Jonas Stava

Alder:
  RSS

Om Jonas

Vært involvert i misjonsarbeid. Bachelor i Kommunikasjon og Livssyn fra Gimlekollen. Bor i Usa der jeg tar en master i teologi på Westminster Theological Seminary. Er interessert i teologi, filosofi, vitenskap, apologetikk, livssyn og kirkehistorie. Gift.

Min apologetikk blogg: www.kristenapologetikk.blogspot.co.uk

Følgere

Ateismens sanne ansikt

Publisert over 7 år siden

Det blir ofte sagt at kristne er utolerante mens ateister er opplyste, respektfulle og uhyre tolerante ovenfor andre sine meninger. Det høres fint ut i teorien, men er det slik i praksis? Fire forskjellige debatter viser oss det bildet som blir malt ikke alltid stemmer overens med virkeligheten.

1. Naturfagbøkene favoriserer naturalismen: Jeg har ingen problemer med Big Bang, en gammel jord og evolusjonsteorien trenger heller ikke være problematisk om en legger godviljen til. Naturvitenskapen skal fortelle oss hvordan ting skjedde, ikke hvorfor. Problemet kommer når naturvitenskapen ikke lenger strekker til med å fortelle oss hvordan ting skjedde, og blander inn ateistiske filosofiske forutsetninger for å forklare noe som ikke kan forklares innenfor naturvitenskapen. Naturfagbøkene våre favoriserer naturalismen. Løsningen er ikke å ta inn Gud, men å være ærlig å innrømme at vi ikke kan forklare hvordan alt skjedde sammenlignet med å blande inn filosofiske gjetninger som ikke kan begrunnes. Det er faktisk greit å si at vi ikke vet alt.

2. Ateister vil gjøre det forbudt med omskjæring av spedbarn: Hvorfor er ateister så sykelig opptatt av denne ubetydelige debatten? Hadde omskjæring ikke vært en religiøs tradisjon, så hadde vi aldri hatt denne debatten. Omskjæring er uproblematisk i Usa der mange Amerikanere benytter seg av denne tjenesten til tross for at de ikke er Jøder. 

3. Reservasjonsretten til leger skal fjernes: Hvorfor leger ikke skal ha rett til å rett til å si nei til drap av barn er for meg like uforståelig som at det brukes milliarder av skattebetalerenes penger i Kina for å markere Maos bursdag. Det finnes manfoldige måter å innordne legens rett til å si nei på uten at dette trenger ha noe som helst påvirkning på jentas valg. Dette er en debatt som vi aldri hadde hatt om ikke ateister hadde hatt en slik sykelig trang til angripe religiøse. 

4. Det er et sterkt press på kirken å godta likekjønnet ekteskap: Hvorfor i all verden er ateister så utrolig opptatt av hvilken teologi kirken har er for meg ikke lett å forstå. Mennesker som aldri går i kirken og hater Gud virker til å ha svært sterke meninger om hvordan kirken skal styres. 

Jeg har ofte fått høre hvor viktig det er å ikke presse min tro på  mennesker med andre syn. Dette er jeg på alle måter enig i. Men hva med at andre mennesker presser sitt syn på meg? Det er altså helt greit at naturalisme skal presses på meg både gjennom skole, helsevesen og det offentlige?

Den lunefulle retorikken som blir brukt for å legge frem ateistens tolerante holdning er tomme ord som blir slått i hel av gjerningene. 

Jeg vil legge til at det heldigvis er ateister som er respektfulle og tolerante. Jeg er selv privligert av å kjenne flere slike. Problemet er at respektfulle og tolerante ateister får omtrent aldri spalteplass. Det er den aggressive typen som får mest spalteplass. 

Alt i alt så viser det seg at et ateismens sanne ansikt ikke er fullt så tolerant som det gir uttrykk for. Gjerninger taler så mye høyere enn ord.

Gå til innlegget

Er kristne forventet til å følge Moseloven?

Publisert rundt 9 år siden

Ville igrunn her dele en kort oppsummering av hvordan vi som kristne er kalt til å forholde oss til den nye og gamle pakten. Ser det er masse forvirring i dette for både kristne og ikke kristne. Tenkte jeg ville prøve å forklare balansen mellom den gamle og nye pakten når det kommer til hvordan å forholde oss til lovene i det gamle testamentet. Det skjer så altfor ofte at Bibelen blir feil sitert å tatt utav sin sammheng når argumenter blir lagt frem. Håper dette kan hjelpe til å forhindre det, slik at vi kan ha oppbyggelige debatter fremover. 

Toraen er 1 til 5 Mosebok og inneholder omtrent 613 lover gitt til jødene over en bestemt tidsperiode. 3 Mosebok er boken som har mest av disse lovene nedskrevet. 

Det finnes 3 kategorier med lover:

1. Ceremonial Law

2. Judicial / Civil Law

3. Moral Law

Dette er intet forsøk på å "dodge" argumenter som har med Moselovens bud om at homoseksuelle og ekteskapsbrytere skal dø, men en forklaring på vår relatering til den nye pakten.

Du skal ikke ligge med en mann på samme måte som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom" (3 Mos 18, 22). "Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø, det hviler blodskyld over dem" (3 Mos 20, 13).

Obamas snakker også om dette i en av sine taler der han ramser opp Moseboken som sier at spising av skjellfisk er en styggedom, slaveri er ok, og et barn skal stenes om han går vekk fra troen.

http://www.youtube.com/watch?v=1RWHdQBMgb4

Når tilogmed ikke Obama skjønner forskjell mellom den gamle og den nye pakten, så tenkte jeg at det var nødvendig å forklare det, slik at vi kan unngå episoder slik som i denne videoen der ting blir dratt utav sin Bibelske og historiske sammenheng.

1. Ceremonial Law

Disse lovene var gitt til jødene og handler kun om jødene som et folkeslag. Lovene relaterer seg til ofring av dyr, spising av visse dyr og hygiene. Det relaterer seg også til tempelofring og alt det innebærer. Klokkeklart at disse lovene er gitt til jødene på denne tiden og ikke til oss som kristne. Vi kan lære mye fra disse lovene, men det finnes ingen grunn for kristne til å unngå å feks spise svin av Bibelske grunner. Jesus var vårt ultimate offer  og ofring av dyr er derfor ikke lenger nødvendig. 

2. Judicial / Civil Law

Disse lovene er også gitt kun til Jødene noe igjen som er veldig klart i det gamle testamentet. Disse lovene relaterer seg til praktiske ting i hverdagen som, rettsystemet, behandling av slaver, straff, regulereringer som har med jordbruk å gjøre. Ser ingen grunn til at vi som kristne skal følge disse. 

Men det som er viktig her er at vi kan lære mye av disse lovene siden mange av dem ble gitt for Israelittene slik at de ikke skulle blande seg med hedningsnasjonene, som praktiserte mange grusomme ting. Blant annet ofring av nyfødte barn til Molech og sex med dyr som førte til masse smitte er noen av dem som nevnes. Det var dermer meget gode og praktiske grunner til at disse lovene ble gitt. 

3. Moralske lover

Her begynner vi å komme innpå noe.  Disse lovene som blannet inneholder de 10 bud er lover som vi er kalt til å følge også idag. Grunnen til dette er mest av alt, at Jesus og Paulus repeterer mange av disse lovene i det nye testamentet og bekrefter at vi som kristne idag er kalt til å holde dem fra et kjærlighetsforhold til Kristus

Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written: “Cursed is everyone who is hung on a pole.” 14 He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit.

9 Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men 10 nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God. 11 And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.”

Dette betyr på ingen som helst måte de som praktiserer disse tingene som nevnt skal dø en fysisk død med henrettelse på jorden, men det referer til en åndelig død som har med å være separert fra Gud. En synd er en synd, og jeg tror personlig at den ene synden nødvendigvis  ikke trenger være så mye verre enn den andre siden de alle leder til døden. Som nevnt så er det ikke i dette livet men det neste. Vi er kalt som Jesus sier, til å elske vår nabo, ikke gjennom vold, men gjennom kjærlighet. Disse moralske budene er gitt oss til individet og samfunnets beste.

Det gamle testamentet er en fysisk versjon og en skygge av de som kom i det nye testamentet. Det aller meste i det nye testamentet er nesten alltid beskrevet å være i en åndelig forstand, ikke fysisk med unntak. En lovbryter av Guds brud fortjener å dø, og det gjelder meg like mye som alle andre. Mine lovbrudd er ikke bedre enn min nabo's og jeg er avhengig av Jesus frelse like mye som alle andre.

La meg oppsummere det i dette: Om moralske lover som gitt i det gamle testamentet ikke blir nevnt i det nye testamentet så har du ingen forpliktelse å følge de. Vi lever i den nye pakten og ikke i den gamle. Den gamle pakten er fyllbyrdet i Jesus og vi lever dermed i det nye og ikke den gamle.

En liten sammenligning mellom en del vers

Mosaic Covenant

New Covenant

Old covenantII Cor. 3:14

New covenantII Cor. 3:6

First covenantHeb. 8:7, 9:1

Second covenantHeb. 8:7, 10:1-9

Came by MosesJohn 1:17

Came by ChristHeb. 8:6, 9:15

Law of MosesActs 13:38-39

Law of ChristGal. 6:2

Law of sinRom. 7:5-6

Law of righteousnessRom. 9:30-31

Law of the fleshRom. 7:5-6

Law of the SpiritRom. 8:2

Not of faithGal. 3:2

Law of faithRom. 3:27

Yoke of bondageGal. 5:1

Law of libertyJam. 1:25

Ended by ChristRom. 10:4

Established by ChristHeb. 8:6, 10:9

Law of deathII Cor. 3:7

Law of lifeGal. 3:11, 6:8

EntanglesGal. 5:1

Makes freeJohn 8:32, 36

A shadowCol. 2:14-17

The realityHeb. 10:1-18

FulfilledMat. 5:17-18

Now in forceHeb. 8:6, 10:9

Leaves imperfectHeb. 7:19

Makes perfectHeb. 7:19

GloriousII Cor. 3:7

More gloriousII Cor. 3:8-10

Powerless to saveHeb. 9:9, 10:4

Saves to uttermostHeb. 7:25

Many sacrificesHeb. 9:12-13

One sacrifice for sinHeb. 10:12

Temporary priestHeb. 7:23

Eternal priestHeb. 7:17

Remembers sinsHeb. 10:3

Forgets sinsHeb. 8:12, 10:17

Yearly atonementHeb. 10:3

Eternal atonementHeb. 10:14

Priests have sinHeb. 5:1-4

Sinless priestHeb. 7:26

Aaronic priesthood>Heb. 7:11

Melchisedec priesthoodHeb. 5:5-10, 7:21

Out of LeviHeb 7:11

Out of JudahHeb. 7:14

Animal sacrificesHeb. 9:12

Human sacrificeHeb. 9:14-28

Earthly tabernacleHeb. 9:2

Heavenly tabernacleHeb. 8:2

Imperfect mediatorGal. 3:19

Sinless mediatorI Tim. 2:5

No inheritanceRom. 4:13

Eternal inheritanceHeb. 9:15

Instituted upon animal bloodHeb. 9:16-22

Instituted upon blood of ChristMat. 26-28

Law of worksRom. 3:27

Law of grace and faithJohn 1:17

Works wrathRom. 4:15

Saves from wrathRom. 5:9

Non-redeemingHeb. 10:4

RedeemsGal. 3:13, Heb. 9:12-15

Non-pleasingPs. 40:6

Pleasing to GodHeb 10:5-18

Abolishment predictedIs. 51:6

Establishment predictedHeb. 8:7

CircumcisionEx. 12:48

No circumcisionRom. 4:9-12

Made to changeHeb. 7:12, Gal. 3:25

Made eternalHeb. 13:20

FaultyHeb. 8:7

PerfectJames 1:25

WeakHeb. 7:18

StrongHeb. 7:25

UnprofitableHeb. 7:18

ProfitableHeb. 7:19,25

Natural programHeb. 9:10-14

Spiritual programII Cor. 3:6, 18

Daily programHeb. 7:27

Finished programHeb. 10:10-18

Infirm high priestsHeb. 5:2, 7:28

Perfect high priestHeb. 7:26

Made priests by lawHeb. 7:12, 28

Made priests by an oathHeb. 7:21, 28

No salvationHeb. 10:2-4

Eternal salvationHeb. 5:9, 10:10

Perfected nothingHeb. 7:19

Perfects believersHeb. 7:19, 10:14

Earthly priestsHeb. 5:1-4

Heavenly priestHeb. 9:24, 10:12

Repeated inabilityHeb. 10:11

Glorious successHeb. 10:10-18

Many offeringsHeb. 9:7

One offeringHeb. 10:10-14

Good promisesDt. 28:1-14

Better promisesHeb. 8:6

A good covenantRom 7:12

A better covenantHeb. 7:22, 8:6

Many high priestsHeb. 7:23

One high priestHeb. 7:24-28

Typical tabernacleHeb. 9

True tabernacleHeb. 8:2, 9:11

No mercyHeb. 10:28

Complete mercyHeb. 8:12

Handmade thingsHeb. 9:1-5, 24

Not handmadeHeb. 9:23-24

An old wayHeb. 8:13

New and living wayHeb. 10:19-20

Unavailing ministersHeb. 7:18

Able ministersII Cor. 3:6

Carnal ministryHeb. 9:9-10

Spiritual ministryII Cor. 3:6

Ministration of condemnationII Cor. 3:9

Ministration of righteousnessII Cor. 3:9

Glory coveredII Cor. 3:13

Glory uncoveredII Cor. 3:18

Brings bondageGal. 4:24-25

Brings libertyII Cor. 3:17

Cannot justifyGal. 2:16

Does justifyActs 13:38-39

Brings a curseGal. 3:10

Redeems from the curseGal. 3:13

Live by worksGal 3:10

Live by faithGal. 3:11

Cannot give lifeGal. 3:21

Does give lifeJohn 6:63-68

Exposes sinGal 3:19

Covers sinRom. 4:1-8

Under lawRom 6:14-15

Under graceGal. 3:22-25

Done awayII Cor. 3:7-14

Not done awayII Cor. 3:11

AbolishedII Cor. 3:13

Continues gloriousII Cor. 3:11

Ministry of deathII Cor. 3:7

Reconciliation ministryII Cor. 5:18

For Israel onlyDt. 4:7-8, 5:3

For all menLuke 22:20, Mark 14:24

Vil repetere at den gamle pakten er fullbyrdet i den nye og vi dermed er kalt til å følge budene til Jesus. 

John 14:15

Om noen elsker meg, da holder han mine bud. 

Dette verset gjenspeiler at vår trofasthet mot Kristus kommer ikke fra loviskhet, men fra et kjærlighetsfylt forhold med han. Som et barn følger instrukser fra sine foreldrer så følger vi Guds bud ut fra kjærlighet, ikke frykt. Elsker selv Guds bud og vet at alle disse budene var gitt oss for vår egen oppbyggelse samtidig som det gagner vår neste.

Håper dette hjalp med å forstå sammenhengen mellom gamle og nye testamentet bedre. Håper samtidig at vers ikke blir tatt ut av sin Bibelske og historiske sammenheng og brukt mot oss som kristne, siden dette blir feil. 

Selv så har også vi som kristne et ansvar å ikke feilsitere andre livssyn. Til tross for at jeg er uenig med Koranen, så blir det feil å ta et vers utav Koranen som snakker om Allahs hat for hedninger, hvis jeg ikke vet hva hele teksten sier. 

Det samme gjelder med humanismen der vi som kristne har ingen rett til å feilsitere og ta hva folk sier utav sin sammheng. Jeg har selv beklagligvis selv gjort dette med både Islam og Humanismen og jeg ber dermed ydmykt om unnskylding for dette i håp om at det for mine egen del ikke vil gjenta seg i fremtiden. 

Håper vi kan ha oppbyggelige debatter i fremtiden, der vi analyserer begge sider av saken og kommer med reflekterte innlegg som viser kunnskap innenfor begge syn og ikke kun sitt eget.

Gå til innlegget

En vurdering av Homofili

Publisert over 9 år siden

Et diskutert tema som er midt i søkelyset for tiden, som jeg tenkte jeg ville dele mine meninger om samtidig som jeg ønsker å vite hva andre synes om dette. Denne tråden er ikke om homofili er synd, men mer et spørsmål om det er konstruktivt for samfunnet. Jeg er selv kristen, men vil at denne diskusjonen skal holdes utenfor Bibelen med logiske og rasjonelle argumenter som forklarer om dette er konstruktivt for samfunnet eller ei. 

Jeg deler her min mening, samtidig som jeg håper på at andre kan dele sine meninger slik at vi kan lære av hverandre og vokse i vårt syn på dette. 

Infoen min kommer fra: Dr. Thomas Schmidt: Straight and Narrow

Homosexual behavior

Dr. Thomas Schmidt: Straight and Narrow

75% of Homosexuals have more than 100 sex partners during a lifetime, more than half of these partners are strangers. 

8% of homosexual men ever have a relationship that lasts more than 3 years

7% of lesbians have a relationship that lasts for more than 3 years. 

It may be that homosexuals are trying to satisfy a deep psychological need by sexual encounters and it just is not fulfilling. 

Male homosexuals average more than 20 partners a year. 

Lifelong faithfulness is almost non-existent in the homosexual experience. 

They are more likely to be problem drinkers. 

47% have a history of alcohol abuse

51% history of drug abuse

40% of homosexuals men have a history of depression tha compares with 3% of men in general. 

37% of female homosexuals have a history of depression

3 times as likely to take suicide as general population

More likely to be pedophiles than heterosexual men. 

80 % of homosexual behavior is resulting in prostate damage, ulcers, ruptures and chronic incontinence and diarrhea. 

75%% of homosexual men carry one or more sexually transmitted diseases wholly apart from AIDS. 

Common homosexual infections are hpatitis B 65% of males

Life expectancy for males are 45 years.  (not one dying from AIDS. 

Compares to life expectancy for 70 years for men in general.

Dette er statistikker som har ingenting med hverken religion eller ande ting å gjøre, så ikke bland noen av de tingene inn i dette. 

Min konlusjon:

1. Jeg tror på å respektere å elske min nabo til tross for uenighet. 

2. En vis mann en gang sa: Den som elsker deg mest er den som forteller deg mest sannhet, noe jeg tror vi alle kan si oss enige i siden det  nærmeste er de som forteller oss sannheten til tross for at vi ikke alltid liker det. 

3. Om jeg i sannhet elsker en som er har denne legningen så vil jeg ikke at denne personen skal utsettes for disse tingene, og vil dermed dele min mening i kjærlighet. 

4. Homoseksualitet vil minske fødetallene som er nødvendige for å opprettholde befolkingen om vi ikke vil at Norge skal bli et land uten norske om 50 år. 

5. Selve designet for sex som jeg leste av en anatomi lege (Har ikke denne kilden her nå, men kan kjapt finne den), han sier at anatomien og måten vi er designet på gjør denne formen for sex unaturlig. 

6. Seksuelle sykdommer spres kjapt i disse miløene, noe som er destruktivt for samfunnet vårt. 

Som kristen så er jeg kalt til å elske og respektere mine medmennesker uansett hvilken legning, religion eller bakgrunn de skulle ha. Jeg er på samme måte kalt til å respektere mine foreldrer. Men det vi må huske på at respekt og kjærlighet betyr ikke at vi trenger være enige, når sann kjærlighet faktisk er nettopp å fortelle folk sannheten slik at de kan leve et lykkelig liv. 

Jeg vet at denne saken er mer komplisert enn som så, men jeg håper at ingen slenger ut frekke kommentarer og at vi dermed kan legge frem beviser for våre utsagn som er godt backet opp. Jeg har et åpent sinn til å lære å se denne saken fra flere enn en side, og jeg håper det også gjelder resten av oss. 

Gå til innlegget

Drivkraften bak Ateismen

Publisert over 9 år siden

Jeg vet at dette innlegget relaterer seg litt til det andre innlegget, "Hva får en utav Ateismen?". Men jeg vil likevel spørre et spørsmål samtidig som jeg vil dele min egne tanker rundt dette. 

Hva er drivkraften bak Ateismen?

Før dere svarer på dette spørsmålet så vil jeg be om at vi kan diskutere dette med respekt og rasjonelle forklaringer som ikke er bare er basert på følelser, men også objektive fakta og ekte opplevelser. Jeg spør dette spørsmålet ikke får å henge Ateismen i et dårlig lys, men mer fordi jeg vil lære med om hva folk tenker samtidig som jeg ønsker å sette meg inni flere sider av saken. 

Jeg ble oppvokst i en kristen familie, men ble ikke troende før omtrent 4,5 år siden. Har en venne kretser både fra Ateist miljøet og kristen miljøet samtidig som jeg har reist rundtom i verden de siste 4 årene, blant annet i Usa 1 år i 15 stater, Jordan, Mongolia og Taiwan. Har snakket med ulike folk fra ulike bakgrunner og prøver så godt jeg kan å ha et åpent sinn til ulike meninger i respekt og kjærlighet. 

Jeg er i dag misjonær og grunnen til jeg deler troen min med andre er at jeg tror på himmel og helvete slik som Jesus forklarer det i det Nye Testamentet. Jeg påstår på ingen måte at jeg kan bevise troen min på himmel og helvete, men jeg mener det er mange ting som peker på denne sannheten. 

Motivasjonen min bak å vitne og være involvert på forum er i et perspektiv av evigheten. Jeg tror lønnen himmelen er å se alle folkene en vitnet til der. (Dette er noe jeg tror, kan som sagt ikke vitenskapelig bevise dette). 

Med andre ord, motivasjonen min bak det jeg gjør er i seg selv en meget god grunn til å legge ned sitt eget liv for Herren, siden jeg tror på det evige perspektivet. 

Måten jeg kom til troen på var gjennom flere overnaturlige opplevelser som jeg ikke har tid til å dekke her siden det ville blitt mye tekst.  Etter disse opplevelsene så begynte jeg å uforske troen min rasjonelt og fant ut at det er mange vitenskaplige beviser som peker på (Ikke beviser, men peker på), sannheten om Jesus og det han gjorde på korset. 

Som en kjent filosof sa: Bibelen er den mest logiske boken jeg noen gang har lest. Korsfestelsen om Jesus er noe av det mest overbevisendes jeg noen gang har sett og jeg personlig mener etter å ha gått gjennom dette i detalj at Jesus oppstod fra de døde. 

Anbefaler, Case for Christ og Evidence for the Resurrection, og Dr. William Lane Craigs arbeid innenfor dette feltet. 

Det skal sies at når det kommer til om ting kan bevises eller ei, så mener jeg at verken Skapelsen eller Big Bang kan 100% bevises, men at det vil bli vurdert av antagelser og ting som peker på det. (Har undersøkt begge synene nøye og jeg vil si at begge sidene har gode beviser og argumenter).

Derfor, når alt kommer til alt så handler det først og fremst om tro. En kan ikke vite 100% hvordan ting oppstod, men en er nødt til å vurdere bevisene som er tilgjengelig å ta et valg av hva som gir mest mening. (Begge synene er like mye basert på tro)

Da for min del tenker jeg at om Ateismen hadde vært mitt valg, så hadde jeg satset på noe som kunne ført meg til fortapelse om jeg skulle ha feil, mens Jesus er 100% garanti vinning. Jeg har ingenting å tape på å satse på Jesus. Om jeg skulle ta feil så er jeg ivertfall sikret.  Nå skal det sies at troen min er ikke gambling å at jeg har et levende forhold med Jesus som ikke er basert disse tankene jeg delte i dette avsnittet, men målet mitt var å forklare et poeng. 

Den andre tingen jeg vil nevne er at jeg ikke helt skjønner hva drivkraften bak Ateismen er? Det jeg mener med dette er at om en ikke tror på noe mer enn at en blir om til jord etter døden, så lurer jeg på hvorfor Ateister bruker masse tid på å forklare sitt livssyn og blant annet delta i forumer som dette? Hva er det Ateisten prøver å frelse folk fra? Kristendommens lenker? 

Jeg leste at Richard Dawkings sa at mange hadde sendt han brev å takket han for å ha befridd dem fra religionens lenker. Dette synes jeg var interessant siden jeg selv følte meg mer fri i Jesus enn jeg var før jeg møtte han. 

Det andre jeg vil nevne er at Jesus oppmuntrer oss til å leve for andre enn oss selv, elske vår nabo og å respektere regjeringen, ta vare på menneskeliv. Kun ting som er konstruktivt for samfunnet vi lever i.  Dette er jo akkuratt ikke dårlige verdier å holde seg til. 

Hadde jeg vært Ateist så hadde jeg personlig ikke brydd meg med å bruke tid på forumet eller å spre mine meninger, siden det er ingen mening med å spre meningen om en er Ateist etter min mening. 

Nå skal det sies at det er mange kristne som på ingen måte har reflektert Kristus på noe positiv måte til ikke troende og at det kan sitte en bitterhet igjen etter dette. Var selv meget skuffet av kristne i mange år før jeg kom til troen. Det var først når jeg satt blikket mitt på Jesus jeg ble forandret. Folk er ikke feilfri, inkludert meg selv. Men Jesus er perfekt og han har aldri skuffet meg og kommer heller aldri til å gjøre det. En må se på budskapet, ikke budbringeren som ofte forandrer budskapet slik at en ikke ser det slik det er. 

Dette ble litt off topic, beklager for mer tekst enn planlagt. 

La meg oppsummere: 

Jeg skrev dette ikke for å dømme, men for å lære mer av Ateismens syn. Setter stor pris på om noen kunne dele med meg hvorfor der er et slikt hat mot Jesus når alt han gjorde var kun gode ting? 

Hva er drivkraften til å spre sitt syn når en ikke har et liv etter døden?

Hva kan Ateismen bringe til vår kultur idag som vil bygge den opp isteden for å bryte den ned?

Hvordan kan en opprette moral i et samfunn med Ateisme?

Beklager visst dette fornærmet noen, det var på ingen måte meningen, men jeg ber samtidig om objektive fakta, erfaringer og respekt i kjærlighet til tross for at meningene er de motsatte av mine. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere