Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Refleksjon over et tema

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.

Jeg har aldri sagt at det var begripelig for meg, men i denne delen av debatten vad du inne på temaet om dyret/antikrist, som du diskuterte med Fredrik Evjen. Jeg berørte ikke det temaet i vår debatt, det vil si oss i mellom.

Dessuten sa du tidligere at du aldri hadde sagt at noe var ubegripelig, her visste jeg deg at du nettopp hadde gjort det. Kan godt hende du mener det på en annen måte enn jeg tolker deg.

Jeg bruker bare noe av samme argumentering som du bruker om det ubegripelige... Barnementaliteten blir da at jeg aldri har sagt at du har sagt at det var begripelig, men at jeg har skrevet at det som var ubegripelig for meg, ble begripelig for deg, slik at du er helt uskyldig i hva jeg skriver fordi du ikke skjønner, eller er i stand til rettlesing - i og med at jeg aldri har skrevet at noe var ubegripelig, men at jeg aldri har skrevet at teksthenvisninger er ubegripelige. (Se ditt sitat av meg i kommentar 156) Det har hele tiden vært "fotnoten" som har vært ubegripelig - oppfattet? (#104, overskrift fotnoter)

Så kommer du hele tiden tilbake til det vi diskuterte, vi har ikke diskutert annet enn det "ubegripelige" siden du spurte om hvor jeg fant fotnotene, og hengte deg opp i ubegripelighetens verden. (Fra kommentar#103)

Er du interessert i dyret og antikrist kan du vel starte egen tråd for dette? Angående dette temaet var det forresten et spørsmål jeg fikk fra Fredrik (#105) i forbindelse med fotnoteinnlegget mitt (#104) ved at jeg her nevnte fortapelsens sønn, slik at diskusjonen jeg har ført, alltid har dreid seg rundt de spørsmål jeg har fått, samt anmerkninger om feil bibelbruk fra deg.

Denne tråden handler egentlig om "du skal ikke stjele det gamle testamentet" - Bibelstudier er i vinden blant unge kristne.

Da kan man vel diskuter hva teksthenvisninger fører til ,uten å kalle det defleksjon? (#130, 162)

Gå til kommentaren

Om religionsvalg

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Barnes gjør det samme som din biibelforsker, han henviser til bibelvers til å underbygge de ting han skriver.

Så du tror mer på Barnes enn på Åp.21 angående bruden? Da er ikke Jesu Kristi åpenbaring noe verdt for deg? (Åp 1,1 viser til Åp 22,6-16)

Underbyggelse av vers er hva jeg gjør hele tiden. Bare tenk på hva en finner ut ved å bruke døperen Johannes som utgangspunkt, hans tid var etter alle profetene (Matt 11,13 - Matt 24,24 - Åp 11,6-11) 

Gå til kommentaren

Fotnoten igjen?

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.

Ja, her er det vektleggingen av fotnoten til Dan.11.3 i forhold til tekst og henvisning til Dan.11.36 som er ubegripelig, i og med at det er snakk om den samme i begge versene. Igjen - det er ikke teksthenvisningene som er ubegripelige, men fotnoten til at man regner med at dette er Aleksander den store. (Han skal gjøre som han selv vil...)

Som jeg før har vist til, så henviser Dan.11.3 til Dan.8.5, der opplyses det at gjetebukken/ krigerkongen (11.3) hadde et stort horn i pannen (i Nostradamus går han under navnet enhjørningen) Fra Dan.8.19-27 forklares synet for Daniel, v22: Når dette hornet ble brukket av, og det vokste opp fire andre isteden, betyr det at det skal oppstå fire kongeriker av hans folk...

Dan 11,4 : Men så snart han er trådt fram, skal riket hans bryte sammen og deles i fire, etter himmelretningene. Det skal ikke gå over til hans etterkommere og ikke være så mektig som da han selv styrte. For riket skal bryte sammen og gå over til andre. 

Ny Note: Aleksanders rike ble ikke delt mellom hans sønner, men mellom hans generaler. 

Horrible, horrible! 

Dan.8.19: Nå vil jeg la deg få vite hva som skal skje når vredestiden tar slutt, for synet gjelder endetiden. 

Ja, så vet en det at Aleksander den store har vært gjennom endetiden... forståelig for deg, men UBEGRIPELIG for meg.


Gå til kommentaren

Omega 3?

Publisert nesten 3 år siden
Når gjekk Jesu Ord ut på dato? 

Har de egentlig noen dato?  (Åp 22,7)

Gå til kommentaren

Riktig tekst og bygning

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Menigheten består ikke av jordiske bygninger, men av troende som er byggesteiner i det himmelske Nye Jerusalem, hvor Kristus er byggesteinen i oss. les 1 og 2 Pet.

Jeg mener bestemt at 1.Pet.1. 1-2 innledningsvis starter brevet med:

Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,  2
de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!

Jeg pleier aldri å lese meg selv inn i tekstene da jeg vet at de ikke er skrevet til meg, men de utvalgte. (Matt 19,27 -28)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere