Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Trist

Publisert rundt 10 år siden
Anne Viken – gå til den siterte teksten.

I år 2011 er det ein del mennesker som nok vil spørre seg om kristen-Norge tek hensyn til nestekjærleik og toleranse, eller om dette er reglar som gjeld kun for andre. Ikkje for dei sjølv. Dette er verdt å tenke nøye over.

Det er desverre ikke uvanlig at slike påstander mot kristne i Norge dukker opp i debatter og media.

Kristne blir stilt til veggs med akkurat disse ordene; næstekjælighet og toleranse. Retorikken virker å være veldig strategisk, for en angriper selve kjernen i kristendommen, "kjærlighet", snur den mot de kristne selv og hamrer løs; "dere som taler så fint om kjærlighet burde vel tolerere...", "godta...", "respektere..." Og i forhold til homofili; "hvordan kan det være galt når to mennesker elsker hverandre?"

Det virker nesten som om det er et mål i seg selv å få de kristne til å godta "alt". Opponionen latterliggjør og kritiserer kristne bud og leveregler, og kaller det gammeldags og utgått på dato. Det skal "tolereres"! Det skal "tolereres over en lav sko"! Viss man ikke godtar, så er man ikke tolerant. Så kommer likhetstegnet med "fordømmende", og da er man ikke "kjærlig"! De har til dels lykkes på den måten at de kristne vegrer seg for å stå frem og tale klart om  konservative verdier og Bibelens ord. Men noen står klart frem. Viken nevner Hanne Nabintu Herland og Nina Karin Monsen. Dog ikke uten å harselere med dem. Som vanlig.

Den Norske Kirke har blitt så sterkt kritisert for å stå på Bibelens ord, at den ikke lenger våger å faktisk gjøre det. Nå handler det om å finne kompromisser. Det skal tenkes ut fra hvordan verden er idag. Tilpasse det hele til hvordan opponionen og de som ikke går i kirken, ønsker at det skal være. Det skal være spiselig slik at det som kommer fra talerstolen "klør folk bak øret". Kritikk og pekefinger skal ikke forekomme fra norske talerstoler, for det "liker vi ikke" (foruten kritikk av Israel).

Det samme er i ferd med å skje i KrF. "Vi liker ikke politikere som står opp og sier ifra om hva som skjer når konservative verdier og normer forvitrer, og det ikke skal være grenser for vår seksuelle frigjøring." Da er de nemlig ikke tolerante!

Gå til kommentaren

Skuffelse over den kristne flokk

Publisert rundt 10 år siden

er fryktelig skuffet over Kristielig Folkeparti, men også over den frafalne kristne flokk.  De som snakker mest om kjærlighet i andakter og i taler, er dem som har minst av det selv. Jevnt over.

Veldig mange er veldig, veldig skuffet over de kristne i dette landet. Det kommer frem i flere tråder her på VD, og dreier seg om at de kristne ikke sier fra når kristendommen blir jaget fra det offentlige rom.

Jeg har lyst å knytte noen kommentarer til dette.


Generalisering
Det blir generalisert veldig over dette, og en tar alle under samme kam. Altså er det ingen kristne som åpner munnen. Det er ikke riktig. Jeg er enig i at oppropet burde vært mye, mye større, men det medfører stor risiko for den som åpner munnen for å bli stigmatisert og sett ned på. Det kommer jeg tilbake til.

Så er det også slik at vi har enkelte talspersoner fra det kristne miljøet som står opp og sier fra. Her vil jeg spesielt trekke frem Espen Ottosen (informasjonsansvarlig i Norsk Luthersk Misjonssamband). Han har stått frem i media og sagt klart fra i flere saker som handler om ekteskap, abort, trosspørsmål, homofili osv. Espen Ottosen er ikke den eneste, men jeg er enig i at det burde vært flere slike stemmer, ikke minst fra ledere i kristen-Norge.


Stigmatisering
Det krever stort mot å tale for de konservative kristne verdier og å tale imot den egoismen som råder og den grenseløse seksuelle frigjøringen vi har i dette landet. Det står nok av venstrevridde personer klar og bare venter på en anledning til å bruke ord som; mørkemenn, moralpoliti, kristenfundamentalist ol. Og kommer en fra vestlandet eller sørlandet, så kommer man fra"Bibelbeltet".

"Dette må man da kunne tåle!" Jada, det er klart. Men vær klar over at hele det norske samfunnet har beveget seg bort fra den kristne tro. En blir med andre ord veldig liten når en står der og skal "predike" kristne verdier. Et eksempel er debatten om homofilt praktiserende prester. Når vi kristne står og sier at det ikke er riktig å praktisere homofili, fordi Bibelen sier det, så møter vi solid motbør fra media, organisasjoner og endatil fra våre egne biskoper. Og hva blir sagt? "Hvor er kjærligheten i kristendommen blitt av?" Da kreves mot.


Jeg er fullstendig enig i at kristen Norge må våkne, reise seg og si fra. Skal dette skje må vi samle oss. Om KrF har livets rett eller ikke er vel ikke avgjørende, men personlig mener jeg at vi trenger KrF. Det som er mye mer alvorlig er hva som vil skje med landet vårt - Norge. En ørliten brannfakkel inn i VD: Sosialistene og HEF er i ferd med å kjøre dette landet utfor stupet.

Gå til kommentaren

Godt innlegg!

Publisert rundt 10 år siden

Denne uviljen til å forstå Israels situasjon sammen med den sterke viljen til å gi palestinske myndigheter immunitet overfor kritikk, er skjebnesvanger.

Takk for et godt innlegg! Det er umulig å forstå for oss nordmenn hvordan det er å leve med store og mektige naboer som har som uttalt og nedskrevet mål at Israel og jødene skal utslettes.

Det er også, som du sier, uforståelig at Norge gir Hamas legitimitet og økonomisk støtte. Og som om det ikke var nok anerkjenner Norge den palestinske ambassaden. Ambassaden til en stat som ikke eksisterer.

Gå til kommentaren

Løpet kjørt...?

Publisert rundt 10 år siden

Forøvrig tror jeg løpet er kjørt for Krf. Det mangler bare at de innser det også i partikontoret og finner seg annen egnet sysselsetting. Ressursene for å reise partiet er ikke tilstede i dagens situasjon. Vi ser det ikke minst i det manglende engasjementet i verdidebatter. En gang syntes jeg Harald Eias parodiering av Hareide var morsom. Jeg synes ikke det lenger. Den er for nær originalen til å være morsom.

Det kan være at løpet er kjørt. Jeg er heller ikke overbevist om at ressursene for å reise partiet er tilstede i dagens partiledelse. Men jeg våger å håpe på det motsatte.

Jeg merker meg også at dersom man fronter konservative verdier risikerer man å bli stemplet som reaksjonær og kristenfundamentalist her på VD. Det er en måte å debattere på som jeg misliker. Det bidrar kun til at personer med slike standpunkt tier. Kanskje er det også meningen? Det alarmerende er likevel at dersom man for alvor mener at en er reaksjonær når en fronter konservative verdier, så viser det at avstanden til det som idag er vårt samfunns politisk korrekte verdier, er blitt faretruende stor.

Da er det god grunn til å rope "Alarm" som Hanne Nabintu Herland sier i sin bok med samme navn.

Gå til kommentaren

En påstand...

Publisert rundt 10 år siden

Jeg våger meg på en påstand;

Det finnes idag ikke noen motpol eller utfordrer til venstresidens verdiløse ideologi som fronter sekularisering, og som jager kristendommen ut av alle offentlige rom.

Det nærmeste vi kommer er FrP, og kanskje forklarer det hvorfor KrF mister velgere til FrP.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere