Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Viktig poeng!

Publisert over 4 år siden
Mest alvorlig er likevel at et KrF som inntar et slikt ståsted på nytt, og denne gang med rette, vil bli anklaget for å diskriminere – for hvorfor skulle kun tokjønnede par få disse rettighetene når de er viet under samme lov.

Dette poenget er veldig sentralt og viser hvor problematisk programkomiteens forslag til nytt program for KrF er. Det står;

"KrF vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og den mest stabile rammen rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv. KrF anerkjenner at mennesker tar andre valg for sine liv og respekterer andre former for forpliktende samliv mellom to voksne."

Vi skal også være klar over at dagens ekteskapslov i seg selv er diskriminerende. Den gir adgang for to kvinner til å bli foreldre, gjennom at ektefelle til biologisk mor blir medmor. Men to menn som har inngått ekteskap har ikke denne muligheten iflg. dagens lov. Det sier seg selv at det ikke vil gå lang tid før både adopsjon, surrogati og eggdonasjon vil bli tillatt.

Gå til kommentaren

Kapitalismen er ikke en landeplage.

Publisert over 4 år siden
I Bibelen kan vi lese om frosker og andre landeplager, Arnulf Øverland pekte på kristendommen som den tiende landeplagen, i vår tid har enkelte pekt på islam som den ellevte landeplagen. Kanskje er det på tide å peke på den tolvte: kapitalismen.

Det er kapitalismen som har skapt innovasjon, teknologi, vestens rikdom og dermed også velferd.

Selvfølgelig er det lett å mislike kapitalismen, men jeg skal ikke si mye om hvorfor. Men det kunne være interessant å få en begrunnelse for hvorfor kapitalismen skulle være en landeplage.

Gå til kommentaren

?

Publisert over 4 år siden
Han har ikke det. Han er tilbakevist inntil argumentasjonsrekken fikk en brå slutt og gikk over i ufinheter.

Hva holder du på med? Siden du så lett bare avfeier saklige argumenter som ingenting anser jeg debatten som over. Dette blir jo bare tull, og fører ingensteds hen. Hva har du holdt på med i de 15.000 gangene du har skrevet noe her inne?  

Men jeg skal svare dine spørsmål.
1. Feelgoodargumenter dominerer hvor budskapet er at alle må få lov til å være seg selv og være likeverdig andre. Som om noen har nektet for noe annet. (Jeg har ikke koblet feelgood til transkjønnet, men til debatten.)

2. Man kan ikke bygge politikk og lover på godhet. Hvorfor ikke? Fordi det som er godt for noen er ikke nødvendigvis godt for andre. Og joda, vi skal være gode mot hverandre.

Gå til kommentaren

Feelgood, følelser og sannheter

Publisert over 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke heller komme med saklige argumenter i forhold til det du mener er

Steenhoff har servert saklige argumenter på løpende bånd, men det er ingen som evner å ta tak i dem. De blir feid til siden med vås, godhetsretorikk og feelgood argumenter som "...alle skal få lov "til å være seg selv" uten å være flau over hvordan de er skapt."

Vi har vedtatt en lov som var ventet. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven beredet grunnen for å oppløse sannheten om kjønn. Vårt biologiske opphav ble gjort betydningsløst, og med innføringen av "medmor" ble far redusert til en omsorgsperson. Veien for lov om endring av juridisk kjønn var åpen.

Loven er grensesprengende. Den bryter ned normer om kjønn, noe som hele tiden har vært helt avgjørende for skeiv teori fordi normer betyr at noe er normalt og fornuftig. Og når noe er normalt er også noe unormalt. Det er i seg selv krenkende og visstnok mindreverdig. Så i stedet for å dyrke toleranse bryter man heller ned normene. Det er ikke likestilling av homo- med heteroseksualitet som gjelder. I stedet skal det ikke finnes inndelinger overhodet, siden kategorier nettopp vil kunne brukes for å beskrive noe som normalt eller unormalt.

Svært mange i denne tråden fremfører argumenter om at loven ikke får betydning utover de det gjelder overhodet. Oddbjørn Johannesen sier det slik; "Jeg har problemer med å forstå denne problemstillingen. Loven vil i praksis være uten betydning for "hele befolkningen", men den vil kunne være til nytte og hjelp for det lille mindretallet som befinner seg i målgruppen."

De som er så grenseløst naive at de innbiller seg at denne loven ikke får konsekvenser bør ta en kikk på forholdene i Sverige. I vårt naboland sier de ikke hvilket kjønn barnet har når det er født. Det skal være opp til barnet eller foreldrene selv. I barnehagene har man ikke lov å si "mor og far", da disse begrepene inneholder de klassiske kjønnskategoriene. I stedet skal de omtales kjønnsnøytralt. Barna skal formes til å forstå at kjønn ikke er en sannhet om hvem vi er. Det er et resultat av hva vi føler om oss selv. Kjønnsbegrepene er tømt for innhold. Og når vårt kjønn skal avgjøres utfra hva vi føler er det ikke lenger sannheter igjen. Alt har sitt utgangspunkt i våre følelser.

Vi bør være veldig forsiktige med å le av dem som engang påstod at jorden var flat.

Gå til kommentaren

Bra Steenhoff

Publisert over 4 år siden
Det dypeste og av den grunn minst berørte spørsmål forblir likevel: hvorfor er noen mennesker født med abnorm identitetsfølelse? Eller usunne tilbøyeligheter? Hvorfor er noen homofile, eller noen uten høyre arm? Kort sagt: hva med det ondes problem? Det kan man ikke besvare enkelt, selvsagt, og minst av alt gjennom politikk og juss - men man kan være medmenneskelig og til og med litt fornuftig uten å måtte kjøpe at alt som er til i det enkelte menneske, må dyrkes frem og bekreftes i kultur og politikk. Nestekjærlighet kan ikke formidles gjennom et papir fra etaten.

Her berøres noe helt sentralt, som vi idag holder på å miste. Vi ser på lidelse som noe som er uverdig. Ja, vi sier det faktisk rett ut også. Men lidelse er en del av livet. For alle, mer eller mindre. Det er bare det at et samfunn som fjerner seg fra en lidende Gud mister evnen til selv å leve med lidelsen. Lidelsen må derfor fjernes.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere