Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Bibelens forgjettede land?

Publisert over 9 år siden

I lys av tråden Babylon og endens tid, ser jeg mye som aldri kommer frem i dagen lys hvis en ikke bruker hele bibelens forklaringer som grunnlag. Hvilket land skulle Abraham få av Gud og når? Mange mener vel at de alt har fått sitt land til odel og eie fordi en begrunner Bibelen som historisk materiale på feilt grunnlag, og kan beregne tiden da de bibelske “personene” oppstod ved å se på kronologien i skriftene.

Faktum er at det er svært lite som passer inn i en slik historisk modell. Skriften forteller også at når en gransker de, skal en ikke se seg tilbake, men på det om kommer, for han satte det forgagne som forbilder på det som skal skje i fremtiden. Forkynneren sine ord i 1.9 og 3.15 er i så måte verdifulle ord i denne sammenheng: Det som har skjedd skal atter skje… det finnes ikke noe som kommer, som ikke har skjedd før… og Gud henter frem igjen tiden som var…

Kan vi ane at vi lever i en sirkel av tid, hvor begynnelsen og enden møtes på et punkt inne i denne sirkelen? I så fall tar skriften for seg et utsnitt av hendelser, ikke i hele sirkelens omkrets, men i skjæringspunktet mellom der enden møter begynnelsen. Gud beskriver i Jes.46.10 at hans fortelling dreier seg om slutten (endetiden) helt fra begynnelsen (av Bibelen).

Opplysningen er verdt sin vekt i gull - og vi forstår bibeltekstene mye bedre om vi ser dem samlet sett, for tross alt hadde kvinnfolkene som Abraham giftet seg med en dypere betydning enn å være kvinner av kjøtt og blod hos Gal.4.22-26, hvor det vises til at Hagar og Sara var to pakter, og at de er bilder på et henholdsvis jordisk Jerusalem i slaveri under et Arabisk styresett, mens motsetningen var et frigjort Jerusalem i himmelen, som var pakten Sara (men bare nevnt som den frie kvinne).

I realiteten har bibelske navn ved siden av selve navnet en betydning som letter forståelsen når man leser bibeltekster, og siden Abrahams kvinner var en og samme by under to forskjellige tilstander, er nødvendigvis heller ikke Abraham et navn for en person, men heller et politisk styresett - hans navn har betydningen “far til mange” - hvor det altså heller mer i retning til et politisk/ideologisk styresett.

I Apg.7.3-7 kan vi lese noe om hva Gud sa til Abraham om landet som ble lovet ham, og om tilstanden for hans ætt:

Dra bort fra landet ditt og fra slekten din til det landet som jeg skal vise deg!’ 4 Da reiste han fra Kaldeerlandet og bosatte seg i Harran, og etter at hans far var død, lot Gud ham flytte derfra til dette landet som dere bor i nå. 5 Gud ga ham ikke noen egen jord der, ikke så mye som en fotsbredd, men han lovet å gi ham og hans ætt landet til eiendom, enda han ikke hadde barn. 6 Og Gud sa til ham at ætten hans skulle bo som innflyttere i et fremmed land, der de skulle være slaver og bli plaget i fire hundre år.

Ut fra denne teksten kan vi se at Abrahams ætt aldri ble lovet noe land så lenge han hadde barn, det var etter at ætten var blitt gjort barnløs at lovnaden skulle tre i kraft - han lovet å gi landet til eiendom enda han ikke hadde barn. Han skulle også skulle bo i fremmed land som innflyttere i 400 år, hvor de skulle være slaver, og vi ser på pakten til Hagar;

Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. (Har vi sett en slik konstellasjon i historien enda? Eller hva mener egentlig Jes.7.16-17;

For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter. Og over deg og ditt folk og din fars hus skal Herren la det komme dager som det ikke har vært siden Efraim skilte seg fra Juda – kongen av Assur.»

Siden Bibelen er fremtidsrettet, må en se på dette som profetier (fremtidige hendelser) og ikke historie, fordi den historien som Bibelen bygger på, er endetidsprofetier (Jes.46.10) At Israel fikk sitt land tilbake i 1948 er ingen oppfylt profeti, men en maktdemonstrasjon over hvem makter og myndigheter tror skal eie landet, det vil snart vise seg, for kvinnen som skulle føde, har enda ikke kommet frem til sine fødselsrier enda, for Herren som har tidd stille helt fra eldgamle dager, skal puste og fnyse som den fødende kvinne når denne profetien trer i kraft. (Jes.42.14, Åp.12.1-6: Tegnet fra himmelen, og kvinnen (Hagar) som flydde ut i ødemarken).

Dette var litt informasjon om Abraham og om Hagar som fortsatt kunne gi Abraham barn, derfor fikk han heller ikke landet sitt da heller, men måtte flykte til fremmed land… Sara var det himmelske Jerusalem, det daler ned fra himmelen helt mot slutten etter at Abraham hadde blitt barnløs - som handler om utslettelsen av Babylon. (Det kan man lese mer om hos Jer.51.- det er Jeremias siste ord om Babel, som senkes i havet med en kvernstein for aldri mer å komme opp igjen, fortellingen er jevnført med Åp.18.21 - men det fantes noen som slapp unna sverdet, Jer.51.45 og 50)

Det forgjettede land er nok et land med mye uro og stridigheter, et land som det skal være mørke og trengsel i…Jes.9. skriver:

Sannelig, det skal ikke finnes mørke for henne som er i trengsel. Før i tiden førte han skam over Sebulons land og Naftalis land. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien til havet, landet bortenfor Jordan, folkeslagenes Galilea.
2 Det folket som vandrer i mørket,
ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land,
stråler lyset fram.

3 Du lot dem juble høyt
og gjorde gleden stor.
De gledet seg for ditt ansikt
som en gleder seg over kornhøsten,
som en jubler når krigsbytte deles.

4 For åket som tynget,
stokken over skuldrene
og staven til slavedriveren
har du brutt i stykker som på Midjans dag.

5 Ja, hver støvel som trampet,
og hver kappe tilsølt med blod
skal brennes og bli til føde for ilden.

6 For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

7 Så skal herreveldet være stort
og freden uten ende
over Davids trone og hans kongerike.
Han skal gjøre det fast og holde det oppe
ved rett og rettferdighet
fra nå og for alltid.
Herren over hærskarene skal gjøre dette
i sin brennende iver.

Andre vers som også fortjener Abrahams lovede lands oppmerksomhet etter at det var gjort barnløst er:

Salm.113.9:

Den barnløse lar han bo i huset
som lykkelig mor til en barneflokk.
Halleluja

Jes.54.1:

Juble, du barnløse som ikke fødte,
bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier!
For hun som er forlatt, får flere barn
enn hun som har mann, sier Herren.

Vi kan med en gang se av alle disse versene at dette dreier seg om Sara (det frie og himmelske Jerusalem i Gal.4.27:

Gled deg, du barnløse, som ikke fødte, bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier.
For den enslige kvinnen har flere barn enn hun som har mann.

Luk.23.29:

For det kommer dager da folk skal si: ‘Lykkelige er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die!’ 30 Da skal de si til fjellene: ‘Fall over oss!’ og til haugene: ‘Skjul oss!’ 31 For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre?»

- Leiren i pottemakerens hånd

Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. 7 Snart truer jeg et folkeslag eller et rike med å rykke opp og rive ned og ødelegge. 8 Men dersom det folket jeg har truet, vender om fra ondskapen sin, da angrer jeg på det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. 9 Snart lover jeg et folkeslag eller et rike å bygge og plante. 10 Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg på det gode jeg hadde tenkt å gjøre mot dem. 11 Og nå, si til mennene i Juda og til dem som bor i Jerusalem: Så sier Herren: Se, jeg utformer en ulykke og legger en plan mot dere. Vend om, hver fra sin onde vei! Gjør veiene og gjerningene deres gode! 12 Men de skal svare: «Det nytter ikke. Vi vil følge våre egne planer, hver av oss vil gjøre etter sitt onde og egenrådige hjerte.»

Jer.18.21:

Derfor, overgi barna deres til sulten,
gi dem til sverdet!
La kvinnene bli barnløse og enker,
la mennene rammes av døden,
deres unggutter falle for sverd i krigen.

Så hvis Leif Gunnar Oppheim leser dette innlegget, hvem er forføreren i dette bildet? Mener du fortsatt at pavemakten skaper denne ulykken? Jeg kan ikke se andre enn de som har djevelen til far (Joh.8.44)

Det skulle ikke forundre meg om andre også har synspunkter?

 

 

Gå til innlegget

Fullførelsen av himmelen og jorden

Publisert over 9 år siden

Evolusjon II?

Tar opp igjen temaet fra tråden ”Hvilken påske skal du feire i år” hvor spørsmålet om sabbaten kommer opp. Jeg stiller spørsmålet: Kan Guds rike (Jesu død og oppstandelse) komme før fullførelsen av himmelen og jorden?

I 1.Mos.2.1-2 kommer teksten som forteller at nå er himmelen og jorden fullført; Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær.  2 Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. 3 Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den.

2.Mos.20.11 gjentar og forklarer; For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Her vises det til at den 7.dagen er den dagen Herren fullfører himmelen og jorden med hele sin hær, han velsigner den samme dagen og helliger den og kaller den sabbatsdagen.

(Det er tidligere kjent at en dag er som tusen år for Herren)

Spørsmålet er: Er Herren ferdig med å fullføre himmelen og jorden, eller driver han fortsatt på med skaperverket sitt?

Spørsmålet stilles på grunnlag av at himmelens hær er nevnt en rekke ganger i bibeltekstene, blant annet i 5.Mos.4.15-19:

Ta dere vel i akt! Dere så ikke noen skikkelse den dagen Herren talte til dere ut av ilden på Horeb.16 Derfor må dere ikke gjøre noe så ødeleggende som å lage dere gudebilder av noen skikkelse, ikke noe bilde med form som en mann eller en kvinne,17 et dyr på jorden, en fugl som flyr under himmelen,18 et kryp på marken eller en fisk i vannet under jorden.

19 Og når du løfter blikket mot himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du heller ikke la deg forføre så du tilber dem og dyrker dem, for disse har Herren din Gud gitt til alle folkene under himmelen.

I forbindelse med dette kan vi se at Josef i 1.Mos.37.9 hadde en drøm for fremtiden hvor solen, månen og elleve stjerner bøyde seg for ham, har denne hæren blitt skapt av Herren enda, eller er vi fortsatt bare underveis i skapelsesprosessen? Dersom himmelens hær eller jordens hær ikke er fullført enda, da har vel heller ikke den 7. dagen kommet sammen med helligelsen over den. Venter vi fortsatt på sabbatsdagen?

Gå til innlegget

Åndelig galskap?

Publisert nesten 10 år siden

Det pussige med bibeltekster er at man finner det mest uventede når man ikke mener å finne det, men så er det også sagt at denne verdens visdom skal forgå – ser vi for eksempel på det åndelige med riktige briller?

I  5.Mos.28.34 får vi vite at ”du skal bli gal av det synet du får se” – og når Jakob og Laban slutter pakt med hverandre, bygges det en steinrøys eller en steinstøtte som Laban kalte forJegar-Sahaduta, og Jakob kalte den for Gal – ed.; Laban sa: «Denne røysen skal i dag være vitne mellom meg og deg.» Derfor kalte de den Gal-Ed

Når David er hos kong Akisj i Gat som han er litt redd for, later han som han er fra vettet og spiller gal, han skraper i dørkarmen og sikler i skjegget. (1.Sam.21.10-12) – Salm.34.1:Av David, da han lot som han var gal hos Abimelek, så han ble jaget bort og gikk sin vei…

Og i fortellingen om den gode gjeteren kan vi lese:

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
   
17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»
   19
 Nå ble det igjen splittelse blant jødene på grunn av det han hadde sagt. 20 Mange av dem sa: «Han har en ond ånd i seg, han er gal. Hvorfor hører dere på ham?» 21 Andre sa: «Slik taler ikke en som har en ond ånd. En ond ånd kan da ikke åpne øynene på blinde!»

Hadde ånden en forbindelse med galskap eller onde ånder å gjøre?

Gå til innlegget

Navn, er det noen sak?

Publisert rundt 10 år siden

Er det noen som ønsker en navnedebatt?

Jeg har tenkt lenge på dette hvor vanskelig det kan være å diskutere hvem Jesus egentlig er i bred forstand. Når vi debatterer har vi kanskje lett for å være for ensporet, og henger oss kanskje lett opp i bare dette ene navnet? Noen tar navnet for et navn, mens andre synes kanskje å se at der ligger et budskap i selve navnet?

Hva er så årsaken til at Menneskesønnen er Jesus, han sier selv at når dere har løftet opp Menneskesønnen, skal dere forstå at jeg er ham, som om han prater om seg selv og fremtiden. Hvorfor deles betydninger av navn opp på denne måten? ( Joh 8,28, Joh 12,32 )

Det står også skrevet at den som taler ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men den som taler ord mot DHÅ skal ikke få tilgivelse. ( Luk 12,10 ) Kan vi derved se på menneskesønnen som en som ikke hadde DHÅ, og på Jesus som at han hadde DHÅ? I så fall er de to vidt forskjellige figurer å forholde seg til, selv om Jesus sier at når dere får løftet ham opp skal dere forstå at jeg er ham. ( Luk 3,22 )

Er vi litt trangsynte når vi skal prøve på å forstå Jesus natur, som sier at jeg er vintreet, dere er grenene? Hvilken gren sitter han i så fall selv på? (Joh 15,5)

Om Messias hører vi dette blir diskutert i Joh 12,34: Noen i mengden sa da: «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at Menneskesønnen må bli løftet opp? Hvem er denne Menneskesønnen?»

Om Menneskesønnen står det at han skal bli opphøyet på samme vis som Moses opphøyde slangen i ørkenen. Var Menneskesønnen å betrakte som en slange? (Joh 3,14)

 

Da Maria fikk beskjed om at hun skulle føde en Sønn og gi ham navnet Jesus, var det fordi han skulle frelse sitt folk Israel fra deres synder, som navnet Jesus tilsier, betyr det: ”Gud frelser”. Men da jomfruen endelig fødte som et tegn fra Gud selv, kalte de ham for Immanuel som ikke betyr at han frelser, men bare at ”Gud er med oss”. Flertallsformen later ikke til å være godkjent diskusjonsemne blant de mest troende, fordi de ser en personifisering av Jesus, da oversetterne har karakterisert ham som ET menneske, selv om fortellingene om dette later til å være motstridende. Gal.3.16 hevder at EN ætt fra Abraham utgår for å være ham – Dette er Kristus. Det samme sier Jesus om seg selv i Åp.22.16… jeg er Davids rotskudd og ætt – altså må han være roten til treet?

Jesus er også nevnt ved navnet Justus i Kol.4.11 – noen fra jv kom og fortalte meg at dette var en annen Jesus, for der var mange som hette Jesus på den tiden??? Da begynner det å bli problematisk med å forstå Guds ord om hvorfor han absolutt skal dra inn andre ved navnet Jesus, som ikke har noe med historien om Jesus å gjøre?

Navnet Justus er av italiensk opprinnelse med en betydning av ”oppreist” og en tidlig Kristi disippel som en erstatning av Judas Iskariot som en av de 12 apostlene. – En variant av betydningen er en ”sjørett” og kan også forstås som justice – rettferdighet.

Jeg lar dette innlegget stå som et diskusjonstema for de som er interessert i en debatt om forståelsen om Kristi mange navn, og i hvilken betydning navnene er ment å ha, for det er åpenbart at navn skal ha en betydning slik det er vist gjennom store deler av GT. Diskuter gjerne dere imellom.

Gå til innlegget

Langtidskalenderen og været

Publisert rundt 10 år siden

Innledning til innlegget

Jeg ble noe i tvil om hvor jeg skulle poste dette innlegget, dette med været kunne godt hørt hjemme inn under Miljø og Klima, men siden innlegget også berører tegn og undere på himmelen, Mayakalenderen og sagnhistoriske riker på jorden, valgte jeg å legge dette inn under det filosofiske hvor det antakelig best hører hjemme.

Langtidskalenderen og været

Hvorfor ikke snakke litt om været i stedet for religiøsitet? Været er for så vidt også et religiøst tema. Det var jo om tegn fra himmelen som det fortelles om i Matt.16., hvor de inkluderte ba Jesus om gi dem tegn fra himmelen, og som svarte dem med å si: Om kvelden sier dere: ”Det blir godvær, for himmelen er rød”,  og om morgenen: ”I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk”. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Det som det menes med dette er vel at der er en sammenheng mellom snakk om været og tidens tegn, en må nok først prøve seg på og forstå seg på været før en kan forstå seg på tiden, det opplyses allerede i 5.Mos.11.17 at ved Herrens harmende flamme mot dere vil han lukke himmelen så det ikke faller regn slik at jorden ikke gir avling. Dette gjentas i Åp.11.6: De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Været var en viktig faktor i tegnene viser det seg her, det er det ingen tvil om så la oss snakke litt om været. Mange ser på menneskenes forurensning som årsak for klimaforandring, og det kan en nok heller ikke se bort fra at det kan ha en medvirkende årsak, men mens noen babler i vei med ”omvend dere for tiden er nær”, må vi heller sette mer fokus på været. Vi får ingen hjelp fra Gud dersom vi ikke gjør noe med det selv. Men der er også en annen forståelse av og tyde himmelen og været, nemlig tiden; ”Men tidens tegn kan dere ikke tyde”– Kan vi ikke i det minste prøve litt på det da?

Eksentrisitetssyklusen

Jordas kretsløp rundt sola varierer fra en sirkel til en ellipse.

Når den er på sitt mest ovale så kan temperaturene variere med hele 20 til 30 prosent. Lengden på en slik syklus er på rundt 100.000 år.

Hvor ofte vil en istid kunne gjentar seg? Ved hvert 100.000 år. Mange mener vi står ovenfor en ny istid mens vitenskapen mener det vil gå enda 50.000 år før det skjer. Global oppvarming hevdes å være et tegn på en kommende istid. Når isen på polene smelter så blir verdenshavene kjølt ned. På global skala medfører dette betydelige endringer i klima og man kan være på vei inn i en kortvarig istid.

Jordas kretsløp rundt sola varierer fra en sirkel til en ellipse.

 

Hva sier Bibelen om dette? Skulle det komme hete eller kulde ved tidens utløp? Job 37 forteller om Guds komme; ”Lytt til braket av hans røst, hør hvordan det drønner fra hans munn!” Han lar lyn fare rundt hele himmelen,sender dem til jordens ender. Etterpå ruller tordenen, det er hans mektige røst som runger. Han holder ikke lynene tilbake når hans stemme høres. Gud gjør under med sin tordenrøst,gjør storverk vi ikke fatter.

Til snøen sier han: «Fall ned på jorden», likedan til regnet, det kraftige øsregnet.Han setter segl på hver menneskehånd,så alle mennesker skal kjenne hans gjerning.Villdyrene går til hulene sine, må holde seg i hi. Stormen farer ut av sitt kammer, nordavinden kommer med kulde. Når Gud puster, blir det frost,vannflaten fryser til

Dette tegn fra himmelen tyder vel på at det vil gå mot en ny istid? Se hvordan jordens vandring med solen i verdensrommet forteller om ”tiden”

 

Eksentrisitetssyklusen beskriver endringer i jordens kretsløp.

Skjevhetssyklusen

Et annet avvik med jordkloden er dens akse. Den går ikke loddrett gjennom kloden i forhold til kretsløpet rundt sola.

Jordas helling varierer fra 22,1 til 24,5 grader.

Jordas helling varierer fra 22,1 til 24,5 grader.

Planeten heller ikke alltid i like stor grad. Gjennom en syklus på 41.000 år så endrer hellingen seg fra 22,1 til 24,5 grader. Dagens helling er på 23,5 grader. Det betyr at det er større forskjell på årstidene nå enn når hellingen var på 22,1 grader.

Så hva skjer når skjevhetssyklusen sammenfaller med den mest solnære eksentrisitetssyklusen? Ekstremiteter av varme og kulde.

En hel vaklende runde tar trolig 25.630 år, som Mayaenes

En hel vaklende runde tar trolig 25.630 år, som Mayaenes "Long Count"-kalender.

Roterende som en vaklende snurrebass lager aksen på jordkloden et omriss av en liten sirkel i himmelen som kalles for presesjonen. I løpet av tiden det tar å rotere hele veien gjennom sirkelen, beveger jorden seg gjennom alle stjernebildene på himmelen. (Presisjonen er også benevnt som ”dyrekretsens stjernebilde” eller ”Zodiaken” som tegner en baklengs sirkel av dyrekrets bildet)

Presesjonen på jevndøgnene er en av de mer dramatiske syklusene som Mayaene forsto. Det er enda et resultat av hellingen på jordas akse. Hvis jordas rotasjon var helt stabil så ville hver dag være like lang, men det gjør den ikke. Den vakler. Følgelig har vi lengre dager om sommeren og kortere dager om vinteren.

Bibelen forteller at dette ikke skal vedvare, jorden skal en gang bli fast og stabil, Sak.14.5: Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham.  Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost.  Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. – 1.Mos.8.21: Og Herren kjente den behagelige duften. Da sa Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.» - Og endelig finner vi i Salm.75.4: Jorden og alle som bor der, kan vakle, men jeg har gjort jordens søyler faste.»

Vaklingen betyr også at Nordstjernen ikke alltid er den samme. Det endrer seg gjennom presesjonen. Akkurat nå er det Polaris som er Nordstjernen. Rundt tiden Homer (ikke Simpson) skrev Iliad og Odyssey, var nordstjernen Kochab. De gamle egypterne i 2700 f.Kr. hadde Thuban som Nordstjernen.

Mayaene har også en myte om tiden som nordstjerneguden falt fra himmelen. Beskrev de da en endring av Nordstjernen? Kanskje via et akseskifte?

Solen og dens aktivitet skaper liv, og aktiviteter på solas overflate påvirker jordkloden i stor grad.

En kraftig solstorm. Foto: SOHO

En solflekk er et mørkt område som kan observeres på solas overflate. Det er essensielt en magnet på størrelse med en planet skapt av konsentrasjoner av magnetisk fluks på overflaten. Solflekker oppstår alltid som et par med motsatt polaritet med nord og sydpoler. De er koblet sammen i løkker med magnetisk energi som går i en bue på overflaten av sola.

Levetiden på en solflekk kan vare fra en time, en dag eller flere måneder. Aktiviteten på solflekker stiger og synker i faser på 11 år. Aktiviteten på disse solflekkene genererer nok elektromagnetisk energi til å påvirke elektromagnetismen på jordkloden.

En solstorm er en plutselig og dramatisk frigivelse av energi nære eller i en solflekk. Et utbrudd kan vare i noen minutter til noen timer. Under en solstorm øker ionisasjonen i jordklodens atmosfære. Dette forårsaker en økning i nordlys (aurora borealis) og magnetiske stormer over jordkloden som kan medføre forstyrrelser i elektronikk.

 

Magnetisk påvirkning på været

De magnetiske stormene som medfører endringer i aurora borealis påvirker også været. Når jordas magnetiske felt endres, endres også jetstrømmene som medfører endringer i værmønstre. Magnetiske stormer øser enorme mengder med energi inn i magnetosfæren som skaper voldsomme værmønstre.

Solmaksimum i 2012?

Ifølge NASA så når vi en solmaksimum i 2012 som antydes å bli den kraftigste siden 1957. Sola forventes å produsere alvorlige stormer og elektromagnetiske sammenbrudd. Spesielt utsatt er elektronisk utstyr som kan bli slått ut. Det kan innebære at du kan bli uten strøm til varme, kjøleskap og fryser, uten mobiltelefon, tv, radio, internett, banksystemer og kjøretøy som ikke har status som veteranbil og dermed er fri for elektronikk.

Sola vil få sitt maksimum med solstormer i 2012. All elektronikk har en tøff fremtid.

Sola vil få sitt maksimum med solstormer i 2012. All elektronikk går en tøff fremtid i møte.

Den galaktiske ekvator

Vårt solsystem befinner seg i galaksen Melkeveien i ytterkant av en av spiralarmene rundt 26.000 lysår unna sentrum av galaksen. Galakser holdes sammen av gravitasjon og i sentrum av de fleste galakser finner man mørk materie som ofte består av sorte hull hvor selv lys ikke greier å unnslippe.

Vårt solsystem kretser rundt sentrum av galaksen sammen med 200 til 400 milliarder andre stjerner, men kretsløpet er ikke bare en vanlig sirkel. Etter hvert som galaksen roterer så ser vårt solsystem ut som en sinuskurve som krysser over og under galaksens ekvator. Dette er en syklus som skjer over 30 millioner år. Ifølge noen astronomer så krysser vi ytre kant av galaksens ekvator nå.

Det er estimert å ta solsystemet rundt 225 og 250 millioner år å rotere en gang rundt galaksen. Basert på at vårt solsystem er antatt å være 4,5 milliarder år gammelt så har dette i så fall skjedd 18 ganger.

Vårt solsystem krysser over og under galaksens ekvator som en sinuskurve.

Vårt solsystem krysser over og under galaksens ekvator som en sinuskurve

Fotonbeltet

Et foton er den minste enhet med lys eller elektronisk stråling som vi kan måle. Mange er klar over at det eksisterer noe som heter fotonbelte, men de fleste av oss er ikke klar over hva dette er.

Tidlig på 1960-tallet begynte ulike satellitter å plukke opp bevis på et belte med fotonisk energi som hadde sin opprinnelse i sentrum av vår galakse. Dette har siden blitt kjent som fotonbeltet. Hele vårt solsystem er nå på vei inn i dette energibeltet. Jorden gikk først inn i det i 1987, solen gikk inn i det ved vintersolverv i 1998 og hele vårt solsystem vil være midt inne i energibeltet ved vintersolverv i 2012.

Illustrasjonen viser hvordan belter med energi stråler ut fra senter av galaksen og danner en sirkel. Det er et av disse beltene som vi nå går inn i.

Illustrasjonen viser hvordan belter med energi stråler ut fra senter av galaksen og danner en sirkel. Det er et av disse beltene som vi nå går inn i.

Dette sammenfaller også med slutten av Long Count-kalenderen til Mayaene. Når solsystemet er i dette energibeltet vil vi på grunn av tykkelsen på beltet forbli i det i 2000 år før vi igjen begir oss ut i den galaktiske natten.

Ved at vi går inn i dette beltet med fotonisk energi, forårsaker det en økning av hastigheten på atomene i vårt solsystem. Dette i sin tur forårsaker at cellene i kroppen din akselererer og frigir lagret energi. Det er blitt bevist av forskere at våre celler lagrer energien i traumer vi opplever. Faktisk er kreftceller så overlesset med følelsesmessige traumer at de muterer og mister forbindelse med verten sin, det vil si din bevissthet, og begynner å utvikle seg og vokse i et kaotisk mønster.

Over hele verden opplever menneskene virkningene av denne renselsen. Dette er sår hals og influensalignende symptomer uten influensa, hodepine bak pannen eller over ett eller begge øynene, hjertebank eller uregelmessig hjerterytme på grunn av en aktivering av thymuskjertelen, ekstremt sliten uten noen åpenbar grunn, leddsmerter og diaré.

Langtidskalenderen

Langtidskalenderens syklus avsluttes 21. desember 2012. Klokken 11:11 UTC etter utregning. Susan Milbrath, kurator for latinamerikansk kunst og arkeologi ved Museum of Natural History i Florida uttalte at: «Vi, det arkeologiske fellesskapet, har ingen kunnskap om at verden vil gå under i 2012». Sandra Noble, administrerende direktør ved Museum of Natural History, uttaler at: «Å gjengi 21. desember 2012 som en dommedag eller at det skal skje en kosmisk forandring, er fullstendig fabrikasjon».
I Palenque er følgende langtidsdato funnet: 9.8.9.13.0 8. Ahau 13 Pop. 24. Mars 603 i den gregorianske kalenderen, med en avstands dato for 10.11.10.5.8. Den resulterende dato er gitt som 1.0.0.0.0.8 5 Lamat 1 Mol, eller 21. oktober 4772. Nesten 3000 år inn i fremtiden. http://no.wikipedia.org/wiki/Mayakalender

Atlantis forbindelsen
Osmanagić, har også publisert under navnet Sam Osmanagich, er forfatteren av boken The World of the Maya som presenterer en global pseudohistorie som involverer Atlantis og Lemuria, og konkluderer: Maya indianerne arvet kunnskapen fra deres forfedre i Atlantis og Lemuria (Mu). Byer ble planlagt og bygget rundt et hovedtorg som alle pyramidene og templene ble vendt mot. De kommuniserte med bevegelsene til solen og banene til andre himmelske legemer… Mange kulturer rundt om i verden, fra India, Sumeria, Egypt, Peru, indianerne i Nord- og Mellom-Amerika, Inkaene og Maya indianerne, kaller seg alle 'Barn av Solen' eller 'Lysets Barn.' Deres forfedre, sivilisasjonene Atlantis og Lemuria, reiste de første templene på energi kraftige punkt på Jorden. Deres viktigste funksjon var å tjene som porter til andre verdener og dimensjoner.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere