Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Men dette bidrar da ikke...

Publisert nesten 6 år siden
Per Søetorp – gå til den siterte teksten.
Uten sammenligning forøvrig har jeg derfor stor sympati for Solveig Slettahjell, som ikke på noen måte har gjort seg fortjent til en slik behandling av det kristelige kalifatet.

Jeg regner meg for å tilhøre NLM, og er usikker på om NLM gjorde det riktige ved å avlyse konserten med Slettahjell. Men dette innlegget bidrar ikke til konstruktiv debatt om saken. Etter ordvalgene og tonen å dømme var det kanskje heller ikke meningen. Jeg synes det er ganske rart, og en smule selvmotsigende, at man kritiserer noen for å være fordømmende ved å selv fordømme på denne måten. Søetorp må gjerne bruke sterke ord, det er ikke det. Men da må han jo tåle at andre gjør det samme.

Sammenligningen med bakerne i Oregon og Søetorps egen erfaring blir også malplassert.

Gå til kommentaren

Randby

Publisert nesten 6 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
For det massive sosiale eksperimentet er vel heller den modellen hvor man lar barn være barn i en bitte bitte liten kjærnefamilie. Den type bareoppdragelse har man ikke noe sammenligningsgrunnlag for i menneskets historie.

Jeg blir i tvil om hva Randby mener her. Si meg, hvordan ser du på forholdet mellom barn, foreldre og samfunnet? Hvem tilhører hvem?

Gå til kommentaren

Sak i Vårt Lille Land

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Det er også på høy tid. Vi taler om et massivt sosialt eksperiment. Samtidig er jeg litt redd for at vi har bundet oss til masten, at disse ordningene er "too big to fail." Og det er tvangen som har satt oss i denne situasjonen.

Vårt Lille Land på TV2 hadde en sak om dette i 2013. Desverre døde debatten hen. Det er gjerne slik at når vi aner at våre valg kan få store konsekvenser er det kanskje bedre å ikke se og ikke vite.

http://www.tv2.no/a/3986879 

Gå til kommentaren

Statens ansvar

Publisert nesten 6 år siden
Jarle Veland – gå til den siterte teksten.
kutte i velferdsgoder som skole for alle er klassisk høyrepolitikk,

Jeg har ikke tatt til orde for å kutte i skolen. Jeg har dermed ment at trygdeordninger må kuttes. Men siden Veland nevner skolen, og henter et eksempel fra USA kan jeg kommentere det raskt. Jeg har ikke gått inn i eksempelet, og vet bare det som er sitert. Å satse på skolen er veldig bra. Det støtter jeg, og det kunne kanskje vært et tiltak mot den "NAV'e" kulturen vi ser i Norge. Vi vet at ungdom "NAV'er", men vi gjør faktisk ingenting med det. Vi har ikke virkemidler. Det er skremmende. Å satse på skolen kunne derfor vært et spennende tiltak.

I mitt hovedinnlegg har jeg tatt til orde for at velferdsstaten gir oss så stor trygghet at det går utover viljen til å satse. Jeg nevner også at den ikke er bærekraftig, noe som da er grunn nummer to.

Men det finnes en tredje årsak. Den er mer generell og handler om at vår mentalitet endres. Vi anser det som staten sitt ansvar å ta oss av oss. Vi ser et konkret eksempel på dette i Sandefjord tingrett hvor fem søsken saksøker kommunen for tapt barndom. Ingen synes å se det problematiske med en slik sak, nemlig at man nå forsøker å få rettens medhold i at staten har ansvaret for hver enkelt. En slik endring er ikke mindre enn dramatisk. Saken er dramatisk også uten rettens medhold. Fordi det er omtrent ingen som ser hva som er i ferd med å skje, og følgelig ingen som problemtiserer dette. Det er derfor sannsynligvis bare snakk om tid før neste sak kommer opp.  

Til slutt noen ord til Randby. Eksempelet med slavetiden er relevant fordi det i den tiden hvor man drev med slaver, ikke fantes utvikling og innovasjon. Hvorfor? Det var ikke noen vits. Så lenge man hadde slaver var det rikelig med billig arbeidskraft til å gjøre jobben. Først etter at slavedrift ble forbudt og avskaffet kom utviklingen. Dette er forøvrig skrevet om av professor Rodney Stark i flere av hans bøker. Det siste nevner jeg for å unngå at forklaringen gir mer næring til Randbys teorier om meg, mine meninger og om hvorvidt jeg skulle ha lykkes i livet eller ikke.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
Det blir også en smule søkt å trekke inn slavetiden som en forlkaringsmodell på at innovasjon og entrepenørskap ikke var veldig utbredt.

Du tar ikke poenget.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere