Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Sionismen

Publisert over 5 år siden
Hva er problematisk med dette? Det er naturligvis problematisk at det jødiske og det demokratiske forrykkes til fordel for det jødiske, og lovutkastet kan – dersom det blir vedtatt – åpne opp for en ytterligere bevegelse vekk fra reelt demokrati for alle borgere. Like alvorlig er at en insistering på å definere seg selv religiøst spiller ballen rett i hendene på islamistiske aktører i regionen, som forstår landområder, også området mellom Jordandalen og Middelhavet, å være Islams land. Dette innebærer at Israel-Palestinakonflikten blir en religiøs konflikt, hvor reelle løsninger umuliggjøres.

Jødene har et helt annerledes forhold til sin religion enn vi her i vesten har til kristendommen. Setter man seg inn i sionismen vil man lettere forstå deres forhold til jødedommen, andre jøder og landet Israel, og vil forstå at dette lovforslaget egentlig er helt naturlig.

Når Gullberg påstår at dette betyr at Israel ikke er en stat for alle sine borgere blir det feil. Israel er tydelige på at de er en jødisk stat, men har samtidig langt større toleranse for islam og andre religioner enn det vi har i her i Norge og i vesten. Det blir også mye for enkelt å bringe inn påstand om nasjonal identitet. Arabere lever med sin nasjonale identitet selv om de ikke er jøder. Det har de gjort siden 1948.

Gå til kommentaren

Matlary faller for egne argumenter

Publisert over 5 år siden
janne matlary – gå til den siterte teksten.
Det er altså ikke snakk om abort eller ikke, av grunner som kan være tungtveiende, et enten-eller. Det er snarere en mulighet for å «designe» familien ut fra pragmatiske hensyn. Er dette etisk sett i samme kategori som selve retten til abort? Jeg mener nei.

Janne Matlary problematiserer logikken som ligger bak fosterreduksjon, og mener det gir oss mulighet til å designe familier. Det er ikke vanskelig å være enig i at dette er absurd, men når Matlary sier at dette ikke er i samme kategori som selve retten til abort skurrer det for meg.

Retten til selvbestemt abort er noe av det mest bestialske vi har i vårt samfunn. Det gir ett menneske suveren rett over ett annet; retten til å velge om det skal få leve eller må dø. Det hele er kaldt og teknisk beskrevet i våre lover – Lov om Svangerskapsavbrudd fra 1975.

Det som nå skjer, med fosterreduksjon, er egentlig en helt naturlig utvikling som følge av loven. Vi så det bare ikke i 1975. Ja, ikke i 2014 heller. Likevel er det flere av oss som har advart flere ganger mot at mulighetene vil bli mange i fremtiden. Også til å designe både barn og familier. Med skyhøy sannsynlighet vil vi møte lignende dilemmaer rundt hver eneste sving i fremtiden. Fosterreduksjon er ikke det siste.

Likevel er det helt sant som Matlary sier at;

«Fosterreduksjon er ikke et ord som beskriver det det dekker. Det er et ord som tilslører det som skjer, som «rasehygiene» var et ord for å eliminere ikke-hvite mennesker.»

Og dette er problemet med hele abortdebatten. Abortforkjemperne har tatt patent på begrepene, slik at vi ikke lenger rystes over hva abort egentlig er. Ved å omdefinere virkeligheten har de vunnet.

Derfor er jeg uenig når Matlary sier at fosterreduksjon ikke er i samme kategori som retten til abort. For her faller Matlary for sine egne argumenter. Hun rystes av gapet mellom begrepet og hva som faktisk skjer, men ser ikke at retten til abort er akkurat det samme. For det å ta livet av det ene barnet er ikke mindre bestialsk enn det er å ta livet av det ene av to.

Forskjellen er bare at siden 1975 har vi blitt så vant til tanken på å kunne fjerne et foster at vi ikke lenger trekker på skuldrene når vi hører det. Begrepsbruken har sløret til virkeligheten. Det er ikke lenger drap. Men for det eneste barnet som blir drept er virkeligheten like brutal som det er for den ene av to.

Vi må vokte oss vel for å begynne å gradere drap, spesielt ved å bringe inn «tungtveiende grunner». For finnes det virkelig tungtveiende grunner for å ta livet av et menneske? Om det gjør det vil det også kunne finnes i livets siste fase, og da kan vi glemme å stoppe aktiv dødshjelp. Derfor må vi holde fast i prinsippene og ikke la oss rive med i kampen mot fosterreduksjon. Derimot viser fosterreduksjon hvordan abortloven bryter mot helt sentrale menneskrettihetsprinsipp, rettferdighet og sunn fornuft.

Gå til kommentaren

En uvanlig tilnærming

Publisert nesten 6 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Det er muligens det biskop Pettersen oppmoder til også.

Om du mener Pettersen oppmoder til langmodighet ved å si at dette vedtaket ikke kan bli stående, så kan jeg bare si at jeg nok aldri har hørt lignende tilnærming.

Og vi har forsvart oss. Selv om du måtte mene at vi hverken har evne eller vilje, så har vi det. Debattfora, leserinnlegg osv. Det er bare å søke på nettet.

Men det kan også være vanskelig å komme til orde, Solli. Som et eksempel på det kan jeg nevne at Spillerom på NRK 2 hadde et langt innslag med Per Erik Hillestad og Solveig Slettahjell om synet på homofil vigsel. Jeg spurte NRK om de med et konservativt syn fikk samme mulighet, men fikk aldri svar. Og uten å ha statistikk på dette, mener jeg bestemt å kunne hevde at de med et liberalt syn på homofilt ekteskap har kommet til orde ved langt flere anledninger i riksmedia enn de med et konservativt syn. Korriger meg om jeg tar feil.

Twittermelding til NRK P2

Spillerom på NRK P2 26. august 2015

Vi kommer ikke lenger her.

Gå til kommentaren

Det liberale er i ferd med å bli totalitært

Publisert nesten 6 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Nå må vi se på hvem som har den formelle makten her. At enkelte personer bruker hersketeknikker med utsagn om "at vi burde komme lenger", betyr ikke at hun har noen makt til å erklære noe i kirken ugyldig. Det er opp til kirken selv og ingen andre å bestemme hva som er gyldig kirken. Det er ingen formelle grunner og ei heller praktiske hidringer for at to syn innad i kirken skal fungere.

Det virker ikke som du ser den ideologiske sprengkraften i dette. Hva som er formelt riktig er bare et vedtak unna å bli endret. Det er ikke interessant. Det sentrale er det enorme presset man utsettes for av en nærmest samlet elite, mediebransje og opinion. NLM fikk smake pisken i sommer og ble utsatt for direkte press om at statsstøtten ble fjernet fra et nærmest samlet politikerkorps. Jeg hørte ingen politikere, ei heller fra KrF, som forsvarte NLM sitt ståsted. Grøvan og Ropstad forsvarte riktignok NLM sin rett til å være annerledes, men ståstedet forsvarte ingen.

I en slik setting kan man være prinsipiell og snakke om hva som formelt er riktig, men igjen; det er et simpelt vedtak unna å bli mer enn retorikk. Det liberale er i ferd med å bli totalitært. Og legg merke til at det kulminerer i kampen om ekteskapet. Det burde få øynene opp for noen og en hver av oss. For hva er det med dette spørsmålet som gjør at de liberale ikke kan godta det klassiske synet på ekteskapet?

Forøvrig har jeg ikke fått svar på hva vi skal si om Pettersen sitt utspill; "Dette kan ikke bli stående som et politisk vedtak"?

Er det også "bare" hersketeknikk?


Gå til kommentaren

@ Solli

Publisert nesten 6 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Logikken i dette innlegget oppfatter jeg som ikke holdbar. Det siterte er det verste eksemplet. At noe vil bli omtalt av enkelte intolerante som intolerant og diskriminerende, gjør ikke et syn ugyldig. Det er ikke en sammenheng mellom disse størrelsene, ikke i praksis og definitivt ikke formelt.

Da har du ikke fulgt mye med, Solli.

I praksis fikk vi bevis for dette i sommer da NLM ble kritisert for sin praksis og sitt verdidokument på deres skoler. Da sa likestillingsombud Sunniva Ørstavik at "Vi er kommet lenger enn dette". Med andre ord; et slikt ståsted er ikke gyldig lenger.

Vi ser det igjen nå i saken om Sandnes Kirkelige Fellesråd sitt vedtak om å ikke ansette homofile i vigslede stillinger. Biskop Pettersen sier til Stavanger Aftenblad; "Dette kan ikke bli stående som et politisk vedtak". Det er lite i Pettersens uttalelser som vitner om at hverken vedtaket eller synet er gyldig.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere