Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Se her ja...

Publisert nesten 3 år siden

Opphevelse av tyngdekraft bringer oss faktisk til det mer uforståelige, men som engang i fremtiden kan bli forståelig? I alle fall var det Nikola Tesla som i sin tid var inne på en energi som kalles for "nullpunktsenergi" (zeropointenergy). Det handler verken om opp eller nedoverbakke, men å hente ut energi fra vakuum, også kalt vakuumenergi, og bringer oss til Hessdalen og til uidentifiserte flyvende objekter. I Hessdalen er det satt opp en forskningsstasjon som delvis har identifisert noe av det uidentifiserte... 

Dette kan helt klart bli en ny  energikilde som kan bli gratis og uutømmelig. 

http://www.hessdalen.org/rapporter/PH-artikkel032002.pdf

http://www.galactic.no/rune/omgreernorsk.html

Dette er for øvrig beskrevet en del om hos profeten Esekiel (1) som en drivkraft (hjul inne i hverandre / drev?) Esek.10.13 Jeg hørte hjulene blev kalt hvirvel/ hjulverk - fartøyet hadde vinger... Esek.10.16: Når kjerubene gikk, gikk også hjulene ved siden av dem. Og når kjerubene løftet vingene for å lette fra bakken, dreide ikke hjulene seg bort fra dem...

Mye forskning før man kommer så langt....?

Job 37.21-22: Nå ser ikke folk lyset, det er bare en hvit flekk  i skylaget; men så kommer vinden  og feier skyene bort. Fra nord kommer  et gyllent skjær, Guds skremmende lysglans.

Gå til kommentaren
Gå til kommentaren

Klimaendringer

Publisert nesten 3 år siden
Alle vet jo at klimaendingrene er menneskeskapt gjennom unatur,og vet jo også at da må man gå sammeveien tilbake for å gjenreise naturens ordning. 

Vet ikke om jeg helt er villig til å påta meg skylda for at det ligger eksplosive mengder metan under isbreer som ble dannet lenge før menneskene hadde blitt mange på jorden? Disse førhistoriske dyra som levde på jorden måtte da ha enorme mengder mat og dermed utslipp?

https://www.nrk.no/viten/metangass-truer-klimaet-1.5818908

Gå til kommentaren

Realist?

Publisert nesten 3 år siden
Det var en meget tilbakelent, og uansvarlig holdning til forvalteransvaret. Vi har da tydelig et ansvar for å gjøre det som skal til for å ikke ødelegge skaperverket.

Nei, jeg mener ikke at alt er forutbestemt, men for å ta dioksiner som du nevner (pcb) og andre giftige stoffer som kommer ut i naturen - man vet ikke på forhånd hvilke konsekvenser nye stoffer som tas i bruk vil få. Dette går inn under prøving og feiling?

Det kommer også inn under kategorien etterpåklokskap, og mange bruker denne til å hevde ting med. Det meste kan være farlig på en eller annen måte om en tenker etter? Men stiller man det ene opp mot det andre får man merkelige resultater? 

For eksempel kan et vannkraftverk som i utgangspunktet skaffer miljøvennlig kraft på sikt ha negativ effekt på plante og dyreliv. Det kan også påvirke stedets klimatiske forhold. 

Demninger kan briste og lage store skader i dets område, et jordskjelv er nok. Så de konsekvenser du nevner for skaperverket er nok bare småtterier mot det som skaperverket selv truer oss med?

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskerne-ble-sjokkerte-da-de-sa-hva-som-gjemte-seg-under-gronlandsisen/70463917

http://www.nags.net/stein/2009/Gardnos.pdf


Gå til kommentaren

Fortellingen beynner her...

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Nå var det jo ikke slik. Kanaan var jo befolket av et fryktinngytende folk, som ofret spebarn ved å svi dem ihjel.

Det må ha sin årsak tilbake til Noahs tid? Det begynner her: 1 Mos 9,18-28 (>Matt 24,37)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere