm.56.12, 118.6.

Er det noen som ser en annerledes fortelling en den vi har vokst opp med?

Gå til innlegget

Et land som flyter med melk og honning

Publisert over 12 år siden

Et land fylt av melk og honning

T. Langesæter gav meg ideen om å skrive om Guds land. Mange som han har forstått dette som Israel, og henviser til hans tråd “Guds land - Israel”

Spørsmålet er hvor finner vi forklart at Israel er det land som kal flyte over av melk og honning?

Det er vel neppe et land i dag man kan kalle for en Edens hage, men en steinrøys som blir vannet opp til å kunne produsere jordbruk.

Da Moses samtalet med Gud om hvem han skulle si hvem som hadde sendt ham for å fortelle Israels barn om ham, sa Gud: Jeg er den jeg er, og sa, si: “JEG ER” har sendt meg til dere, gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren, deres fedres Gud; Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt.

Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si dem: Herre, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har åpenbart seg for meg og sagt: Jeg har sett til dere og jeg har sett hva som er blitt gjort mot dere i Egypt,

og jeg har sagt:

Jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider i Egypt, til kanaaneernes og hettittenes og amorittenes og fersittenes og hevittenes og jebusittene land, “til et land som flyter med melk og honning.” (2.M.3.16-17)

Dette er beskjeden fra Gud om det lovede land, at det skulle være et land som flyter med melk og honning.

På den tid Immanuel vokste opp, bodde han i dette land for han kunne spise både rømme og honning. (Jes.7.15)

At melken nå var blitt erstattet med rømme har seg slik at på den tid han vokste opp kunne en mann holde en kvige og to sauer og de gav så mye melk at en på den tiden kunne ete rømme. For rømme og honning skal hver den ete som blir tilbake i landet.

(Jes.7.21-22)

Spørsmålet mitt er hvordan kan Israel være et land som flyter over med melk og honning, ja, enda på den tid Immanuel vokste opp, og på den tid Immauel vokste opp skulle landet til de to kongene som ble gruet for ligge øde, hvem var disse? (Jes.7.16) Og hvilket land skulle ligge øde?

Og hvordan kan Israel være det lovede land når vi vet at det er dømt til å bli en ørken? (Jes.6.11, 17.9)

Landet som flyter med melk og honning er det fagreste av alle land påståes det i Esek.20.15.

Slike opplysninger synes jeg gir gode holdepunkter for at landet ikke er Israel.

Videre opplysninger kan hentes i 2.M.33.3 som forteller:

Dra opp til et land som flyter med melk og honning. Jeg vil ikke selv dra med deg, for du er et hårdnakket folk. Jeg vil da komme til å ødelegge deg på veien.

Og i 5.M.1.28 blir spørsmålet stilt :

Hva er det for et land vi skal dra opp til? Våre brødre har gjort vårt hjerte motløst, for de sa: Det er et folk som er større og høyere enn vi! De har store byer med murer som når til himmelen, og der så vi amalekittenes barn.

En spådom fra alle profetene lød slik: “Dra opp mot Ramot i Gilead! Så skal du ha lykken med deg, og Herren skal gi byen kongens hånd. (2.Krøn.18.11)

I Gyldendals Store Konversasjonsleksikon er Gilead et land øst for Jordan og var et meget fruktbart land.

Altså forklarer skriftene selv om at det lovede land ikke er Israel, men Gilead, Mika 7.14: Vokt ditt folk med din stav, den hjord som er din arv, som bor for seg selv i en skog midt i et fruktbart land. La dem beite i Basan og Gilead, som i gamle dager!

Gilead er også en by med ugjerningsmenn, full av blodspor (Hos.6.8) og vi kan dra kjensel på hva Mark.15.28 sier om Skriftens oppfyllelse som sier: Og han (Jesus) ble regnet blant ugjerningsmenn. (Jes.53.12)

Og jeg vil føre Israel tilbake til dets beitemarker, det skal beite på Karmel og i Basan, og på Eifraims fjell og i Gilead skal de ete seg mett.

Dette er i tilfelle en forestående fremtid, men også tidligere hendelser fordi ingenting som vil komme til å hende er nye hendelser, men ting som også hendte i en tid som var til for lenge siden. (Pred.1.9-11)

Men siden Israel og Jerusalem er lovet en fremtid i stein og grushauger (Jes.26.18), og landet skal bli til en ørken Jes.6.11) er de altså lovet et land med melk og honning som erstatning:

Esek.20.6:på den dag løftet jeg min hånd og lovte dem med ed at jeg skulle føre dem ut av landet Egypt til et land som jeg hadde utsøkt for dem, et land som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land.

7: Og jeg sa til dem: La hver av dere kaste bort de styggedommer hans øyne henger ved! Gjør dere ikke urene med Egypts motbydelige avguder! Jeg er Herren deres Gud.

Som en kan se her er fortellingen basert på fortsettelsen etter “Ødeleggelsens styggedom” og sikter til fremtidige hendelser.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere