Steinar Steinkopf Sund

Alder: 65
  RSS

Om Steinar Steinkopf

Lektor ved Hønefoss videregående skole

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Dere får problemer med en del skriftsteder der Jesus taler om forholdet mellom seg selv hans himmelske far, f.eks i dialogen mellom Jesus og Filip i Johs 14: Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.»  9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 

Eller også: Johs 10,30 Jeg og Far er ett.

Den kristne treenighetslæren er blitt til nettopp fordi det er den som kommer best til rette med Bibelens egne utsagn. Det er tre personer i ett vesen. Gud er en, men han har åpenbart seg i tre personer - umulig å fatte for forstanden, men det er likevel dette Bibelen sier.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Jeg kjenner ikke til at Bibelen tar feil i spørsmål som angår menneskets frelse. Det er dette Bibelen er skrevet for, ikke som en lærebok i diverse andre vitenskaper. Jeg vet ikke helt hva du sikter til, men jeg tror ikke Bibelen tar feil om verden ikke skulle ha blitt skapt på syv dager, det er ikke poenget, poenget er at Gud har skapt verden og det kan ingen vitenskapsmann motbevise, noe de heller ikke har gjort.

Jeg tror på en Gud som har åpenbart seg gjennom Jesus Kristus og det som er den store forskjellen på min Gud og alle andre guder i verden er at denne Gud steg ned og oppfylte selv sine egne bud samtidig som han gjorde soning for menneskets synd. Alle andre guder stiller krav som mennesker må oppfylle først.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Det finnes ikke syndfrie kirkeledere fordi det ikke finnes syndfrie mennesker. Martin Luther var en synder som alle oss andre, det betyr ikke at vi ikke kan lytte til hans budskap. Vår kirke bærer tross alt hans navn.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Nå blander du vel kortene litt. Bibelen kan ikke ta ansvar verken for staten Israel eller for IS. Hvilke grusomheter du ellers måtte sikte til her er litt uklart for meg.

Gå til kommentaren

Hva gjør søndagen til en hellig dag?

Publisert over 6 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.
Derfor er søndagen den beste fridagen for oss i Norge, siden vi har tradisjon for å holde denne dagen hellig.

Samtlige av dere som til nå har kommentert mitt innlegg har misforstått mitt anliggende. Mitt hovedpoeng er hva som gjør søndagen til en hellig dag, er det at vi ligger på sofaen denne dagen eller er det at vi samles til fellesskap om ord og sakrament?

Min påstand er at Norge verken blir noe mindre kristent land om vi har søndagsåpne butikker eller noe mer om vi lar det være. En av påstandene fra SV-landsmøtet var at forslaget om søndagsåpne butikker ville gjøre Norge 75% mer verdslig. Det er rett og slett ikke sant. Det som gjør at Norge har blitt et mer sekulært land er at folk har sluttet mer og mer å gå i kirken og høre Guds ord. Det er der vi må begynne for det er da det kan skje noe.

Det er mulig å samles om ord og sakrament selv om butikker er åpne. Fritid har folk mer enn nok av i dag, vi ligger godt an i den sammenheng sammenlignet med de fleste land. Problemet er ikke at vi har for lite fritid, problemet er at vi ikke bruker fritiden til å samle oss om det ene nødvendige. Diskuter gjerne for og imot søndagsåpne butikker, men kom ikke trekkende med argumentet om at søndagsåpne butikker gjør oss til en mer verdslig nasjon. Det er rett og slett ikke sant. La oss heller arbeide for å ta tilbake gudstjenesten, få folk i kirken, spre Guds ord, mane til vekkelse og omvendelse. Det er det vi trenger.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere