Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Hyperloop er nyeste påfunn...

Publisert nesten 3 år siden
Jeg tror ikke på kutt i flyreiser. Flyet har kommet for å bli, med de omkostninger dette har. Fremtiden ligger snarere i å utvikle miljøvennlige fly som forurenser mindre. 
Gå til kommentaren

Hvorfor tror du det?

Publisert nesten 3 år siden
Jeg tror man er for sent ute med redningsaksjonene.

Jorden som planet har mye å by på av naturkrefter, noe menneskene umulig kan stoppe, men forholde seg askefast på en eller annen flyplass når den spyr ut eder og galle? 

Men NASA har så smått begynt å legge planer for hvordan man kan forsvare jorden mot store asteroider som man mener utryddet dinosaurene for 160 millioner år siden. Det er en mye større trussel enn en het sommer som bare er naturlige avvik i værmønstre vi i en kort periode har vært vant med? Både havstrømmer og værmønstre kan variere over tid. 

Her er en link som viser at Beringstredet nord for Grønland var åpent for 4,5 mill. år siden.

Mens Norge er varmt, er Grønland kaldt. Det sørger havstrømmene for. Nå viser det seg at utviklingen av dette mønsteret begynte allerede 4.5 millioner år tilbake.

https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/dagens-nordiske-hav-blir-til

Dette var lenge før menneskene begynte å tenke på ekstremvær og klimakvoter!

Gå til kommentaren

Det er nesten bare halve sannheten?

Publisert nesten 3 år siden
Jesus er Veien, Sannheten og Livet

Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig. (Salm.119.160) 

Du glemte "oppstandelsen og livet" (Joh.11.25) 

For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. (1.Kor.15.13-14) 

For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. (Joh.6.40)

Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.  (Åp.20.6) 

Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud. (Joh.8.45-47)

Hvordan finner du sammenhengen gjennom Bibelen når den ikke er skrevet i sammenheng? (Luk.1.1-3)

Gå til kommentaren

Hvilket?

Publisert nesten 3 år siden
Så det å ta vare på skaperverket, er ikke Gudevillet ?

Nei, jeg tror ikke han er ferdig med verket sitt ennå i følge ham selv; Se, jeg skaper en ny himmel  og en ny jord. Ingen skal minnes  de første ting, ingen skal tenke  på dem. (Jes.65.17) 

Da er nok oljelamper og oljetrær for lengst gått i glemselen?

Du fastsatte alle grenser  på jorden, sommer og vinter  er det du som har skapt. (Salm.74.17)
Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid,  kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt. (1.Mos.8.22)

Gå til kommentaren

Profetene har skylda?

Publisert nesten 3 år siden
Peter Halldorf – gå til den siterte teksten.
Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor.

Det er profetene som styrer været?

De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. (Åp.11.6, 2.Mos.7.17)

Jeremia 14 kan fortelle at Herren straffer med tørke... (det står ikke hvilken - 1 Kor 8,5

Stormennene sender  tjenerne sine etter vann. De kommer til brønnene, men finner ikke vann. De kommer tilbake  med tomme kar, de dekker til hodet i skam og vanære. Jorden slår sprekker, for det kommer ikke regn  i landet, bøndene dekker til hodet  i skam.

Vi mennesker klager over alt, blir det for mye regn er det også galt, helt siden Noas dager har man hatt ulike værfenomen, så skyld ikke på flyene... Herren brukte selv fly? (Sal 18,11)

Men profetene har alltid rett? 2 Pet 3,5 -7?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere