Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

RE: RE: RE: Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 12 år siden

 

27.04.09 kl. 19:51 skrev Torstein Langesæter:

 

27.04.09 kl. 01:04 skrev Leif Gullberg:

 

26.04.09 kl. 23:01 skrev Kjell Kristensen:

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

Dette får meg til å tenke på et medlem i det britiske parlamentet under statsminister Arthur Balfour. En dag da den folkevalgte kom ned fra podiumet etter en omfattende tale henvendte han seg til statsministeren og spurte: "Hvordan gjorde jeg det?"

"Utmerket, Henry. Utmerket."

"Forsto du hva jeg sa, Arthur?"

"Ikke et ord, Henry. Ikke et ord."

 

 No var eg heilt einig med deg ,Gullberg.

Dette var berre tull.

Syndafloda kom etter bibelens kronologi 2317 år før Kristus eller 292 år før Abram vart fødd-han som seinare vart kalla Abraham.

Syndefloda var global.Vatnet steig over dei høgste fjella og arka landa på Araratfjellet i Armenia.Det er veldig lett å sjå korleis den har herja.

Når me ser regnbogen skal det minna oss om denne store katastrofen som Gud sendte då menneska vendte seg bort frå Gud.

Når det gjeld dei 6000 åra så er bibelen veldig tydeleg.Ussher sin kronologi er den mest kjende.

http://no.wikipedia.org/wiki/James_Ussher

Etter hans utrekning skulle desse 6000 åra slutta år 1996/97.Han gjorde to feil som er påviiseleg. Det eine er fødselsåret til Abraham, Abraham vart fødd då  var 70 år ,ikkje 130.

 26 Då Tarah var 70 år, fekk han sønene Abram, Nakor og Haran" 1 Mosebok 11,26

I tillegg gav han feil årstal for kortid pakta mellom Gud og Abraham vart inngått.

Abraham var 99 år, ikkje omlag 70 år.

"Då Abram var 99 år gamal, synte Herren seg for han og sa..Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. " 1 Mosebok 17

 

 Bibelen har alltid en dobbel betydning, Job 11.6: "om han ville åpenbare deg visdommens hemmeligheter, at det er en dobbel forstand i dem - da måtte du nok innse, at noe av din misgjerning tilgir Gud deg."

Hvis syndefloden var global, da gjenstår det for vitenskapsmenn og geologer å bevise dette.

Vannflommen varte i et år før vannet sank. Jeg tror meterologisk institutt ville få et forklaringsproblem ved å uttale seg om de nedbørsmengder som ville forårsaket en slik vannflom som dekket alle jordens fjell i løpet av 40 døgn, selv om den ikke var høyere enn Ararat på vel 5000 meter, så skulle altså vannet stå vel 5000 meter over havnivå jorda rundt på bare 40 døgn! (960 timer)

Bare sånn løst regnet, så ville 5m2 i timen tilsvare 4800 meter på denne tiden, noen som har hørt om et slikt styrtregn? Det ville ikke vært regn, men en styrtfoss ingen ville drømt om - rundt hele jorden.

Tenk etter, hvor kom alt vannet fra? Og hvor ble det av? - Jo, det ble stående høyt over jorden i 150 dager, så sank det.

Du verden, hele den vannmassen som stod over jordens havnivå (5000 m?) bare sank ned i jorden og ble borte?

Det måtte være mye større klimaendringer enn det vi måtte skrike opp for idag - ismengdene ville ha blitt løftet av og drevet vekk, ja,ja.

Det er nå likevel rart at Job skulle ha et annet uttrykk for vannflommen - Job 22.11: Eller ser du ikke mørket og den vannflommen som dekker deg? Job 27.20: Som en vannflom innhenter redslene ham, om natten fører en storm ham bort.

Her er det gitt to alternativer til vannflom: Mørke og Redsler; Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. 1.M.1.4-5.

Gud skildrer lyset og dagen som det gode og det som er godt på jorden, mens mørke skildrer han som det onde og natt;                                                                             Og det skjedde da solen var gått ned og mørket kom, se, da var der en rykende ovn, og luende ild fòr fram mellom offerstykkene. (menneskene) 1.M.15.17

Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Rom.13.12                                                                       Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! Ef.5.11

Forklaring til de vannløse skyer finner du i Judas brev 1.9-15, da overengelen Mikael felte en spottende dom og trettet med djevelen om Moses legeme og sa: Måtte Herren straffe deg!                                                                                                  Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Og som de av naturen skjønner, liksom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv.

Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileam villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet. (se 4.M.16.kap og 22.kap.) Disse mennesker er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og forer seg selv. De er vannløse skyer som drives avsted med vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger rykket opp med rot. De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid.

Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere.

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: RE: Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 12 år siden

 

27.04.09 kl. 01:04 skrev Leif Gullberg:

 

26.04.09 kl. 23:01 skrev Kjell Kristensen:

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

Dette får meg til å tenke på et medlem i det britiske parlamentet under statsminister Arthur Balfour. En dag da den folkevalgte kom ned fra podiumet etter en omfattende tale henvendte han seg til statsministeren og spurte: "Hvordan gjorde jeg det?"

"Utmerket, Henry. Utmerket."

"Forsto du hva jeg sa, Arthur?"

"Ikke et ord, Henry. Ikke et ord."

 

 Godt kommentert Leif Gullberg!                                                                                   Jeg er enig i at skriftene er vanskelige å forstå fordi ordet er skjult.

Jesus selv vitnet at en profet ikke blir aktet på sitt eget hjemsted, Joh.4.44, - Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt - som han har sagt: "Herre, hvem trodde det budskap vi hørte? Og hvem ble Herrens arm åpenbart for? Joh.12.38

Det er ikke så rart at mange ikke forstår skriftene, eller tror på dem, for Jesus selv hadde store problemer med å bli trodd av sine brødre. Joh.7.5 - Selv da det ble fortalt at han skulle ovegis til hedningen, bli hånet og spyttet på, at han skulle bli hudstrøket og slått ihjel (noen mener han skulle bli hengt på korset) og at han på den tredje dag skulle oppstå - dette ble fortalt til de tolv - men de forstod ikke noe av dette, for ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. (Luk.18.31-34)

Kanskje burde en lese mer fra GT for å forstå det som skal komme, for det står jo i Pred.1.9 at det som kommer i morgen slett ikke er nye ting, men at det er ting som også har hent i tidligere tider, som altså vil skje på nytt igjen.

Liksom det står, nettopp i profeten Jesaia om Jesus, "Guds tjener", Jes.52.13 (se også Fil.2.7 da Jesus tok en tjeners skikkelse på seg) Han blir også kalt "Mester" og gudebildet er støpt av ham - en gullsmed kler det med gull, og han støper sølvkjeder av det, den som ikke har råd til en slik gave velger et tre som ikke råtner. Han søker seg en kyndig mester for at han skal få istand et bilde som står støtt. -

Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller?

Han er jo den som troner over den vide jord. Og de som bor på den, er som gresshopper. Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe og utspente den som et telt til å bo i. Han gjør fyrster til intet, jordens dommere til ingenting.

Knapt er de plantet, knapt er de sådd, knapt har deres stamme slått rot i jorden, før han har blåst på dem så de ble tørre, og i en storm fører dem bort som strå.

Hvem vil dere da ligne meg med, så jeg skulle være ham lik? sier Den Hellige. Jes.40.19-25.

Herrens tjener skal dra ut med visdom og bli oppløftet og opphøyet og være meget høy - liksom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn - slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt for dem (skjulte ord), det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Jes.52.13-15

Dette sier Jesaia om et folk som ikke skjønner og ikke forstår, for han har klint deres øyne til så de ikke ser. Han har forherdet deres hjerter, så de ikke forstår. Jes.44.18 Men når Herrens vrede kommer - ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig sted - forstå det, enhver som leser! Matt.24.15 For mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det. Dan.12.10

Men slik er det med alt Guds verk, at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å finne det ut. Pred.8.17 - Fra begynnelse til enden - Pred.3.11                   Men Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Jes.23.20

Så da er vi enige, dette er tungt stoff, og vanskelig å forstå seg på, da er det likere å følge Matteus sitt råd:

Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt.6.34

Gå til kommentaren

Kommentar om dagens Babylon

Publisert over 12 år siden

Hei T. Langesæter!

Godt å se at vi er enige om de bibelske utsagn, de er retningsgivende og sanne. Jeg synes dine synspunkter er spennende, men er litt forsiktig med å ta opp ting direkte fra internett.

Det har ofte lett for å komme tilleggsopplysninger som ikke kan dokumenteres innenfor skriftene som disse 6000 år som er slutt år 2028, dette blir for meg spekulasjoner, og jeg henger ikke med her siden dette ikke kan fastholdes i bibelsammenhenger.

Du skriver at dagens Babylon er USA, dette er etter hva 2.Pet.1.20 sier om profetordet, at skriften ikke er gitt til egen tydning, og med egen tydning kan en risikere og havne langt ute på jordet. Jeg kan være enig i at det er fristene å tro på noe slikt, men ifølge skriftene er de opplysninger de kommer med de som er de riktige, selv om vi til dels ikke evner å forstå dette.

Babylon står det utførlig om i Åpenbaringen, og er i 18.10 beskrevet som “den store by” likedan i 18.21: Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.

Historien er lik med Jerusalem hvor Jesus beskriver en fattig enke i Luk.21.1-8, og forteller om henne, og om templet, og forteller at det skal komme en tid da det ikke skal lates stein på stein som ikke skal brytes ned.

Da “mesteren” ble spurt om tiden, var det i antikrists tid, hvor en skulle se til at en ikke ble ført vill.

Villfarelsen skjer nemlig på den tid de falske profeter oppstår, som igjen er antikrist. (se mitt forrige innlegg om antikrist)

Dette er enda en grunn til å se nærmere på Jerusalem, som også har mange andre navn.

Historien om den fattige enken finner en igjen i Apokryfene 4.Esra 15.46-63 (side 609-610 dersom du har boken) Den fattige enke befinner seg nå i Asia, og synet er identisk med Åp.12.1 : Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen (symbol for Jesus og for Østen - morgenstjernen, for solen står bestandig opp i øst, og Jesus er den klare morgenstjerne, Åp.22.16) og månen under sine føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner.

I Åp.17.18 er kvinnen identisk med den store byen Babylon, av ordet babel som betyr “forvirring” for der forvirret Gud jordens tungemål. (1.M.11.9)

Tilbake til Apokryfene (s.590-91) 4.Esra 10.39-48, her forklarer engelen Uriel synet om kvinnen for Esra, og sier at dette er Sion, kvinnen du så er Sion som du nå ser som by - det hun fortalte at hun hadde vært barnløs i tretti år, betyr at det i Sion ikke ble ofret i 3000 år, men etter 3000 år bygde Salomo byen og bar fram ofre.

Og da hun sa at hun fortalte at hun hadde oppdratt ham med stor møye, siktet dette til tiden da Jerusalem var bebodd. Da hun fortalte om den ulykke som rammet henne da sønnen gikk inn i brudekammeret og døde, pekte dette på Jerusalems ødeleggelse.

Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at skriftene taler sannhet, derfor er Jerusalem også Babylon i fremtid og beskrives som en kvinne først som Eva (fordi ordet eva er et hebr. ordspill som betyr lev/liv - historien om akkurat denne sekvensen finner du hos Esek.16.6 (hele kapittelet omhandler Jerusalems fortid og fremtid, hvor v6 sier: Da jeg gikk forbi deg så jeg deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod: lev! Ja, jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod: lev! (eller betydningen eva), sekvensen inneholder også ordene "da du var naken og bar" slik Eva var - så sikter altså dette mot fremtiden for oss.

Dette betyr ikke at det er det Jerusalem vi ser i dag, det blir ødelagt, men Jerusalem er også beskrevet som et fjell som kan flyttes. Esekiel kap.16 forklarer nettopp dette i og med at den tittelerer den nyoppbygde byen (hos 4.Esra 10.42: Nå ser du ikke lengre en kvinne, men en by som bygges)

Ved å søke sannheter i skriften finner en ut at etter Jerusalems ødeleggelse og Israels land som nå er blitt ødelagt (Esek.25.3) og Judas hus ført i fangenskap - ler byen Tyrus av Jerusalem og sier: Den er brutt i stykker denne folkets port! Den er flyttet til meg, jeg blir rik, men den er ødelagt. Esek.26.2

Dermed stemmer min siste kommentar i forrige innlegg med at Tyrus fyrste var blitt en gud. Dette skjer i samsvar med at Gud fullfører himmelens hær - nettopp på sin hviledag og det syvende årtusen (1.M.2.1) Himmelens hær skal da smuldre bort, Jes.34.4, den som de tilba Jer.8.2, og husene i Jerusalem og Judas kongers hus, de urene, skal bli som Tofet - alle de husene hvor en har brendt røkelse på taket for hele himmelens hær og utøst drikkeoffer for andre guder. Jer.19.13

Det lille horn var det i Dan.8.9-10 var det som vokste og ble så stort at det nådde opp til himmelens hær og fyrsten der, er i Dan. beskrevet som treet som vokste så høyt at det syntes over hele jorden, dette er ikke USA, for forklaringen kommer; Treet er du selv konge, du er stor og mektig, ditt velde har vokst så det når til himmelen, og ditt herredømme til jordens ende. (Dette sa Daniel om Nebukadnesar, Kongenes Konge, synet var kunngjort for de siste dager, Dan.2.28)

Men historien går enda videre som forteller at Tyrus er lik skjøgen (Jes.23.15) og skal også bli ødelagt etter 70 år, eller så lenge som en konges dager.

Derved har vi et senario hvor Jerusalem blir ødelagt og flyttet til Tyrus i Libanon, og Jerusalems status lever videre under navnet “Sions datter”. (datter av Jerussalem)

Dette stemmer også med prof. Dan.9.2: i det første år av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til prof. Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.

Eller: De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådd av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Luk.21.24

Mange gode tegn å ta med seg på veien til forståelse av en fremtid vi neppe forstår så mye av.

Når Tyrus, som i Jes.37.22 beskrives som Jomfruen (som skal føde Jesus) og Sions datter som også skal brytes ned midt ute i havet og bli taus (Esek.27.32, 28.8)

Byen flyttes nå til et sted som blir kalt for de “evige hauger” Esek.36.2: De evige hauger er blitt vår eiendom!

Ut fra de evige hauger kommer også uttrykket “haug” og “haugen” frem, her lages vingården som i Matt.20.1 er beskrevet som himlenes rike.

Andre navn på dette riket er morgenrøden, og henspeiler dette til Østens rike:

Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Du som slo ned folkeslag! Jes.14.12

Det er sterkt i samsvar med Guds råd og plan som han vil fullføre i Jes.46.10-11, hvor han kaller en rovfugl fra Østen som skal fullbyrde hans råd.

Rovfuglen er en ørn som kommer over Libanon og tar vekk dets vintre (Esek.17.3-6) som er beskrevet som Jesus i Joh.15.1 og 5.

Dersom du er interessert i beskrivelsen av USA er det nevnt under Jon.4.6-10, som et kikajontre, som tilhører gresskarfamilien. Gresskarfamilien tilhører stort sett Amerika.

Jeg tror også at “gjetebukken” som en kan lese om i Prof. Dan. 8.kap. er identisk med overstående, den forflyttet seg fra vest over hele jorden uten å berøre denne.

Til orientering fantes der ikke fly på Alexander den stores tid som dette blir tolket til, bare fordi det i v21 forklarer at dette er Grekenland’s store konge.                               

Hvis du lurer på hvorfor land og folk blir nevnt som trær i skriftene, så kommer det av at Bibelen er skrevet ned i billedspråk, men forklarer seg selv andre steder, forklaringen til trær finner du hos Mark.8.24: Jeg ser mennesker, for jeg ser noe liksom trær gå omkring.

Fortellingen om da trærne skulle salve seg en konge finner du i Dom.9.8 >>              Vann og hav er forklart i Åp.17.15 som folk og nasjoner - havet blir da til folkehavet.

Resten kommer nesten av seg selv, Jesus gikk ikke i egentlig forstand på vann, men gikk med folkeskaren, vannflommen blir da heller ingen egentlig vannflom, men en menneskeflom, også kalt den store trengsel.

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: Stenbukk

Publisert over 12 år siden

 

24.04.09 kl. 10:25 skrev Ingrid Erøy Fagervik:

 

Kjell Kristensen har kommet ut av skapet i denne tråden:

Han skriver her at han brukte psevdonymet «Stenbukk og var tidligere medlem i VL’s debattsider under psevdonymet Student før VL forrige gang forandret ansikt, men fikk et innloggingsproblem og måtte derfor forandre psevdonymet mitt for å komme inn igjen».

Så vet du det :-)

 Alt skal vel tas i verste mening ser det ut til, jeg har aldri skrevet noe jeg ikke kan stå ansvarlig for.

At jeg hadde problemer med innloggingen kom av at da jeg skulle logge meg inn så fikk jeg beskjeden at mitt brukernavn allerede var i bruk (av meg selv), dette var dataproblemer VL hadde med en del brukere, bare så den saken er avklart.

Hvem jeg er? Jeg har aldri gjemt meg i noe skap, men om jeg blir møtt på gata er jeg en i mengden. Det spiller ingen rolle hvor jeg bor, jeg har ikke innvitert til gjestebud, og om noen ikke gidder lese mine innlegg eller svare, tar jeg ikke dette så tungt, jeg får allikevel ikke tid å besvare om alle skulle gjøre det.

Gå til kommentaren

Antikrist

Publisert over 12 år siden

Hei T. Langesæter

Jeg er absolutt helt enig slik du framstiller “styggedommen” med antikrist og prof. Daniel kontra “dyret i Joh. Åp.

Bibelen har den egenskapen at den fremstiller og forklarer seg selv, men ikke på samme sted, det er derfor den i fremtid trengs å skrives om slik også Luk.1.kap. forteller om, at alt sammen trengs å gjennomgåes på nytt og skrives ned i sammenheng.

Kristendommen har i lang tid levd på en stykkevis forståelse, slik 1.Kor.13.9 sier det:

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.

Dette fordi fortellingene ikke danner sammenheng, for å forstå er vi nødt for å følge skriftens råd: Let så skal dere finne!

Dette har sammenheng med at skriftene er nedskrevet stykkevis og ikke i sammenheng slik det skulle bli forevist gjeveste Teofilus.

Antikrist er således beskrevet med mange navn, han er “Løgneren” og “Fornekteren” (1.Joh2.22) og en “Forfører” (2.Joh.7) beskrevet som “den store drage” og “den gamle slange” som er “Satan” , forføreren som forfører hele verden (Åp.12.9)

Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. (Matt.24.11)

Mange navn på antikrist som du beskriver som han som skal sette seg i Guds tempel, som en falsk profet er han også navngitt som Barjesus , en jødisk trollmann og falsk profet. (Apg.13.6)

Jes.9.kap beretter om denne tiden hvor Israel har et hode og en hale, eldste mann er hodet, og halen er en profet som lærer løgn. (v14-15)

v16 Dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg forføre er fortapt.

Jeg nevnte Immanuel i mitt forrige innlegg som forløperen til Jesus som var ond, og som ikke skammet seg over å kalle seg selv Gud (han tok det ikke for et røvet bytte) da han var i Guds skikkelse. (Fil.2.5-6)

At han her blir kalt Jesus, har med oss menneskers bedømmelse av ham å gjøre, for det står at han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt (det er igjen Jesus), det vil si ham selv. (1.Pet.1.20 og 1.Kor.3.11) Dette betyr at vi har gitt ham navnet Jesus før han kommer.

Ved å være i Guds skikkelse uten å skamme seg over å kalle seg selv Gud, opphøyet han seg selv, ved å opphøye seg selv, kom han i konflikt med seg selv i følge skriften for den som opphøyer seg selv skal fornedres, mens den som fornedrer seg selv skal opphøyes. (Matt.23.12)

Derfor står det videre i Filipperbrevet 2, at han gav avkall på å være i Guds skikkelse og tok heller en tjeners skikkelse på seg da han kom i “menneskers” lignelse og i sin ferd ble funnet som ET menneske, fornedret han seg selv ved å bli lydig til døden på korset.

Dette er i grunnen samme fortelling som hvor Satan kommer i strid med seg selv (Matt.12.36) og er fristelsen Jesus ble utsatt for da han var i ørkenen, for det står at Jesus overvant fristelsene, det er ikke noe å undre seg over, for Satan skaper seg jo selv om til en lysets engel. (2.Kor.11.14)

Når du nevner Nebukadnesars bilde er dette et bilde på de siste dagers hendelser og ikke et forbilde (Dan.2.28), men en drøm om hvordan endetiden skulle bli, og drømmen og synet siktet til hendelser i fremtiden, (Dan.2.29), Daniel som også ble kalt Beltsasar (Dan.2.26) er et sant ord og varsler “stor trengsel” (Dan.10.1)

Nebukadnesar er bare at annet bilde på “Immanuel” og “menneskesønnen”, Nebukadnesar og Artaxerxes er på linje med Jesus Kristus kalt for “Kongenes Konge” (Esra.7.12, Esek.26.7, Dan.2.37, 1.Tim.6.14-15)

Det som skulle komme over Nebukadnesar var at han skulle jages ut på marken blant de ville dyr, men at hans rike skulle bli stående igjen som en rotstubb inntil syv tider hadde faret forbi. Dette er Jesu forløper som den ætt han er: Jeg Jesus er Davids rotskudd og ætt. (Åp.22.16) Jesus er altså ingen person, (Jesus betyr Gud frelser) men en ætt, og Galaterne 3.16 slår dette kraftig fast, Abraham og hans ætt, ikke ætlinger som om det gjaldt mange ætter, men en ætt, dette er Kristus.

Likheten mellom menneskesønnen og Satan er at de begge er å se til som et lyn, Satan som satte seg i Guds sted (antikrist) falt fra himmelen som et lyn, (Luk.10.18) mens Menneskesønnens komme var å betrakte på samme måte: For som lynet går ut fra øst skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. (Matt.24.27)

Men skriftene har fine fremstillinger om hvordan denne rest fra Jakob som skal omvende seg til å bli til lysets (det godes) engler, i prof. Daniel er de lik leire som eltes i Pottemakerens hånd, og hos Jes.1.18 fortelles det at om deres synder er som purpur (dyrets farge, det skarlagenrøde dyr, Åp.17.3), skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

(Nok et symbol for Jesus og det hvite Lam)

Som det skarlagenrøde dyr som skal komme og bli såret til døden, slik er Jesu død også beskrevet som døden på korset, hvor han ble stukket av et spyd og såret i siden - da de kledde ham la de ham i en skarlagenrød kappe (Matt.27.28) og det symboliserer det første dyr som fikk såret (Åp.13.3) og det var han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet (Nebukadnesar og treet, Dan.4.22 som var ham selv, hans ætt) Ved hans sår er dere blitt leget (1.Pet.2.24)

Lik dyret som ble leget (Åp.13.3) ble også Jesu legeme leget, og all jorden fulgte dyret.

Lik dyret som var og skal komme igjen, slik uttales det om Jesus også - lik Jesus som for ned til de lavere deler (dødsriket), Ef.4.9, Heb.2.7, slik omtales dyret i Åpenbaringen også, dødsriket er her beskrevet som avgrunnen, og lik Satan feies bort til undergang, omgjør Satan seg selv til en lysets engel og kommer igjen som Guds Frelser (Jesus, betyr Gud frelser)

Dyret som du så stiger opp av avgrunnen, stiger opp og går til undergang, men de skal undre seg når de ser at dyret som var og ikke er, og skal komme igjen. Åp.17.8

Vi finner dette igjen i trosbekjennelsen bare en tenker over dette:

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Fordi Menneskesønnen er menneske og ikke Ånd, har han fått makt til å holde dom.

(Joh.5.27) Menneskesønnen er som folk flest, spiser og drikker vin, en storeter blir han kalt og er venn med syndere og tollere.(Matt.11.19)

Jesus var ikke et menneske, han var ikke av denne verden, men en Hellig Ånd, og han sier at når han kommer og blir opphøyet (ikke av seg selv, men av andre) skal han dra alle til seg, Joh.12.32, og han vil ikke gjøre som menneskesønnen, ved å dømme noen, men sier tvert imot at dere dømmer etter kjødet. ( det forgjengelige) Jeg dømmer ingen. (Joh.8.15)

Det er altså stor forskjell på Menneskesønnens komme (som lynet) og Jesu komme (Den Hellige Ånd) hvor dette kommer klart og tydelig frem i Matt.12.32:

Den som taler ord mot Menneskesønnen skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd (Jesus) skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.

Håper dette kan gi et mer nyansert bilde av antikrist som løgneren, forføreren som falsk profet gjennom trollmannen Barjesus.

Dette er jo ting som vil skje gjennom Tyrus fyrste at antikrist setter seg i Guds tempel:

Esek.28.2:

Menneskesønn! Si til fyrsten i Tyrus; Så sier Herren Herren: Ditt hjerte opphøyer seg, og du sier: Jeg er en gud! Jeg sitter på et gudesete midt ute i havet! - Men du er et menneske og ikke en gud, likevel setter du ditt hjerte likt med en guds hjerte.

Mvh Kjell

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere