Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Uvitenhet!

Publisert nesten 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Hvis jeg hensetter eiendelene mine i naturen halve året, får jeg ingen offentlig støtte til å hente dem inn igjen. Bøndene derimot, får støtte - også til dette. Og gidder de ikke lete (sanke) godt nok, er det bare å sette igang papirarbeidet, og etter en tid sjekke kontoen, så renner pengene inn.

Jeg tror Danielsen skal ta seg noen dager i et sauefjøs om våren, noen dager da dyrene blir ført til fjells, og noen dager da sankingen pågår. Så vil kanskje bildet Danielsen har av "giddeløse" sauebønder bli noe mer nyansert. Dette er særdeles krevende arbeid.

Sauenæring og reindrift er næringer med verdiskapning for landet vårt. Det er snakk om produksjon av mat. I tillegg bidrar det til sysselsetting. Vi snakker her om arbeidsplasser. Det triste er at mange sauebønder gir seg i næringen, nettopp pga. påkjenningen rovdyr medfører.

Vi må også være klar over at rovdyrskader ikke bare dreier seg om ulv. Reindrift og sauehold må takle jerv, gaupe, rev, bjørn og ulv. Det er heller ikke slik at bøndene uten videre kan forsvare seg mot disse farene. Da risikerer de tiltale for ulovlig felling av rovdyr.

Danielsen nevner også at erstatningen for en søye (kr. 1.500,-) og en rein (kr. 2.800,-) er godt over slaktepris. Slaktepris er ikke tema dersom en skal sette verdien på en sau, eller en rein. Det er verdiskapningen denne ene sauen står for som er interessant. Dersom bonden skal kjøpe sauen igjen (noe som egentlig ikke er mulig, fordi det er sterke restriksjoner på salg av levende sauer), må bonden betale ca. 2.000,- eks. mva, for en sau. En sau får i gjennomsnitt 2 lam pr. år, og enkelt sagt kan en da si at disse 2 lammene kan slaktes for mellom 1.500,- og 2.000,- til høsten. Erstatningen på kr 1.500,- kan da ikke sies å være urimelig.

Danielsen kommer for øvrig med en ganske drøy påstand om at erstatningene fører til kreativ bokføring, og fantasifull rapportering av tapstall hos bøndene. Ganske drøyt Danielsen. Igjen vil jeg si; bli med en bonde og prøv å få et innblikk i hvordan sauehold fungerer, og hvilket forhold bonden har til dyrene sine. Se for deg hvordan det er å finne drepte dyr. Selv om det kan være vanskelig, så prøv å trekk en sammenligning til en hvilken som helst annen næring som sto overfor en trussel en ikke kan forsvare seg mot, og som raserte deler av produksjonsapparatet.

Gå til kommentaren

Velferdsfellen

Publisert nesten 10 år siden

Dersom Norge opprettholder dagens velferdsordninger (kravsorientert), vil pengebingen vår være tom lenge før vi aner. Norge er i ferd med å bygge opp en enorm offentlig sektor.  Vi kan i dag sitte trygt her oppe og si at det som skjer i Hellas og Irland ikke kan skje her – fordi vi har oljefondet. Vel, så lenge vi pumper olje opp fra Nordsjøen, så går nok dette bra. Men den dagen det er tomt i Nordsjøen kommer vi til å akselerere mot akkurat samme situasjon. Tendensen ser vi i kommunene rundt om i landet. Det som skjer i kommunene kan sammenlignes med situasjonen både i Hellas og Irland – utgiftene er høyere enn inntektene. Dette blir finansiert ved låneopptak. Forskjellen mellom Hellas, Irland og våre kommuner er at disse landene ikke har en rik stat i ryggen…


Velferd og innvandring
Velferdsordningene i dette landet er alt for gode. Dette, kombinert med en nærmest fri innvandring, vil kvele økonomien vår. Politikerne er nødt til å ta tak i dette snart. Vi ser at høyresiden er på fremmarsj, så det er et håp. Men det er ikke populært å pirke i innvandringsspørsmål. Se hva som skjedde i Sverige da Sverigedemokraterna kom inn i Riksdagen.


Ikke alle er bekymret for  velferdsstatens skjebne. Ikke alle er enige i "staten som alles mor".
Gå til kommentaren

Full støtte

Publisert nesten 10 år siden

Dag Øivind Østereng; Dere har min fulle støtte.

Jeg er også veldig enig med Ragnhild Kimo som oppfordrer til bønn for våre prester, biskoper og menigheter.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.

Israel må være bedre enn sine arabiske naboer, og må derfor ha en liste som ligger høyere.

Joda, at Israel skal ha sin "list" liggende høyere enn sine arabiske naboer er vel ikke MIFF og Conrad Myrland uenig i. (Korrigèr meg om jeg tar feil Myrland?)

Slik jeg oppfatter det, retter Myrland fokuset mot at det ikke er greit å si at Israel skal og må holde seg til formaningene gitt i NT. Og følgelig er det ikke greit å kritisere Israel for ikke å følge disse formaningene.

Derimot skal evt. reaksjoner stå i forhold til hvordan man kritiserer andre land.

Myrland har helt klart et poeng, fordi Indremisjonsforbundet tar på seg en vanskelig rolle dersom de skal kritisere alle land som ikke følger formaningene i NT.

Gå til kommentaren

Samfunnsutviklingen som rettesnor

Publisert rundt 10 år siden
Eivind Bade – gå til den siterte teksten.

At kirken vegrer seg så sterkt for å innlate seg på denne debatten har jeg omtalt som intolerant.  Med bakgrunn i det jeg har skrevet over kan man like gjerne si at det har vært usedvanlig lite taktisk klokt gjort av kirken fordi den har forspilt sin rolle som moralsk veileder i de absolutt mest sentrale deler av norsk familiær utvikling siste 30 år. 

Dette er interressant. Dersom den norske Kirke (DNK) skal kunne være en moralsk veileder, må DNK innrette seg etter utviklingen i samfunnet. Og dermed ikke etter Guds Ord. Jo, det stemmer med hva oponionen mener, men det er sjelden det blir sagt rett ut.

Det er jo her kjernen ligger. Skal DNK rette seg etter dagens samfunn eller etter Guds Ord?

Etter hva jeg forstår av Balde, så mener altså han at DNK fint får rette seg etter uviklingen i samfunnet. Hvis ikke blir kirken parkert og har utspilt sin rolle. Stemmer ikke det Balde? Dersom DNK mener at ekteskapet mellom mann og kvinne er det rette, så kan altså ikke kirken drive veiledning i samlivsspørsmål, fordi samfunnet har utviklet seg annerledes?

Et nærliggende spørsmål blir da; Hvor er grensen? Eller fins det noen grense? Dersom  utviklingen fortsetter, så er det vel bare å henge på. Hva dersom tre mennesker elsker hverandre? Hva med samfunnsutvikling på andre områder? Her setter vi oss opp mot Gud og sier at "fordi dette er vanlig og ikke skader tredje person, så er det riktig, og jeg kan gjøre som jeg vil." Jeg minner om en setning som ble sagt tidlig i menneskets historie; "Har Gud virkelig sagt...?"


Toleranse
Ordet "toleranse" blir til dels misbrukt. Det er fullt mulig å respektere og tolerere at andre mennesker velger samlivsformer som jeg mener ikke er riktig. DNK kan også respektere det, og gjør det. Men så sier DNK (og andre trossamfunn og organisasjoner), at dersom du skal ha bestemte stillinger i vår organisasjon, så kan du ikke leve i samboerskap eller homofilt partnerskap. Det betyr ikke at DNK og andre ikke respekterer og tolererer denne samlivsformen!

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere