Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Jo, dette visste han alt om...

Publisert nesten 3 år siden
Dagfinn Gaarde – gå til den siterte teksten.

Jesus var opptatt av fortapelse.

Publisert rundt 11 timer siden

Men han visste kanskje ikke hva han snakket om.

Det var på grunn av den at han skulle komme til verden om du leser 2.Tess.2.3-/+8 (La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. / Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. )

Joh.17.12: Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så Skriften skulle bli oppfylt.

Oppfyllelsen skjer i Åp.20.10

Gå til kommentaren

Støtte fra hver sine kvinner?

Publisert nesten 3 år siden
Kjartan Ruset – gå til den siterte teksten.
Støre og Arbeidarpartiet kan frimodig løfte fram kvinna i arbeidslinja, med Bibelen i ryggen. Men dei bør også lytte til KrFs gode forslag, ikkje minst om valfridom for foreldre. Idealet i Salomos ordtøke kap 31 passar slett ikkje for alle kvinner. Men Ropstad kunne godt ha teke med seg dette bibelske kvinne-idealet og alliert seg med Støre og alle ute- og heimearbeidande kvinner.

Bibelen kan brukes til så mangt, men når det gjelder politikk bør de enten forholde seg til samme kvinne, eller hver sin?

Det er forskjell på hustruen og jomfruen; den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, at hun kan være hellig både på legeme og ånd; men den gifte kvinne har omsorg for det som hører verden til, hvorledes hun kan tekkes sin mann? (1.Kor.7.34)

(Paulus uttaler seg om slavekvinnen og den frie kvinnen i Gal.4)

Gå til kommentaren
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

I min enfoldighet forsto jeg at nyordet 'grønn energi' allerede er et akseptert fenomen  vide kretser.  De utvalgte kan fortsatt benytte fly uten å belaste miljøet med klimagasser

Sakser fra Wilkipedia:

Den «ekte» levitasjonen innebærer en tilsynelatende oppheving av tyngdekraften uten bruk av fysisk energi. Fenomenet er beskrevet i religionerparapsykologi, spiritisme og magi.

De fleste religioner omtaler levitasjon som en vanlig evne hos hellige kvinner og menn. Dette omfatter for eksempel fakirerog personer i transendental meditasjon.

Foreløpig finnes det ingen slik grønn energi som spiller inn på åndelighet (Esek 1,20 viser til Esek 10,17) Men det begynner så smått å komme inn i hverdagen = 

https://www.tu.no/artikler/styrer-med-tankene/261455

https://forskning.no/hjernen/2016/04/roboter-skal-styres-av-tankene-til-lamme-og-stumme

Men foreløpig må man la slike evner vente til bruk i fly, det skal til en viss viljestyrke (kanskje fra alle passasjerene ) for å få det til å lette?

Det som man i dag kaller grønn energi, er kanskje ikke helt grønn, men at utslipp er mindre miljøskadelig?

https://forskning.no/miljo-alternativ-energi-energi/2008/02/gronn-energi-odelegger-miljoet

Gå til kommentaren

Ja, og Johannes gjør den bredere?

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.
Jesus har sagt at veien er smal; men det er vår egen skyld at vi ikke åpner oss for Guds nærvær.

Selve veien skal bli sterkt utbedret...  døperen Johannes skulle sørge for å gå i forveien og jevne den ut slik at alle kunne ferdes på den? (Luk.3.3-6) Men noe nærvær av Gud har jeg aldri hørt noe om? (Joh.5.37)

Den smale veien betyr gjennom mange trengsler... (Matt.7.14 viser til Apg.14.22), det har ikke noe med folkeslagene å gjøre, men de utvalgte.

Gå til kommentaren

Ingen unnskyldninger

Publisert nesten 3 år siden
Opplever dette som mange merkelige unskyldninger for å la være å gjøre noe.

Det var da veldig så sensitive følelser du har for å høre på faktaopplysninger, og for å mene og vite noe om hva jeg gjør? Det har jeg vel ikke nevnt noe om? 

Når du nevner skader som påføres jorden, høres du ut som forfatteren til Klagesangene i kap.5.21: Herre, før oss atter til deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som i fordums tid!

Og med det resetter han tiden (soluret) 10 streker tilbake i 2.Kong.20.9-11 … men å flytte tiden fysisk tilbake er vi ennå ikke i stand til, vi må nok leve i den verden man er født inn i, selv om den er rasert av krig, eller hva den nå  ellers måtte være utsatt  for som arv...

Da jeg ble født inn i verden, måtte jeg godta at slik var den da, og siden har andre styrt den, og jeg har ikke stått og heiet på alt som er blitt utført. Og det er jo ikke alltid politikerne hører på sine velgere? Og sånn er nå engang verden, ikke så mye å få utrettet uten at man har verden med seg. Dette må en også lære sine barn og barnebarn, slik at de forstår at det man eventuelt utsetter klimaet for, det er man ikke alene om. Det er ikke sikkert de heller får gjort annet enn at det blir enda verre?

Høres dette mer pessemistisk ut?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere