Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Ja, dette betegner dårskapen i 1.Kor.1.21

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.

Ikke alle bibler har samme teksthenvisninger som du har, og du selv sier de er ubegripelige.

Nå sier Barnes f.eks. at alle bibelforskere er enige om at kvinnen i Ap. 12 er menigheten

Jeg har aldri skrevet at teksthenvisninger er ubegripelige. De er satt opp for å veilede til videre lesning i Bibelen om samme sak. 

Det var fotnoter som mange ganger kan være uforståelige i forhold til de videre teksthenvisninger som ikke stemmer med fotnoten.

For å skjønne dette, så er teksthenvisninger veiledninger til videre lesning i bibeltekstene om samme tema.

En fotnote er et tillegg/ en kommentar på linje med Barens om hva han tror tekstene handler om. De fleste fotnoter kan bli nokså uforståelige om de ikke henger på greip med videre lesning til teksthenvisningene.

Når det gjelder de forskjellige bibelutgaver, stemmer det at de har ulike henvisninger, det betyr ikke at de er feil, men kommer heller i tillegg til andre. Jeg bruker 2011 utgaven og suppelerer gjerne med 1930 utgaven fordi den har en god del henvisninger på vers som 2011 utgaven ikke har.

Hva Barens og alle bibelforskere er blitt enige om er meg revnende likegyldig, de følger ikke med i hva skriften selv gir til svar hvem kvinnen er. Bibelen får da også rett i sin karakteristikk om forståelsen av profetordet i 2.Pet.1.21, og i 1. Kor.1.21. Utrolig hvor sann bibeltekster kan vise seg å være!

Gå til kommentaren

Menigheter

Publisert nesten 3 år siden

Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. (Apg.17.25, Hebr 9,24 viser til Hebr 8,2Hebr 9,11f, 1 Joh 2,1)

Gå til kommentaren

Henvisningsbesvær

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Henvisningene som du viser til, stemmer lite overens med de ting som kjente bibelforskere viser til.

Man får en følelse av at man ikke er interessert i å følge teksthenvisningene som står i Bibelen, men de tekstene bibelforskere finner frem til som skal understøtte kirkelig trosforståelse?

Tror du denne kvinnen/ bruden som Barnes kommer frem til bryr seg noe om jordiske menigheter? Hvorfor ikke da lese Heb.9.1-10? Tror du Jesus så for seg noe annen menighet enn hva Åp.21.2 viser til? ( Åp 21,2 viser til Gal 4,26, Hebr 11,10, Hebr 12,22 )


Gå til kommentaren

Lett sammenblanding?

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.

Jeg skrev bare om menigheten som bruden og Kristus som Brudgommen, og visste til Åpenbaringsboken. Noe senere i denne tråden visste jeg til guttebarnet som en del av denne bruden, og kvinnen som også er en del av menigheten jages ut i ødemarken av Guds fiende.

Du forsøkte å tilbakevise det ved Daniels bok, men skrev også at noe du visste til der var ubegripelig.

Jeg viste så til en kjent bibelforsker som støttet det jeg skrev, men som du kalte synser. Trolig fordi du du selv liker å forholde deg til fotnoter fra nettstedet du henviste til og ikke fra kjente bibelforskere som åpner bibelen mer for oss troende.

Ser jo at du i kjent stil nå viser til mange bibelvers, som er langt fra det vi to først debatterte, og det er typisk for deg, og gjør at jeg har vanskeligheter med å følge tankegangen din. om du ønsker å fortsette i denne stilen, da ser jeg ikke vitsen med å svare deg, fordi du diskuterer ikke det vi opprinnelige vi startet å debattere, selv om vi er utenfor trådens hovedtema for lengst.

Du får følge med i hva jeg svarer deg på da?
A: menigheten som bruden og Kristus som Brudgommen

Besvart i min kommentar # 56:  Åp 19,7 viser til Åp 21,9 - 10

Jeg har til gode å se beviser for at det står noe om at menigheten er bruden?

B: Her tuller du, jeg liker sjelden fotnoter som ikke er i overensstemmelse med Bibelen, her referer jeg til Dan.11.3 og 11.36. Jeg kjenner ikke til bibelforskeren du viser til, men han bør jo kunne vise til at det han har forsket på, er noe han har understøttelse for i bibeltekstene?

C: Beklager at du ikke er komfortabel med bibelens henvisningssystem, det er nå den eneste måten å utdype uoverensstemmelser på hvis en ikke da bruker et søkordregisteret som kan tjene samme nytte. På grunn av at du ikke skjønner at jeg bruker teksthenvisninger kan det dessverre se sånn ut for deg at vi diskuterer forskjellige ting, men vi diskuterer det samme.

Hvis man ikke bruker bredden i bibelforklaringene mister man mange oppklarende vers. Og de blir erstattet med tankespinn. Som eksempel, så står det ikke et ord om noen menighet  i Åp.12, det betyr å legge til noe som ikke står i tekstene. (Åp 22,18 ) Det er derfor svært vanskelig å diskutere meninger med deg når du ikke forholder deg til relativ forståelig tekstfremstilling, eller hvor du har funnet ut at bruden og kvinnen betyr menighet?

Åp.12.5: Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte. 

v6 viser her til Åp.11.2: Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen. 3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.

Heller ikke her nevnes det om noen menighet, men visert til byen Jerusalem og tempelet der som er overlatt til hedningene og langt fra noen menighet. 

Gå til kommentaren

Kall gutten for "inkabod"

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.

Barnes er en respektert bibelforsker, og ingen synser. Men du får jo ha din mening om det siden det ikke passer din oppfatning om emnet guttebarnet i Åpenbaringsboken 12 kontra Daniels bok, selv om du selv sa at det ved et punkt var ubegripelig. 

Nå fortsetter du å skrive om Alexander den store og Daniels bok i GT, når opprinnelige temaet var guttebarnet og kvinnen, og hvem disse er.

1 Sam 4,21

Jeg visste ikke at denne tråden handlet bare om guttebarnet i Åp.12 kontra Daniels bok, noe du selv har bestemt? Jeg har kommenterte guttebarnet  i #88 og her er nok løsningen. Åp.12 kontra Daniel er grei nok Åp 12,4 viser til Dan 8,10 

Handlingene er de samme, bare fortalt forskjellig,  Åp 12,6 viser til Åp 11,2f - Her ser du at de 1260 dager er 42 måneder (Åp.11.3) Åp 11,2 viser til Dan 7,25Dan 12,7,

Disse versene bruker èn tid, tider og en halv tid om det samme tidsrom. Mannen som er kledd i lin er ham du benevner med "guttebarnet" (Dan.12.7- Dan 12,7 viser til Dan 7,25Åp 10,5-7 + Kol 2,2

Åp 12,10 - Nå er seieren og makten  og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. > Dan 9,26 viser til Jes 53,8 > Matt 24,39

Dan 7,13 viser til Matt 24,30

Selvfølgelig er Jesus en todelt "person" som du kaller det, men det er en ætt/ sekt (Gal.3.16, Åp.22.16) - Åp 19,19-21 > Joh 6,53 -54


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere