Jonas Stava

Alder:
  RSS

Om Jonas

Vært involvert i misjonsarbeid. Bachelor i Kommunikasjon og Livssyn fra Gimlekollen. Bor i Usa der jeg tar en master i teologi på Westminster Theological Seminary. Er interessert i teologi, filosofi, vitenskap, apologetikk, livssyn og kirkehistorie. Gift.

Min apologetikk blogg: www.kristenapologetikk.blogspot.co.uk

Følgere

Frp-Sandberg tar feil om slaveriet

Publisert rundt 6 år siden

Sandberg tar feil: Sannheten er at Evangeliske Kristne Stod bak Avskaffelsen av Slaveriet.

Vi lever i en tid med mye historieforfalskning. Frp politikeren Per Sandberg kom med en utrolig påstand. Sandberg sa, "Nestkjærlighet og altruisme er utviklingstrekk i menneskelig evolusjon som har resultert i siviliserte samfunn. Det er eksempelvis ikke på grunn av kristendommen, men på tross av den, at vi ikke lenger aksepterer noen form for slaveri i vår del av verden. Både Det Gamle og Det nye testamentet forsvarer og promoterer som kjent denne høyst uetiske praksisen som selv Jesus aldri tok avstand fra". Denne kommentaren forteller oss at kunnskap om politikk ikke er det samme som kunnskap om historie. Siste del av Sandbergs utsagn er blir tilbakevist av de aller fleste historikere. (Les Sandberg sitt innlegg: Her)

I år 1807 opphevet England slave handelen. Selve slaveriet ble opphevet i 1833 (England). Hva gjorde at slaveriet ble opphevet? Den kjente historikeren W.E.H Lecky sier, "The crusade of England against slavery may probably be regarded as among the three or four perfectly virtuous acts recorded in the history of nations. Yet after all the debate, and the research it engendered, Lecky seems vindicated: Abolition was an act of moral revulsion which defied the strict commercial interest of European and anglophone nations". (Dette ble sitert fra MacCulloch's bok, "A History of Christianity")

Hvem var pådriverene for avskaffelsen av slaveriet? Den Evangeliske vekkelsen som begynte med metodisten John Wesley var fundamentet for avskaffelsen av slaveriet. Oxford historiker Alister McGrath sier, "Some opposed slavery on the basis of secular consideration, but the growing criticism was religious in nature. Religious opposition come from the Quakers and the Evangelical group known as the Clapham Sect". De mest kjente personene bak opphevning av slaveriet er John Newton, John Wesley, Thomas Clarkson og William Wilberforce. John Newton publiserte i 1764, "Authentic narrative" om moralen i slavehandelen. Han publiserte også, "Olney Hymns og "The Negro Complaints" som gave en teologisk kritikk av slavehandelen. Det Netwon kanskje er mest kjent for er innflytelsen han hadde på William Wilberforce. Den rike politikeren William Wilberforce ville gå inn i prestetjeneste/misjon etter han ble kristen. Newton overbeviste han å fortsette som politiker for å anvende Evangeliske prinsipper i politikken.

John Wesley er annen viktig person. Wesley var en av gigantene bak den Evangeliske vekkelsen i England. Wesley var rasende på slaveriet og sa at de som var involvert i slavehandelen ville få en verre skjebne enn Sodom og Gomorrah. Han sendte også brev til William Wilberforce og sa, "Om Gud har kalt deg ingen stå imot deg". Wesley's innflytelse på Wilberforce kan ikke undervurderes. Han hadde også en enorm innflytelse på samvittigheten til de engelske folk gjennom den Evangeliske vekkelsen.

Thomas Clarkson og Wilberforce var de to gigantene som kanskje gjorde aller mest for å avskaffe slaveriet i England. Oxford historiken Alister McGrath sier, "University of Cambridge announced an essay competition in 1785 with the title: Is it right to make men slaves against their own will? The prize was won by Thomas Clarkson (1760-1846), who later described who had, "a direct revelation from God ordering me to devote my life to abolishing the trade." Clarkson startet, "The Society for the Abolition of the Slave Trade". Clarkson og Wilberforce var et perfekt team. Clarkson samlet beviser for Wilberforce å bidro sterkt til at folket i England forandret sitt syn. 

Den siste men kanskje aller viktigste personen er William Wilberforce (1759-1833). Han var medlem av det Engelske Parlamentet. Han hadde en religiøs opplevelse i 1784. Som et resultat av hans omvendelse og samtaler med medlemmer av Clapham sekten så forpliktet hans eg til opphevelsen av slaveriet på kristent grunnlag. Wilberforce så sin oppgave som et direkte kall fra Gud, "God Almighty has set before me two great objects, the suppression of the slave trade and the reformation of manners". Wilberforce sin Evangeliske overbevisning gav han enhet og koherens i hans arbeid.

Angående Usa så er det korrekt at Sør statene var for slaveri mens nord statene var mot. Det er også sant at Bibelen ble brukt både for og mot slaveriet. Dermed skal det sies at Usa grunnleggere i nord var nærmest nødt til å godta at sør statene kunne ha slaver om de ville ha et samlet Usa. Ledere opprettet, "The Abolition Movement". Blant annet Lyman Beecher, Harriet Beecher Towe, William Loyd Garrison og Charles Finney. Finney er en av Amerikas mest kjente vekkelsespredikanter og fordømte slaveriet i sine prekener. 

Benjamin Franklin (deist) og Benjamin Rush (kristen lege) opprettet "Pennsylvania Society" for å promotere opphevningen av slaveriet. Rush ønsket å oppheve slaveriet basert på kristne prinsipper. James Madison sa at lovene i sør hadde degradert slavene og tatt fra dem rettigheter de fortjente. John Adams angrep også slaveriet med avsky. Sønnen hans John Quincy Adams ble kalt, "The hell-hound of abolition". I 1774 fikk Pennsylvania en lov som endte slaveriet. Kong George i England godkjente ikke denne loven. Slaveriet ble opphevet i Pennsylvania i 1779, Massachusetts og New Hampshire på 1780 tallet. Når Den Amerikanske konstitusjonen ble signert hadde alle nord statene gjort slaveriet forbudt eller suspendert (unntatt Georgia).

I 1865 ble slaveriet opphevet i sør statene. Dette kom etter, "The Civil War" med Abraham Lincoln i spissen. En av Usa's beste historikere Mark Noll beskriver denne krigen som en religiøs krig. En religiøs krig som tydeligvis bidro til at slavene fikk frihet. En kan også legge til at Martin Luther King litt under hundre år etter sto i spissen for, "The Civil Right Movement". King var baptist pastor med doktorgrad i teologi. Den verdenskjente Evangeliske vekkelsespredikanten Billy Graham jobbet sammen med King og nektet å preke om setene mellom svarte og hvite var segrerte. Det er ikke vanskelig å vite hvor King og Graham fikk sin inspirasjon fra: Bibelen. 

Oxford sosiolog og bestselgende forfatter Os Guiness beskriver blant annet avskaffelsen av slaveriet som et resultat av at Vesten har en tradisjon for gjentakende reform bevegelser som ikke har parallell gjennom historien. Dette er er direkte resultat av Bibelen.

Argumenter som ble brukt av kristne som jobbet med opphevningen av slaveriet: 

1) All mennesker er skapt i Guds bilde.

2) Frihet for slaver, fanger og de undertrykte.

3) Elsk din nabo slik som du vil din nabo skal elske deg.

4) Gud vil dømme slave eiere.

Konklusjon: Evangeliske Kristne sto i spissen for avskaffelsen av slaveriet i både England og Usa. Bibelen er en historie om slaver som blir satt i frihet. Kristne som var blitt påvirket av vekkelsene var årsaken til at slaveriet ble opphevet. Det kristne kan kritiseres for er at de ikke avskaffet slaveriet tidligere. Dette er derimot noe helt annet enn å si at det var til tross for kristendommen at slaveriet ble avskaffet. Dette er en historieløs påstand som hadde gitt Sandberg stryk om han leverte det inn som oppgave. Sandberg gir oss ingen kilder men mener at vi skal ta han på ordet. En bør forvente mer av våre politikere.

Anbefalt litteratur

- John Coffey, The Abolition of the Slave Trade: A Christian Conscience and Political Action: Her

- Mark Noll, The Civil War as a Theological Crisis.

- Molly Oshatz, Slavery and Sin: The Fight against Slavery and the Rise of Liberal Protestantism. (La meg legge til at alle bøkene blir brukt på pensum listen til Oxford).

- Denne posten er også på min blogg: http://www.kristenapologetikk.blogspot.co.uk. Her finner du bildene av bøker som jeg har sitert fra.

Gå til innlegget

Vi lever i en tid med mye historieforfalskning. Frp politikeren Per Sandberg kom med en utrolig påstand. Sandberg sa, "Nestkjærlighet og altruisme er utviklingstrekk i menneskelig evolusjon som har resultert i siviliserte samfunn. Det er eksempelvis ikke på grunn av kristendommen, men på tross av den, at vi ikke lenger aksepterer noen form for slaveri i vår del av verden. Både Det Gamle og Det nye testamentet forsvarer og promoterer som kjent denne høyst uetiske praksisen som selv Jesus aldri tok avstand fra". Denne kommentaren forteller oss at kunnskap om politikk ikke er det samme som kunnskap om historie. Siste del av Sandbergs utsagn er blir tilbakevist av de aller fleste historikere. (Les Sandberg sitt innlegg: Her)

I år 1807 opphevet England slave handelen. Selve slaveriet ble opphevet i 1833 (England). Hva gjorde at slaveriet ble opphevet? Den kjente historikeren W.E.H Lecky sier, "The crusade of England against slavery may probably be regarded as among the three or four perfectly virtuous acts recorded in the history of nations. Yet after all the debate, and the research it engendered, Lecky seems vindicated: Abolition was an act of moral revulsion which defied the strict commercial interest of European and anglophone nations". (Dette ble sitert fra MacCulloch's bok, "A History of Christianity")

Hvem var pådriverene for opphevningen av slaveriet? Den Evangeliske vekkelsen som begynte med metodisten John Wesley var fundamentet for opphevning av slaveriet. Oxford historiker Alister McGrath sier, "Some opposed slavery on the basis of secular consideration, but the growing criticism was religious in nature. Religious opposition come from the Quakers and the Evangelical group known as the Clapham Sect". De mest kjente personene bak opphevning av slaveriet er John Newton, John Wesley, Thomas Clarkson og William Wilberforce. John Newton publiserte i 1764, "Authentic narrative" om moralen i slavehandelen. Han publiserte også, "Olney Hymns og "The Negro Complaints" som gave en teologisk kritikk av slavehandelen. Det Netwon kanskje er mest kjent for er innflytelsen han hadde på William Wilberforce. Den rike politikeren William Wilberforce ville gå inn i prestetjeneste/misjon etter han ble kristen. Newton overbeviste han å fortsette som politiker for å anvende Evangeliske prinsipper i politikken.

John Wesley er annen viktig person. Wesley var en av gigantene bak den Evangeliske vekkelsen i England. Wesley var rasende på slaveriet og sa at de som var involvert i slavehandelen ville få en verre skjebne enn Sodom og Gomorrah. Han sendte også brev til William Wilberforce og sa, "Om Gud har kalt deg ingen stå imot deg". Wesley's innflytelse på Wilberforce kan ikke undervurderes. Han hadde også en enorm innflytelse på samvittigheten til de engelske folk gjennom den Evangeliske vekkelsen.

Thomas Clarkson og Wilberforce var de to gigantene som kanskje gjorde aller mest for å oppheve slaveriet i England. Oxford historiken Alister McGrath sier, "University of Cambridge announced an essay competition in 1785 with the title: Is it right to make men slaves against their own will? The prize was won by Thomas Clarkson (1760-1846), who later described who had, "a direct revelation from God ordering me to devote my life to abolishing the trade." Clarkson startet, "The Society for the Abolition of the Slave Trade". Clarkson og Wilberforce var et perfekt team. Clarkson samlet beviser for Wilberforce å bidro sterkt til at folket i England forandret sitt syn. 

Den siste men kanskje aller viktigste personen er William Wilberforce (1759-1833). Han var medlem av det Engelske Parlamentet. Han hadde en religiøs opplevelse i 1784. Som et resultat av hans omvendelse og samtaler med medlemmer av Clapham sekten så forpliktet hans eg til opphevelsen av slaveriet på kristent grunnlag. Wilberforce så sin oppgave som et direkte kall fra Gud, "God Almighty has set before me two great objects, the suppression of the slave trade and the reformation of manners". Wilberforce sin Evangeliske overbevisning gav han enhet og koherens i hans arbeid.

Angående Usa så er det korrekt at Sør statene var for slaveri mens nord statene var mot. Det er også sant at Bibelen ble brukt både for og mot slaveriet. Dermed skal det sies at Usa grunnleggere i nord var nærmest nødt til å godta at sør statene kunne ha slaver om de ville ha et samlet Usa. Ledere opprettet, "The Abolition Movement". Blant annet Lyman Beecher, Harriet Beecher Towe, William Loyd Garrison og Charles Finney. Finney er en av Amerikas mest kjente vekkelsespredikanter og fordømte slaveriet i sine prekener. 

Benjamin Franklin (deist) og Benjamin Rush (kristen lege) opprettet "Pennsylvania Society" for å promotere opphevningen av slaveriet. Rush ønsket å oppheve slaveriet basert på kristne prinsipper. James Madison sa at lovene i sør hadde degradert slavene og tatt fra dem rettigheter de fortjente. John Adams angrep også slaveriet med avsky. Sønnen hans John Quincy Adams ble kalt, "The hell-hound of abolition". I 1774 fikk Pennsylvania en lov som endte slaveriet. Kong George i England godkjente ikke denne loven. Slaveriet ble opphevet i Pennsylvania i 1779, Massachusetts og New Hampshire på 1780 tallet. Når Den Amerikanske konstitusjonen ble signert hadde alle nord statene gjort slaveriet forbudt eller suspendert (unntatt Georgia).

I 1865 ble slaveriet opphevet i sør statene. Dette kom etter, "The Civil War" med Abraham Lincoln i spissen. En av Usa's beste historikere Mark Noll beskriver denne krigen som en religiøs krig. En religiøs krig som tydeligvis bidro til at slavene fikk frihet. En kan også legge til at Martin Luther King litt under hundre år etter sto i spissen for, "The Civil Right Movement". King var baptist pastor med doktorgrad i teologi. Den verdenskjente Evangeliske vekkelsespredikanten Billy Graham jobbet sammen med King og nektet å preke om setene mellom svarte og hvite var segrerte. Det er ikke vanskelig å vite hvor King og Graham fikk sin inspirasjon fra: Bibelen. 

Oxford sosiolog og bestselgende forfatter Os Guiness beskriver blant annet opphevningen av slaveriet som et resultat av at Vesten har en tradisjon for gjentakende reform bevegelser som ikke har parallell gjennom historien. Dette er er direkte resultat av Bibelen.

Argumenter som ble brukt av kristne som jobbet med opphevningen av slaveriet: 

1) All mennesker er skapt i Guds bilde.

2) Frihet for slaver, fanger og de undertrykte.

3) Elsk din nabo slik som du vil din nabo skal elske deg.

4) Gud vil dømme slave eiere.

Konklusjon: Evangeliske Kristne sto i spissen for opphevningen av slaveriet i både England og Usa. Bibelen er en historie om slaver som blir satt i frihet. Kristne som var blitt påvirket av vekkelsene var årsaken til at slaveriet ble opphevet. Det kristne kan kritiseres for er at de ikke opphevet slaveriet tidligere. Dette er derimot noe helt annet enn å si at det var til tross for kristendommen at slaveriet ble opphevet. Dette er en historieløs påstand som hadde gitt Sandberg stryk om han leverte det inn som oppgave. Sandbergs gir oss ingen kilder men mener at vi skal ta han på ordet. En bør forvente mer av våre politikere.

Anbefalt litteratur: 

- John Coffey, The Abolition of the Slave Trade: A Christian Conscience and Political Action: Her

- Mark Noll, The Civil War as a Theological Crisis.

- Molly Oshatz, Slavery and Sin: The Fight against Slavery and the Rise of Liberal Protestantism. 

- Ellers så anbefaler jeg bøkene som det er bildet av ovenfor. (All litteratur blir brukt på pensumslisten på Oxford).

Gå til innlegget

Kristendommens bidrag til verden

Publisert rundt 6 år siden

Grekernes bidrag er filosofi, vitenskap, politisk forståelse, drama og skulptur. Romerne bidrag er forståelse av makt, regjering, lov, orden og viktigheten av kommunikasjon som veier, varme bad og sentral varme. Jødedommens bidrag er troen på menneskeverdet, frihet, historieforståelse, etikk, ansvar og det tradisjonelle ekteskapet som har vært grunnlaget for samfunnet. Men hva med Kristendommen? Os Guiness tok doktorgraden sin på Oxford. Han er forfatter av 30 bøker og lister fem viktige bidrag som vi kan takke Kristendommen for. Dette er tatt fra boken hans, “Renaissance”. Rodney Starks behandler også dette i, “The Rise of Christianity”.

1. Vesten har en sterk tradisjon for filantropi som har skapt en kultur der giver glede og omsorg står høyere enn noen annen sivilisasjon i historien. Lignelsen om den gode Samaritaner har blitt beskrevet som lignelsen som forandret verden. Sammenlignet med andre religioner, Gresk og og Romersk kultur så skiller Kristendommen seg ut. Kristendommens forståelse gav grunnlag for Vestens sykehus, barnehjem, leprosariums og hospices for døende. For de som følgte Jesus var de fattige, syke, hjemløse, fanger, arbeidsledige, fremmende og døende fokuset for Guds kjærlighet og fortjente derfor menneskets omsorg. Å ignorere dette bidraget som mange i dag gjør er å drepe gåsen som la gull egget. 

2. Vesten har en tradisjon for gjentakende reform bevegelser som ikke har parallel gjennom historien. Kjente helter som Las Casas, William Wilberforce for å nevne noen. Bak dem er andre helter som Roger Williams som kjempet for religiøs frihet for alle. Elisabeth Fry reform arbeid i fengslene, Dietrich Bonhoeffer kamp mot Nazismen, Gary Haugen som hjalp fanger fra den moderne sex handelen. Mange andre kjempet mot ondskap i troen på en bedre verden var mulig. Motsetningene mellom andre tradisjoner er store. Hinduismen har ingen slik tradisjon. Indiske reformatorer kan takke kristne misjonærer og reformatorer som William Carey for deres bidrag.

3. Vesten er kilden til universitetene som i dag representerer en av de sterkeste institusjonene i den moderne verden. Noen har sport dette tilbake til Platons Akadami eller til Kairos Al-Azhar Mosque, men den egentlige kilden bak de første universitene begynte i Bologna, Sorbonne, Oxford og Cambridge. Universitetet vokste utav av katedral skolene i middel alderen. Oxford’s motto starter med ordene fra Salme 27, Dominus Illuminatio Mea, “Herren er mitt lys”. Vi kan takke den katolske kirke for universitetet.

4. Vesten er fremst på moderne vitenskap. Kapitalisme og teknologi har revolusjonert den globale verden. Røttene til vitenskapen går tilbake til nysgjerrigheten til Grekerne som ble ivaretatt av Muslimene. Alfred North Whitehead og flere har gjort det klart at den moderne vitenskapen også var en frukt av Reformasjonen og dens livssyn. Myten om krigen mellom vitenskapen og religion er en myte fra de 19 århundre som ble skapt av sekularister som Andrew Dickson White, men er nå blitt tilbakevist av seriøse historikere. 

5. Vesten har vært en pioneer på menneskeverd, menneskerettigheter og hele menneskerettighets revolusjonen. Alt dette skyldes røttene i Jødisk og Kristen forståelse av menn og kvinner som er skapt i Guds bilde. Grunnlaget for menneskerettighetene begynte lenge før opplysningstiden. Menneskeverdet og menneskerettighetene er en gave til verden fra Jødene og Kristne.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere