Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Jeg er spent på hvor lenge man vil beskylde menneskeheten for å stå bak alle de miljøendringer man hevder. Når og hvordan oppfatter man det som egentlig skjer ute i naturen? Man sier klimaet er menneskeskapt - hvordan? Kan vi måle krefter med geologisk aktivitet? Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier? Jeg følger spent med på hva klimaforskerne kommer frem til er årsak til at isen på Sydpolen smelter etter hvert. Tar de målingene av MT. Erebus (fra 1970) og oppdagelsene av lavasjøen alvorlig nok, eller fortsetter de med sine plagsomme teorier? Er det ikke en kobling mellom lavasjøen som hever og senker seg hvert 5-18 minutt siden 1970, og spøkelsessjøene under isen i Antarktis som også hever og senker seg? Har man ikke her forklaringen på hvorfor isen smelter så hurtig?Viser til linkene nederst i innlegget.

Nå når det skal settes opp så mange vindmøller som skal produsere masse strøm til alt som skal elektrifiseres, er det lett å overse eller å få oversikt over alle problemene som kommer i etterkant. Iveren er fenomenalt stor for å få disse inn i naturen for å få den til å se grønn ut, tror man?

Elbiler, elsykler og el- sparkesykler kommer for full fart inn i trafikken, og de er så stillegående at folk skvetter til når de plutselig er oppe på siden av dem, og er en reell fare for de som ellers er så miljøvennlige at de er fotgjengere. Men det spørs hvor lenge de tør å være det? For stadig trenger det seg på faremomenter som el sparkesykler som suser forbi der det ellers er beregnet for gående. Om dette er en miljøvennlig trend er vel en misforståelse?

Et av tiltakene som er gjort er å fjerne oppmerkingen av noen gangfelt for å gjøre fotgjengere mer oppmerksomme på å være aktsomme når de skal over gaten siden lyden av kjøretøy er blitt svakere, og hørselen dårligere, bør de derfor også blitt utstyrt med øyner i nakken. Tiltakene blir kalt kvalitetssikring og gangfeltkriterier.

Det at man er så opptatt av å gjøre miljøet grønnere tror jeg fort vil komme til å skjemme det mer ut enn før. Produksjon av batterier som ikke skal ut i naturen vil nok i større grad enn før komme dit. Vel satses det på gjenvinning, men det er ikke det samme som at samme batteri lever videre, det er da et nytt batteri som setter et nytt miljøavtrykk som politikere så fint kaller det. Apropos gjenvinning av batterier, så var det store planer om bygging av en slik fabrikk i Norge, men som nå viser seg blir forhindret av grunner som politikerne er ansvarlige for, denne gangen var det Brexit.

Mange oppfatter batterier som miljøvennlige, men det er noe som kalles produksjon, miljøavtrykket for produksjon av et elbilbatteri er nesten dobbelt så stort som en bil med med vanlig drivstoff. 

Og når en tenker på alt det rare som kommer som skal bruke batteridrift og som da kommer som tillegg til noe som ikke var til før, eller eksisterte før denne idiotiske klimakrisa ble til som ord, så var vel det et symbol på duppedittenes trengselstid? 

Miljøtrykket skrus jo stadig opp og ikke ned i følge beregninger av alt som krever strøm nå, og i følge alt som ikke ble produsert før. 

Til slutt ender man opp med at det hele egentlig er snakk om å ha arbeid for alle på grunn av at man har et pengesystem som krever at kjøp og salg skal fungere. Da er man nødt til å produsere noe som alle bare må ha?

Og hvorfor må man absolutt satse på bråkete og i øyefallende vindmøller i stedet for bølgekraftverk? En bølge har potensiale til å levere opptil 500 GW som er på høydenivå med nåværende kapasitet på alle verdens vindmøller og solceller (564 og 486) Det er et enormt potensiale i bølgekraftverk. I Australia har de bygget et bølgeanlegg som både produserer strøm og rent vann som biprodukt (omvendt osmose) - det minste anlegget produserer 2000 liter i timen, og produserer 17kw strøm pr meter bølge (Exovave WEC10). Det er nesten usynlig og bråker mindre enn bølgene som slår mot land.


                    Feil forståelse av hva miljøendringer er?

Det er da jeg lurer på om alt er like godt gjennomtenkt for å kunne endre på et miljø som mer handler om planetens eget liv , enn fra oss mennesker, i form av planetstillinger man ikke har regnet på? De forårsaker større forskjeller på vannstand som flo og fjære ( jo flere store planeter som trekker i lag jo større virkningsgrad), og på værmønster. De har geologiske innvirkning som igjen er årsak til vulkanutbrudd og jordskjelv. 

Klimaet på jorden - sett fra verdensrommet

Det er veldig lite mennesker kan stille opp med når det gjelder naturlige forandringer som også utspiller seg i værfenomener. I Venezia er de nettopp ferdig med et antiflomsystem «Mose» som har kostet enorme summer og har tatt lang tid, og med det kalt et skandaleprosjekt. Men det virker visst nå, men hvor lenge? Et mekanisk anlegg av stål nede i havet trenger hele tiden vedlikehold. Man lærer visst lite eller ingen ting om jordens forhistorie og tror at alt er stabilt og varig… inntil det oppstår et jordskjelv med en påfølgende tsunami?

Mose antiflomsystem: Venice test brings up floodgates for first time - BBC News

Det hjelper så lite, og det høres så dumt ut at noen skal prøve å fortelle hva man bør gjøre for å få endre på jordens klima, som bestandig har klart dette helt av seg selv, inntil politikken fant på å ville styre klimaet ved hjelp av en politisk storsatsing, ser man at det hjelper? Renere luft i byområder kanskje, men ikke på verdensbasis, og luft får man jo ikke til å henge stille over oss?

Apropos vindmøllesatsing, har man regnet på hva disse koster i CO2 utslipp ved produksjon? Vel, da bør en ta en titt her: Vindkraft - ikke så bra for klima som vi tror? – Klima (nrk.no)

Jeg har nettopp sett på noen reportasjer fra NASA som overvåker breisen i Antarktis, og som nå virker å være enige om at issmeltingen der forgår fra undersiden og skyldes oppvarming av innsjøer fra vulkaner under Antarktis. Innsjøene kalles nå for ghostlakes – så teorien om menneskelig påvirkning må i dette tilfelle her omskrives ganske raskt, for de stemmer bare ikke med teorien. Varmt vann går nemlig ikke ned til havbunnen for å lete opp breis for å tine den opp fra undersiden, det er den dummeste teorien jeg har observert så langt om breissmelting. Til dette svarer teoretikerne at vannet mixes ... problemet er at havet er milevis fra der isen virkelig smelter fort, og på undersiden. 

Det er  vulkansk aktivitet under isen som produserer smeltevann, og da hjelper det ikke med storskala batterisatsing som koster ennå  mer CO2-utslipp ved produksjon. Det er som å legge lokk over vulkaner?
Vi må heller lære oss å tilpasse oss jordens forskjellige prosesser og ikke ha bosettinger der de er mest utsatt, men det er nettopp der folk helst vil bo - ved havet, ved elver, sjøer og vulkaner.

Det siste observerte jordskjelvet i Antarktis var så sent som 24/1 2021 med styrke 6.9 på richterskalaen.

Se alle på fakta her:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/24/195735012/jordskjelv-i-antarktis

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/07/06/195413576/aktiv-vulkan-under-isen-truer-antarktis (Her hevder man at dersom varmen fra vulkanen slipper til under isen vil den kunne påskynde issmeltingen hurtigere enn den allerede smeltingen som varmere havvann fører til - Dette høres ikke bra ut at varmere havvann skal dykke ned under isen som en første årsak, når kilden for issmelting har vært under isen hele tiden, nemlig varmen fra magmaen. ) - se neste link

https://www.youtube.com/watch?v=9jOr0Oo3ip8

Og: Incredible Recent Discoveries in Antarctica!

Det ryker av pipen på Mt. Erebus, Sydpolen, det har den gjort siden 1970:

A Lava Lake in Antarctica That Surprised Scientists

https://www.youtube.com/watch?v=GN3PwxlhmfYGå til innlegget

Svar til Arne Magnus Aasen

Publisert 25 dager siden

Jeg svarer på de punktene du har satt opp med henvisninger til tekster som kan være aktuelle for dine spørsmål.

Matteus antyder at man kan jo prøve å tyde profeten Daniel... men alle profetene har jo lagt det ut på hver sin måte?

Guds ord påstår at summen av hans ord er sannhet, (Salm.119.160) men Hab.2.3 mener at alt sammen venter på en fastsatt tid som ligger et stykke inn i fremtid.

Nei, alt henger sammen med 1 - (Luk.21.22/ Jes.46.10)

Nei. Gud aktualiserer sin sak uansett i sin frelsesplan, vi kan ikke forandre så mye på vår væremåte, (Fork.6.10, 2.Tim.3.1f.) fordi vi bare er forgjengelige frem mot oppstandelsen hvor forvandlingen kommer (Rom.8.19-23 / 1.Kor.15.47-57 / Joh.6.37-40)

Her vet man bare att alle må dø engang for å kunne stå opp igjen på den siste dag...(Joh.5.26-28) det er ingen trussel i seg selv, for forgjengeligheten som allikevel ikke har noe evig liv (i uforgjengeligheten: 1.Kor.15.50 ... det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet/ det forvandles under oppstandelsen uten synd/ 1.Joh.3.9 ) som er en del av en kommende utviklingen. (Fork.3.16-22) 

Allikevel vil det være en del som vil overvinne døden for å kunne reise de andre opp fra døden i en kommende fremtid. (Matt.16.26-28, Matt,24.22, Åp.3.1-4) Disse kalles for førstegrøden av oppstandelsen (1.Kor.15.22-28) som også er de utvalgte (Matt.24.23-25/ Åp.14.1-5)

Apropos dødsriket, det har mange flere navn enn det; brønn, avgrunn, stup, grav , dødens saler... etc. - 1.Sam.2.6, Job 26.6, Ordsp.1.2, 7.27, Jes.14.9, Jes.28.15-18, Am.9.2, Åp.6.8, Åp.20.13

Anbefaler også å lese Esek.12. Herrens ord slår aldri feil v17-28)

Gå til innlegget

Is (og vann) i dommedagsbreen?

Publisert 26 dager siden

Hvis noen leser "Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk" - Så glem overskriften og bruk heller "fysikken" for vann og is er ikke samme sak?

Er vekten av vann og is det samme?

Nei, vann og is veier ikke det samme. Hvis vi for eksempel tar samme volum vann og is i samme beholder, vil vannet veie mer enn is. Årsaken er at vannet er tettere enn isen, og plassen det opptar er mindre sammenlignet med isen. Vann gjennomgår forskjellige fysiske tilstander avhengig av forholdene det kan bli utsatt for. Noen av disse tilstandene er flytende, faste, så vel som gassformige tilstander. Under slike forhold kan volumet endres og dermed påvirke dets vekt og tetthet - og mengde.

Frysing av vann til is resulterer i at de diskrete molekylene av vann ekspanderer, og dermed besitter mer plass. Det anslås at volumet okkupert av isen er 9 prosent mer enn det som opprinnelig var opptatt av vann. I ferd med å bli solid, vokser vannmolekylene for å oppta mer plass. Følgelig har samme volum vann og is varierte tettheter og mengde. Derfor flyter isen på vann siden dens tetthet er mindre enn vannets. 

Vekt Vann Og Is Det Samme? | 2021 (ripleybelieves.com)

Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk | ABC Nyheter

Det er ikke alle som rekker å leve like lenge som isforholdene skifter i Arktis, og Arktis har ikke vært forsket lenge nok til å kunne si noe om hvor mye av isen som vil smelte. Dersom mesteparten av isen ligger på sjøen vil nok ikke havet stige noe mer enn hva alle båtene fortrenger av det. Husk at havis allerede ligger 2/3 deler under havoverflaten allerede. Når all isen har smeltet kan en trekke fra 9% av hele massen.

Hvis man tenker seg et isflak med en størrelse som en kube hvor alle sider er 100 m så tilsvarer det 1 million m3, men bare 1/3 ligger over vann som utgjør litt over 330 000 m3 med is. I smeltet form er hele isfjellet 9% mindre. Det utgjør  90 000 m3 som må trekkes fra, og isfjellets innhold av vann er 910 000 liter - 2/3 av dette er rundt regnet 606 600 liter som allerede befinner seg i havet i form av is som ville rommet 60 000 liter mer om forholdet is og vann var lik, men det er de altså ikke, og en kan derved trekke fra dette volumet  fra isen over vann som er på litt over 303 300 liter, da er det bare ca 243 300 liter vann som blir igjen som økt mengde til havet av et eksemplar av et isfjell som tilsvarer  1 million m3 med is - skulle all isen blitt regnet om til like mye vann, ville det kanskje sett ut som en havstigning, men ikke i dette tilfelle. 

Alt som ligger i sjøen og flyter eller kastes i sjøen og synker fortrenger like mye hav oppover som gjenstanden er stor. Hvis en drar opp alle turistskipene opp på land, så vil nok havnivået synke tilsvarende liter som de fortrenger - så enket er dommedagsregnestykket med fysiske lover.

For dersom havstrømmer kommer til denne isbreen fra undersiden er det jo tydelig at det er snakk om havis ... eller hva?

Gå til innlegget

Nattverden - en sentral rolle i Jesu død?

Publisert rundt 1 måned siden

For å se nattverdsmåltidet i det riktige bildet, må man finne ut hva hele skriften sier om det. At Jesus fremstiller sin kropp som føde høres jo ganske drastisk ut, men er nok en sannhet om man ser skriften i et nytt lys. Det en må få med seg er at det kun er disiplene som får vite noe om himmerikets hemmeligheter – det er omgjort til lignelser. (Matt.13.10-11) Men alt er forklart hos profetene. (Åp.22.7) Men også i Paulus sine skriverier dukker det opp mange overraskelser, så la deg overraske.

Hele nattverden begynner slik til: For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»  På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» (1.Kor.11.23-24 - 

Dette er til menigheten når den samles som man kan lese mer om i Heb.9.1-10  (Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står (Den jordiske helligdom og gamle pakt v1-2) - et bilde på den tiden som nå er - De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. / Den nye himmelske pakt v8-10)

Paulus er så forutseende at han formelig forklarer Kristi kropp for sine søsken i 1.Kor.10.16-18 osv. / Fordi det er et brød, er vi alle én kropp...1.Kor.12.27, Paulus taler til sine søsken: Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham...(og v5) Og Paulus forklarer Herrens måltid i  1.Kor.11.17-34 ):v26- : 

For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En hver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.

Jeg for min del mener dette har med det profetene taler om, som eks. det man kan lese i Sak.11.9 og Esek.36.12 -28 (Profetord om fjellene i Israel)

Dette er nok sanne ord om fremtiden, men man ser det ikke før det kommer som en overraskelse? Man treffer på det samme hos Gal.5.14-15 som en advarsel: 

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp! ..... (Det står at loven blir oppfylt... ikke at den er oppfylt)

Salm.53.5 (En læresalme av David): Forstår de da ingen ting, de som gjør urett? De eter opp folket mitt som om de spiser brød,  og kaller ikke på Gud.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere