Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Beviset om Gud

Publisert nesten 12 år siden

Beviset om Gud

Dette emnet er tatt opp av flere, noen vil prøve å forklare sine barn hvem Gud er, andre prøver å overgå seg selv i å fremstille Guds eksistens. Jeg ønsker ikke å blande meg inn i andres debatter om dette emnet, for det er sannelig ikke noen enkel oppgave å bevise noe slikt, fordi tiden ennå ikke er inne for å bevise Gud, nettopp fordi hans begynnelse tiltreder i “Endens” tid.

Puste og fnyse

Fordi min forståelse er annerledes åpner jeg min egen tråd om dette emnet.

Gud sier: Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som den fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse. Jes.42.14

(Leirgulens argumentasjon på at Gud ikke trenger oksygen faller i fisk her.)

Helt fra Dan kan vi høre lyden av hans fnysende hester. Når hans hingster vrinsker, skjelver hele landet. Det kommer og fortærer landet og alt som er i det, byen og dem som bor i den. Jer.8.16 (derfor er Gud flammende ild, en ild som fortærer)

I Bibelen kan en lese både om engler og demoner (gode og onde engler) Gud er begge deler, men holder dem atskilt gjennom natt og dag/mørket og lyset. For han er lysets opphav og mørkets skaper, til en forveksling om at dette gjelder skapelsen av solen og universet er dette et bedrag, for det er billedspråk som Bibelen klart gir uttrykk for, at dette er “lignelsen om Adams ætt” “om mennesket” “Om Set” og om seg selv i Fil.2.6-9

Gud er en lignelse, og da han skulle gjøre alle mennesker lik seg, gjorde han det også i en lignelse, og han var ikke i entall, men han sa: La OSS gjøre mennesker, etter VÅR lignelse, etter VÅRT bilde.

Samtidig er Bibelen en bok som bare gjelder Adams ætt, fra den første Adam som ble til en levende sjel, til en Ånd som gir liv, 1.Kor.15.45) Dette skulle innebære at Bibelen er en bok til kunnskap om Guds tilblivelse, og det hellige som skal fødes skal kalles Guds Sønn., Luk.1.35

Det er minst to fortelinger om hans tilblivelse, den første Gud var ikke særlig populær fordi han var egoistisk og opphøyde seg selv som en kan lese om hos Fil.2.6, men da han etter hvert innså at han ikke kunne styre verden på denne måten oppgav han dette og tok en tjeners skikkelse på seg i en Menneskesønn (Matt.20.28) Menneskesønnen lot seg opphøye på samme måte som Gud opphøyet Slangen (Satan) i ørkenen; Joh.3.14

Dette betyr at Satan ( den Gud som opphøyet seg selv) ble fornedret til en Menneskesønn, men ble opphøyet av Moses, og når Menneskesønnen blir opphøyet, da skal dere forstå hvem jeg er sa Jesus, Joh.8.28.

Dette ligger altså for oss inne i framtiden, for Jesus sier også, når jeg blir opphøyet, da skal jeg dra alle til meg. Joh.12.32

Til slutt vil jeg avrunde med at dette er ting som allerede har skjedd, men på måten det skjedde på, trengs jorden å renses syv ganger for at Herrens ord skal bli rene ord. Sal.12.7 Det betyr at det som har skjedd er det som kommer til å skje på nytt. Gud vil bli skap på nytt igjen, men er tilstede som noe usynlig: Luk.24.31: Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.

Hans usynlige vesen. Rom.1.20

Det synlige varer en kort stund, mens det usynlige er evig. 2.Kor.4.18

Sønnens rike (som kommer) i ham har vi forløsning og synds forlatelse, han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor all skapning. Kol.1.13-15

Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongenes vrede. For han holdt ut som han så den usynlige.

Til slutt må vi bare innse at Gud skapes av en menneskelig ætt her nede på jorden som erverver seg kunnskap (kunnskapen skal bli stor) og da denne ætten drog ut fra Egypt øynet det håp om å bli usynlig for sine fiender gjennom vitenskapen.

For øvrig kan dere se hvordan det gikk til her, videoen er på 1time og 33min. Men er verdt denne tiden, den påviser Guds eksistens som i et speil (Jak.1.23) (infrarødt kamera)

http://video.google.com/videoplay?docid=7310660742580339958&q=Jamie+Maussan&total=414&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

Lykke til!

Gå til innlegget

Abraham

Publisert nesten 12 år siden

Abraham

Del 1

I debatter som har pågått, gjerne om fremtiden, men også om det historiske har jeg ofte savnet bakgrunnsmateriale til forståelse om historiens gang.

Derfor har jeg bestemt meg for å legge frem for dagen en utvidet forståelse av navnet Abraham - jeg unngår bevisst å kalle noen ved navn for “en person” fordi Bibelen ikke klart uttrykker at det er en person det snakkes om, fordi skriftene har en skrivemåte som baserer seg på flere betydninger av ord og navn. Derfor er Abraham (tidligere ved navnet Abram).

Abraham er som kjent beskrevet som en mann (det betyr fortsatt ikke at det er en person) som hadde Sara (tidligere Sarai) til hustru. Som kjent var Sara ufruktbar, slik at Abraham måtte få sine barn med trellkvinnen Hagar.

Som kjent så er Hagar og Sara også nevnt i NT hos Galaterne som to pakter. I en dypere forståelse er Hagar fjellet Sinai i Arabia som tilsvarer det Jerusalem som nå er.

(I realiteten et for oss fremtidig Jerusalem i trelldom under arabisk styresett, fordi ordet “nå” tilsier å være på frelsens og nådens dag.)

Da nå begge kvinnene Abraham hadde, viser seg å være bilder på et femtidig Jerusalem, kan heller ikke Abraham være en personlighet. Vi må se på hva skriftene videre forteller om ham, navnet er i seg selv klargjort som “far til mange” også for framtiden, hvor han blir lovet å bli så mange som stjernene på himmelen eller som havets sand.

Under utarbeidelse av dette innlegget kom jeg over et innlegg tråden “Ateisme” og “Teologer kan ikke avvise diskusjonen om Guds eksistens”, jeg så med en gang at dette innlegget hadde forbindelse med det jeg selv holdt på å utarbeide om Abraham i og med at Gud sa: “Jeg er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Jeg er ikke de dødes Gud, men de levendes.”

Siden Bibelen ikke er skrevet i sammenheng, er den vanskelig og orientere seg i, da påstander og forklaringer ikke er å finne på samme sted, er en nødt for å bruke tilleggshjelpemidler som bibelordliste eller bibelen på data med eget søkordregister.

Siden Gud nevner at han er Abrahams Gud, og ikke er Gud for de døde (den kjødelige menneskeform som er forgjengelig/dødelig) men Gud for de levende (det himmelske livsvesen som er uforgjengelig/udødelig/levende) Dette sier oss at Abraham ikke er historie og historisk, men like mye fremtidig, fordi han av Gud ikke regnes blant de døde.

 

 

 

 

Gå til innlegget

"Halvt gud, halvt menneske - Orion"

Publisert rundt 12 år siden

Orion

Stjernebildet Orion er et av de mest kjente stjernebilder vi har. Det er oppkalt etter Orion i Gresk mytologi.

I det gamle Sumer mente man at stjernebildet forestilte Gilgamesh.

Stjernebildet var et av de 48 som ble beskrevet av Ptolemaios.

Stjernebildet inneholder slike lyssterke stjerner som Betelgeuze, Bellatrix og Rigel.

De tre kraftig lysende stjernene i midten kalles Orions belte, i middelalderen kjent som Marias Rokk.

Orion

gresk mytologi en halvgud som levde som jeger. Han sies enten å ha vært sønn av Poseidon, eller å ha oppstått av en oksehud etter at Poseidon og Hermes hadde urinert der den lå nedgravd. Orion var veldig sterk, og det sies at han gikk og bar på en stor klubbe av rent jern

. I antikken knyttes Orion til området Biotia, men ellers kan forestillinger om en slik halvguddommelig jeger spores helt tilbake til gamle greske jegersamfunn.

Det fortelles flere beretninger om ham og hvordan han til sist omkom. Ifølge en av disse var han hensynsløs mot dyr og ble til sist stukket i hjel av en kjempeskorpion. Ifølge andre fortellinger ble han drept av Artemis, enda en annen historie forteller at ble han drept av Apollon etter at han hadde forført hans kjæreste.

Stjernebildet Orion er oppkalt etter ham. Ifølge den romerske dikteren Ovid var det Zeus som plasserte ham og hunden Seirios «Sirius», «hundestjernen») på himmelen.

En historie om Orion

En vårdag var Orion ute og jaktet i skogen. Da hoppet det en liten fugl fram på stien og ba Orion om at han ikke skulle ta eggene fra redet hans, men Orion tråkket i stedet på redet med eggene i så de ble knust, bare for å vise hvordan det gikk med dem som la seg i hans vei. Da fløy fuglen til Ostara, vårens gudinne, og ba om å bli forvandlet til et dyr som kunne løpe fra og lure Orion. Hun forvandlet fuglen til haren Lepus.

Lepus møtte en dag Pleiadene. Han advarte dem mot Orion og hundene hans, Procvon og Serios, som nærmet seg. Pleiadene, som danset rundt sin hellige okse Taurus, rakk så vidt å løse båndene på oksen før Orion kom og satte etter den. Da begynte haren Lepus å løpe rundt og imellom beina til Orion, og så begynte hundene hans å løpe etter haren, helt til Orion snublet i en av dem. Han falt i bakken med et høyt smell, og haren og hundene løp av gårde innover i skogen.

Orion ble en så stor plage for alle dyrene i skogen at Gaia, jordens mor, sendte Skorpionen, som kløp Orion i en tå, så han døde av giften.

Dette er hentet fra Wikipedia:

http://no.wikipedia.org/wiki/Orion og om noen ønsker å sette seg bedre inn i den greske mytologien kan en gå inn her: http://no.wikipedia.org/wiki/Gresk_mytologi

Her kan en blant annet lese om Gudenes tidsalder, Verdens og gudenes opprinnelse som en link til Bibelen og dens historie om gudene: ”Herre, hvem er som du blant gudene?” (2.Mos.15.11) ”Det kongen krever, er alt for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og har ikke sin bolig blant menneskene. (Dan.2.11) Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: ”Gudene er blitt mennesker lik, og er kommet ned til oss!” (Apg.14.11)

I den greske mytologien kan en også lese i tilegg til Gudenes tidsalder om ”Gudenes og menneskenes tidsalder”, kanskje er dette tiden da Guds sønner tok seg hustruer av menneskenes døtre (1.Mos.6.2-4) Jeg siterer litt fra begynnelsen av dette avsnittet:

”Overgangsalderen hvor guder og menn gikk sammen knyttet tiden da gudene levde alene sammen med tiden da guddommelig intervensjon i menneskets affærer var begrenset. Dette var de tidlige tider da grupper blandet seg friere enn de gjorde senere. De fleste av disse fortellingene ble senere fortalt i Ovids Metamorfoser og de er ofte delt inn i to tematiske grupper: Kjærlighetsfortellinger og fortellinger om straff.”

Jeg vil også sitere fra moderne tolkninger, noe som har med å gjøre om den kristne forståelse og anfektelse av gresk mytologi.

”Fødselen til moderne forståelse av gresk mytologi regnes av noen forskere som en dobbel reaksjon på slutten av det 18. århundre mot «den tradisjonelle holdningen fra kristne sterke fiendtligheten», hvor den kristne fortolkningen av myter som «løgn» eller faber var beholdt . I Tyskland rundt 1795 var der en voksende interesse for Homer og gresk mytologi. I Göttingen begynte Johann Matthias Gesner å gjenopplive greske studier, mens hans etterfølger, Christian Gottlob Hevne, arbeidet med Johann Joachim Winckelmann og la grunnlaget for mytologiske studier både i Tyskland og andre steder.”

Sammenligning med de Bibelske fortellinger

En kan se ut av mitt forrige innlegg at Orion forfølger Syvstjernen på himmelen, i Bibelen beskrevet som 7 engler med 7 plager, Åp.3.1: Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de sju stjerner: ”Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død.”

Åp.1.16: I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd*. Og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft.

(*tvegget sverd betyr sverd med skarp egg på begge sider, omtalt i Ordsp.5.4, i overført betydning forholdsregel eller handling som skader den som setter den i verk.)

Orion

Under forklaringen om Orion var han en halvgud (halvt gud og halvt menneske, beskrivelsen passer godt på menneskesønnen) Han sies enten å være sønn av Poseidon, (gud for havet og elvene, eller å ha oppstått fra en oksehud etter at Poseidon og Hermes hadde urinert der den lå nedgravd.

http://no.wikipedia.org/wiki/Poseidon

,

http://no.wikipedia.org/wiki/Poseidon

Hermes er som sagt Bibelens ”Paulus” (Apg.14.12) her er det uklart hvem som førte ordet: ”De kalte Barnabas for Zevs og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet.” (Zevs eller Hermes?, eller begge to?)

Nå kan det saktens hende at de var en og samme, men til forskjellig tid, for Zevs er beskrevet som Barnabas her, undersøker vi saken nærmere var det Josef som var levitt og bodde på Kypros som ble kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. (Apg.4.36)

Josef ble ikke bare kalt for Barnabas (formaningens sønn) men også for Barsabbas med tilnavnet Justus (Apg.1.23) Men navnet Justus var noe Jesus ble kalt (Kol.4.11) - altså er alle disse navn en fortelling om Jesus under andre navn, som Zevs.

Tar vi for oss den andre delen av Jesus - før han fikk dette navnet - bar han blant annet navnet ”Menneskesønn” herunder kommer ”Orion” inn som halvgud, halvt gud, halvt menneske, og i Bibelen, særlig fra GT beskrives dette som en okse eller ”gullkalv”, det er dette som ble årsaken til synd i 1.Kong.12.30, og i 1.kong.12.28 blir det vist fram to gullkalver som ble satt for Israel og sagt: ”Se, her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.”

Motsetningen kommer her i Dom.6.8: Så sier Herren, Israels Gud: ”Jeg førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av trellhuset.”

Hva skjedde så? Noe av fortellingen finner vi i NT,s fortelling om da Josef i en drøm fikk vite at han skulle ta barnet (Jesus) og dets mor med seg og bli der til Herrens engel kom og sa ifra, for Herodes kom til å lete etter det for å drepe det. (Matt.2.13)

Og han gjorde så i neste vers. I Joh.15.1 og 5 forteller Jesus at han er det sanne vintre, ikke uten grunn, siden Josef tok ham med til Egypt og ble værende der, kan en i Salm.80.9 lese: Et vintre tok du opp fra Egypt, du drev ut hedningefolk og plantet det.

Jeg vil med dette minne om at dette var gullkalven som ble ført opp fra Egypt og plantet - nå som et piletre som ble til et vintre - plantingen foregår i Esek.17.k. og settes ut som en gåte for Israel.

Ord.14.4 sier det slik: ”Der hvor det ingen okse er, der er krybben tom. Men rikelig vinning kommer ved oksens kraft.

I en krybbe var det også Jesus ble lagt, og Jesajas sier noe om dette: ”En okse kjenner sin eier, og et esel sin herres krybbe. Men Israel kjenner ingen ting, mitt folk har ikke forstått noe.”

Til forkleinelse for de som tror Jesus ble født i Betlehem, var dette annen akt i forestillingen om Jesu fødsel - i Lukas evangelium står en annen historie om Jesu fødsel (Luk.2.6-11) hvor vers 11 sier: I dag er det født dere en frelser, som er Messias - i Davids stad.

I samme sekvensen blir det bekreftet at der ikke var rom til dem der i herberget så de måtte dra til Betlehem. Det er helt på det rene at Davids stad er Jerusalem, eller som det står i 2.Sam.5.7: Men David inntok allikevel Sions borg, det er Davids stad.

Blant livsvesene som fløy på kjeruber, var der først en skikkelse med løveansikt, det andre var likt en okses, det tredje som på et menneske, det fjerde som på en ørn i flukt. (Åp.4.7,Esek.1.10)

Under navnet Hermes (Paulus) kommer vi inn på guden for handel og musikk, noe Bibelen også tar for seg under temaene ”handel”, ”handelsbod”, ”handelsmenn”, ”kjøpmenn” under den første kategorien kan en lese om denne handelen, mest fra Esek.27.13 og utover… Esek.28.16: Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, så du syndet. Så vanhelliget jeg deg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub (menneskesønn), så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener.

Luk.19.13: Han kalte da til seg ti av sine tjenere, gav dem ti pund og sa til dem: ”Driv handel med dem til jeg kommer igjen.”

Under tematet ”kjøpmenn” kommer handelen inn på der vi kan lese om Babylon som skjøgen, som drev handel inntil dens dom kom, på en time blir den lagt øde. Åp.18.k.

Paulus ble kalt for Hermes, men han var også Sauelus i Apg.13.9, han er som fortalt om Jesus, at han stod opp fra de døde (fra jorden) men i fortellingen om Saulus var han blind da han åpnet øynene. (Historien kan ledes til lignelsen om da en blind skulle lede en blind, hvor begge falt i grøften, Luk.6.39) som i fortellingen om at Jesus lå i graven i tre dager, så var Saulus blind i tre dager. Men en mann som hette Ananias ble geleidet til Judas hus og til en gate som kalles ”Den Rette” for å gi Saulus som var fra Tarsus ga ham synet tilbake fordi han ba. Saulus hadde nemlig alvorlige meritter på sin samvittighet, for han hadde forfulgt og herjet blant menigheten, Apg.8.1-3

Dette var historien om Hermes, Paulus og Saulus som forfulgte seg selv som Zevs, Jakob, formaningens sønn Barnabas, Justus og Jesus.

er beskrevet under dragens munn og dyrets munn og den falske profets munn som tre urene ånder som lignet padder. De blir beskrevet som onde ånder, og fariseerne sa: ”Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut” Matt.9.34 > Be’elsebul, Matt.12.24 og Matt.12.27: Og dersom det nå er ved Be’elsebuls hjelp jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne sønner drive dem ut? Derfor skal de dømme dere. (Det er med andre ord menneskesønnen det her snakkes om, han skal få makt til å dømme, fordi han er menneskesønn, Joh.5.27) > Men det er ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. Matt.12.28, men det var fra Maria som hadde tilnavnet Magdalena som de 7 onde ånder var faret ut av. (Luk.8.2)
var i
Gå til innlegget

Pleiadene - Syvstjernen

Publisert rundt 12 år siden

I anledning av min forrige tråd “Plutos sceneskifte” kom jeg inn på bibelens skriftsteder angående stjernetegn/ stjerne bilder. Et interessant tema som jeg tar opp her er Job 38.22’s spørsmål om å kunne føre Dyrekretsens stjernebilder frem i rett tid.

Og i forbindelsen av stjernebilder nevnes spesielt to stjernebilder ved navn at de har Herren skap liksom han nevner andre steder at han også har skapt Jorden, disse stjernebildene er Bjørnen og Orion og Sjustjernen - nå er Orion tre av stjernene i Sjustjernen, så jeg regner ikke Orion som eget stjernebilde, selv om den har sin egen mytologiske fortelling, skal jeg komme tilbake til det senere.

Nå er Sjustjernen det samme som Pleiadene eller “De syv søstre”

http://no.wikipedia.org/wiki/Pleiadene

Pleiadene (astromytologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gå til:

navigasjon, søk

Foto av Pleiadene fra Hubble-teleskopet

Kan du knytte Sjustjernens bånd
eller løse Orions lenker?
Lar du kveldsstjernen gå opp i rette tid,
leder du Løven og dens unger?
Jobs Bok 38, 31-32

   

Stjernehopen pleiadene har vært kjent i mange kulturer over hele verden. Hulemalerier og kulturgjenstander vitner om menneskers kjennskap til

pleiadene i europeisk steinalder og bronsealder. Stjernehopen er svært synlig på nattehimmelen, og har ført til mange astromytologiske

forestillinger i ulike kulturer og religioner under mange himmelstrøk.

Noe helt spesielt er Karen Sofie Thorstensen’s UFO kontakt med Alfa Centauri nederst, og sin kontakt med Pleiadene:

http://www.galactic.to/rune/kstmskip.html

Ved å klikke på nedre del kan dere lese om historier fortalt som gjerne stemmer overens med bibelske utsagn.

Kontakt med Pleiadene:

KST

"Et Pleiadeskip bygges"

mottatt av

En varm desemberdag i 2000 mottok jeg (Karen S. Thorstensen) uventet telepatisk kontakt fra et Pleiadeskip. De sendte informasjon om hvordan et romskip fra Pleiadene ble bygget. Det dreide seg om et femdimensjonelt skip, og således utenfor vår frekvens. Jeg vil også minne om at det i Pleiadesystemet er langt flere planeter og stjerner enn vi kan oppfatte gjennom jordens teleskoper.

Dette var uventet informasjon. Jeg har et dårlig ordforåd for denne type budskap så jeg puttet jeg alt sammen bak i hodet.

Så fjorten dager senere, da jeg spaserte en tur, kom den samme informasjonen tilbake, denne gangen mer utfyllende og detaljert. Jeg ble oppmuntret, men igjen innså jeg min begrensede forståelse av slike begreper. De fortalte meg at jeg ved mitt begrensede ordforåd kunne beskrive forløpet i konstruksjonen slik at vanlige mennesker ville forstå. Jeg sendte en tanke til Tore Alfstad som vil kunne beskrive dette meget bedre enn meg. Vel her er informasjonen jeg fikk. Jeg kan bare "oversette" etter beste evne:

"Skipene vi skal beskrive, blir bygget over planeter som befinner seg i den femte dimensjonen - (slik dere ser det fra jordisk perspektiv), og de har derved en høyere frekvens enn tredimensjonelle skip. Vi ber dere huske dette gjonnom vår forklaring på hvorledes skipene bygges. Det bygges forskjellige skip til forskjellige formål. Transportskip blir konstruert på en annen måte enn skip som reiser på forskningsferder eller frakter personell fra en base til en annen. Det vi vil beskrive er et typisk "moderskip" slik det oppfattes på jorden.

Første trinn er å frakte løse deler opp fra planetoverflaten til rommet utenfor planetens atmosfære. Store deler blir lett løftet ut og satt sammen idet gravitasjonen på planetentene sjeldent er så stor som på jorden. Disse delene blir satt sammen som et puslespill. De fraktes opp og dyttes inn i hverandre. De blir ikke "sveiset" sammen, men kun festet sammen ved utbygg. Når dette er gjort, vil skipet se ut slik dere ser det, men dette er kun det første steget i en lang og komplisert byggeperiode. Vi snakker her om de cigarformede skipene som ofte sees i jordens nærhet.

Som sagt er delene er ikke festet, men "flyter" i rommet kun med utspring som er skjøvet inn i hverandre. Dette er det ytre skroget. Deretter blir en tynn hinne strukket over hele det ytre skrog. Denne hinnen er mindre enn en centimeter tykk, men har en utrolig styrke. Intet kjent jordisk instrument eller våpen kan skjære igjennom, eller bryte det istykker. Ikke engang en rakett vil gå igjennom det tynne "nettet" som holder det ytre skroget sammen. Ved at det ytre skrog er bevegelig vil skipet "flyte" bedre på sine reiser. Det vil ikke være stivt og ubevegeligt, men mykt og smidig, med muligheter til å skifte (til en viss grad) form.

Når skipet har fått sin ytre form, vil det indre skrog bygges. Dette skroget er massivt og ubevegelig. Det er dobbelt med ca. en halv meter mellom det ytre og indre. I tomrommet mellom det ytre og indre skrog ligger skipets "energibaner", som er av ikke-fysisk natur, samt "ledninger" som fører energi gjennom hele skipets lengde, fra kontrollrommet til de forskjellige delene av det indre skip. De ikke-fysiske energibaner er på et vis "skipets" blod, eller skipets "bevissthet" som løper som menneskenes meridianer gjennom skipet. Ved fullbyrdelse av skipet vil disse meridianene gjøre skipet til "nærmest" et levende vesen med en viss bevissthet.

Når de to indre skrog er på plass begynner den viktigste oppgaven. Dette er det første som utføres i byggingen av ethvert skip av høyfrekvent natur. Skipet må nå få opprettet sin egen gravitasjon. Dette blir gjort slik at mannskapet ikke svever rundt inne i skipet slik jordens astronauter gjør. Ved å opprette en magnetisk minus/pluss (sic) på hver side av skipet - kontrollert av en magnestisk "stang" i midten, vil den magnetiske kraften omslutte skipet med sitt eget gravitasjonfelt slik at det blir en uavhengig gjenstand i forhold til rommet rundt. Skipet blir ved dette et selvstendig objekt - som kan sammenlignes med en "planet" - med sin egen tiltrekning/frastøtningskraft, sitt magnestiske felt som gjør det selvstendig og upåvirket av de atmosfæriske forhold skipet måtte befinne seg i. Denne kraften omslutter skipet totalt og vil (i de fleste tilfelle) gå noen meter utenfor skipets fysiske kropp. Før mennesken får dette systemet på plass i sine romfartøyer vil de ikke kunne reise langt i universet. Menneskenes fysiske kropper vil ikke tåle å sveve rundt i mange år, og så lenge dere ikke har løst prinsippet om å overstige lysets hastighet og forstå rommets krumning og "snarveier", vil dere ikke kunne forlate deres eget nære rom med bemannede skip. Dere vil heller ikke (bli tilatt å) forlate deres eget solsystem før dere har integrert de universelle prinsipper som er ubrytelige lover i universet. Først når den universelle kjærlighet er forstått vil menneskeheten bli medlem av det Galaktiske Forbund. (som mange kaller Ashtar) Informasjon om disse tingene vil derfor holdes tilbake til menneskene er klare, først når det skjer vil informasjonen telepatisk overføres til menneskenes underbevisste og i drømmebilder.

Når moderskipet skal nærme seg en planet vil det magnetiske gravitasjonsfeltet bli stilt i fase med den gjeldende planetens egen gravitasjon. Hele skipet får den samme gravitasjonen som planeten har, (med motsatt fortegn - frastøtning) og dette blir utnyttet slik at vi bruker tiltrekningskraften og motkraften til å surfe på inne i planetens atomsfære. Vi er fremdeles upåvirket av ytre forhold inne i skipet, men selve skipet surfer på tiltrekning, frastøtningskraften som oppstår mellom skipet og planeten. Vi kan derved bevege oss ut og inn av atmosfæren og holde den farten vi ønsker uavhengig av ytre forhold.

Skipet kan bevege seg på forskjellige frekvenser (eller i forskjellige dimensjoner) Ved å senke og heve den atomære frekvensen kan vi gå ned eller opp og skifte dimensjoner ettersom det er påkrevet. Dette høres komplisert ut, men med den viten vi har om kontroll av energier er dette ikke trolldomskunst. Vi har full kontroll over våre kropper og cellene i den. Vi kan heve og senke atomenes svingningstall med vår egen tankekraft. Det er ikke behagelig for oss å senke vår energi til den tredimensjnelle frekvensen, og vi kan ikke holde den lenge, men vi kan gjøre det. Skipet vil automatisk forandre frekvens etter mannskapets ønske. Dereved kan vi, om det er ønskelig vise oss - hva dere kaller - fysisk for menneskene på jorden. Dette vil dere også lære når rasen når et høyere utviklingstrinn. Det finnes et fåtall mennesker på jorden i dag som kan heve og senke energiene i deler av kroppen - en arm for eksempel - slik at den blir nærmest usynlig og lett lysende.

Ved reisens begynnelse stilles skipet inn på målet. Alt legges inn i skipets "nervesystem", og skipet selv regner ut strålingen fra rommet, atmosfæriske forhold, solstormer, astroider og til og med mindre metoritter som måtte komme i vår vei. Skipet regner selv ut i god tid forholdene vi vil møte og justerer kursen slik at vi unngår objekter eller sterk stråling. En liten meteor vil ikke skade oss, den vil bli kastet vekk fra skipets ytre av det magnetiske feltet som ligger rund skipet. Skipet kan regne ut den minste partikkel og styre klar når den nærmer seg. Vi har utrolig utviklede radarer. De regner ikke bare ut gjenstandens størrelse ned til den minste vektenhet, men analyserer også gjenstandens sammensetning helt ned på

Vi kan ikke nærme oss bebodde planeter uten å minske den sterke strålingen rundt skipet. Inne i planetenes atomsfærer vil vi kun bruke antigravitasjonskraften til å surfe på planetens egen (mot)gravitasjon - derved den vippende bevegelsen som ofte observeres. Hadde vi landet på jorden med skipets fulle kraft ville vi ødelegge store områder med stråling. Det er meget sjeldent vi går inn i atomsfærene med skipet. Vi sender ut mindre fartøyer som rekognoserer. Noen av disse er bemannet, men de aller fleste er forskningobjekter som kalles disker. Disse er flyvende, kompakte datamaskiner som kan lese alt om både luft, jord og vann.

(Så vidt jeg nå forstår er "Det Galaktiske Forbund "et forbund som er knyttet til galaxen Melkeveien.) atomnivå. disk reiser ned til jorden vil det bli sendt tanker fra flere mennesker som ser den og søker kontakt

et spesielt type moderskip som Erra-siviliasasjonen rundt stjernen

. (jeg har selv opplevd et slik møte, og ble meget skuffet da den lysende, gyldne, runde gjenstanden ikke svarte eller forandret kurs. Det var skikkelig nedtur for meg.)

"Kan diskene høre tanker som blir sendt til dem"?

"Nei, ikke som sådan, men tankene blir registrert i skipets datamaskin og senere analysert. Hver gang en

Vi hører tankene som blir sendt ut til oss. Føl ikke at tankene forsvinner uten å bli registrert. Moderskipet plukker opp alle tanker på jorden, spesielt dem som sendes til oss. Disse har en sterkere energi enn tanker som tenkes uten mål. Ved å lese tankene kan våre datamaskiner analysere jordens "massebevissthet" og undersøke hvordan utviklingen går når det gjelder menneskenes aksept av at det finnes utenomjordisk liv.

Vi kan ikke ta noen form for åpen kontakt før menneskene erkjenner oss. Det vil si at flesteparten av menneskeheten er klare til å møte oss, ellers vil det bli et enormt sjokk for dem som benekter vår eksistens. Vi hører fremdeles ikke inn i deres verdensbilde. Flere og flere ser nå mot universet og føler at de virkelig ikke er alene. Foreløpig må vi nøye oss med tankeoverføringer til mennesker som har åpnet opp for sine evner til å lese tanker. Dette blir også i en stor utstrekning mistrodd, noe du sikkert vet. Vi minner også på at det er menneskets utviklingsnivå som viser hvordan tankene blir mottatt og tolket av vedkommende telepat.

All telepati går igjennom personens eget filter av forståelse og utvikling. Vi minner dere her innstendig på

Vi ønsker ikke å øke byrden for menneskene ved å sende budskaper om død og ødeleggelse. Vær også oppmerksom på at dere selv må skape den jorden dere ønsker. Dere har i dag en jord som speiler gjennomsnittet av massebevisstheten. Det kan forandres raskere enn dere er klar over, ved at hvert og ett menneske ønsker harmoni vil dette skje utrolig raskt, men dere er så vant til at ting tar tid at dere simpelthen ikke greier å forstille dere at det virkelig er slik. Å skape i materie tar tid - å skape i energi skjer umiddelbart.

Vi hilser dere!

fra "Pleiadene"

Fordi vi er deres fedre og mødre

Og som foreldre vil vi vise tålmodighet

Og alltid kjærlighet.

Pleiadeskipet ARIANA

at intet dommedagsprofeti noensinne er gitt til jorden fraoss!
Det er frykt(energien) på jorden - i det enkelte mennesket som speiles i slike budskaper.

TAYGETA i pleiadene utv. på sent 70tall jf. info fra Meier

 

De som kjenner tore alfstad vet at han har helt spesielle tekniske "nattlige drømmer" - som muligvis er delopplevelser/erindringer fra under-/nattbevisstheten. Her en "gammel mail" jeg fant intr. og han forteler om

"katastrofe på en annen planet"

Jeg får informasjon om at dette
ikke gjelder Pleiadene men en koloni dannet av den samme lyranske
undergruppe som blant annet var ansvarlig for kolonialiseringen av
Erra. På planeten var det pent vær og solskinn. Planeten må være ca på
størrelse med Jorden, men ligge noe nærmere systemets sol, da det ikke
forekom is eller sne noen steder på planeten. Det var ikke årstider
her, men jevnt sommerklima hele året. Denne delen av drømmen beskriver
en katastrofe som rammet sivilisasjonen på planeten. Innbyggeren på
planeten så ut som oss, men gjennomsnittshøyden var ca 1,85. De var
hvite i huden, med lyst eller rødt hår. Planeten hadde et stort hav.
Kontinentene var mere samlet på den ene siden av planeten, mens havet
dominerte den andre siden med unntak av 2 relativt store øyer.tore skrev: "Sender en beskrivelse av den drømmen jeg hadde angående en katastrofe på en annen planet:..."Rapport fra drøm om morgenen 26/4-2001
-----------------------------------------

Drømmen var nok en del av en større drøm, men det er denne delen jeg
husker. Scenariet utspilte seg på en annen planet i et annet solsystem
til høyre for oss, hvis du betrakter vår galakse utenfra og ser rett
mot vår plassering. (Det er mulig at dette gjelder en koloni som ble
dannet ved den andre lyranske utvandring til Hyadene). Følgelig vil da
planeten befinne seg et sted i Hyadene.

Det var
ikke så mange skyer som på Jorden, og regnevær var mere sjeldent.
Fargen på himmelen var mere gråhvit enn blå, og en form for lett dis
skjermet for det sterkeste sollyset. Solen var mindre kraftig enn
Jordens sol. Sivilisasjonen på planeten var langt mere avansert enn den
er på Jorden. Planeten var ikke oppdelt i forskjellige land, men hele
planeten utgjorde en sivilisasjon som brukte samme språk. Husene var
bygget i et slags sølvblankt metallisk materiale. Husene var ikke
runde, og noen av dem kunne i formen minne om jordisk bybebyggelse. Det
forekom byer, men disse var primært bygget i skråninger etter et slags
rekke og terassehussystem som fulgte skråningen naturlig. Slike byer
kunne være store med flere tusen hus oppetter store skråninger, gjerne
langs kanten av gamle utdødde vulkankratere på innsiden av krateret. I
midten av en slik by var det da et stort åpent rom. Innbyggernes
filosofi angående naturen var lik


All energi ble skaffet tilveie ved hjelp av

De
var istand til å besøke det meste av melkeveigalaksen med akseptable
reisetider. Det er mulig at denne sivilisasjonen hadde kontakt med
planeten Erra samt andre kolonier med gammellyransk opprinnelse. Det
var ikke krig eller ufred på planeten. De hadde heller ikke noe
pengesystem. Planetens innbyggere hadde teknologi for teleportering og
atomkopiering. Det forekom også spesielle "drakter" folk kunne ha på
som satte dem istand til å fly ved hjelp av antigravitasjon. Biler og
veier forekom ikke. Foranledningen til katastrofen var en ubalanse som
oppstod i planetens solsystem. (Kan sammenlignes med

Denne dimensjonsbroen overførte noe av
tyngdeenergien fra den andre dimensjonen til et område i dette
solsystemet en kort stund. Dette var imidelrtid nok til å forstyrre den
gravitasjonsmessige balansen i solsystemet. Det kom som lyn fra klar
himmel da en ikke kunne se åraken direkte. Følgene for denne planeten
ble at det oppstod en forskyving av planetes rotasjonsakse (delvis
polvending). Dette medførte at det dannet seg en bølge i planetens hav.
Det var ingen rask polvending så en så ikke noen tegn på dette i første
omgang. Bølgen begynte som en uskyldig bølge som vokste gradvis i løpet
av en uke. Den sise delen av bølgens vekst skjedde imidlertid
eksponentialt. Planetens befolkning var dermed klar over den, men ikke
at den ville bli så stor som den bled. Bølgen hadde en høyde på ca 50
meter, da den iløpet av et par timer plutselig vokste til en høyde på
ca 500 meter. Dette var likefør den nådde øya med kraftstasjonen.
Bølgen fosset innover øya og knuste kraftstasjonen. Følgende skjedde
så.:

Alle antigravitasjonsfartøyer som fikk kraft fra mellomfeltet og
det var de fleste falt ned som døde fluer. Flere tusen mennesker ble
drept på grunn av dette. Alle teleporteringsmaskiner sviktet og
tilslutt gikk alt lys samt alle komputere stoppet å virke.


Dette skjedde straks. Bare sambandet mellom noen viktige deler av
planeten fungerte da dette hadde et slags batteribackup. Folk kom ikke
inn i husene sine da dørene ble åpnet ved at husets komputer gjenkjente
beboerne. Da energien forvant virket ikke disse komputerne lenger. De
store stjerneskipene virket da de hadde sitt eget energisystem. Det var
derfor om å gjøre å få tak i et eller flere av disse romskipene like
etter katastrofen. En kunne da muligens midlertidig gjennopprette noe
av energiforsyningen til befolkningen ved at en kunne generere
mellomfeltet ved hjelp av romskipenes energisystem, og på den måten
midlertidig få kraft til teknologien på bakken. Det var også frykt at
bølgen skulle vokse ytterligere slik at en var nødt til å evakuere.
Jeg voknet før jeg fikk greie på hvordan det gikk tilslutt.

Tore.

Erranernes, slik at de var nøye med
at deres sivilisasjon ikke skulle belaste planetens resurser. All
transport i denne sivilisasjonen foregikk via luftveien, med
forskjellige antigravitasjonsfartøyer. ITM. Det stod en stor
transformator stasjon på en av de 2 øyene i havet. Denne stasjonen tok
ned energi fra energiplan 2 og omformet denne til et mellomfelt som
omga hele planeten. All energi til lys varme, fartøyer også videre ble
skaffet til veie ved å tappe fra dette mellomfeltet. Den store
transformatorstasjonen så ut som en stor sølvfarget firkantet kasse med
avrundete hjørner. Den var ikke kvadratisk men avlang. Den kunne være
ca 500 meter høy, og 1 til 2 km lang. Denne sivilisasjonen hadde
interstellar romfart, og de bygde store romskip (avlange i formen).destroyerkometens
inntreden i vårt). Årasken var at det oppstod en dimensjonsbro mellom
et område i dette solsystemet og en tung gjenstand
på en annen prubunsisk frekvens som passerte nær solsystemet (et sort
hull eller en nøytronstjerne).link

*******************************************************************

kommentar fra rune: har på følelsen at mange slike katastrofer virkelig har skjedd i denne galaksen. Og det er logisk, ettersom denne galaksen jf. de "innvidde"/ex.Martinus - er et makrovesen tilhørende et utv.trinn som i likhet med oss selv- jordmennesker nettopp nå - altså tilhører DYRERIKETS OVERGANG TIL ET BALANSERT OG HARMONISK RIKTIG MENNESKERIKE. Så lenge vi er tidvise disharmoniske "dyr" med aggresjonsutbrudd og antipatier og delvis hat, så skaper dette rene katastrofer i vårt eget indre - altså vårt mikrokosmos,- og resultatet blir grader av sykdommer.

Skjebnemessig er vi da også nå inkarnert i et makro-system av tilsv. tidvise disharmonk karakter. Dette medfører tilsvarende katastorfer i hele systemet slik tores drøm forteller og slik jorden har gjennomlevd i fortiden - slik det bl.a fortelles i boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS -

tores historie her passer også godt med det som romkontakten

THAO fortalte om ur-fjerne katastrofer som ramte jorden. Noen utdrag fra: Alfa Centauri forbindelsen av Karen Sofie Thorstensen

 

http://karensofie.galactic.to/kstbok.html
Gå til innlegget

Himmelbrødet

Publisert rundt 12 år siden

Manna

Ja, slik står det faktisk beskrevet i Bibelen når Herren sier til Moses i 2.M.16.28-31; Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover? Kom i hu at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir hn dere på den sjette dagen brød for to dager (altså både for den sjuende og den åttende dag) Ingen skal forlate sitt sted den sjuende dagen, Israelittene kalte det manna*. Det liknet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake.

Siste vers viser til ordet manna med en forklaring til ordet i min databibel, manna på hebraisk = hva er det? Ja, hva er det? Etter forklaringen på hva ordet betyr på hebraisk henvises det til vers 15, men for å få med seg hele saken var det missnøye i Israels barns leir og de hadde gått en stund og knurret og murret mot Herren fordi de ikke hadde mat så de kunne spise seg mette, men Herren som hadde hørt på dem ba dem si til dem at mellom de to aftenstunder skal der e få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få ete dere mette på brød.

Da det så var blitt kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, se da lå det utover ørkeen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden.

Det er nå vi kommer til vers 15: Da Israels barn så det, sa de til hverandre: (Manna?) Hva er det? - for de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt dere å ete.

Verset henviser til NT og Joh.6.31, men jeg tar med foregående vers også: De (folket på andre siden av Tiberiasjøen) sa til ham (Jesus): Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg?

Dette spurte de om fordi Jesus oppdaget at de søkte ham, ikke fordi de så tegn, men for å spise seg mette, og Jesus sa til dem: Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt segl. De spør så: Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarer dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham han har sendt.

Det var etter dette folket spurte etter tegn så de kunne tro på ham og sier videre: Våre fedre åt manna i ørkenen, slik står det skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å ete.

Salm.78.24:Han lot mannaregne over dem til føde, og gav dem korn fra himmelen - her er korn fra himmelen forklart som englebrød, Salm.105.40 kaller det himmelbrød.

Men forklaringen Jesus fortsetter å gi folket på den andre siden av Tiberiasjøen er dette: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.

De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød.

Men hva var det egentlig dette himmelbrødet besto av, og hva mente Jesus da han sa at Moses ikke gav dem himmelbrød, men at det var Faderen som gav dem det sanne brød fra himmlen?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere