Kjell G. Kristensen

Alder: 7
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Hva mener du selv?

Publisert rundt 3 år siden
Johan Rosberg – gå til den siterte teksten.
Alle snakker om Gud som om de har fått en åpenbaring og følgelig ikke kan motsis, selv om ingen synes å kunne enes om noe som helst. Derfor er jeg faktisk mer interessert i hva folk skriver om Satan.

Jeg har ikke sett at du har noen kommentarer til hva du selv mener eller har forstått? Det kunne jo vært interessant, for mange mener så forskjellig. Ikke alle ser at det du tar opp egentlig er den rødeste tråden gjennom hele skriften... og ta makten fra den onde. (Åp.12.7-10) 

Det som gjør det litt vanskelig er alle navnene som er bundet til figuren som blir tegnet og beskrevet? Matteus benevner ham som herskeren over de onde åndene i 9.34: Men fariseerne sa: «Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut.»

Det må med andre ord være et samspill mellom det onde og det gode for å kvitte seg med mørkemakten? Matteus er veldig oppklarende og fortsetter, men nå i 10.24f.:

En lærling står ikke over sin mester (rabbi), og en tjener står ikke over sin herre. Det er nok for en lærling at han får det som mesteren, og for en tjener at han får det som herren sin. Har de kalt husherren for Beelsebul, kan da husfolket hans vente noe bedre? (Note : Beelsebul: navn på =djevelen.)

Og så finnes der noen ord om: Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt...? (Matt.23.8-12) Og det skjer vel dermed i Åp.12.9? For det heter vel så i Heb.2.9 og 2.Kor.11.12-15?


Gå til kommentaren

Når en troende synder...er Satan til stede da?

Noen som har meninger om det? Eventuelt de bibelversene jeg viser til, eller en generell forståelse ut fra Bibelen. 

Som jeg skrev til Toril Søland, så handler ikke bibelens Satan om en tenkt bakmann for våre gjerninger, men er en bibelsk motstander av Gud. På sett og vis handler det også om Adam og Adam, den første (jordiske) og den siste (himmelske). Paulus har klare og fine ord om akkurat det i Gal.4.29: Men han som var født etter naturens orden, forfulgte den gang ham som var født ved Ånden, og slik er det også nå. 

Jesus som første Adam var jo født i syndig kjød, oppgjøret ser man Paulus beskriver i 1.Kor.15.45-57. 

I Bibelen er Satan gjort fysisk ansvarlig for fortapelse og blitt kalt fortapelsens sønn. Dette for å kunne gi plass til frelsens sønn, (2.Tess.2.3) og man ser dette beskrevet av Paulus i 1.Kor.15.21-28 og Rom.5.18.

Gå til kommentaren

Navngjetne menn?

Publisert rundt 3 år siden
Toril Søland – gå til den siterte teksten.
Anklageren behøver vi ikke lete lenge etter! Det er brukt om aktorfunksjonen i retten, å overbevise dommeren, Gud, om vår skyld. Slik vi ser det i Jobsbokens første kapitler. I denne settingen er Kristus vår forsvarer og erklærer oss skyldfrie i ham. Det er interessant å se hvor lett vi tar aktorjobben overfor vår neste.

Ja, nå er man inne på en tenkt anklager. Den anklageren som det står om i Jobs bok er mer enn en tenkt anklager. Hos Job 1.6 heter det:

Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for  Herren. Blant dem var også Anklageren.

De kom altså fysisk frem og stilte seg opp foran Herren, noe som ikke akkurat er aktors jobb i rettsaker? 

Job 1.7: Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.»

Altså har vi med en fysisk anklager å gjøre og var en av gudesønnene?  Jeg kan ikke se noe sted at gudesønnene leder til fortellingen i 1.Mos.6, men det er garantert de samme som der er beskrevet:

Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. 
Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha.

Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.

Dette er noen av stikkordene som leder til den ene av gudesønnene og alle var navngjetne (menn) - altså mektige personligheter. Man finner ut hvem Satan er om man bruker Bibelen som fasit. Han er nevnt med mange navn, et av dem er Bileam, en Guds motstander (4.Mos.22.21-22). Mest kjent i 1 Pet 5,8, og er mest sannsynlig benevnt som en tyv også, om det skulle etterlate noen indikasjoner? (1.Pet.5.8 viser til 1.Tess.5.(1-)6

Med ord som navngjeten, må det menes at de utførte store bragder? Jeg mener man kan lese Heb.11 om disse bragdene? Heb.11 slutter med disse ordene: Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.

Gå til kommentaren

Noe stemmer ikke

Publisert rundt 3 år siden
Vi skal gi Djevelen den oppmerksomhet som Bibelen gir han. Hverken mer eller mindre. Det er en stor feil å late som han ikke finnes. Det er hans egen strategi. Han ble beseiret av Jesus på korset vet vi, og at hans tid snart er over. I

Men ut fra de kriterier som Åpenbaringsbøkene gir, kan det være muligheter for at korset er plassert i feil tid? (Åp 1,5-6) Vers 6; og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud … dette stemmer vel ikke? Samtidig som Paulus snakker om Herrens dag i 2.Tess.2.2 -9 hvor den lovløse har sin kraft i fra Satan, så et eller annet sted må man ha bommet med tiden? Satan skal jo først bindes i tusen år (Åp 20,2 viser til Åp 12,9+) og så slippes fri en kort tid for å samle Gog og Magog til strid etter de tusen år. (Åp.20.7-9)

Gå til kommentaren

Bra kandidatur

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.
Trump er i media nesten hver dag, så hvorfor bruke mye tid på å følge andre 'spor'  ?

Bibelen beskriver dette sporet som "løgneren" i 1 Joh 2,22 - så hvis en bruker bare dette sporet  https://www.tv2.no/a/9605213/ så er det ingen dum kandidat? Men han vil sikkert bare nøye seg med å flytte den Amerikanske ambassaden til Jerusalem og ikke sette seg inn i Guds sted? (2 Tess 2,4)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere