Steinar Malmin

Alder: 38
  RSS

Om Steinar

Gift med Anita Malmin, fem barn Kristian (12) , Kristine (6) , Sara (4) Andreas (2) og Rut Elisabet.(0). Tidligere Ungdomsarbeider på Nærbø Bedehus, Jobber ved Jærtun Lutherske Friskole og Reiser å forkynner Guds Ord.

Følgere

Kirken revner og vi snur ryggen til Gud

Publisert nesten 6 år siden

Hvor fører Biskopene og Prestene våre oss hen? Hvor lenge klare de Bibeltroene prestene på Guds ord før de legger seg flate for folkemassens krav om fritt ekteskap

Den siste tiden raser debatten rundt liturgien for likekjønnet ekteskapet, her ser vi også hvordan friheten til å leve i våre lyster blir kjempet frem er det viktigste og ikke hva som stemmer overens med Guds Ord.

Er det slik at det er flertallet som bestemmer? Både Prester og Biskoper står i ledelsen for å få liturgien på plass og står ovenfor ett enormt ansvar! Guds ord har på mange måter kommet i andre rekke i disse diskusjonene rundt dette.

Vår Kirkefar Martin Luther sier om å innsette og avsette lærere:

En kristen forsamling eller menighet har rett og makt til å bedømme enhver lære og til å kalle, innsette og avsette lærere. Redegjørelse og begrunnelse ut fra Skriften

Vi står ovenfor en enorm dreining bort i fra det Lutherske syn som Den Norske Kirke i alle år har hatt. Dette er noe vi også registrerer i mange av de «Lutherske bedehus forsamlingen» rundt om i landet. Mange mennesker er tause i kampen rundt å bevare ekteskapet slik det var ment til å være.

Vi kan tidlig ser i Bibelen at Gud skapte dem til mann og kvinne, for at disse skulle danne famille, få barn og leve i harmoni med Gud og naturen. Men pga. fallet i Edens hage kom synden inn i verden og gjorde oss mennesker til treller under synden og våre lyster.

I Apologi for Den Augsburgske Bekjennelse Art. XXIII nr.7 : for det første: 1 Mos. 1.28 lærer at menneskene ble skapt for å være fruktbare og at det ene kjønn i rett forstand skal søke det andre. Vi taler nemlig ikke om begjæret som er synd, men om denne lyst som skulle være i den rene naturen, som de kaller «naturlig kjærlighet». Og denne «kjærlighet» er den sanne Guds ordning for det ene kjønns forhold til det andre. Men da kan denne Guds ordning ikke oppheves, uten ved en enkeltstående handling av Gud. Av dette følger, at retten til å inngå ekteskap ikke kan oppheves av forordninger eller løfte.

1.Mos.1.11 kan vi se hva som er «naturlig kjærlighet» Jorden frembringer planter som sår seg. Altså Naturens gang for videreutvikling er uten tvil en av hvert kjønn får å kunne sår seg videre.

Videre i nr.9 : Også fordi denne skapningen eller guddommelige ordningen i mennesket er en naturlig rett, har jurister talt klokt og riktig om at ekteskapet mellom mann og kvinne tilhører den naturlige rett.

Og avslutter med: For der naturen ikke blir endret, er det nødvendig at den ordningen som Gud har inngitt i naturen, består og ikke blir opphevet ved menneskelige lover.

Dette er hva Den Norske Kirke har bygget sin lære på siden den ble innført ved reformasjonen i 1536-37 Da tok Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og ble i Eidsvollsgrunnloven av den 17. mai 1814 en lovfestet statskirke.

Dette blir nå forkastet i Kirken fra Biskoper til Prester og det Norske folk. Verden vil gå sin gang, og det er noe vi alle kristne bør og må forstå! Men vi er kallet til å følge Jesus, ikke verden

Vi kan ikke forvente eller forlange at de ikke troende skal følge Guds Ord. Vi ser nærmere tvert imot Gud selv overgav dem til sine lyster Rom 1,25 – 27

«De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fram for Skaperen, han som er lovprist i evighet. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vi forlot også mennene den naturlig omgangen med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp denne straff de fortjente for sin forvillelse»

Vi kan ikke hindre homofile å gifte seg, og det ville ikke hatt noe for seg. Disse personene er allerede fortapt å på vei mot en evig fortapelse. Men de kan reddes ved å forkynne Sannheten , og ved det tar i mot Jesus som sin frelser!  Vi skal elske disse personene og vi skal forkynne Guds Ord til dem, slik som Guds Ord er i håp om å kunne vekke dem opp i fra deres villfarelse.

Men det vi kan hindre, det er at de gifter seg under Gudsvelsignelse. For selv om Biskoper og Prester velsigner dette vil aldri Gud gjøre det. Det vil si at om vi som kristne lar de gifte seg i kirken, er vi med på å lede dem til Helvete.

«Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» 1 Kor 6.9 – 10

Kirken har en viktig oppgave:

Den står i Den Augsburgske Bekjennelse artikkel V :

For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved Ordet og sakramentene som midler blir Den Hellige Ånd gitt, han som virker troen, hor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet, nemlig at Gud, ikke for våre fortjenesters skyld, men for Kristi skyld.

 

Altså å forkynne evangeliet til frelse for hvert ett menneske og kalle til omvendelse fra synd.

Dessverre ser vi at leder som Erling J. Pettersen med flere vandrer bort i fra Guds Ord, det er folkemassen som bestemmer hva som er rett. Jeg må be deg Erling omvend deg og bli den hyrden du skulle ha vært for Den Norsk Kirke! Du fører en hel kirke i fortapelsen med den læren du fører, Ordene fra Matteus 18. 6 – 7 er alvorlige «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!»

Også ordene fra Markus 8.38 For den som skammer seg over meg og min ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herliget med de Hellige engler.

Som Kristne har vi ett stor ansvar og oppgave. Det er å føre folk til Jesus. Dette gjøres IKKE ved popularitet, eller ved å lure seg inn på mennesker. Det gjøres ved å forkynne Guds Ord rent og rett! La oss ikke glemme at Jesus er en LEVENDE GUD. Han skal frelse, vi skal forkynne.

Det vil koste, det kan koste venner, familie og jobb. For det er kun de som kjenner Jesus som vil forstå se på Guds Ord. Kirken er ett vitnesbyrd på hvordan forkynnelsen blir når det er mennesker som ikke kjenner Jesus som leder an.

Så hvordan skal vi møte våre homofile medmennesker? Jo, med Guds kjærlighet! Den som fører synderen til korset, der du får høre løfte :

«1.Joh.1.9 Dersom dere bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»  

Vi må møte dem med nestekjærlighet, åpenhet og godhet men ikke med å velsigne det som Gud hater. Vi skal elske dem, men ikke synden deres. Vi må godta deres valg, men ikke la dem få tro at Gud tillater dette. For da lurer vi dem rett inn i fortapelsen. Å det kan hverken vi som kristne eller som Kirke gjøre!

Gå til innlegget

Jesus Elsker Deg

Publisert over 10 år siden

Evangeliseringsbussen i Sandnes ;) Uten denne hadde eg hatt en skummel sjebne i vente .. Les mer på www.jesuselskerdeg.no

NLM Evangeliseringsteam/ jesuselskerdeg.no  er registrert direkte under NLM Sør-Vest, og tilhører dermed ikke en spesiell menighet eller forsamlingshus. Dette fordi vi som er med kommer fra mange forkjellige forsamlinger rundt omkring i sør Rogaland; fra Gilja i sør til Randaberg i nord og fra Nærbø i sør-vest til Hommersåk i nord-øst.

Arbeidet med å være synlige vitner for Jesus med verdens beste budskap har pågått siden 2007/2008. Vi går rundt i byen og er på den måten synlige i bybildet ved å ha på hvite jakker med påskriften “Jesus elsker deg” på ryggen – noe som fører til at flere tar kontakt for en samtale. Et nytt hjelpemiddel og litt ny dreining ble det etter at vi kjøpte inn buss sommeren 2009, som ble tatt i bruk fra januar 2010. I bussen kan de som vil møte oss og samtale om kristendommen og om livet ellers over en kaffi eller brus – uten å stå ute å gaten å fryse. Vi prøver å ha faste samlinger i bussen fra kl. 01:15. Av og til får vi besøk av forkynnere, sangere og av og til forteller vi selv fra Guds Ord (=Bibelen) og synger sanger fra sangboken. Selv om vi nå har bussen, så går vi fortsatt rundt i gatene og innbyr til å være med på møte/ samling.

NLM evangeliseingsteam har et styre bestående av 7 styremedlemmer, de fleste er eiere av bussen.

For deg som ber, er vi frimodige og ber deg sette av tid til å be for dette arbeidet. Be for menneskene som går ut i Sandnes. Be om at vi møter de som Gud kaller. Be for oss som går ut. Takke for at Gud er med oss. Vi trenger mye forbønn! Og om det skulle være noen som Jesus minner om å gå inn i dette arbeidet, så ikke nøl med å ta kontakt!

Vi har kjøpt inn trosopplærings-materiell som vi gir til de som ønsker noe å lese i. Vi vil prøve å få et lite bibliotek med bøker og hefter som vi kan gi til de vi møter på som ønsker noe å lese mer i. Nytestamenter og foldere av forskjellig slag har vi kjøpt og fått til å dele ut. Kanskje det blir vanlig i bybildet med åpne gatemøter med utgangspunkt fra bussen? Vi ønsker at alt vi gir ut skal være gratis.

Minner om hva Paulus skriver til Efeserne, kapittel 2, vers 8-10;

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”

Gode hilsener fra NLM Evangeliseringsteam!

Gå til innlegget

BIBELSKOLE

Publisert over 10 år siden

LURER DU PÅ KA DU SKAL GJØRE TIL HØSTEN? HVA MED ET ÅR PÅ BIBELSKOLE? HER ER MIN ANBEFALING... IGJEN ;)

FJELLTUN BIBELSKOLE

Flere spør etter Gode Bibelskoler, her er min ANBEFALING !

Jeg(28) og min kone(23) endra livskurs i mars i fjor, du han lese og høre mer om det her : http://jesuselskerdeg.no/i-jesus/ og http://fjelltun.no/wp-content/uploads/2010/12/Fjelltunglimt-4-2010_web.pdf 

Vi går nå på Fjelltun Bibelskole, som ligger i Stavanger. der er det internat ( 60 studenter bor på internate) Vi valgte Fjelltun pga gode anbefalinger og det samme kan jeg anbefale deg: Ønsker du å lære mer om Bibelen, mer om deg selv, få mange gode venner er dette rette skolen, Vi har noen veldig dyktige lærere som forholder seg til Bibelsk lære. de snakker og fortelle slik det er lett å følge meg og lære. Du kan bryte av og stille spørsmål hele tiden.

Vi har mange forelesere som kommer på besøk, bla fra Åpne dører, Young life, folk som har studert trosbevegelsen osv...

Etter ca en mnd får en velge mellom to reiser : Afrika og Israel, da reiser en bort i 4 uker der en virkelig får oppleve landene, Rektor på skolen samt en lærer har vær misjonerer i Afrika i mange år å en få virkelig komme nær folkene der.

I Israel har skolen en tidliger Lærer som er med på turen som er vokset opp i Israel og kjenner landet inn og ut, der får en virkelig følge Jesus fotspor

Vi reiser også mye på turne rundt til forskjellige skoler der en får utfordringer til bla. holde møter, vitnespyrd , små andakter ,sang , musikk osv.

En dag i uka er det idrett og friluftsliv, da er det ut på tur, rafting , gokart , kano , overnattingsturer, idrett... osv... det er vi selv som kommer med ideer og bestemmer hva året skal gi oss ;)

Vi har også valg fag : Musikk, Ledertrening, Foto og media , kjøkken og kunst.

I år så har vi et misjons prosjekt som går til Kina der ei i klassen reiset ned, dette er opp til klassen Hvilket prosjekt en velger.

Jeg har fått enormt stort nettverk og mange gode venner mens jeg går på Fjelltun, Lærere bilr mer som kloke venner og jeg har gått på flere skoler i mitt liv men aldri opplevet det som jeg blir møtt med på Fjelltun, på kveldene sjer det også mye : møter , Bibelgrupper , felleskap helger der vi kan ha med venner og kose oss alle sammen, det er også mange muligheter i å delta ute i felte... Jeg er med i en evangeliserings buss som vil la folk fra Fjelltun være med å prøve seg ute sammen med oss i Bussen.. du kan lese mer om den her : http://jesuselskerdeg.no/

Vis du lurer på noe har jeg profil her og jeg er på facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=641292186

Om du ønsker å ta en tur å se skolen høre hvordan det er kansje være med en dag eller to er du virkelig velkommen ; ) du vil bli godt tatt i mot og overnatting er ingen problem ;)

Jeg har lært så utrolig mye ikke bare om Bibelen men rundt personene i Bibelen, linjer mellom Gt og Nt, endetiden , profetier, om vranglære osv... og isje minst meg selv...

Bloggen vi elever legger ut ting på : http://fjelltun2010.wordpress.com/

Hjemmesiden til skolen : http://fjelltun.no/

Ikke vær redd for å ta kontakt ;)

Du er hjertelig velkommen ;)

Hilsen Steinar Malmin

Gå til innlegget

De fortapte sønnene

Publisert over 10 år siden

Noe fra min andak hørt fra taler som eg syntes var veldig flinke å sett opp bilde på dette... noe er mine egne tanker. Og resten er Guds ord ;)

 

 

 

Lignelsen om den fortapte sønn

Luk. 15.11 - 32

I denne lignelsen er det to vinklinger av saken, to sønner som isje har rett bilde av sin far.

Den fortapte sønnen føler seg fordømt for han har gjordt så mye galt, han lure og i grunnen tviler på om han kan få tilgivelse av sin far.

Den andre sønnen har holdt seg heima hos sin far , hjulpet han, vert trofast og i grunnen aldri gjordt noen store synder.

Eg har følt meg som den fortapte sønn, roter meg bort og mister alt eg hadde pga. dumhet. Men en Gud venta på meg, han tok i mot meg med åpne armer. Så eg har på en måte gått fra å være den fortapte sønnen te å bli den andre sønnen.

Da den andre sønnen høre at broren har kommet hjem, at faren har tatt imot ham med åpne armer og i tillegg holder en fest for ham blir han dømmende og bitter, hør ka han seie i

Luk 15,28-32

:”Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham! Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt! Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.” 

Den hjemmeværende sønn trodde faren så til hans gjerninger, og at gjerningene gjorde ham til en mer elsket sønn, men faren elsket like mye den hjemmeværende som den bortkommende. Dette hadde ikke gått opp for sønnene hans.

Eg har to ungar, Kristian så bur på Sirevåg te vanlig me morå si, og Kristine som bur heima her me oss. Eg e like gla i begge to, og behandler di så likt eg klare, men eg kan isje legga under bordet at for eksempel ved en sammen komst som eks. jul så merker eg/vi at Kristian isje er her. Han e savna, sko ønska han var det med oss. Isje for eg e meir gla i han men for eg e lika gla i han. Kristine e heima, Kristian e BORTE.

Det som var felles for dem begge var at de trodde de ikke var bra nok til å bli kalt sønner, før de hadde gjort seg fortjent til det. Den eldste sa: "

Se, i så mange år har jeg tjent deg."

Han så på seg selv som en arbeider ikke som en sønn. Og han trodde gjerningene han hadde gjort, gjorde han fortjent til en bedre stiling en den bortkommende sønn.

Da den bortkommende sønn ble klar over det gale han hadde gjort, sa han:

"Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk."

Når han så på alt det gale han hadde gjort, trodde han at han ikke var verdig til å være sønn av sin far lenger.

 

Som kristne har me lett for å være en av disse to. Me tror vi er bedre kristne enn alle andre for vi har tjent Gud trofast i alle år. Me går regelmessig på møter , leser fast tre kapitler i Bibelen og ber kver dag. Har ført mennesker til Jesus i løpet av det siste året og er ute på gata og evangelisert minst to ganger i mnd.

Gud må jo se til oss og elske oss mer en de som isje engang tørr å fortelle andre om Jesus, eller som ikke har rørt sin Bibel på en uke. Eller du tenker at eg burde ha bedt mer, og eg skulle ha fortalt flere om Jesus.

Istedenfor å bruke tid med Gud har jeg sette filmer og brukt tid på Internett. Og eg har til og med sett på ting eg ikke burde ha sett på der, hvordan kan Gud elske meg nå?

 

Kem av disse er du? Tror du at dine gjerninger gjør deg fortjent til samfunn med Gud? Sannheten er at Gud elsker oss alle like mye!

Kossen var faren i denne lignelsen? Var han dømmende? Stilte han krav? Så han isje på dem som sine sønner? Elsket han den ene høgare enn den andre? Nei! Han var en far som viste nåde til sine sønner og han elsket dem begge like høyt. Da jeg tidligere leste denne lignelsen så jeg på han som var den bortkommende sønnen som en som var frafallen. Som meg sjøl. Den kan for så vidt brukes om det også, men mange kristen føler at Gud isje ville ta i mot meg på samme måte hvis eg bare hadde hatt et fall og vært litt sløv en periode. Dette stemmer ikke!

 

Mange her kan kanskje føla seg som den eldste sønnen i denne lignelsen. Eg og sjøl om eg i grunnen hørte til under den fortapte sønnen, men kuå glømme fort hu har vert kalv. Vis du har levet som kristen heila livet kan du kanskje tenka at : eg sjønner isje at Gud kunne ta i mot meg på samme måte som den fortapte sønn når jeg hadde vært en kristen mitt hele liv.

eg har lyst til å spørre deg et spørsmål: Kossen tenker du når det for eksempel er fjorten dager siden du har tatt deg tid sammen med Jesus, og du får et spørsmål om å ha ett vitnesbyrd på neste møte? Tenker du: Ja dette har jeg virkelig ventet på eller, dette her jeg ikke særlig lyst til, jeg føler meg så sløv akkurat nå.

Du tenker sikkert det siste, men for å ikke virke alt for uåndelig ville du kanskje svart ja. I forberedelsen til vitnesbyrdet føler du at Gud sier: "Ja ha! Så du kommer nå, her har jeg ventet på deg i fjorten dager. Du må ikke tro at det vil bli noe særlig av det vitnesbyrdet nå, du kan ikke regne med at du får kraft av meg når du har vært så lenge borte." Ofte er det slik me føler oss, og det er dette djevelen ønsker å formidle, men er det den responsen Gud?

 

NEI!

Det er det ikke! eg tror faktisk dette er Guds måte å få deg opp igjen på. Det han ønsker å fortelle deg er: "Jeg har gitt deg denne anledningen for å hjelpe deg tilbake til meg. Så bra at du tok denne utfordringen! Jeg har lengtet etter deg i fjorten dager og jeg vil gi deg kraft når du søker meg"

Djevelen liker isje at me skal oppdage kor stor kjærlighet Gud har for oss, derfor er han livredd for at me skal se sannheten. Han vil ha oss til å tro at me ikke er bra nok for Gud. Når vi for eksempel har vært sløv en periode eller har falt i en synd, kommer han gjerne med fordømmelse og sier: En god kristen gjør og er ikke slik, du burde vært mye sterkere og hatt mye større tro. Men Gud kommer aldri på denne måten, han ønsker å si til deg: "Det var synd at du falt og har vært sløv, men jeg gir deg en ny sjangse. Jeg tilgir deg!"

Nå kan det hende at Den Hellige Ånd virker på din samvittighet for å vise deg en synd, men hvis du vet du har gjort opp og omvendt deg, og du fremdeles føler deg fordømt, er det djevelen eller ditt eget hjerte som fordømmer deg

 

 

 

 

 

 

1. Husk at i dag er nådens dag, i dag er Gud å finne.

2. Guds karakter forandrer seg ikke ved at du har et fall. Du kan gå vekk fra Guds nærvær, men Gud vil allikevel alltid være nær deg. Husk! Gud er kun en bønn unna.

Einaste midler me har e Guds ord

1. Djevelen er en løgner, men Guds ord er SANNHET!

2. For å vinne kampen mot fordømmelse er det er viktig å fylle våre sinn med sannheten!

 

Joh 8,31-32:

Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.”

Her er noen skriftsteder som viser hvor høgt Gud elsker deg og kossen han ser på deg.

Sef 3,17

: ”Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.”

Jes 43,1 og 4

: ”Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg.

Jes 62,5

: ”Og som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg.”

La oss ta opp kampen i mot det feil bilde djevelen har prøvd å skape som tar fra oss gleden over å ver sønner av den levende Gud, riv ned de tankebygningene som reiser seg mot kunnskapen om kem Gud er!

2. kor 10,3-5

: ”For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Heilt te slutt, som me kan hørra heilt i begynnelsen i Bibelen står det om at Mannen ska forlate sin mor og sin far og holde seg til sin hustru, Det e akkurat det Jesus har gjordt forhold til oss, Han forlatte sin far i himmelen tok bolig i blant oss, i oss, me e kristi brud, som virker litt rart, men nå har både me menn og dokke damer for brødre i gjennom hele Bibelen så e vel passende at vi bytter litt på det ;)

Jesus har valgt oss til Bruden, selv om han viste om våre synder feilen vi ville gå i, han vil ha oss, vi var fienden til Gud, Jesus valgte fienden til Gud som Brud, han elsker oss

  

Gå til innlegget

Salme 23

Publisert over 10 år siden

Dette er min forståelse å tolkning av Salme 23... dermed ikke sagt at det er den rette tolkningen ;)

Oppgavedag i Salme 23

01.02.2011

 

 

 

Oppgavedag ved Fjelltun Bibelskole 1. Februar 2011

Fag: Salmene

Salme 23 norsk oversettelse 1978/85

1 En Davids-salme.

Herren er min hyrde,

jeg mangler ingen ting.

2 Han lar meg ligge i grønne enger;

han fører meg til vann der jeg finner hvile,

3 og gir meg ny kraft.

Han leder meg på de rette stier

for sitt navns skyld.

4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg

like for øynene på mine fiender.

Du salver mitt hode med olje,

mitt beger flyter over.

6 Bare godhet og miskunn

skal følge meg alle mine dager,

og jeg får bo i Herrens hus

gjennom lange tider.

 

Salme 23 hebraisk : Codex Leningradensis

1 מִזְמֹור לְדָוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃

2 בִּנְאֹות דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל־מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי׃

3 נַפְשִׁי יְשֹׁובֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי־צֶדֶק לְמַעַן שְׁמֹו׃

4 גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃

5 תַּעֲרֹךְ לְפָנַי ׀ שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כֹּוסִי רְוָיָה׃

6 אַךְ ׀ טֹוב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל־יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית־יְהוָה לְאֹרֶךְ יָמִים׃

1. På hvilken måte kan Davids bakgrunn og oppvekst ha påvirka han til å skrive Salme

23 ?

Davids bakgrunn og oppvekst kan vi få innblikk i om en leser i Første Samuelsbok. Der kan vi blant annet lese om at han var miste mann i flokken på åtte brødrer. Han fordrev nok meste parten av tiden ut å gjetet sauer for sin far. Når Profeten Samuel er på leting etter en ny konge for Israel ettersom Saul har vendt seg bort fra Herren og fører Israel etter egne interesser og tanker. Samuel treffer da på faren til David som heter Isai og bor i Betlehem. Etter å ha få truffet syv av han sønner til Isai får nok Samuel fra Gud at ingen av disse sønnene er på tenkt til konge og må derfor spør Isai om han har flere sønner, å får da vite at David den yngste gjeter sauer og han drar da ut til ham.

Vi får da inntrykk av at David har vert mye ute alene siden dette var hans oppgave, han har hørt Gud i fjellene og er veldig villig å gjøre det kallet Gud bringer ham igjennom profeten.

David har opplevet mange ganger hvordan Gud er nær ham, han har blant annet sloss mot løver for å beskytte sauene og har også en nåde gave forhold til musikk. Han har vært minste mann og har nok vært mye for seg selv og derfor hatt stort behov for Gud. Han er også veldig ydmyk og tillitsfull for Gud.

 

 

 

 

 

2. Tema i første del av Salmene er Herren som hyrde.

a. Hvordan opplever David det å ha Herren som sin hyrde?

b. Hvilke likhetstrekk ser du mellom dyr som trenger hyrde og oss

mennesker ?

c. Vers 2 og 3 nevner noen steder der det er godt å være. Hvor kan vi finne

steder som er gode å være, for vårt åndelige liv hvis vi skal tolke dette ut

fra vår livssituasjon i dag?

David opplever Herre som en god hyrde , Salme 23 skrev han nok i ung alder, og han føler ikke han har mangel på noe, han er rett å slett tilfreds.

Som en kan lese i 1.pet 2,25 :Dere var jo villfarne får, men er nå omvent til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Uten vår hyrde ville vi rota oss bort, vi ville vært helt villfarne akkurat som sauer ville blitt uten en hyrde , en har to valg når det gjelder sauer enten ha gjeter som passer på de eller ha de på innegjerd område. Uansett trenger de å bli sett etter. Likt med oss mennesker, om vi ikke hadde hatt noe som passa på oss, ledet veien for oss, hadde vi gått oss helt bort, Gud er som en gjeter, når en kristen snubler, hjeper han en opp igjen, kommer den kristne ut av den rette stien kaller Gud en inn igjen.. Men likhet med dyr kan vi også lukke ørene og springe bort i fra han som vil oss godt. Vi har en hyrde som lar oss gå i ferdig lagt vei om vi er villige å komme. Uten Gud sendte sin sønn for å dø for oss hadde vi vært helt fortapte i oss selv.

I vers 2 og 3 legger David litt ut om steder som er godt å være på, jeg tror David mener dette som mer åndeligt en bokstavlig, som i likhets trekk til vår tid som vi er travelt opptatt med vårt kan jeg kjenne at å komme seg litt vekk fra alt mas, få alene tid med Jesus være i bønn. David var mye alene og Gud fikk jobbe mye med ham, for meg er det veldig viktig med kristnet felleskap, møter der en får høre om Bibelen som er Guds ord, rett og slett være nær Gud og legge alt mitt bort og bare la Gud ta seg av meg.

 

3. Hvordan vil du utlegge vers 4

Hva menes med utrykket “ dødsskyggens dal” ?

I vers 4 kan en lese følgene :

Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

 

 

 

 

 

David av Israel

 

 

Konge av Israel og Judea

 

Født: ca 1040 f.Kr.,

Død: ca 970 f.Kr.,

Foreldre:

datter av Adael.

Ektefelle‍(r):

Barn:

 

Regjeringstid: over Judea ca. 1010 - 1003 f.Kr.;
over Judea og Israel ca. 1003 - 970 f.Kr. Betlehem Jerusalem Isai
Moren er ikke nevnt i Bibelen, men er identifisert av Talmud som Nitzevet, Mikal, datter av Saul, Akinoam, Abigajil, Ma’aka, Haggit, Abital, Egla og Batseba. Absalom, Amnon, Tamar og Salomo som ble hans etterfølgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det å være frelst av Jesus Kristus, det å vite at Jesus har tatt alle våre synder på seg og naglet dem til korset, gjør at en trenger ikke være redd, vi er satt fri fra dommen vi trenger ikke leve som trell under synden, vi har Gud med oss i alt vi gjør og han vil beskytte oss når vi går på hans vei. Om vi blir pint eller slått blir vi det for hans skyld og vi kan vite at en gang er vi frie fra all smerte og vi får komme til Gud.

”Dødsskyggens dal” har jeg grublet mye over… hva betyr dette ? Selv om jeg går i dødsskyggens dal…. Vi mennesker er syndige, vi lever i en verden som er full av fristelser som vi blir prøvet på hver dag, dødsskyggens dal kan nok om skrives til syndens dal eller fristelsens dal… selv om jeg blir fristet og selv om jeg mange ganger ramler i synden eller blir forlokket av fristelser er Gud med meg, jeg kan få be til ham, å han vil hjelpe meg opp igjen. Han sendte Jesus til oss for å ta straffen vår, så jeg kan gå gjennom ” dødsskyggens dal” å vite jeg er fri, jeg har ingen ting å frykte.

4. Et nytt tema dukker opp i vers 5.

 

A. Forklar hvordan du oppfatter dette temaet?

B. Finnes det andre steder i Bibelen der dette er lignende tema er omtalt?

5 Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

Gud legger alt til rette jeg oppfatter dette som kristen kan en få lov å gå i ferdiglagte gjerninger, han vil legge alt til rette om man velger å følge hans kall. Han vil passe på oss forhold til folk som vil ødelegge oss. Går vi etter hans vilje har vi ingen ting å frykte i fra våre ” fiender ”. Siste del av vers 5 står det om han har salvet mitt hode, han har renset oss og gitt oss alt, alt han har , har vi fått, sin sønn, den eneste sønnen han hadde har han renset oss med, vi fortjener ingen ting, men han har gitt oss så mye at vi ikke kan forstå det.

Vi kan lese i blant annet i Andre Mosebok hvordan Gud er med folk, leder dem ut av Egypt og redder dem i farer, men når de går sin egen vei må Gud på nytt og på nytt lede dem inn på rett vei.

I det nye testamente kan man blant annet lese om kampen til Paulus og de andre disiplene hvordan, Gud er med de i gode og vanskelige stunder.

 

 

 

5. Hva kan ”olje” være et symbol på i Bibelen?

Olje er et symbol på renselse, og hvordan kunne Gud rense oss? Jo med sin Sønn, blodet hans rant på korset, blodet hans renser oss. Olje er symbol på Jesus blod. I gjennom hele GT er det blod som må til under et offer, og vi kan lese om at de smørte dyre blod på dør karmene for at dødsengelen skulle gå forbi dem. Olje = Jesus blod

6. Forklar hvordan du forstår vers 6.

Selv om jeg vil oppleve oppturer og nedturer her på jorden kan jeg være sikker på at Gud er med meg igjennom alt og jeg en dag skal få lov å komme ”hjem” til ham og leve evig i hans godhet, hvor jeg ikke skal mangle noen ting. Der skal alle brødre og søstre i troen på Jesus Kristus samles i en herlig evighet.

 

 

7.Hva er det viktigste for deg i denne Salmen?

Løftene som kommer fram i vers 6 er for meg det store uforklarlige, at jeg skal få komme hjem til Gud i hans godhet er fantastisk, noe som jeg kan vite med sikkerhet. Men her i hverdagen er det at jeg kan vite han er med meg i alt, og jeg kan vandre i hans nærhet, selv om jeg synder får jeg vandre med han pga av Jesus, oljen, blodet som renser meg.

Det er vanskelig å trekke et vers ut av Salme 23 , siden hele salmen omhandler hvordan det er å leve med Gud som sin hyrde.

 

Besvart av Steinar Malmin

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere