Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Publisert rundt 10 år siden

Den uretten som er gjort mot det palestinske folket, vert rettferdiggjort ved religiøs tru og dogmer. Når ein lyfter juridiske rettningslinjer opp på eit himmelsk nivå, eit nivå ingen tufta på luftige drøymar, då er galskapen fullkomen.

Jeg forstår deg slik Vågnes, at du mener at vi som taler Israel's sak, bygger det på religiøs tro og dogmer? Vel, jeg er uenig.

Men siden det ikke er aktuelt å gå inn på spørsmålene til Harris i denne tråden, så stiller jeg et spørsmål:

Slik jeg ser det, har det opp gjennom tiden kommet flere initiativ til fred fra israelsk side. (merk; slik jeg ser det!)  Men hvilke initiativ til fred har palestinske ledere kommet med?

Gå til kommentaren

Svar heller på spørsmålene!

Publisert rundt 10 år siden

Men dette er sjølvsagt sekulære betraktningar sett opp mot dei som tufter rettvist og gale på religiøse åpenbaringar.

Vågnes: Hva mener du egentlig med "dei som tufter rettvist og gale på religiøse åpenbaringar"?

Forsøk heller å besvare spørsmålene til Harris som Myrland siterte i innlegget sitt, i stedet for å ironisere over dine motdebattanter.

Merkelig nok er det ingen i denne tråden som har forsøkt å besvare spørsmålene til Harris.

Gå til kommentaren

Kristenzionister?

Publisert rundt 10 år siden

Debatten om "Kristenzionister" er, etter min mening, en av avsporing av Conrad Myrland sitt innlegg.

Myrland siterer "spørsmål til Israels krtikere", og jeg foreslår at de som er kritiske til Israel forsøker å besvare disse!

Så til Leif Gullberg, som sier;

Denne artikkelen er bare et nytt godt eksempel på hvordan ting skal skrives når man vil vinkle ting på en spesiell måte, eller få lesere til å tro at noe finnes som ikke finnes. Fata Morgana heter det, og har den egenskap at det danner en opp-ned speiling av virkeligheten.

Bør ikke Gullberg da rette samme pekefinger til NRK, som benytter samme type virkemidler for å beskrive Palestinernes situasjon?

Takk til Conrad Myrland for et flott innlegg!

Gå til kommentaren

RE: Hva vil Tyrkia

Publisert over 10 år siden

04.06.10 kl. 09:56 skrev Kjell Skartveit:

I forbindelse med Israels aksjon mot aktivistene utenfor Gaza, er det ett land som svært få har satt fokus på, og det er Tyrkia. I den grad noen har fokusert på Tyrkia, har de tatt utgangspunkt i tidligere positive relasjoner mellom Israel og Tyrkia, og at Israel nå har brutt disse.

Det er underlig hvor selektiv hukommelsen er i norsk presse, det er som om behovet for å tilpasse omgivelsene med sine egne oppfatninger er viktigere enn de faktiske forhold... 

For det var ikke Israel som initierte den konflikten vi var vitne til utenfor Gazastripen, det var Tyrkia. Flåten med aktivister dro med Tyrkias velsignelse, og landet visste hva som måtte komme. De visste at Israel ikke kunne slippe båtene gjennom til Gaza. Dersom Israel hadde gjort det, ville de brutt alle muligheter for en effektiv blokade av Hamas, en blokade de for øvrig deler med Egypt...

Det er altså ikke riktig at det er Israel som har brutt med Tyrkia. Det er Tyrkia som har brutt med Israel, og det har de i praksis gjort for flere år siden. Men det synes ikke å bekymre den norske offentligheten. At Tyrkia, et Nato medlem, støtter noen av de verste terrorbevegelsene vi har sett, og som andre land i regionen, som Egypt, motarbeider, bør mane oss til ettertanke. Hva er det Tyrkia ønsker å oppnå med dette spillet? Er det gamle imperiedrømmer som er våknet til liv? Tyrkia har en historie mer blodig enn de fleste andre, og landets bevegelse bort fra Europa og stadig nærmere islamske terrorregimer bør være viktigere for oss enn at Israel hevder sin rett til selvforsvar.

Så sant, så sant! Et godt innlegg!

Gå til kommentaren

Et godt innlegg

Publisert over 10 år siden

Bjarne Bjelland, dette var et godt innlegg.

Desverre forundrer det ikke at norske politikere på venstresiden, samt norsk presse, er snare med å kritisere Israel for å forsvare seg selv. Det som bekymrer meg er at både politikere og presse bruker harde og til dels krass retorikk mot Israel. Jeg har ikke noen dokumentert sammenligning med andre saker, men merker meg at det brukes krass retorikk når en skal beskrive Israel.

Bjelland siterte Bård Vegar Solhjell som kom med feil opplysninger. Jeg merket meg også at han i nyhetene igår kritiserte USA for deres reaksjon mot Israel. Han poengterte at dette var en hjelpesending med nødhjelp. Reporteren spurte så om ikke det var slik at Israel på forhånd hadde advart mot at konvoien ville bli stoppet. Solhjell svarte da oppgitt at det fantes da andre måter å gjøre det på, enn å bruke makt og halve hæren til Israel. Men Israel hadde da forsøkt å få til en annen løsning...! De tilbød akjsonistene å få sendt hjelpesendingen inn via Egypt!

Selvfølgelig var ikke det interressant for aksjonistene.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere