Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Om Gudstro

Publisert 7 måneder siden

Linda Andernach Johannesen skriver forståelig vis om Harald Eia's TV program «Sånn er Norge» som setter fingeren på hvorfor befolkningens gudstro er synkende – et program jeg syns var underholdende morsomt... fordi jeg ser så mye i skriften som umulig kan være oppfylt?Linda Andernach skriver:Han lever i beste velgående, enten flertallet tror på ham eller ikke. Nå er det vår jobb som tror å fortelle hva vi selv har opplevd med ham, slik at flere kan få øynene opp for hvem han er!

Jeg er ikke uenig i at Gud lever, men allikevel stiller Gud kriterier som ikke kan pålegges vanlige dødelige... Joh.12.25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. 

Det er harde bud for denne verdenen!

Tar man utgangspunkt i de skrevne ord, så sier ordene oss dette først og fremst:

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. (Joh.1.18 ) Johannes som skriver disse ord fremstår dessuten som en som tidfestes etter profetenes tid – se når profetenes tid er forbi *- (Matt.11.13 / *Åp.16.13-14 – se for øvrig Åp.11.1-7)

Det ser ut til at profetenes tid ikke er over? Se Matt.24.11 og v24...

Johannes forteller også en historie om Gud som fremstår av Ordet – og i 5.37 skriver han: 

Ja, Far som har sendt meg, har selv vitnet om meg. Han røst har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett, og hans ord lar dere ikke bli værende i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv. Ære fra mennesker vil jeg ikke ha. Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere…

Det er allerede kunngjort og opplyst i skriften at vi ikke er i Guds bilde riktig ennå, Rom.8.20-22 forteller oss det: 

Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier... og neste vers peker på høsten som kommer, den står forklart i Matt.13.39... samt at Rom.8.6-8 forteller oss at Gud har har ingen interesse i mennesker av kjøtt og blod (det jordiske), de bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det.

Når Guds ord er så sterkt på dette, er det fordi at det gjøres forskjell på det forgjengelig og det uforgjengelige. Bibelen er en profetisk bok, ikke en historisk bok. Det forgjengelige blir erstattet med det uforgjengelige først på den dagen som skriften kaller for den siste dag. Paulus i 1.Kor.15. kaller kapitlet for oppstandelsen ved den siste basun. En bibelsk dag er heller ikke det samme som en jordisk, men teller som tusen år for oss.

Jesus kaller de siste tusen år for den siste dag: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. (Joh.6.44-47)

Den verden vi lever i har ikke evig liv, derfor passer ikke en tro som tilhører en annen verden inn i denne verden. (Mark.16.17-18)

Dette har ikke med religionsundervisning og gjøre, men det sikter til Guds frelse av verden. Joh.12.44-47: Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Jesus forteller dessuten at dette også vil innebære en ny pakt og at han personlig vil bli mellommann for denne:

Hvis det ikke hadde vært noe å utsette på den første pakten, hadde det ikke vært bruk for en annen. Men Gud har noe å utsette på folket når han sier:

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. (Se også Åp.21)

Til fortellingen fra Johanne om at ingen noen gang har sett Gud, avsluttes det her med disse ordene i Heb.8.7-11: Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store.

Da mener jeg at dette med gudstroen får være opp til hver enkelt å bedømme, hans lover er så allikevel ikke innordnet for denne verden. (2.Pet.3.13)

For Gud kommer til denne verden sammen med fødselsriene... (Jes.42.14 /Åp.12) Og man vil få inntrykk av en som har gjestet sitt folk. (Luk.7.15-16)


Gå til innlegget

Ikke imponert over alt elbilskrytet

Publisert 8 måneder siden

Det skrytes over alle evner over hvor bra elbilene har blitt – og hvilken fremtid man vil få bare man får skiftet ut de stinkende og forurensende fossilbilene. Men man savner evnen til helt å se litt lengre inn i fremtiden enn bare hvordan morgendagen vil kunne se ut med denne nye teknologien ?

Det skrytes over alle evner over hvor bra elbilene har blitt – og hvilken fremtid man vil få bare man får skiftet ut de stinkende og forurensende fossilbilene. Men man savner evnen til helt å se litt lengre inn i fremtiden enn bare hvordan morgendagen vil kunne se ut med denne nye teknologien?

For ikke så lenge siden leste jeg et hjertesukk fra toppsjefen Akio Toyoda fra det ellers så kjente bilmerket Toyota, som ønsker seg mer åpenhet om elektrifisering av bilparken. Han påstår at flere elbiler fører til mer CO2- utslipp. Hvorfor kan man lese mer om her: https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2021/01/09/195731777/toppsjef-flere-elbiler-betyr-verre-co2-utslipp

Det vil resultere i strømmangel og økonomiske problemer – og dyrere strøm er vel noe alle går og ønsker seg? Allerede nå kan man se hvordan fremtiden vil komme til å fortone seg på kalde vinterdager... Ny strømrekord i Norge – ber folk om ikke å lade på morgenen ): https://e24.no/olje-og-energi/i/6zBLm0/ny-stroemrekord-i-norge?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no -

Statnett-sjefen ber elbilistene droppe lading i rushen. 

Og det er bare allerede nå.... eller hva tenker dere?

Nå snakker vi bare om en liten andel elbiler i lille Norge – (ved inngangen til 2020, 260 000 registrerte elbiler) – se for dere hele nasjonens bilpark elektrifisert! Man mangler fullstendig gangsyn hvis nå hele Europa skulle følge samme eksempel. Spania har nettopp hatt snø og kulderekorder de også til tross for påstander om menneskeskapte klimaendringer - det er vel heller variabler over et tema?

Akio Toyoda hevder at i motsetning til Norge, hvor rundt 98 prosent av energien kommer fra fornybare kilder, er den japanske strømforsyningen i hovedsak basert på fossilt drevne kull- og gasskraftverk. Det ville bli strømmangel i Japan på sommeren hvis alle bilene gikk på elektrisitet, mener Toyoda.

Ved en doblet elbilpark i Norge er det vel ikke lengre snakk om grønn elbilglede, men nødvendig import av strøm fra ikke fornybare kilder - hvis en da ikke vil sette opp en vindmølle i hver en hage? Eller skal elbilene forsyne seg av all den grønne energien vi har her i Norge slik at husstandene må få lov til å gå over til oljefyring igjen? Man får jo ikke alt i både pose og sekk... et sted må vel fornuften gjøre sin inntreden? 

Lading av elbiler fra strømnettet er en dårlig gjennomtenkt idé... den vil neppe bli stående som den endelige.

Gå til innlegget

I de dager og på den tid...

Publisert 9 måneder siden

Angående forskjelligartede gjengjeldelses senarioer ... (som Luk.21.20-22 er inne på og som støtter seg til utsagnene til Hos.9.1 > 7f.) og da vet jeg neimen ikke hva som skal føre til en slik ulykke? Men kanskje har Hoseas 9.1-3 en riktig forklaring? - Gjengjeldelsens dager til dom?

Hoseas viser til Mika 1 som forteller at Herren selv skal vitne om Jakobs opprør og synder... og det er på den tid fjellene smelter under Herren Guds visitt - : Herren åpenbarer seg til dom...:

Se, Herren går ut fra sitt sted, stiger ned og skrider fram over jordens høyder. Fjellene smelter under ham, og dalene revner, som voks når den smelter for ilden, som vann når det renner utfor stupet. Alt dette på grunn av Jakobs opprør og Israels synder! Hva er Jakobs opprør? - Samaria!        
Og hva er Judas offerhauger? - Jerusalem!

Jes. 64 omtaler samme hendelse, men enn noe i forkant: 

Ville du bare flerre himmelen og stige ned så fjellene dirret for deg, som når ilden setter fyr på kvistene, som når ilden får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn! Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet, og steg ned så fjellene dirret for deg. Aldri har noen hørt eller lyttet til, aldri har noe øye sett noen annen gud enn deg som kan gjøre slikt for dem som venter på ham.

Alle ble vi som urene, all vår rettferd som urent tøy. Vi visnet alle som løv,
vår skyld tar oss bort som en vind. Det er ingen som kaller på ditt navn, som våkner opp og holder fast ved deg. For du har skjult ansiktet for oss og overgitt oss til vår skyld. 

Men nå, Herre, er du vår far! Vi er leire, du er den som former oss, alle er vi verk av din hånd. Herre, vær ikke harm, husk ikke vår skyld for alltid! Se nå hit, alle er vi ditt folk!

Dine hellige byer er blitt til ørken, Sion er blitt en ørken og Jerusalem en ødemark.

Hos Jer.50.12f. blir det sagt om henne: Deres mor står med dyp skam, (Hos.2.5f. / Esek.16) hun som fødte dere, blir til spott. Se, hun er sist av folkeslagene, en ørken, tørt land, en ødemark. Fordi Herren er harm, skal ingen bo der, hele landet skal bli til en ørken. Alle som går forbi Babel, skal grøsse og plystre hånlig over sårene hun har fått. - Se 1.Mos.11.5-9 / Jes.13., >>>  og;

Jer.29.10-14: Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. - (Se Rom.8.20-21) - Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.

Jer.50.4-6: I de dager og på den tid, sier Herren, skal israelittene komme og judeerne sammen med dem. Gråtende skal de gå og søke Herren sin Gud. De spør etter Sion, dit vender de ansiktet:
«Kom, la oss slutte oss til Herren i en evig pakt som aldri blir glemt!» Folket mitt var bortkomne sauer, gjeterne førte dem vill, på avveier i fjellene. De gikk fra fjell til haug og glemte hvor de skulle hvile.

Alt dette har sin forankring i hva Herrens folk velger å gjøre i henhold til Herrens to valgmuligheter: Enten velsignelse ved lydighet, eller forbannelse ved ulydighet mot ham. 

Begge alternativer er oppsummert i 5.Mos.28.1-2(-14): Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden,  og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud.  (Refr.: Jer.18.11-17 ... (v12 : Men de skal svare: «Det nytter ikke. Vi vil følge våre egne planer, hver av oss vil gjøre etter sitt onde og egenrådige hjerte...)

Herunder forklares hva alle velsignelsene innebærer. Og fra v15 til v68 fortelles det om alle forbannelser som vil måtte komme ved ulydighet. På denne måten blir de eltet og formet som en pottemaker lager leirkar. (Jes.64.7 / Jer.18.5-12) - Så hvem vet hva som egentlig vil skje og når? Valget ligger jo der helt åpent om man kan forsere sitt egenrådige hjerte... men de er kjent for å være både trassig, stivnakket og hardnakket og trenger til en omskjæring for hjertet! (5.Mos.10.14-17)

Gå til innlegget

Lukas 21?

Publisert 9 måneder siden

Jostein Sandsmark har noen poeng i sine ord om staten Israel av 1948. Man ser tydelig at denne staten ikke er den profetene nevner? Ei heller evangelistenes?

For at profetiene til Esekiel 38 skal kunne gå i oppfyllelse, har det nok sin hensikt at ståa er som den er? Man kan jo slett ikke si at utsagnene her har noe å gjøre med dagens Israel å gjøre? For å stave det rett frem, de bor ikke trygt i sitt land slik Esekiel ser for seg landet?

Ord om Gog: Når lang tid er gått, skal du kalles ut. Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt. Du skal trekke opp som et stormvær, du skal komme som en sky og dekke landet, du og alle troppene dine og mange folk med deg. Så sier Herren Gud: Den dagen kommer noe opp i ditt hjerte, og du tenker onde tanker. Du skal si: «Mot et land uten vern drar jeg opp, jeg går mot fredelige folk som bor trygt. Alle bor de uten murer. Bommer og porter finnes ikke.»

Men nå i dagens Israel får dem ikke nok av verken porter eller bommer, det kan vel alle se?

Man trenger heller studere hva alle profetene har sagt, men kun følge henvisningsstedene fra evangelistene, Lukas har i kap.21 noen poeng som har gått erstatningsteologien mange hus forbi? Fra vers 21 kan man lese disse ordene:

Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket.

Hvis man ser dette i sammenheng med hva Jostein Sandsmark siterte fra Hos.14.5: «Eg vil lækja deira fråfall, for vreiden min har vendt seg frå dei.»

Det som står hos Lukas 21 er enda ting som må komme før vreden har lagt seg? Og det tar sikkert år og dag før Gog får områdd seg? For hvis Luk.21.22 handler om at det er fra da av alt som skrevet står skal oppfylles, da har teologien om skriften blitt totalt mislykket og misforstått? Luk.21.22 henviser til Hos.9?

Gå til innlegget

Det blir jo litt rart hvis man tolker Johannes Åpenbaring som egen bokfortelling for endetiden, da det allerede i 1.Mos.2.9 henvises til nettopp denne boken. Og Slangen som beskrives i 1.Mos.3.1 referer jo til Åp.12.9 som en ond og fristende makt sammen med Åp.20.2, så det er neppe slik at Åpenbaringsboken er noen egen endetidsbok, men i samspill med hele den øvrige skriften.

Tittelforståelsen

Jesus har helt andre titteleringer i GT sammen med alle andre nøkkelfigurer. Johannes er der tittelert som Elia/ Elias (Matt.11.13-14, Matt.17.3 og 12, Mark.6.15) Mens Markus er den samme som Johannes (Apg.15.37) Jesus titteleres mest som «Herren» i GT, men også som «klippen» (*1.Kor.10.4), 5.Mos.32.4, 4.Mos.24.21) Og ellers med alle de former for tiltale som han titteleres med i NT. Matteus bærer også navnet Levi (Luk.5.27 - Levi: kalles i Matt 9,9 for Matteus / tolleren.) Lukas kalles for "legen". (Kol.4.14, Jer.8.22, Fork.3.3 >Hos.5.13, 2.Krøn.7.14)

Førstegrøde av oppstandelse og et tusenårig rike

Men i NT er Jesus innforstått med oppstandelse fra de døde.#  (Rom.5.13-14, 17-19, 1.Kor.15.21-23) # Joh.5.28: Undre dere ikke over dette, for den tid kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst (menneskesønnen i v27) Matt.27.52= 1.Kor.15.23 = førstegrøden av oppstandelse = Åp.14.1-5 og Åp.20.4 som for så vidt burde referere til f.eks. Matt.19.(27) 28-30? 

Legemlige forskjeller

Hele historien bygger på historien om menneskenes videre fremtidsferd og skjebne. Gud er ikke en Gud for mennesker av forgjengelighet, men av uforgjengelighet, forskjellen er et kroppslig legeme av kjøtt og blod, og et usynlig, men åndelig legeme. (Rom.8. - Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov*. (Man ser dette i Matt.19.28-30 nedenfor) Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. (*under forgjengeligheten)

Dom= Kristi komme (Joh.3.19)

Men dommen er jo ikke før på oppstandelsens dag, og Kristus har en agenda som ikke er så godt kjent, i hvert fall blir den lite omtalt, og det er ordene i 1.Pet.4.17 som forteller at dommen skal begynne med Guds hus. Det henvises til en lignelse hos Luk.23.21 som er litt verre å forstå. Men det er jo som veilederen og talsmannen uttrykker det i Joh.16.13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

Tidsanalysen beror ikke på menneskelig kløkt

Alle gjerninger som skulle bli utført står jo enda og venter på sin utfører? Matt.1.21-23/ Apg.1.6-8: Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere* skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

*Dette hører med til forståelsen om det Jesus forteller disiplene i Matt.19.28-30: Jesus sa til dem:* «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også *dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Seieren over syndens og dødens lov ved den siste basun

Så når det da kommer til dommen over synden, er det et endelig farvel med den, uten tvil. (Rom.3.23: for alle har syndet og mangler Guds herlighet) Rom.8.19f. viser til at det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet, fordi: Det skapte ble underlagt forgjengeligheten/ =synden, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten

Omdannelsen fra forgjengelighet og dermed også synden, til den syndfrie uforgjengeligheten finner man beskrevet i fra 1.Kor.15.49-57 inn under det som kalles den siste basun, som i Åp.10.7 er den 7.basun. - Han sier jo selv at han er den første, men også den siste. (Guds mysterium) Johannes er selv med som del av trengselstiden under denne store basunen hvor også utdeling av Ånden befinner seg. Dagen kalles her for Herrens dag. (Åp.1.9-11)

Tidsepoken

En tidsepoke i skriften blir regnet for en verdensalder, noe som har å gjøre med gjentakelser av tid (i Fork.1.9-11 / 3.15) og i Apokryfene er en slik verdensalder (Matt.12.32) nevnt som tiden fra Abraham til Abraham i 4.Esra 6.7-8. Slikt noe kan vi mennesker bare glemme å forstå, den er i et tidligere kapittel nevnt som tiden  i en sirkel, og ikke slik vi regner tiden i en horisontal linje. (4.Esra.5.42) Det hele kan se ut som at alt henger sammen med alt i skriften.

Seier ved opphevelse av døden

Vi er altså ennå inn under det som kalles forgjengeligheten...helt enkelt og greit forståelig i 1.Kor.15.54 - Kristi seier oppnås ikke før døden er beseiret, i v26 beskrevet som siste fiende. Det aller merkeligste er vel at også dette verset synes å gi Åpenbaringsboken rett ved å vise til Åp.21.4 hvor det er åpnet opp for en ny himmel og en ny jord hvor alt det gamle - det som var er borte, og Gud selv bor hos menneskene og trøster dem.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere