Ingar Clausen

Alder: 76
  RSS

Om Ingar

Følgere

Kristen trosdebatt

Publisert rundt 8 år siden

Når man skal debattere tro, så hopper svært mange ned i sine respektive skyttergraver. Dersom de som tror den kristne tro har respekt for de som hevder seg å være uten religiøs tro, og vise versa, kan debatten bli interessant i det minste.

Men Henrik Syse er modig nok.  Motstanden mot argumentasjon for det jeg tillater meg å kalle intellektuelt underbygget tro, bare synes å ha blitt tøffere, og han peker på elementer i en annen vestlig nasjon der uttrykket "åndskamp" helst ikke skal havne på trykk. Men det er uansett en kamp mellom forskjellige typer tro. En vis mann sa en gang at "Vi må begynne å forstå at tro ikke er det motsatte av fakta, men tolkning av fakta." Når det gjelder fakta, kan man gjerne sitere Henrik Syses bok NOE Å TRO PÅ side 145 der han påpeker at de nytestamentlige forfatterne og deres informanter var sterkt berørt av Jesus-skikkelsen, og at de hadde et intenst ønske om å dele sine opplevelser og de vitnesbyrd de hadde hørt."  Syse påpeker litt lenger nede på siden: "Men å insistere på at vi, 2000 år seinere, kan identifisere sannheten om Jesus bedre enn mennesker som levde i hans umiddelbare nærhet, i tid og rom, er overmot."  Intellektuelt underbygget tro begynner etter mitt skjønn på Bibelens første side. Dersom man vil tro at GUD skapte Himmelen og Jorden, da har man et grunnlag for Gudstro. Kontra er lik: JEG VIL IKKE TRO. Greit nok !    Full respekt ! Men da må det balansere, på begge sider. Det ser nemlig ut å være slik at de som ikke tror, de tro på NOE uansett. Ihvertfall tror de på at de ikke tror, - noen av dem.  Jeg må bare innse at ikke alle forstår at å videreformidle et budskap som skal stå i mange tusen år på tross av kulturer, språkslitasje, evolusjonteorier og forståelse av sannhet og bevis-definisjoner, neppe kan ha vært særlig enkelt. At GUDs skribenter derimot tok oppgavene sine på ramme alvor, bør ikke underslås. Den sorte boken er ikke noe oppdikta vrøvl.

Selv om det finnes religiøse grupperinger i USA og Norge som holder fast ved 6000 års alder på vår klode , skal man ikke dermed utelukke at det innen disse miljøene finnes svært godt skolerte intellektuelle som for lengst har innsett at Darwin og Dawkins har henholdsvis ikke hatt sjangs til å vite, eller ikke ønsker å gå til bunns i kunnskaps-materien for å se om hans egen eksistens kan være resultat av en Intelligent Designer.

Dessverre så har Richard Dawkins klart å etablere en så sterk ateistisk "skole" at enhver som studerer naturfag fra barneskolen og oppover i vårt kjære hjemland tutes ørene fulle via TV, lærebøker, mangelfullt utdannede lærere, feilinformerte prester, biologer som ikke kan eller vil lære noe som kan rokke ved deres oppfatning av at bare budskapet sukres med tilstrekkelig mange milliarder år, så blei den første celle til noe mer uten annen inngripen enn seg selv og sin egen vilje til å utnytte iboende egenskaper. Og så krøp den på land og blei deg og meg.  Hørt den før ? Ganske sikkert men da visste forskerene lite om den informasjonmengde som må til for at dine celler skal jobbe for deg. De astronomiske mengder avgjørelser som skjer i løpet av picosekunder synes å være ganske så matematisk korrekt fundert. Informasjonsteknologi er ikke av ny dato. DET HAR HAN HOLDT PÅ MED LENGE.

Men hva med cellen ? Hvordan var den programmert ? Dine celler, har de et dataprogram  som funker? Hvem programmerte ? ER OPERATIVSYSTEMET SELVOPPBYGGET ? Er korreksjonsprogrammene kommet på plass millioner av år senere? Sjefsdesigneren har ikke noe problem med å overse oss, men det er ikke det han ønsker. Når vi kan endres til tro, ja da spiller Han på lag. 

Jeg anbefaler alle som kan litt engelsk, å anskaffe seg boken BY DESIGN av dr. Jonathan Sarfati fra Creation Com Publishers. De sender den wwide. www.creationbookpublishers.com/sitemap

REFERANSEMENGDEN til evolusjonstroende forskere er mildt sagt stor. Eksempler fra verdens minste nanomotor, til fotontransporten i ditt øye osv.osv.osv.

Du tror det ikke før du får se det.

Gå til innlegget

Apropos ufølsom uttalelse

Publisert rundt 9 år siden

Det er svært vanskelig å komme utenom de det uansett gjelder:

PROVOCATUS

 

De fikk ikke bilde i avisa

De var for små til det

De fikk ikke komme ut livets port

De døde før de kunne se.

 

De fikk ikke bilde i avisa

De var for mange til det

De levende hadde skrevet en lov

Så de små aldri fikk le.

 

De fikk ikke bilde i avisa

De levende ønsket ikke det

Avisene lukket sine sider

Titusener klandrer dem for det.

 

Aviser kan vise bilder

Slik at andre kan få se

De titusener av små mennesker

Som aldri fikk sjansen til å be.

 

GUD trenger ikke lese avisa,

Han vet hva de små ville be

Om de hadde fått livets mulighet

Vi andre kan jo gjette oss til det.

 

Han er sjelenes Far og Herre

Selv de aller minste vet han om

Det er Han som passer på dem,

De som aldri til verden kom.

Gå til innlegget

GAMLINGER I TRAFIKKEN

Publisert over 10 år siden

Er det en menneskerett å ha førerkort for bil ? Er du egnet til å føre bil ? Hvem skal bedømme dette ?

Gjennomlesning i full fart av foregående innlegg, gir meg en litt urolig følelse at mine spørsmål er litt for relevante. Det finnes idag kursvirksomhet for de over 65, og jeg har selv gleden av å benytte meg av slikt kurs i Telemark. MEN DET VIRKER SOM OM INGEN AV DE TIDLIGERE DEBATTANTER HAR HØRT OM SLIK AKTIVITET.

Uansett bør vi alle stille ovennevnte spørsmål til den personen vi ser i speilen hver morgen. Saken er i korthet den at vi BLIR IKKE bedre bilførere med årene. Vi blir vanligvis mer forsiktige, men med betydelig redusert reaksjonsevne og dårligere syn hos mange, kan feiltolkning av skilter og andres adferd i trafikken være årsak til at vi selv skaper farlige situasjoner, av og til med svært uheldige følger.

Det er virkelig på tide at legestanden skal slippe å ha ansvar for "Herr Hansens" selvbedrag, som ender oppå midtrabatten eller i feil kjørefelt med plass til kun en bil. Nå må Veidirektorotet og Samferdselskomiteen ta alvorlig tak og sette krav til oss som er 60+. Det må kreves at man tar "oppfriskningstimer" med kjøreskoler, gjerne subsidiert av staten, da det er vel investerte penger i økt trafikksikkerhet og mindre sykehuskostnader. Til dere som ikke vil akseptere at reduksjon i trafikale evner har inntrådt, vil jeg spørre: Har du lyst til å la din sønn/datter eller yndre bekjent ta en prøvetur med deg og åpent fortelle deg hvilke feil vedkommende registrerer i løpet av en halvtimes kjøretur? Dersom ditt ærlige svar er NEI, kan du være skråsikker på at du allerede er i faresonen.

Husk at ukjente rundkjøringer, nye trafikkskilt som du misforstår i farten, eller som du ikke så da du passerte, er situasjoner som KAN FORBEDRES. Vikeplikt er viktiger enn mange omsetter i praksis.

Jeg ønsker å møte deg som en reellt trygg trafikant i neste kryss med full STOPP !

Lykke til

Ingar

Gå til innlegget

Bjørn Eidsvågs Bibel

Publisert over 10 år siden

Har han lagt vekk Bibelen ?

Jeg håper virkelig ikke at Bjørn har droppet å lese i Bibelen.

Der finnes jo så ualminnelig mye stoff som han kan dele med andre, både i vise-og salmeform. Men dersom han avskriver Jesus som som redningsmann for seg selv og andre, også når de kommer til livskriser, så har han jo allerede takket NEI, og sier at deg vil jeg ikke ha noe med å gjøre.

For de som tror på Jesu liv og virke her på jorda for snar 2000 år siden, er det klokt å huske på hva en av hans samtidige lot skrive til de som bodde i samme område, nemlig at  Jesus Kristus ER igår og idag densamme, ja til evig tid.  (Hebr. 13. 8)  JESUS er altså tilstede for oss hele tiden for å unngå å tape deg og meg.

Dersom man taper dimensjonen i denne meddelelsen, så har man tapt JESUS.

Ingar

 

Gå til innlegget

KRISTENKORS I FLAGGET

Publisert nesten 11 år siden

Pussig at vi risikerer de samme rammebetingelser for våre nasjonale symboler som under den nazistiske djevelskapen av et "verdensherredømme" for mer enn 65 år siden !                          Har ikke det norske samfunnet lært noe av historien ?  Skal vi la være å bruke binders ? Eller vil også fargekombinasjonen rødt-hvitt-blått være anstøtelig ?

Vil det være aktuelt for radissene som eventuelt ønsker slik symbolforandring å bruke hammer, eller sigd, eller ingen symboler i det hele tatt ? Vi er vel ennå ikke så langt inn i EU-fella, at det ikke er mulig å snu !

Fascisme er blant annet å kreve at vi masjere i takt med de samme meningene. ALLE SAMMEN !

I KAMP MOT SLIKE TILSTANDER,  KAN ALLE SOM HAR MOT I BRYSTET OG VETT I PANNEN, PLASSERE FLAGGET SLIK DET ER IDAG, PÅ BRYSTET, PÅ HØY STANG MED KORSET FORTSATT HEVET SOM DET SYMBOLET SOM HAR VÆRT DET MEST SAMLENDE MERKE DE SISTE 100 ÅR.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere