Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Våren er endelig kommet

Publisert over 11 år siden

og det har begynt å krible i blodet. Jeg er glad i norsk natur og har begynt å glede meg over å snart slutte å sitte inne og sprengfyre for å holde kulda utenfor, snart kan en begynne å nyte utelivet i Guds frie natur.

http://www.youtube.com/watch?v=5wiBmOcdYgU

Gå til innlegget

Eselfolen

Publisert nesten 12 år siden

Eselfolen

En fole som intet menneske har sittet på!

Her er et fint eksempel på hvordan man følger i bibeltema, en fole.Fortellingene i Bibelen ble skrevet ned slik de fremstod og ikke redigert etter hendelsesforløp. Slik står det forklart i Luk.1.1 ff. For å kunne oppfatte Bibelen etter sitt hendelsesforløp, må den redigeres og skrives ned i sammenheng på nytt. Dette forklarer Apokryfene nærmere om i 4.Esra.14.37-47 “De hellige skrifter, blir nedskrevet på nytt.”, i Bibelen står dette under Åp.5.5: Løven av Juda stamme, Davids rotskudd, som har seiret kan åpne boken og de sju segl på den. Dette betyr at Bibelen inneholder mye kunnskap som ligger skjult i den og som vi ikke forstår: På 40 dager ble det skrevet 94 bøker. Da de 40 var til ende talte Den Høyeste og sa: Du skal gjøre kjent de bøkene du skrev først, så både verdige og uverdige kan lese dem. Men de 70 siste skal du ta vare på for å gi dem videre til de vise i folket. For disse bøkene rommer en strøm av forstand, en kilde til visdom og en elv til kunnskap.

Folen

Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole. Han tvetter i vin sin kledning og i druers blod sin kjortel. 1.M.49.11: Historien er om Løven Juda, vi gjenkjenner ham som Messias, Davids rotskudd i Åp.5.5, og vintreet fra Joh.15.1-15 og i fortellingen om det i for eksempel Esek.17. i Libanon, hvor det skulle vokse opp et tre som nådde opp til himmelen og det skulle plates på Israels høye fjell (Esek.17.22-24) Vi gjenkjenner Israels høye fjell i fortellingen om dyret og kvinnen som satt på syv fjell. (I Israel finnes der ingen høye fjell, og betydningen er i billespråk eller i gåter, jefer.: Esek.17.2)

Matt.21.2: Gå inn til landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. (Historien her er hentet fra når Jesus rir inn i Jerusalem for å rense tempelet hvor det bla. fantes en pengevekslerbod.) De som skulle hente eselhoppen og folen ble bedt om hvis noen sa noe, så skulle de si at Herren hadde bruk for dem, og da skulle de straks sende dem: Men dette skjedde fordi at det skulle bli oppfyllt det som er sagt ved profetene om Sions datter, som er Tyrus: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel - på trelldyrets fole. - Jes.62.11: Se, Herren lar det lyde like til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din frelser kommer! Se hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.

Det er rart å se hvordan alle tråder samler seg mot endens tid, og er eselfolen og eselhoppen virkelige esler? Neppe! Mark.11.2: Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet, en som ennå ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit!

Selv om det ikke står mer om folen, kan en søke videre om det som står om esel, eselfolen osv. Vi kommer til Dom.10.3-6 hvor en kan lese om Ja’ir fra Gilead som dømte Israel i 22 år, han hadde 30 sønner som red på 30 eselfoler og hadde 30 byer, de kalles den dag i dag Ja’irs teltbyer. De ligger i Gileads land. Da Ja’ir døde, gjorde israels barn igjen det som var ondt i Herrens øyne, de dyrket Ba’alene og Astarte bildene, Arams guder, Sidons guder, Moabs guder, ammonittenes guder og filistenes guder. - En evig smørje av alt mulig med andre ord!

En forklaring på hvem eselet egentlig er dukker opp i 1.M.49.14: Issakar er et sterktbygd esel som legger seg ned mellom kveene Han så at hvilen var god og at landet var fagert. Da bøyde han sin rygg for å bære og ble en arbeidspliktig trell. (Vi kan allerede se her at dette med at Issakar ble en arbeidspliktig trell, rimer tålig bra med at frelseren kom ridende på trelldyrets fole.) Hans øyne var dunkle av vin (likt med menneskesønnen son var en vindrikker!) hans øyn var vite av melk (som Immanuel som var oppfostret med melk og honning) Sebulon - ved havets trand skal han bo, ved stranden hvor skipene lander. Hans grenser strekker seg mot Sidon.

Flere historier: Da Samson kom til Leki hvor han skulle bli overgitt til filistene, sprang filistene mot ham med gledesrop. Men Herrens Ånd kom over ham, og repene om armene hans ble som brente lintråder, de smuldret opp og falt av hendene hans. Da fant han et friskt kjevebein av et esel. Han rakte hånden ut og grep det, og med det slo han i hjel tusen mann! Samson sa: Med kjevebeinet av et esel slo jeg en hop, ja to! Med kjevebeinet av et esel slo jeg tusen mann! Stedet ble kalt Ramat - Leki (Kjevebeinhagen, Dom.15.11-17)

En annen merkelig opplysning om eselet kommer i 2.Sam.19.26, hvor Sauls sønn, Mefiboset kom til Jerusalem for å møte kongen som spurte ham hvorfor han ikke fulgte ham, Mefiboset svarte kongen: Tjenerne mine narret meg. For jeg sa: Jeg vil ha mitt esel salt, så jeg kan ride på det og følge kongen. For din tjener er lam.

Dette er en høest merkelig opplysning, jeg har lest Bibelkoden1 og 2 av Michal Drosnin som har prøvd å funnet den skjulte boken i Bibelen ved hjelp av matematikk.

Han fant ut at koden for å løse den skjule boken i Bibelen befant seg i en ark av jern, et slags fartøy, det lå begravd i sanden i Sittims dal, utenfor Lisans piskelignende utstikker ved Dødehavet. Undersøkelser og forespørsler om ikke en gjenstand av jern ville ruste når det lå i salt viste seg at med så høy saltkonsentrasjon som det er i Dødehavet, over 35%, så ville ikke jern kunne ruste fordi saltet fører til at oksygenet reduseres, og det er tilførsel av oksygen som gjør at ting ruster, så det er litt underlig dette at Mefiboset ville ha sitt esel salt, og at Drosnin har kommet så langt som han har gjort ved å finne ut dette, selv om han ikke har løsningen for å få svar på hva den skjule skrift forteller.

Så langt har Drosnin funnet ut dette: Safir stein blir til Rips profeterte, når man leser teksten baklengs. (Eliyahu Rips er matematiker som jobber sammen med Drosnin i et forsøk på å løse koden, men vi vet jo alle hvem som skal løse den til slutt?) Det ble funnet ut at for å løse den skjulte tekst i Bibelen måtte det finnes en slags nøkkel for å åpne tekstene på riktig måte, først trodde de at selve dataprogrammet ved å lese den Hebraiske Bibel med hver fjerde bokstav var løsningen, men fant ut at opplysninger kunne ligge i flere lag, til å løse slike oppgaver finnes der ikke i dag datamaskiner som kan behandle så mange oppgaver.

Det ser ut som alle navn og datoer er der, alle mulige hendelser, men en trenger en nøkkel, en såkalt kodenøkkel. Rips og Drosnin fant ut at det stod om kodenøkkelen og hvor den befant seg, ved hjelp av sitt dataprogram, først fant de ut at kodenøkkelen sammen med ordet “obelisker” som også krysset ordet Sittims dal., verdens bunn, og Lisan og gammel nøkkel., og nordover fra Lisan, sjøens tunge, fra Jordans rand på grensen., og dødehavets tunge mot nord.

De fant også ut et “sensorkart” måtte til som kunne vise “skjulested” ved en “sensormarkering” Ordene “Kodenøkkel” “Obelisker” “Mazra” ble også funnet i sammenheng. Men det ser også ut for at den får ligge der i fred til “dagens ende” Det ble også slått fast at “bibelkoden finnes på Lisan på menneskenes språk” “Lisans Tora” “Opprinnelig språk, “Lisan er opprinnelse” “Guds hage” “Obeliskens ordbok”

Det ser også ut til at det befinner seg en slags datamaskin i dette fartøyet av jern: ”Tavle vitaliserte obelisk” Og at “språkgenet” er “Guds gen” “Gen for språk” “Kodens Herre” “Obeliskens munn” “Språkgenet” “Geni” “I mennesker” “Å skape et Gen, Gud for menneske” “Lisans hage før Herren ødela Sodoma og Gomorra, var det som Guds hage” “Språkets fødselsveer” “Nøkkel” “Kode” “Hans tavle vitaliserte obelisken” “Dens opprinnelse, dette er de inngraverte bokstavers område, skjult.”

“DNA ble fraktet i en farkost” “ditt avkom” “i en farkost ditt avkom” “Genetisk kode” “Hans gen vil du arve” “Å bringe menneskene fremover” “DNA spiral i Adam modellen, malen fra en kode” “Guds barmhjertighet Guds dom” “Slektstre på Lisan/ Han vil spore forfedrenes opprinnelse på Lisan” “”På Lisan DNA/ på - DNA - språk” “En kopi av alt ble brakt” “Mazra besådd” “Livets kode” “Menneskelig DNA, obelisk, kopi på en søyle, menneskets skapelse, Lisan, dette er løsningen.” “Jeg gav deg til deg som en arv, jeg er Gud.”

Jeg synes det arbeidet Drosnin og Rips driver med er meget spennende, det viser at der er annen informasjon i skriftene enn den vi er vant med og som forteller oss en bedre og mer forståelig versjon. Nå viser det seg altså at arken som det står om i Bibelen i virkeligheten er en farkost av metall lik det vi kan lese om i Esekiel 1.4: “Og jeg så en stormvind fra nord, en sky med stadig luende ild; en strålende glans omgav den, og midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall.” Etterpå kommer en beskrivelse av gjenstanden og til slutt i v28 avsluttes det med:

“ Således så Herrens herlighet ut.” De er kalt for “kjeruber” og “sendebud” “Herrens herlighet fylte Guds hus slik at prestene ikke kunne gjøre tjeneste.” (2.Krøn.5.14) Guds ark kan en lese om i 1.Sam.4.19-21 hvor Guds ark ble stjålet, slik at Israels herlighet hadde veket bort. Vi kan også lese om gloende hester, eller ild hester og ildvogn som Elias brukte da han for opp til himmelen i en storm. (2.Kong, 2.11) Dette er jo snakk om høyteknologiske ting som vil komme menneskene til del bare vitenskapen kommer så langt, det å bringe menneskene fremover, er en del av hele vår religion.

“Lisans fremmede” er også innkodet i Mosebøkene, og krysses av det bibelske navnet for Jordan, i en mark i Moab, på toppen av åsen,” sammen med “fremmed kode” (Vi vet at menneskesønnen i endens tid må flykte fra sitt land og dra til et annet sted i landflyktighet (Esek.12.3) Der skal de leve som utlendinger i et fremmed land, og folket der skal holde dem i trelldom i 400 år (Apg.7.6) Nå drar dere kanskje kjensel på Issakar som ble til en arbeidspliktig trell?

Bibelkoden fortsetter: “Fremmed kode Mazra, detektor, nøkkel, obelisk, kode fra fremmede, fra jernovn, fra Lisan, Lisans fremmed, fremmed språk, Mazra besådd.” “Stål fartøy - tvunget ned, avskåret” “Fremmed på jorden - Mazra - ved en feil, feilaktig.” Menneskelig fremmed - menneske i nærheten av en krypt - Lisan.” “Den fremmede er et menneske - kodens Herre - obeliskens munn” “I stål, obelisker, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” “Herrens eier vil bli gjenkjent i stål, obelisker.” “På Lisan, Mazra, hvem skal dra opp for oss til himmelen?” “Kodeknekker, nøkkel, stål på odde.” “Guds kode” “Moses koder - han som laget koden” “Moses koder - nøkkel - jernkar” “Tidsmaskin - den vil komme i enhver tid/kan komme når som helst.” “Atomangrep - Lisan - dette er løsningen.”

I forbindelse med tidsmaskin er det heller ikke utelukket i denvanlige teksten i Bibelen, 2.Kong.20.9: Jesaia svarte: Dette gir Herren deg til tegn på at Herren vil holde det han har lovet: Skal skyggen gå ti trinn fram, eller skal den gå ti trinn tilbake? Hiska sa: Det er lett nok for skyggen å strekke seg ti trinn fram. Nei la skyggen gå ti trinn tilbake! - Jes. 38.8 har solen som skal flytte seg ti trinn tilbake, altså en tidsreise bakover i tid for å sette ting på plass igjen og for å rette opp eil som er begått.

Ordet skygge har en skjebnesvanger betydning i Bibelen, det har flere betydninger som alltid. Solens skygge, er bokstavelig det vi forstår med skygge, men en skygge kan også være noe vi ikke ser, for eks. stråling.

Den vanlige utlegningen for å verne seg mot solens hete er at man bygger seg en hytte, den gir ly mot sol og regn og storm, vanlige utrykk som vi oppfatter helt naturlig, men alle ting i Bibelen er en dobbel betydning, regn betyr også krig, liksom storm og vindkast. Salm.31.21 viser til at hytten egentlig er et tilfluktssted, et skjulested mot menneskers trettekjære tunger og sammensvergelser, du skjuler dem i en hytte. - Hytten er også konstruert for å tåle stråling, en skygge mot solens hete - det er atomkrigens trusler. Jes.4.6: Det skal være en hytte til skygge om dagen, og et skjul mot vannskyll og regn.

De som redder jorden etter dette befinner seg også der og sukker, 2.Kor.5.4: Vi som er i denne hytte, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige (strålingen) skal bli oppslukt av livet. V2: Og mens vi er her sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen - for så sant vi er ikledd den skal vi ikke bli funnet nakne.

 

 

Gå til innlegget

Stjernebudskapet

Publisert nesten 12 år siden

Nye religioner tar det visst aldri slutt på, og her er en til som kom til verden på slutten av 1973, og blir kalt for ”Den Raelske Bevegelse” Deres budskap er å fatte interesse for de skrevne ord i Bibelen og begynne å forstå at der er meninger bak dem. Og at der er mer bak ordet ”Himmel” enn bare skyer, at det faktisk finnes aldre solsystemer og planeter der ute som vi og skriften kaller stjerner, og at Bibelen bærer budskap om at det var tider forut for vår tid, og at livet på jorden ble planlagt av en høyerestående menneskelignende art. Mang bibelsteder støtter faktisk opp om en slik teori. Bibelen nevner evigheten mange ganger, ja, også flere evigheter, så kanskje er evigheten også målbar? Job 20.4 nevner evigheten i det hvor det også nevnes ”fra den tid menneskene ble satt på jorden.” Men hvem var de? Grunnstifteren selv, Rael mener å ha mottatt et buskap som sier at navnet ”Elohim” er blitt uriktig oversatt (forkjert) til ordet Gud, men ordet Elohim er en flertallsform, mens bare ordet ”el” betyr Gud. Ordet Elohim bekrefter altså at det ikke er snakk om entall, men flertall som i ”guder” eller ”guds sønner” eller ”herrens folk” , det er snakk om en spesiell art som i en tidligere tid har gjestet jorden. Salme 119.19: Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for meg. - 39.13: jeg er en fremmed hos deg, en gjest som alle mine fedre… - 65.10: Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds (Elohims) bekk er full av vann (folk); du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til.

Siden Salmenes bok er en fasit for når ting skal skje og i riktig rekkefølge ser vi at Elohim har gjestet jorden, men at han også vil vende tilbake som gjest. - Jeg er, var og skal komme igjen.

Den Raelske Bevegelse

Menneskelige VITENSKAPSFOLK FRA EN Annen PLANET SKAPTE ALT LIV PÅ Jorden VED hjelp AV DNA.

Spor av dette skapelsens episke mesterverk kan ses i alle religiøse skrifter og tradisjoner. Det var dem Moses, Jesus, Buddha og Muhammed refererte. Det er nu tid til at by dem velkommen.

Hva SKJEDDE SÅ?

Det ikke - Jordiske menneske var ca. 120 cm høy, Håret hadde langt mørkt hår, Mandel - formede Øyne, Olivenfarget Hud og utstrålte harmoni og humor. Rael har nylig beskrevet slike ved simpelthen å si: "Hvis han gikk nedover gaten i Japan ville ingen legge særlig merke til ham." Med andre ord ligner de oss, og vi ligner dem. Faktisk var vi skapt "i deres bilde" som det er forklaret i bibelen.Han fortalte Rael at:

"Det var oss som designet alt liv på jorden"
Jeg misforstod oss for guder "
"Vi var i begynnelsen av alle deres religioner"
"Nå hvor jeg er utviklet nok til at forstå dette, vil vi gjerne skape offisiell kontakt gjennom en ambassade"

BUDSKABERNE

Elohim overlot vår menneskehet til å utvikle sig av sig selv, men beholdt kontakten med oss via profeter inklusiv Buddha, Moses, Muhammed etc., alle spesielt utvalgt og opplært av dem. Profetenes rolle var, progressivt klart å undervise menneskeheten gjennom de budskaper de kom med, hver enkelt tilpasset kulturen og tidens forståelsesnivå. De skulle også etterlate spor av Elohim, På den måten ville vi ha Skrifter på dem og anerkjent dem som våre skapere og medmennesker på den måten ville vi ha Skrifter på dem og anerkjent dem som våre skapere og medmennesker når vi selv hadde nok avansert vitenskap til å forstå dem. Jesus, hvis far var en Eloha, blev Gitt den oppgave å spre dette budskapet til hele verden som Forberedelse for denne Viktige tid som vi nå er så privilegerte til å leve i: Den forutsagte Åpenbaringens Tid.

Og det viktigst av alt, les Boken, ”Intelligent Design - Melding fra Designers” Boken som vil revolusjonere din tenkning, forvandle ditt liv og som allerede er i gang med på Endre verden.

På den måten ville vi ha Skrifter på dem og anerkjent dem som våre skapere og medmennesker

http://da.rael.org/e107_plugins/raeltv_menu/view.php

Det Raelian Movement har en "Melding" å gi til publikum, et stort utvalg av informasjon om vår opprinnelse og vår framtid, gitt til sin åndelige leder, Rael, mer enn 32 år siden av forskerne som har skapt alt liv på jorden. Historier om bevegelsen og dens medlemmer vises i aviser, magasiner og på radio og TV over hele verden på regelmessig basis. Det er viktig for oss å gi media den mest oppdaterte informasjon og materialer for å framstille oss rett som dette "Melding" er viktig for oss. Vi håper at denne nettsiden vil gi deg den informasjonen du leter etter. Hvis ikke, vil våre medierelasjoner stab har glede av å hjelpe deg (press@rael.org).


Den Raelian bevegelsen ble grunnlagt i 1974, noen måneder etter møtet mellom Rael, grunnleggeren, og en av Elohim, forskerne som har skapt oss. Siden stiftelsen har vokst jevnt og nå teller mer enn 70.000 medlemmer i 104 land og rundt 170 guider som leder aktivitetene av bevegelsen i regi av profeten Rael.


Raelians kommer fra alle samfunnslag. De har til felles et sterkt ønske om å gjøre denne planeten et paradis der vitenskap er en prioritet, og kan fritt utvikles til fordel for alle og hvor vold blir behandlet som en sykdom og til slutt, helt utryddet. De er ateister og praksis meditasjon. De er drømmere og tror på deres drømmer og det er derfor de er så aktive og gjenstand for betydelig offentlig og medieinteresse.Deres lidenskap for å spre "Message" mottatt av Rael er beskrevet hver uke eller så i vårt nyhetsbrev "Kontakt". Deres handlinger for å forandre verden er dokumentert der også. Hvorvidt de hjelpe afrikanske kvinner til å bli deres følelse av glede tilbake etter klitoris omskjæring, eller fordømme fatwa mot homofile i enkelte land, eller designe en global forurensning indeks for å skille mellom forurensende produkter og tjenester, eller fremme bruk av kloning å slå aldring og til slutt slo død, vil du alltid finne Raelian handlinger forut for sin tid. For vår visjon av nyhetene er, artikler jevnlig lagt ut

www.raelianews.org og du kan lytte til samtaler av profeten Rael på www.raelradio.net

.


Dette medieinformasjonsendringer nettstedet gir deg alle de siste pressemeldingene, samt bilder som du kanskje vil bruke. Ikke nøl med å spørre våre medier forbindelse ansatte for ytterligere informasjon du måtte ønske om Raelian Movement.


Profeten Rael er også tilgjengelig for intervjuer. Han turnerer verden, å bruke tid på hvert kontinent hvert år for å trene hundrevis av guider som leder vår virksomhet. Hans assistenter rundt i verden vil gjerne rette forespørselen din eller sender deg til en dyktig talsmann som vil bli glad for å gi deg en bedre forståelse av hvem vi er og hva vår rolle er i verden i dag.


Det ikke - Jordiske menneske som Rael møtte, dikterte slik en rekke budskaper som forklarte at livet på jorden ikke er et resultat av tilfeldig evolusjon eller skapt av en Overnaturlig "Gud". Det er en bevisst skapelse, ved hjelp av DNA, av vitenskapelige og Avanserte folk som laget mennesker bokstavelig talt "i deres bilde" - hvilket man kan kalle "vitenskabelig skapelse" referanser til disse vitenskapsfolk og deres verk, så vel som deres symbol for uendelighet, kan ses i de eldgamle tekster fra mange kulturer. Til eksempel i fra første Mosebok, i den bibelske skapelsesberetning, er ordet "Elohim" oversatt og misforstått som entalsordet "Gud", selv om det faktisk er et flertallsord og betyder "de som kom fra himmelen" og entalsformen er "Eloha" (også kjent som "Allah" .) Opprinnelige kulturer over hele verden husker disse "guder" som kom fra himmelen, inklusiv innfødte fra Afrika (Dagon, Twa osv.), Amerika, Asia, Australia og Europa.


Den 13. desember 1973, blev den franske journalisten Rael Kontaktet av besøkende fra en annen planet og bedt om at oppføre en ambassade for at by disse mennesker velkommen tilbake til jorden.

Gå til innlegget

Biologisk trøbbel?

Publisert nesten 12 år siden

Kulden har lagt seg som et jerngrep over store deler av Norge. Lengre sydover i Europa oppleves det verste vintervær i manns minne, i Danmark kom det 80cm med nysnø på en gang!

Kan det være Co2 forurensningen dette også? Ja, noe må man jo finne på å sette skylden på? Moder jord kan da ikke være så ugrei mot oss? For over 40 millioner år siden - på den tiden fossilet “Ida” levde var det badetemperatur på både sydpolen og nordpolen og regnskog i Tyskland hvor “Ida” ble funnet.

Ser nettopp på Tv nå at vannet under isen på sydpolen er kaldere enn først antatt, og det er såkalt at pingvinene ikke vil bade lengre. Hva er det som nå er galt? Er klimaforskerne redde for å bli arbeidsledige siden tendensene snur så fort?

Men nå er det snart slutt på den tid da Co2 har gunstige vilkår, nå jobbes det med å designe liv som spiser Co2.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/03/03/528597.html

Dette kan igjen gjøre at Co2 og hydrogen kan bli benyttet til å fremstille miljøvennlig drivstoff til biler. Gjennom industriell karbonsyklus tilsvarende fotosyntese kan metanol framstilles og brukes på biler. Det utvikles også i forbindelse med dette en brenselcelle for metanol, DMFC (Direct Metanol Fuel Cell) i samarbeid med NASA.

http://www.prosessindustrien.no/default.asp?menu=6&id=4706

Men biler som går på hydrogen som drivstoff har større utslipp av Co2 enn noen andre drivstofftyper vi kjenner. Grunnen?

Både syntetisk produserte biologiske drivstoff og rene biologiske drivstoff må foredles og produseres på et vis, og det er her helheten kommer inn i bildet. http://www.nettavisen.no/motor/article748053.ece

Ja, ikke sant, verden ser ut til å vil bedras? Biodiselen er også verre enn bensin.

http://pub.tv2.no/nettavisen/nyheter/article2761253.ece

Illustrert vitenskap mener også at Co2 egner seg som framtidens drivstoff og energikilde som ved hjelp av Nanorør av karbon kan omdanne klimagassen karbondioksid til flytende drivstoff.

http://illvit.no/teknologi/co2-blir-fremtidens-energikilde

Biologisk betydning

Karbondioksid inngår i de to mest grunnleggende kjemiske reaksjonene i biologien: fotosyntese og respirasjon (ånding). I fotosyntesen bruker plantene solenergien til å produsere druesukker og oksygen av karbondioksid og vann. Respirasjon er den motsatte reaksjonen: De fleste organismer vinner energi ved å forbrenne druesukker med oksygen, og produserer karbondioksid og vann som «avfallsstoffer». Karbondioksid forekommer i atmosfæren og utgjorde før den industrielle revolusjon ca. 0,028 volumprosent av luften. I dag er konsentrasjonen steget til 0,038 % på grunn av menneskelig aktivitet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Karbondioksid

Så da får vi avvente situasjonen, snart har det vel snudd slik at vi i stedet for avsmelting av polene, kan vi få skogsdød på grunn av for lite Co2? Det kan snu fort når en først får dreis på det nye drivstoffet.

Gå til innlegget

Havet stiger

Publisert nesten 12 år siden

Havet stiger

En ny skremselsrapport er nå under klimaforhandlingene lagt frem av Hr. Jonas Gahr Støre og Mr. Al Gore. Havet vil i verste fall kunne komme til å stige med 1,5 - 2 meter i løpet av de neste 100 år hevder de!

Pr. i dag finnes der ikke måleinstrumenter som kan fange opp en slik påstand, og målinger som har vært gjort er alt for kortvarig til å kunne slå fast en konstant og vedvarende utvikling.

At det gjøres et krafttiltak for å få ned Co2 og andre forurensende faktorer er vel og bra, men å blande inn skremselspropaganda for å hevde at forurensningen alene er skyld i den globale oppvarmingen, og at det er fra menneskene dette kommer fra, og at dette er den eneste faktoren som spiller inn, er å slå seg selv i hodet med en tom bokperm! Det er bare en tom påstand!?

Jeg sitter med en bok skrevet om en kjent profet som ble kalt den sovende profet, den amerikanske Edgar Cayce, han så mange av de bibelske profetier, men han så også naturfenomener og naturkatastrofer som han beskriver som en utvikling av de geologiske prosesser i jordens indre, og hvem klarer å stoppe disse?

Han så at det man kaller ildringen, eller det som tilhører den undersjøiske atlanterhavsrygg som Island er en del av begynner å røre på seg - den består av bl.a. undersjøiske vulkaner, og som en kuriositet kan nevnes øyen “Surtsøy” som den 14. Nov.1963 steg opp fra havet i området mellom Island og Norge.

Slike ting gjør havet varmere, andre faktorer er også vulkaner i Stillehavet i traktene ved Hawaii så vel over, som under havnivået, og bidrar til den global oppvarming av havet som igjen får ismassene i polområdene til å smelte fra undersiden.

Edgar Cayce beskriver ikke menneskene direkte i dag for den tilstand jorden vil komme i, men et resultat av geologiske prosesser, og hans beskrivelse av om jordens klima vil forandre seg eller ikke, en av Cayces første profetier handler nettopp om dette spørsmålet hvorvidt jordens klima ville forandre seg:

“Med hensyn til de fysiske endringer på dette: Jorden vil slå sprekker i seg, revner vil åpne seg i den vestlige del av Amerika, størstedelen av Japan forsvinner i havet. Nord - Europa vil bli utsatt for store omveltninger på et øyeblikk. Nytt land vil komme til syne utenfor Amerikas østkyst.”

Cayce talte også om omveltningene i de arktiske og antarktiske egner og om vulkanutbrudd i den tropiske sone som en forløper for en pol forskyvning med en altomfattende klimaendring til følge.

Cayce beretter også om problemer med havbunnen i Middelhavsområdet, området rundt vulkanen Etna, med landehevninger og landesenkninger, han nevner et tilfelle hvor havbunnen var på 1400 meters dyp, som etter en landehevning bare vil bli på 14 meter.

Cayce begrunner forandringene med jordens stigende temperatur med en “aktivering av de indre prosesser i jordskorpen langs forkastningslinjene” som årsak. Og nevner tsunamier, jordskjelv og stormflodbølger som frembringes av undersjøiske jordskjelv.

Endringer i jordens akselhelling som først vil begynne langsomt i jordens kappe, for deretter å intensiveres, inntil de til slutt når frem til polene som så forårsaker en pol forskyvning, og han forklarer at der er en treghet i selve mekanismen i jordens kjerne som gir ettervirkninger.

Han bekrefter at vannstanden vil stige, og at kystbyer nær havet vil oversvømmes, samt de lavereliggende områder. Han sier at det vil oppstå åpne havområder nord for Grønnland og at klimaet vil bli tropisk der det før har vært subtropisk.

Grunn til bekymring over vår moder jords nykker? Får vi stanset dette? 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere