Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Presisering

Publisert rundt 10 år siden

Sissel Johansen: Jeg mener ikke vi skal venne oss til at mennesker fryser ihjel. Jeg mente at vi må venne oss til en strømpris som nærmer seg nivåene i resten av Europa.

Jeg ser også at flere her inne ikke tror på tallene jeg hentet fra SSB.

http://www.elektronett.no/default.asp?menu=2&id=1713

Uansett; Det blir, etter min mening, vanskelig å blande sosialpolitikken inn i energipolitikken.

Gå til kommentaren

Feil fremstilling...

Publisert rundt 10 år siden

Lund er ikke enig i min fremstilling, og mener den er feil. Det kan være min fremstilling er feil, og at jeg fokuserer på status quo. Mitt poeng er uansett at dette er mer sammensatt enn det Olav Grimdalen beskriver i sitt innlegg.

Jeg er enig med Lund i at vi kan produsere mer. Prisen på strøm avgjøres av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, så dersom vi produserer mer vil (forutsatt at etterspørselen ikke øker??!) prisen gå ned. Men jeg er ikke enig i at dette er enkelt. Produksjon av energi/elektrisitet har med seg et eller ofte flere miljøelement;

  • Gasskraftverk - økt CO2 utslipp. Det vil vi ikke ha.
  • Atomkraftverk - atomavfall. Det vil vi ikke ha.
  • Vannkraft - flere bekker i rør. Det vil noen ikke ha.*
  • Vindkraft/vindmøller - vindmøllene må stå et sted! Det vil noen ikke ha.**
  • Bølgekraft - lite miljøskadelig.**

* Vi kunne med fordel bygget ut veldig mange mikro- og minikraftverk i Norge, uten store konsekvenser for miljøet. Krever ingen neddemming av vassdrag.

** Både vindkraft og bølgekraft er ikke lønnsomt med den kraftprisen vi har hatt i Norge, og vil derfor ikke bidra til å redusere prisene. Vil først være lønnsomt ved en høyere strømpris, eller evt. med statsstøtte til bygging.

Saken om "monstermastene" i Hardanger kan også gi oss en pekepinn på hvor "lett" det er å gjøre noe med dette. Det var riktignok ikke snakk om produksjon av mer strøm, men om overføring av kraft. Likevel var det ingen som "husket" strømprisene, eller linjeleie, da debatten gikk. Å legge disse linjene i sjøen, vil gi en høyere linjeleie fordi det er mye dyrere.

Så jeg er uenig i at dette er enkelt!

Gå til kommentaren

Import/eksport

Publisert rundt 10 år siden

1. Importert strøm sum fire siste kvartaler i GWh= 12.694

2. Exportert strøm sum fire siste kvartaler i GWh=   9.334

Tall for fire siste kvartaler pr. 3. kvartal 2010.

Kilde: http://www.ssb.no/elektrisitet/tab-2010-12-10-04.html

Når det er sagt, så var det for samme periode i 2009 netto eksport av elektrisitet.

Gå til kommentaren

Helt feil fremstilling

Publisert rundt 10 år siden
olav grimdalen – gå til den siterte teksten.

De tapper anlegget ned til et minimum etter først å ha solgt unna strøm  billig til Europa for så å kjøpe dyr strøm  fra de samme landene når vi trenger det.

Dette blir en helt feil fremstilling av hvordan strømmarkedet fungerer.

For det første er det viktig å være klar over at Norge er netto strømimportør. Det betyr at vi forbruker mer strøm enn det vi klarer å produsere. Altså må vi da være klar over at vi er nødt til å være en del av et europeisk strømmarked, fordi vi må importere strøm. Dersom vi ikke var i dette markedet, måtte vi enten innført rasjonering, eller slått av strømmen når det ikke var mer.

For det andre er det viktig å være klar over at strøm ikke kan sammenlignes med en "vanlig" handelsvare. Strøm handler om infrastruktur sikkerhet for befolkningen osv. Det betyr at i et strømmarked vil det være visse "spilleregler". 

Når vi nå er en del av strømmarked, så må vi spille etter disse reglene. Vi kan ikke melde oss inn og ut av markedet ettersom det passer med fyllingsgraden i magasinene. Dersom resten av Europa gjorde det, ville det vært katastrofe for Norge som er netto importør. Tenk bare om ingen ville selge oss strøm når behovet meldte seg.

En helt annen ting er at sammenlignet med resten av Europa har vi hatt en lav strømpris i alle år. Sannsynligvis kommer dette til å jevne seg ut med tiden. Den tanken må vi venne oss til.

Gå til kommentaren

ETT spørsmål

Publisert rundt 10 år siden

Spørsmålet var;

Hvilke initiativ til fred har palestinske myndigheter og ledere kommet med?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere