Kjell G. Kristensen

Alder: 7
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Da solene stod opp

Publisert over 10 år siden

Hm… kom til å lese litt fra Matt.12. – om Jesu makt over de onde åndene - til hans navn skal folkeslagene sette sin lit til (v24) Er dette noe alle folkeslag gjør i dag? Sammenligning mellom menneskene blir her illustrert med et tre, v33: Ta et tre – enten det er godt eller dårlig kjennes frukten på treet, er treet godt er frukten det også, er det dårlig får en også dårlig frukt. Derfor sa Jesus: Omeyngel, hvordan kan dere si frem noe godt, dere som er onde? For det som hjertet er fullt av, det sier munnen.

Noen skriftlærde og fariseere ville gjerne se sin Mester gjøre tegn, men Jesus svarte dem at en ond og utro slekt krever tegn, men de skal ikke få annet tegn en Jona -tegnet. Profeten Jona var i storfiskens buk i tre dager og tre netter, slik skulle menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og netter. Hva menes egentlig med dette?

Jona skulle forkynne sitt budskap – men her var det mer enn bare Jona – Dronningen fra syden skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og dømme den. For hun kom helt fra jordens ytterste grense for å lytte til Salomos visdom. – Men her var det mer enn bare Salomo…

Hva menes her? Hvem var Dronningen fra syden? Har dommen over denne onde slekt som krevde tegn vært? Hvordan reiste dronningen fra syden og fra jordens ytterste grense? Og hvilken storfisk var det Jona var i?

Men når den urene ånden farer ut av denne onde slekt, farer den hvileløst omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke, da bestemmer den seg for å dra tilbake til stedet det forlot og finner huset ledig, feiet og ferdig pyntet – da drar den av sted og får med seg sju andre ånder som er verre enn den selv. De flytter inn og slår seg til der. Dette blir værre enn det første. Slik skal det gå denne onde slekt.

Hvem var denne onde slekt og når skjedde dette? Og Dronningen fra jordens ytterste grense var med?

Mens Jesus ennå stod og fortalte om dette til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De stod utenfor og ville gjerne snakke med ham – dette var det en som fortalte Jesus som svarte ham: Hvem er min mor, og hvem er mine søsken? Så rakte han hånden ut mot en av disiplene og sa: Se, her er min mor og mine søsken, for den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror, søster og mor.

Så brydde Jesus seg ikke om sin mor, men hadde sin trøst i en av disiplene som gjorde hva Faren ville? Og hvordan stod moren utenfor? Vi vet at samme dagen gikk Jesus ut av huset (om det var samme huset som de onde åndene holdt til vites ikke), men det samlet seg så alvorlig mye folk omkring ham at han måtte gå i båten (Matt.13.1-2). Da begynte han plutselig å fortelle om en såmann som skulle så korn… men det var bare lignelser om den onde slekt… noen falt på veien, noen i grøften, noe på steingrunn med skrinn jord. Fuglene spiste de som ikke fikk fotfeste. Og da solen steg opp svidde den resten av frøene som ikke hadde slått rot, og det som falt blant tornebuskene det kvalte disse.

Ja, men da oppfylles vel det som Moses har sagt at det skal stå opp en profet som ham blant dere av deres egne brødre, og ham (såmannen) skal dere høre på i alt han sier til dere. Og hver og en som ikke hører denne profeten skal utryddes av folket (Apg.3.22-23) Når levde så denne såmannen som sår ordet (mark.4.14) og utrydder sitt eget folk som ikke hører på ham?

Gå til innlegget

Bedring i sikte?

Publisert over 10 år siden

http://www.verdidebatt.no/ (Forside)

Debatt / Samfunn/Verden / Politikk

Debatt / Religion/Livssyn / Kristenliv & kirke

Debatt / Kultur / Film, bok & musikk

Debatt / Familie/Fritid / Hobby

Debatt / Kultur / Natur

Debatt / Respons / Spør redaktørene

 

Jeg opplever at jeg ikke får opp de forskjellige oversiktene over debattene når jeg klikker på:

·         Forside

·         Samfunn & verden

·         Religion & livssyn

·         Familie & fritid

·         Kultur

·         Respons

Da får jeg bare opp følgende beskjed:

·         Beklager

·        Vi finner ikke denne brukeren

Hva er problemet?

Eneste respons er fra Lars Randby som har de samme problemer, da ingen løsning er i sikte legger jeg inn dette i håp om bedring?

Gå til innlegget

Åndsbudskapet og Jesu komme

Publisert nesten 11 år siden

Alle forsøk på og forklare at Jesus kommer snart har strandet, og kristne forstå seg på’ere klarer ikke å forklare hvorfor  Matt.1.20 -23 gjør fortellingen så pass uklar at de vegrer seg for en videre undersøkelse av saken i frykt for at de da skal tape troen på Jesus?

Er det noen vits i å ha en tro som bygger på løgn og direkte manipulering med Guds Ord?

I Matt.1.20 kommer en engel og forteller Josef i en drøm at han ikke skal engste seg for å ta Maria til seg, og at det som er avlet i henne er av den hellige ånd.*

 Det som alle leser i en Bibel må forstå, er at Bibelen ikke er en vanlig bok en kan lese fra perm til perm , men at dette er profetier fortalt stykkevis, og på en underlig måte som gjør at man må studere tekstene i stedet for å lese dem.

Jeg skal ta for meg alt som står i de 3 versene nevnt ovenfor, bit for bit, så kan eventuelle motargumenter diskuteres ut fra dette. Vers 20 forteller at det kom en engel til Josef, - nå er ikke engler forklart i dette kapitlet til Matteus i det hele tatt. Det finnes visst en engleskole som skal prøve og forklare hva en engel er for noe, men ellers er Bibelen en ypperlig kandidat til dette formålet. Matt.13.39 forklarer at englene egentlig er høstfolket, og at de tilhører høsten som er enden på denne verdensalder – noe vi ennå ikke er kommet til heldigvis. Så hvordan enden kunne ha kommet for 2000 år siden er en uløst gåte? Og det hele var vel bare en drøm for fremtiden som Josef hadde?

 Hvis Josef fikk en drøm om noe som skulle skje i endens aller siste tid, hvordan forstår vi da dette med hva som er avlet i Maria og som er av den hellige ånd? Hellig ånd står heller ikke forklart her, men i Apg.2.17 ff, som forteller at det skal skje i de siste dager med tegn i jorden og på himmelen. Åp.1.10 bekjentgjør så hvilken dag den hellige ånd kommer – På Herrens dag.

*2.Tess.2.2 advarer oss mot å tro på at Herrens dag alt har kommet sammen med åndsbudskapet – for Herrens dag kommer som en tyv, og himmelen skal forgå med veldige drønn , og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyst. (2.Pet.3.10) Og før Herrens dag kommer skulle sol og måne sortne – en grei beskjed til kristne som mener den hellige ånd alt har kommet, for den skulle vel utgytes over alle på samme tid (over alt kjød /alle mennesker – Apg.2.17) som i Åp.1.10 er Herrens dag.

 Da blir det noe alvorlig feil å hevde Jesu fødsel for 2000 år siden, for det sier skriften ingenting om, men det står i v21 at hun (Maria) skulle føde en sønn som hun skulle kalle Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra sine synder. Ingen er i dag frelst fra sine synder, nettopp fordi de fortsatt lever i sine synder – det var nettopp dette Jesus talte om da han sa til han som var blind (fordi han ikke kunne se eller forstå noen ting) – hva er lettest å si (for å forstå hva han mener) : Dine synder er deg forlatt, eller stå opp og gå? – Han mente selvfølgelig oppstandelsen fra de døde etter den siste basun, den 7. hadde lydt.

Forklaringen til at Jesus skulle frelse sitt folk fra sine synder ligger altså i v21 som en dobbel forklaring – han skulle frelse sitt folk fra deres synder (ved at han skulle reise dem opp fra døden) og i at navnet Jesus rett og slett betyr: Gud frelser.

 Matt.1.22  prøver og forklare for leserne at fødselen av Jesus skjedde for at profetiene, det som er talt ved profeten som forteller i v 23 at en jomfru skulle føde en sønn og at han skulle kalles Immanuel – utlagt betyr navnet at Gud  er med oss. (ikke med ham, som en bekreftelse på Gal.3.16 at dette er snakk om en ætt.) Immanuel er heller ikke videre forklart under dette kapitlet, men henviser til Jes. 7.14-16 som forteller at Immanuel ikke sluttet med sine onde gjerninger før de to kongene man fryktet for og hvis land skulle ligge øde på den tiden. Hendelsene skulle være så store fortelles det om i v 17, - at historiebøkene ikke kunne ha latt en slik hendelse være ufortalt i historiebøkene, - at dager som kommer over ham (Immanuel) og hans fars hus, - Jakob (Israel)  - dager som det ikke har vært maken til siden da Eifraim skilte seg fra Juda som var Assurs konge? Du og du! Og dette skjedde for 2000 år siden, eller før - noen som vet?

 Når folk som kaller seg kristne begynner å vente på Jesu gjenkomst på grunn av dette som vi har fått vite her, så er det jeg etterspør, hvor ligger logikken? Kan Jesus komme snart igjen, da det beviselig ut fra skriftene ikke vises noe tegn på at han er født enda? Hvordan kan Jesus bli født før den hellige ånds tilstedeværelse på Herrens dag? Og hvorfor skulle kvinnen i Åp.12.4-5 føde Jesus nok engang (han som skulle styre hedningene med jernstav) midt foran dragen? Eller skjedde dette også for 2000 år siden?

 

Gå til innlegget

Gjenfødelse og sånne ting…

Publisert nesten 11 år siden

Jeg ser ofte at ordet gjenfødt og født på ny blir brukt nokså hyppig hos enkelte som i tillegg hevder med seg selv ovenfor andre å være frelst. Det kunne vært interessant å høre hvilke tanker en gjør seg når man mente at gjenfødelsen fant sted, hva som førte til at en ble født på ny, og hva som førte til at en ble frelst? Er det noen som har gode forklaringer å gi meg, det kunne vært interessant å diskutere.

Som kjent er der et bibelvers i evangeliet etter Markus 19. 28 hvor det heter seg at Jesus sa til sine disipler da Peter tok til ordet og sa: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg – så sier Jesus til dem: Sannelig sier jeg dere som har fulgt meg, dere skal i gjenfødelsen når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på 12 troner og dømme Israels tolv stammer.

Dette var det disiplene skulle få oppleve i sin gjenfødelse, hvor mange av dere som er blitt gjenfødte har hatt lignende opplevelser?

Gå til innlegget

Veien til kunnskapens nøkkel?

Publisert nesten 11 år siden

Håper å finne mystisk partikkel innen to år

http://www.dagbladet.no/

- Finner vi den ikke, blir ting spennende, sier forskere.

Stefan Thorsteinsen
stt@dagbladet.no

21.02.2011, kl. 22:59 (Dagbladet): Forskere som jobber med den enorme partikkelakseleratoren LHC i Genève, tror de innen to år vil ha samlet sammen nok informasjon til å si noe om Higgs-boson, eller Higgs-partikkelen som den også kalles, finnes eller ikke. Den mystiske partikkelen er en viktig brikke i forklaringen på hvorfor partikler har masse, men eksisterer bare teoretisk.


Den britiske avisa The Telegraph skriver at forskere også håper å få inn data som kan komme med ny informasjon om mørk materie, som kan peke i retning mot eksistensen til ekstra dimensjoner. Dette kom fram under den årlige samlingen til the American Association for the Advancement of Science's (AAAS) i Washington.  


Partikkelakseleratoren skulle egentlig slås av ved utgangen av året for å gjennomgå en større ombygging. Disse planene har nå blitt utsatt ett år, fordi maskinen har fungert bedre enn først antatt. 


Forskere ser nå muligheten til å få svarene på flere store spørsmål innen utgangen av 2012, til tross for at partikkelstrålen bare vil være på 3,5 TeV (teraelektronvolt) mot de maksimale 7 TeV den er designet for.


Store endringer

- Vi har sterke forhåpninger om at vi innen utgangen av 2012 kan si noe om Higgs-partikkelen, fortalte Felicitas Paus, leder for internasjonale relasjoner ved CERN, under samlingen.


Skulle det vise seg at Higgs-partikkelen ikke finnes, må fysikere revurdere standardmodellen i partikkelfysikken, som regnes for å være en av fysikkens største oppdagelser. 


Flere forskere har uttrykt at om den ikke blir funnet, vil det være mer oppsiktsvekkende enn å finne den. Nicholas Hadley, forsker fra universitetet i Maryland og medlem i en av forskningsgruppene ved LHC, uttrykte til reportere at de gleder seg.  


- Om vi ikke ser det, blir det utrolig spennende. Det vil bety at vi må se helt annerledes på hvordan ting henger sammen.  


Fortsetter ut 2012

«Big Bang-maskinen» som den også kalles ligger 100 meter under bakken på grensa mellom Frankrike og Sveits. Ved utgangen av 2012 slås den av i 15 måneder.

Hensikten er at visse deler av akseleratoren skal bli bygget om, slik at forskerne skal få muligheten til å utnytte dens potensiale maksimalt. Etter ombyggingen vil forskerne ha mulighet til å kollidere partikler med en energi på 14 TeV.

Partikkelakseleratorens oppgave er å sende stråler med partikler mot hverandre tett opp under lysets hastighet. Det er energien fra kollisjonen mellom partiklene forskere ønsker å se nærmere på. Målet er å gjenskape vilkårene som var etter Big Bang, som anses å være skapelsen av universet.

 første forsøk:  Den første suksessfulle testen av partikkel-akseleratoren fant sted 30. mars, 2010. Etter det har forskere samlet inn mye data. Foto: Scanpix

første forsøk: Den første suksessfulle testen av partikkel-akseleratoren fant sted 30. mars, 2010. Etter det har forskere samlet inn mye data. Foto: Scanpix

 Kollisjonsbilder: Dette bildet fra CERN viser hvordan partiklene har beveget seg etter de har kollidert. Foto: Scanpix

Kollisjonsbilder: Dette bildet fra CERN viser hvordan partiklene har beveget seg etter de har kollidert. Foto: Scanpix

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere