Jonas Stava

Alder:
  RSS

Om Jonas

Vært involvert i misjonsarbeid. Bachelor i Kommunikasjon og Livssyn fra Gimlekollen. Bor i Usa der jeg tar en master i teologi på Westminster Theological Seminary. Er interessert i teologi, filosofi, vitenskap, apologetikk, livssyn og kirkehistorie. Gift.

Min apologetikk blogg: www.kristenapologetikk.blogspot.co.uk

Følgere

Den Ubehagelige Sannheten om Islam

Publisert nesten 6 år siden

Det er brann i Islams hus. Mediefolk og politikere i Vesten har i lengre tid prøvd å slokke brannen med bensin. De lovte en arabisk vår men isteden fikk vi se in iskald vinter. Til tross for for at brannen er større enn noen gang så fortsetter elitene å spre mytene om Islam. Resultatet er at radikal har spredd seg som ild i tørt gress og er dermed en mye større trussel enn tidligere. Om vi skal stoppe radikal Islam så er det første å steget å være ærlige om hva som faktisk skjer, og hvorfor det skjer. En korrekt diagnose er nødvendig før problemet kan løses.

Det er defor godt at Nabeel Quershi har tatt seg tid til å skrive en av de beste bøkene jeg har lest om Islam og Jihad. Nabeel Quershi har to mastergrader i religion, er utdannet lege, jobber for tiden med doktorgraden og memoriserte store deler av Koranen fra ung alder og vokste opp i som en veldig overgitt Muslim. Han har også vært med i mange debatter og jeg det er ingen overdrivelse å si at han er en stor autoritet innen Islam. Han er også opptatt av sannhet, noe som er en sjelden vare i vår politisk korrekte tid. 

Nabeel elsket Islam og hadde stort sett bare positive opplevelser av Islam. Han har også kun positive ting å si om sine Muslimske foreldre. Nabeel sitt liv ble derimot radikalt forandret ettersom han begynte å granske original kildene til Islam. Nabeel ble sjokkert over det han fant. Den Islam han elsket var en helt annen religion enn den Islam Muhammed praktiserte. I boken, “Jihad, a better way forward” så deler Nabeel noen av sine viktige funn. Nabeel klarer samtidig også det vi har blitt fortalt er umulig. Nemlig å ha omsorg for Muslimer samtidig som en er ærlig om hva den Islam Muhammed praktiserte er. Anbefaler at du selv kjøper og leser boken. Her har du en kort introduksjon til hva boken handler om.

La meg først si at Nabeel skiller mellom den Islam som Muhammed praktiserte og den Islam som mange Muslimer praktiserer rundt i verden. Muslimer er ofte hyggelige, fredelige og gode mennesker som er ønsker fred mer enn noen. Dette er altså ingen kritikk av Muslimer, men heller en ærlig fremstilling av den Islam som Muhammed praktiserte faktisk er. Husk at Muhammed er ifølge Muslimer det beste mennesket som har levd og praktiserte den sanne Islam. Alle Muslimer vil imitere Muhammed sin praksis av Islam. Islam er ikke en postmoderne religion, men bør forstås på egne premisser. Det finnes nemlig kun en Islam, og det er den som best korresponderer med livet til Muhammed og budskapet i Koranen.

  1.  Islam betyr ikke fred. Mark Durie som er spesialisert i Islamsk språk sier i artikkelen Independent Journal at Islam først ble kalt fredens religion så sent som 1930. Dette ble mer populært på 70 tallet ettersom Muslimer ville presentere sin religion til Vesten. Koranen sier aldri at Islam er fredens religion. Dette gjør heller ikke tradisjonen til Muhammed. Det arabiske ordet Islam, betyr, “overgivelse”. Det er knyttet til ordet, “salaam”. Durie mener dette er en militær metafor som kommer fra aslama som betyr, “surrender”. Det betyr at en overgir seg i krigføring. Det var slik Muhammed selv brukte ordet. Han sa til sine nabo stammer, “If you surrender, you will have peace”. Freden kommer altså etter krigen ettersom en har overgitt seg til Islam. Ifølge David Cook i, “Understanding Jihad” så var Muhammed direkte involvert i 86 slag. Dette er mer enn 9 slag i året. I etterkant spredde Islam seg ved hjelp av sverdet. For å sitere Nabeel direkte, “Apart from the first thirteen years of Islamic history, when there were not enough Muslims to fight, Islam has always had an elaborate practice or doctrine of war”. 

2. Jihad betyr fysisk krig mot vantroende. Ordet, “Jihad” betyr strid. I Surah 22.78 så er dette beskrevet som en åndelig strid. Encyclopedia of Islam definerer dette som, “In law, according to general doctrine and in historical tradition, the djihad consists of military action with the object of the expansion of Islam, and if nede be, of its defense. Dette er en standard definisjon av Muslimske lærde i Vesten. I Hadith så så blir Jihad mest brukt for å beskrive fysisk krig. For å bruke Muhammed sine egne ord, “I have been made victorious with terror” (Sahih al-Bukhari 4.52.220). Nabeel sier også, “The notion that spiritual Jihad is greater than physical Jihad has no place in the foundation of Islam”. Nabeel fortsetter, “Physical jihad was given such a place of prominence in the foundation of Islam that it has been honorifically referred to by some Muslim scholars as “the sixth pillar”. 

Muhammed sitt mest suksessfulle raid var Nakhla raidet der han angrep en karavan et stykke utenfor Medina. Dette skjedde i en hellig måned der alle Arabere hadde lovet fred med hverandre. Muslimene barberte hodene sine og latet som det var på pilgrimsreise. Folkene fra Mekka la ned sine våpen og satt opp leir. Muslimene angrep disse menneskene som var totalt forsvarsløse. Surah 2:217 gjør det klart at slakting er bedre enn at Mekka holdt mennesker fra Islam. Koranen sier, “Those who believe in Allah and in the last day do not ask you to excuse them from jihad (9.44). 9.49 gjør det klart at slike mennesker er dømt til helvete. 

Fysisk jihad er altså viktig nok til å kvalifisere en Muslim om han virkelig har tro. Nabeel sier, “The final Chapter of the Quran launched Muslims into warfare with no clear end point and a desire to fight to death. This was the ethos that led to Muslims conquering fully one-third of the known world within 150 years of the advent of Islam”. Surah 9.29 gjør det klart at Muslimer må kjempe mot Jøder og Kristne fordi de ikke tror. Om ikke dette var nok så finner du også i Sahih Bukhari som er en samling av den mest troverdige hadith om Sunni Muslimer stoler på. Her finner du en hel bok dedikert til Muhammed undervisning om jihad. For å sitere Sahih Bukhari 1.2.25, “I have been ordered to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammed is Allah’s Messenger. Only then will they save their lives and property from me. I Sahih al-Bukhari 4.52.50, “The Prophet said, “A single endeavor of fighting in Allah’s Cause in the forenoon or in the afternoon is better than the world and whatever is in it”.  Det er også viktig å huske på at de klassiske Muslimske juristene mente at sverd vers som 9.5 kansellerte fredlige vers som 109. 

Om ikke dette var nok så kan vi legge til Ibn Khaldun 1332-1406 som er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

3. Ble Islam spredd med sverdet? 

David Cook oppsummerer i sin bok, Understanding Jihad: Islam was in fact “spread by the sword, conversion was not forced on the occupants of conquered territories, but the conquest created the necessary preconditions for the spread of Islam. With only a few exception… Islam has become the majority faith only in territories that were conquered by force. Thus, the conquest and the doctrine that motivated these conquests, jihad, were crucial to the development of Islam”. Territorier som ble overtatt ble områder der ikke Muslimer ble påtvunget en jizya skatt på grunn av deres annen klasse dhimmi status. I Sahih al Bukhari 8.78.686 sier Muhammed, “The best of you are my generation, and the second best will be those who will follow them, and then those who will follow the second generation… Then will some peolpe who will make vows but will not fulfill them; and they will be dishonest and will not be trustworthy, and they will give their witness, and fatness will appear among them. De beste Muslimene var altså de som var nærmest Muhammed og hans første etterfølgere. Denne Islam var en Islam praktisert av Muhammed selv som ble spredd med sverd.

4. Radikal Islam begynte med Koranen og Hadith.


Ettersom Vesten har vært foran Midtøsten de siste 500 årene og ettersom Vesten spesielt utviklet seg enormt i den Industrielle Revolusjonen så begynte Muslimer å spørre seg selv hvordan de kunne være så underutviklet og svake med hensyn til alle store løftene i Koranen. Disse spørsmålene drev den radikale bevegelsen. Dette er interessant med tanke på at mesteparten Europa sine kolonier ble avsluttet rundt 1920. Det Muslimske Brorskap ble opprettet i 1928. Land som Saudia ble aldri kolonisert. Sayyid Qutb som bodde mange år i Usa fikk avsmak for Vesten og utviklet en sterk forakt for Vestens kultur. Qutb joinet de Muslimske brorskap som akkurat hadde blitt opprettet. Denne organisasjonen hadde som må å returnere til Koranen og Hadith. De ville tilbake til den Islam Muhammed praktiserte. Han ble brorskapets store intellektuelle figur og ble etterhvert drept av regjeringen. Qutb ble martyr og et stort forbilde for mange Muslimer. Han ville vekke opp Muslimer til å gå tilbake til fundamentet til Islam der Muhammed spredde Islam gjennom Jihad. 

5. Islam trenger ingen Reformasjon, men heller progresjon. 


I begynnelsen av kapittel 8 sier Nabeel, “It is true also of the Muslim Brotherhood and ISIS today, whose publications and proclamations are punctuated by references to the Quran and the hadith literature. Radical Muslims organization are explicit in their aim to reform Islam”. Disse radikale organisasjonene har altså grundige referanser til de beste orginal kildene for å støtte sine handlinger. Hadith og Koranen er deres viktigste kilder.

120 moderate skolerte Muslimer skrev et brev (www.lettertobaghadi.com) for å tukte ISIS for deres versjon av Islam. Her klargjør de at de at Islam må følges som i de klassiske tekstene. Men ISIS gir ingen autoritet til de klassiske tekstene, men heller til fundamentet som er Koranen og Hadith. Det er det samme for alle radikale Muslimske grupper. En ting de tuktet dem spesielt for var sex slaveri. De moderate lærde Muslimene kunne ikke finne et eneste sted der Koranen og Hadith forbyr det. Koran godkjenner sex slaver (23.6, 33.50, 70.30). Med tanke på at radikal Islam har som mål å angripe nettopp moderate Muslimer så fikk de radikale Muslimene en bekreftelse på noe de visste hele tiden.  At moderate lærde Muslimer vil ha progresjon isteden for reformasjon. I motsetning til ISIS så baserer de baserer ikke sin lære på Koranen og livet til Muhammed.

Moderate Muslimske lærde kan ikke avvise det radikale Muslimer driver med på grunnlag av Koranen. ISIS er den Islamske reformasjonen. De går tilbake til røttene og praktiserer Islam slik Muhammed gjorde. For å sitere Nabeel, “Since violence is built into the very origins of Islam, the religion would need to be re-envisioned in order to produce a peaceful religion that is internally consistent. Emphasis would have to be drawn way from the Quran and Muhammeds life, or the records of their context would need to be disavowed. this would not be a reformation but a progression of Islam”. Nabeel sier videre, “I hope I am wrong, but I doubt progressive Islam will ever have much sway among Muslims. Islam has always been grounded in obedience to Muhammad; that is the crux of the religion”. 

6. Unge mennesker blir radikalisert. Selv bodde jeg i England i fjor og hadde mange samtaler med unge Muslimer både på og utenfor Universitetene. De mest radikale Muslimene var ofte veldig godt utdannet. Gjerne medisin studenter og fra øvre middel klasse. Mine erfaring stemmer overens med det Princeton økonom Calude Berrebi publiserte i et detaljert studie i 2007 (Evidence about the Link between Education, Poverty and terrorism among Palestinians): Both higher education and standard of living are positively associated with participation in radical Muslim groups and with becoming a suicide bomber”. Jo mer utdannelse og penger desto større sjans for radikalisering. Det kan være greit å ha i minne at Osama Bin Laden var søkkrik. 

Etter Nabeel selv ble konfrontert med denne veldig ubehagelige sannheten om Islam så konkluderte han at det var tre muligheter. 1. Å forlate Islam. 2. Slutte å bry seg i tillegg til å ignorere profeten. 3. Å bli radikalisert. Nabeel valgte heldigvis et fjerde altarnativ som var å konvertere til Kristendommen. Det er et valg han aldri har angret. Alt han søkte hos Allah og Muhammed fant han hos Jesus. Det er tross alt sannheten som setter en fri.

Kilder og relevant litteratur

  • Answering Jihad: A Better Way Forward
  • Understanding Jihad av David Cook
  • Islam and Terrorism av Mark Gabriel
  • Bøker av Nabeel: Her.
  • Ressurser for å forstå Islam: Her.
  • Dette innlegget er også postet på min blogg. Du finner også flere poster om Islam der: Her.
Gå til innlegget

Den katolske kirke har seg selv som autoritet. Skriften og Bibelen er likestilt, mens den egentlige autoriteten ligger i kirken selv. Ifølge den katolske kirke så er Skriften sann fordi kirken sier dette. Den katolske kirke er satt over skriften og tradisjonen som den øverste autoritet. (Cf. Vatican II, Dei Verbum, §§12, 18–21). Den katolske kirke har vært tydelig og åpen om dette. Til tross for min uenighet så er denne tydeligheten noe en kan respektere.

Reformasjonen  handlet om å sette Skriften over kirken. Tradisjonen har alltid vært viktig for protestanter, men den skal alltid være under Skriftens autoritet. Skriften alene betyr enkelt å greit at Skriften avgjør alle doktriner. I motsetning til den katolske kirke så er Skriften alene den eneste autoritet for lære spørsmål for protestanter.

 Idag har vi en nytt problem som egentlig er en utvikling vi har spesielt sett de siste 100 årene. Protestantismen (Skriften alene) i møte med modernismen (teologisk liberalisme). I dette tilfellet så står modernismen i kontrast med protestantismen fordi den handler om at mennesket alene ved hjelp av sin fornuft og vitenskap kan finne de rette svarene på livets spørsmål. Dette er en utvikling som påvirket teologien og fikk sinn innflytelse fra Tyskland før år 1900. I møte med modernismen så utviklet noen kristne teologer en slags mellomposisjon der de beholdt en del av de kristne lærene og verdier, mens de var villige til å tilsidesette det som ikke passet inn med modernismens påstander.  

En kan gjerne si at dagens liberale teologi har mennesket som den egentlige autoriteten, mens skriften og tradisjonen er under menneskets autoritet. Dette er en form for teologisk humanisme. Resultatet er at doktriner som er støtende og ikke passer inn i vårt moderne samfunn blir ignorert til tross for både Skriften og tradisjonen lærer det motsatte. Homofili kampen i kirken er et klassisk eksempel på dette. Mennesket har satt seg over skriften og tradisjonen.  Liberalismen har i motsetning til Katolisismen og Protestantismen ikke vært tydelig på sin posisjon men later ofte som om de følger både skrift og tradisjon. Denne mangelen på tydelighet gjør det ofte vanskelig å innse hva som egentlig har skjedd. 

J. Gresham Machen var professor på Princeton University før 1930 når modernismen/liberalismen forandret Princeton. Han hadde også studert liberal teologi i Tyskland før dette. Machen stod frem alene og kritiserte utviklingen noe som gjorde at han fikk sparken. Han startet etterhvert sitt eget teologiske seminar, Westminster Theological Seminary. I sin bok, "Christianity and Liberalism" så forklarer Machen at Kristendom og liberalismen (liberal teologien) egentlig er to helt forskjellige religioner. Her en liten oppsummering av hvordan Machen beskrev og skilte mellom Bibelsk Kristendom og den teologiske liberalismen:

- The context of Christianity and Liberalismen (the-so called modernist-fundamentalist battles of the twentieth century) and its central thesis (that liberalism is not a form of historic Christianity but rather a different religion entirely (side ix)

- It is no wonder, then, that liberalism is totally different from Christianity, for the foundation is different. Christianity is founded upon the Bible. It bases upon the Bible both its thinking and its life. Liberalism on the other hand is founded upon the shifting emotions of men (xv)

Modern liberalism may be criticized (1) on the ground that it is un Christian and (2) on the ground that it is unscientific. (side 6)

- The liberal preacher is really rejecting the whole basis of Christianity, which is a religion founded not on aspirations, but on facts. Here is found the most fundamental difference between liberalism and Christianity - liberalism is altogether in the imperative mood, while Christianity begins with a triumphant indicative; liberalism appeals to man's will, while Christianity announces, first, a gracious act of God (side 39)

- The Church of Rome may represent a perversion of the Christian religion; but naturalistic liberalism is not Christianity at all. ( side 43)

- Christianity differs from liberalism, then, in the first place in its conception of God. But it also differs in its conception of man. Modern liberals has lost all sense of the gulf that separates the creature from the Creator; its doctrine of man follows naturally from its doctrine of God. But it is not only the creature limitations of mankind which are denied. Even more important is another difference. According to the Bible, man is a sinner under the just condemnation of God; according to modern liberalism there is really no such thing as sin. At the very root of the modern liberal movement is the loss of the consciences of sin. (55)

- The real authority, for liberalism, can only be "the Christian consciousness" or Christian experience. (66)

Liberalism regards Him (Jesus) as an Example and Guide, Christianity as a Saviour: liberalism makes Him an example for faith; Christianity and object of faith. (82)

- Whether or no liberals are Christians, it is at any rate perfectly clear that liberalism is not Christianity. (135)


Det som skjer blant annet i statskirken er en godt eksempel på det Machen peker på. At vi i realiteten står ovenfor en helt annen religion. Som Francis Schaeffer sa, "Liberal teologi er Kristendom formulert med religiøse ord. Det er til slutt et spørsmål hvor en henter sin autoritet fra, Kirken alene (katolisismen), Skriften alene (protestantismen) eller mennesket alene (Liberalismen/liberal teologien)?

Spørsmålet til slangen i hagen er tidløst. Har Gud virkelig sagt? (1 Mos 3:1)

Paulus advarer i Galaterbrevet 1:8 at om en engel kommer fra himmelen og forkynner et annet evangelium, forbannet være han.

Den teologiske Liberalismen er et annet evangelium/annen religion nettopp fordi den henter sin autoritet fra mennesket og ikke fra Skriften alene. Vi må unngå å sette kirken over Bibelen (katolisisme), sette mennesket over Bibelen (teologisk liberalisme) men heller setter Skriften over både kirken og mennesket (protestantisme). Det er i evangeliene sannheten om frelse blir forkynt. La oss derfor sette Guds ord først og kun hente vår autoritet fra den eneste kilden vi vet er fra Gud.

Gå til innlegget

Sannheten og Fascismen og Nazismen

Publisert rundt 6 år siden

Professor Gene Edward Veith Jr. har skrevet en meget god bok som jeg anbefaler på det aller varmeste. Dette er utvilsomt en av de bedre bøkene jeg har lest. I denne posten vil jeg dele noen tanker fra Veith gjennom boken, "Modern Fascism". Jeg anbefaler at den som leser dette kjøper og leser boken selv for en mer grundig gjennomgang. Dette er kun en kort introduksjon hva boken handler om.

Fascismen var ikke bare imot Jødene men også imot hva Jødene hadde bidratt med til Vestens sivlisasjon. Den oversanselige Gud som åpenbarer den moralske lov. Fascistene mente at en slik Gud fremmedgjorde menneskene fra naturen og fra seg selv. Fascistene ville ha en åndelighet som la vekt på naturen, menneskelige følelser og fellesskapet. Fascismen var et opprør mot den Jødisk-Kristne tradisjonen. Altså imot Bibelen. Det fascistiske oppøret mot det oversanselige skulle gjennopprette hedensk samvittighet. Barbarisme kombinert med teknologi og intellektuell eleganse.

By killing the Jews, Western culture, would eradicate those who had "invented" God... The Holocaust is a reflex, the more complete for being long inhibited, of natural sensory consciousness, of instinctual polytheistic and animist needs. - George Steiner

Veith mener at folk flest har ingen aning hva Fascister tror. Fascisme er ikke konservatisme. Høyre ekstremisme er også en feilaktig beskrivelse. Fascisme er et livssyn mener Veith. Dette livssynet får noe av sin inspirasjon fra Romantikken, Darwinismen og Eksistentialismen. Den var basert på antagelsene til den intellektuelle eliten i rundt år 1930. Fascistene avviste Bibelen, objektiv mening, oversanselig moral og autoriteten til språk i seg selv. Nazismen ville bli kvitt Jødene mens Fascismen ville bli kvitt den Jødisk-Kristne tradisjonen fra Vestens kultur. Ernst Nolte definerte Fascismen som, "the practical and violent resistance to transcendence". Landet, folket, blodet og viljen er viktige ord hos Fascistene. Naturen og felleskapet antar en mystisk rolle de hadde i gamle mytologiske religioner. Jødedom og Kristendom fokuserer på Guds moralske lov. Fascistene fokuserer på det som er håndgripelig. Den Jødisk-Kristne innflytelsen var ifølge fascistene ansvarlig for alt det dårlige i Vestens kultur.

Martin Heidegger som er regnet som kanskje den mest innflytelsesrike filosofen det siste århundret var en aktiv, overgitt og ideologisk motivert Nazist. Det finnes en kobling mellom hans eksistentialisme og ideologien som den nasjonale sosialismen bygget på. Martin Heidegger var en miljø teoretiker som kritiserte teknologi. Hans teorier hadde dype røtter i den nasjonale sosialismen.

Er Fascismen politisk høyre eller venstre? Den Marxistiske tolkningen av Fascismen har gjort at mange tror at Fascismen er høyreekstrem og konservativ. Marxisme er venstre og Fascisme er høyre. Om Marxisme er sosialisme så må Fascismen være kapitalistisk tror flere. Det er overraskende å se hvor mange som sitter igjen med slike forestillinger til tross for at de er helt feilaktige. Kommunisme og Fascisme var ulike greiner og rivaler av sosialismen. Marxismen fokuserer på klasse kampen mens Fascistene fokuserer på nasjonal sosialisme som handler om nasjonal enhet. Både Kommunister og Fascister angrep kapitalistene. Begge angrep konservative. Begge var var ute etter de intellektuelle, studenter, artister og arbeidere. De favoriserte begge de sterke, en sentralistert stat og avviste ett fritt marked og idealer for individuell frihet. Fascistene regnet seg selv å være verken høyre eller venstre. De så på selv som det beste av de to ekstreme posisjonene (høyre og venstre).

Fascismen kan også beskrives som en respons til åndsfattigdommen som Vesten har blitt preget av siden Opplysningstiden. Vitenskapen, teknologien og økonomien isolerte individet fra naturen. Dette skapte en indre søken etter felleskap og et organisk forhold og enhet med naturen. Mye av optimismen i Romantikken forsvant etter Darwin og Freud utfordret den med sine teorier. Naturen ifølge Darwin lærte oss ikke fred, men strid og vold. Den sterkeste overlever. Utvikling kommer av at den sterke knuser den svake. Darwins ideer hadde en effekt langt utover biologien. Mange mente at det som var sant om naturen var også sant om mennesket og samfunnet (sosialdarwinisme).

Nøkkel personen som omfavnet både den Darwinistiske vitenskapen og den filosofiske irrasjonaliteten (Freud) var Friedrich Nietzsche. Han kritiserte medlidenhet og gjorde vold hellig. Nietzsche er også kjent for sin kritikk av den Jødisk-Kristne verdi tradisjonen. Alt dette la grunnlag for den fascistiske teorien.

Det er interessant at Fascistene kritiserte Marxistene for å være for lik kapitalismen. Både Kommunismen og Fascismen reduserer menneskeverdet til økonomiske beskrivelser begrunnet i en vitenskapelig rasjonalisme. Kapitalistene var de første målet for fascistene. De hadde problemer med individualismen som kapitalismen fremmer. Fascismen er en ideologi som er kollektiv ikke individualistisk. Kommunismen handler om kampen mellom de ulike sosiale klassene mens Fascismen handler om den økonomiske kampen mellom nasjoner.

- Christianity, sprung from Jewish roots and comprehensible only as a growth on this soil, represents the counter-movement to any morality of breeding, of race, of privilege: it is the anti-Aryan religion par excellence. - Nietzsche

- The heart of Nazism, as Hannah Arendt has observed, is anti Jewishness.

Fascistene hatet Jødene på grunn av ideene og deres livssyn. Mange fascister mente at Jødedommens monoteisme var problemet. Den la også grunnlag for individualisme. Monoteismen var årsaken til at soladaritet, enhet med naturen og synsk integrering ikke lenger eksisterte. Det var monoteismens skyld at naturen ble sett på som en mekanisme. Dette var årsaken til vitenskapelig og teknologisk utnyttelse av naturen.

Både den moderne økonomi, teknologi og vitenskapen ifølge Murras er anti-natur. Alt dette ble oppmuntret av Jødens monoteisme. Fascistene og Nazistene hadde også store problemer med morallov og naturlov som var skapt av Gud. Dette gjorde at rett og galt ble definert av Gud og ikke av natur, felleskap eller mennesket men av Gud. Fascistene foretrakk en moralsk relativisme. Hitler hatet Kristendommen. Målet til Hitler var å gjøre alt Kristent helt og holdent hedensk.

- Verily a man cannot serve two masters. And I consider the foundation of destruction of a religion far greater than the foundation or destruction fo a state.  - Adolf Hitler, Mein Kampf (1921)

- Viktor Frankl, a survivor of Holocaust says: The gas chambers of Auswitz were the ultimate consequence of the theory that man is nothing but the product of heredity and environment, or as the Nazis liked to say, 'Of blood and Soil'. I'm absolutely convinced that the gas chambers of Auswitz Treblinka, and Maidanek were ultimately prepared not in some ministry or other of Berlin, but rather at the desk and in the lecture halls of nihilistic scientists and philosophers.

Dette var bare en kort introduksjon til en bok som omfatter mye mer. Du finner også god dokumentasjon i boken. Naturalisme, Nihilisme og eksistensialisme spilte utvilsomt en viktig rolle i å utvikle disse farlige ideologiene. Det som kanskje er enda mer skremmende er at mye av det samme som ble undervist i Italia og Tyskland før Fascismen og Nazismen er pensum på de fleste universiteter i Europa og Usa. Vi har ikke lært mye av historien. Kanskje det eneste vi kan lære av historien er at vi ikke kan lære av historien.

Ressurser: Modern Fascism er en kanonbra bok som jeg mener alle bør lese. Erwin Lutzer, "Hitler's cross og, "When a Nation forgets God" kan også anbefales. Per M. Aadnanes har også skrevet om en god tekstbok kalt, "Livssyn".

Gå til innlegget

Kommunismens drap

Publisert rundt 6 år siden

Kommunismen er en pseudo religiøs politisk ideologi. En sekulær religion for folket styrt av eliten. Den er også totalt ateistisk og materialistisk idet den utelukker noen som helst form for tro på Gud. Det forunderlige med Kommunismen er at GK Chesterton fikk helt rett idet han sa at når mennesket slutter å tilbe Gud begynner de å tilbe alt annet. Marx snakket ofte om doktriner idet han kritiserte arbeidersklassen fordi de nektet å støtte hans ideer om revolusjon. Kommunismen ble et systemet der Marx var profeten og staten ble Gud. Resulatetene ble et av historiens største blodbad.

 

I boken, "The Black Book of Communism (Harvard University Press)" så er drapene til Kommunismen godt dokumentert:

Soviet Union: 20 million

Kina: 65 million

Vietnam: 1 million

North Korea: 2 million

Cambodia: 2 million

Eastern Europe: 1 million

Latin America: 150,000

Africa: 1,7 million

Afghanistan: 1,5 million

En ender opp på rundt 100 million. Tallene er egentlig ganske konservative. Dette inkluderer ikke noen av de som ble gjort til slaver, torturert og voldtatt. Det inkluderer heller ikke de livene som ble ruinert på grunn av mangel på mat og grunnleggende menneskerettigheter.

Til tross for en grusom historie bak seg så må en lure på hvorfor Kommunismen ikke har et like dårlig rykte som Nazismen. Dette finnes flere svar på dette:

1. Kommunistene myrdet deres eget folk. Nazistene myrdet andre. Mao drepte 65 millioner kinesere. Stalin drepte bare russere. Folk har en tendens til å reagere mer når folk med en nasjonalitet dreper noen med en annen nasjonalitet/rase.

2. Kommunismen var mer moralsk og intellektuell tiltrekkende enn den anti intellektuelle rasismen til Nazismen. Ondskapen til Kommunistene blir derfor i større grad sett på som et avvik av en ellers vakker doktrine.

3. Kommunismen er i større grad blitt knyttet til personer mange regner som syke. Stalinisme, Maoisme, altså ikke Kommunisme. De skylder problemet på syke personer personer som fikk for mye makt og ikke den destruktive ideologien. I motsetning til Nazistene så har heller ikke Russland  tatt ansvar for sine handlinger. Tidligere KGB medlem Vladimir Putin ble Russlands mektigste mann. I Kina har Mao fortsatt en høy stjerne hos mange kinesere. Dette til tross for at han er en av historiens verste massemordere. Indoktrinering kan få smarte mennesker til å tenke veldig dumt.

4. Kommunismen vant og Nazismen tapte andre verdenskrig. Vinneren er alltid den som får skrive historien.

5. Kommunismen drepte flere mennesker enn Nazismen men Gulgag var likevel mindre brutalt enn Holocaust. Holocaust gjorde at ondskapen til Kommunismen ble satt i skyggen.

6. Mange på venstresiden mener at den siste gode krigen Amerika var involvert i var mot Nazismen og Fascismen. Krigen mot Kommunismen i Vietnam er regnet som ond.  Krigen mot Korea og Kommunismen i Kina er ofte ignorert.

Dette er noen av grunner til at Kommunismen ikke har blitt like mye kritisert som Nazismen og Fascismen. Desto mer jeg leser om Kommunismen desto mer overbevist er jeg om at det var ideene som produserte ondskapen. Det var ikke syke individer som var årsaken til ondskapen, men dårlige ideer. Kommunismen i likhet med Nazismen og Fascismen vokste alle utav Nihilisme, Eksistensialisme, og filosofisk Naturalisme. Kommunismen hadde vært umulig uten en materiell virkelighetsforståelse. I motsetning til Nazismen og Fascismen så lever mye av ideene i sitt beste velgående i Vestens akademiske institusjoner.Gå til innlegget

Ressurser for å forstå Islam

Publisert rundt 6 år siden

Etter et grusomt angrep i Paris er det viktigere enn noen gang at vi blir informert om Islam og terrorisme. Det vil bli flere slike angrep og vi må alle ta til oss informasjon slik at vi kan få et balansert bilde på hva som faktisk skjer. Jeg ønsker derfor å legge til gode ressurser (videoer og bøker) som jeg har kjennskap til. Dette er ikke ment som en tråd for diskusjon, men jeg ber heller at du legger til ressurser om Islam som du mener kan være til hjelp for andre for å forstå hva som skjer. Bruk denne tråden til å komme med ditt bidrag som kan hjelpe oss alle til å forstå ting bedre. Kommenter gjerne, men helst legg til ressurser som er av god kvalitet.


Spesielt anbefalt: 

Jay Smith: Radical Islam: Her (undervisning)

Does Islam really teach peace? Her.

Radical Islam: The Most Dangerous Ideology  Kort video

Why do people become Islamic extremist?  Kort video

Pakistan: Can freedom and Sharia Law Coexist? Kort video

The Myth of the tiny radical Muslim minority Video

Ellers så anbefaler jeg Mark Gabriel og Nabeel Quershi sine bøker nedenfor. Disse er tilgjengelige på norsk. Undervisningen til Quershi er også veldig bra.

Gode bøker:

Mark Gabriel. Tidligere Muslim og professor i Islamsk historie på Al Alzhar som er regnet som Midtøstens kanskje aller best universitet. Han har to doktorgrader og en stor autoritet for den som vil forstå Islam og terrorisme. Hans bøker:

Islam og Terrorisme,

Jesus og Muhammed,

Islam og Jødene,

Culture Clash

Journey inside of the mind of an Islamic Terrorist, Why they hate us and how we can change their minds

Coffey with the Prophet

Nabeel Quershi. Han ble oppvokst i et intellektuellt Muslimsk hjem. Til tross for hans flotte familie og gode erfaringer med Islam så ble han sjokkert etter det han fant i orginal kildene. Nabeel er utdannet lege, jobber med sin doktorgrad i NT og er blitt en kjent kristen apologet som blant annet har debattert den dyktige Muslimske apologeten Shabir Ally. Hans bok:

Søkte Allah, Fant Jesus: Dette er en en biografi der du lærer om hans reise fra Islam til Kristent tro. Boken er ikke bare for kristne men også for de som vil se hvordan det er å vokse opp i et Muslimsk hjem fra innsiden. Du finner også godt dokumenterte fakta om Islam i boken.

Sam Solomon. En tidligere professor i Islam som underviste sharia lov. Nok en som forstår Islam fra innsiden. Hans bøker:

Modern Day Trojan Horse, Al Hijra, the Islamic Doctrine of Immigration, Accepting Freedom or Imposing Islam?

A Common Word: The undermining of the church

The Mosque Exposed

Keith Small har doktorgrad i Islam og er en tekst kritiker. Han sitter med enorme kunnskaper om Islam:

Textual Criticism and the Qur'an Manuscripts

Holy Books have a History

Tom Holland. En kjent sekulær historiker i England: 

In the Shadow of the Sword

Raphael Patai: The Arab Mind.

Dennis Prager: Still the Best Hope. Denne boken tar for seg en del av forholdet til venstresiden og Islam, Islam og Jødisk Kristne verdier. En meget god bok. Her

Hallgrim Berg: Islam eller Demokrati: Her

Youtube kanaler: 

David Wood: Her

Nabeel sin kanal finner du nedenfor

Videoer: 

Does Islam really teach peace? Her.

1. Andy Bannister om Islam: Her

2. Jay Smith om Jihad: Her

3. Jay Smith om Sharia Law: Her

4. Jay Smith om fredens religion: Her

5. Jay Smith om Muhammed: Her

6. Nabeel Qureshi, Introduction to Islam: Her

7. Nabeel Qureshi, Islam og vold: Her

9. Nabeel Qureshi, Koran vers og vold: Her

10. Nabeel Qureshi, Islam og fred: Her

11. Nabeel Qureshi, Jihad: Her

12. Nabeel Qureshi, Sharia: Her

13. Nabeel Qureshi, Muhammed: Her

14. Nabeel Qureshi, Hadith: Her

15. Nabeel Qureshi, Qur'an: Her

16. Pakistan: Can Sharia and Freedom Coexist: Her

17. Sønnen av Hams om Islam: Her

Websider som er gode:

David Wood: http://www.answeringmuslims.com

Keith Small: http://www.spotlights.org

http://www.answering-islam.org

http://www.debate.org.uk

http://www.rights.no

https://www.asdika.org

http://www.the-good-way.com/eng

http://blog.nabeelqureshi.com

http://www.alwaysbeready.com/islam

http://www.thereligionofpeace.com

http://www.theage.com.au/articles/2004/10/15/1097784043403.html?from=storylhs

http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=7758

https://www.barnabasfund.org

Navn som du kan søke på (youtube eller amazon):

1. Jay Smith

2. Mark Gabriel

3. Sam Solomon

4. Patrick Sookhdeo

5. Nabeel Quarshi

6. Ibn Warraq

7. David Wood

8. Keith Small

9. Tanya Walker

Islam kritiske ateister: 

Tom Holland 

Ann Marie Waters

Douglas Murray 

Geert Wilders

Jeg har ellers gjort tilgjengelig noen korte poster på min blogg om Islam: Her

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere