Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Avnskog henger ikke med

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Surrogati er vel ikke bare noe som gjelder ekteskap mellom to menn? Kan ikke like godt barnløse ektepar av mann og kvinne like godt få barn ved hjelp av surrogati, f eks dersom kvinnen har måttet operere bort livmoren og ikke kan få barn ved hjelp av prøverørsbefrutning? Dersom du mener det er ok å ville forby ekteskap mellom to menn fordi man er mot surrogati, burde man ikke da også gå inn for å forby ekteskap mellom kvinne og mann? Eller om man er mot prøverørsbefruktning. Burde man ikke også da, i følge denne logikk forby ekteskap både mellom mann og kvinne og to kvinner?

Avnskog snur problemet på hode, og forsøker deretter å lage en analogi. Det går ikke.

For det første er det ikke en problemstilling at surrogati kun skal gjelde for forhold mellom to menn. Det har aldri vært påstått. Det jeg viste til er forskjellen mellom et ekteskap mellom to kvinner og to menn. Kvinnene kan, ifølge norsk lov, få barn. Vi får da biologisk mor og medmor. Denne muligheten har ikke menn. Hvorfor har ingen problematisert dette med samme begrunnelse som man bruker for å tillate vigsel mellom to av samme kjønn? Den eneste løsningen som kunne gitt menn samme mulighet er surrogati. Da spør jeg om hvorfor man snakker om diskriminering når det gjelder mulighet til ekteskap, men ikke om diskriminering når det gjelder muligheten til å få barn?

Så går Avnskog seg vill igjen i andre avsnitt, og påstår at siden to menn ikke skal kunne gifte seg fordi man er imot surrogati, så bør også ekteskap mellom mann og kvinne forbys. Hva skal det bety? Det er ingen som har påstått at ekteskap mellom to menn skal forbys fordi man er imot surrogati?

Så igjen; dersom man skal være konsekvent og bruke følgende formel; mulighet = rettighet = likeverd, må man bruke denne på alle områder. Ikke bare ekteskap, men også muligheten til å få barn. To menn har ikke denne muligheten i dag. Kvinner har den. Er ikke dette også diskriminering. Det var mitt poeng med å dra inn surrogati.

Gå til kommentaren

Se kommentar #29

Publisert nesten 6 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Det ber jeg om et svar på og en begrunnelse.

Jeg skisserte jo dette i svaret til Sveen. Men da ville ikke du snakke om det. "Det var en annen debatt"

Jeg siterer meg selv fra kommentar #29;
Vigsel mellom to kvinner gir dem mulighet til å få barn. Vigsel mellom to menn vil, om surrogati ikke er lovlig, ikke gi dem mulighet til å få barn. Surrogati vil være den eneste muligheten disse har for å kunne få barn av egne kjønnsceller. Men det vil altså ikke Sveen.

Men er ikke det diskriminerende på bakgrunn av kjønn da, Sveen?

Man kan jo ikke argumentere med diskriminering i ett spørsmål, og avfeie problemet i et annet! Dette problematiserer jeg, men du ville ikke være med. Da lurer jeg på om det er slik at diskrimiering er OK alt etter hva det gjelder?

Videre svarer du slik;

"Angående surrogati, så kan jeg vanskelig se at myndighetene har noen rett til å forby det dersom en kvinne helt frivillig vil gjøre en vennetjeneste for et homofilt par. Det er jo i realiteten noe de kan "ordne" helt ved egen hjelp uten innblanding fra noen andre. Men om dette skal resultere i at de to mennene blir barnets foreldre, krever dette en lovgivning, som sikrer barnet to foreldre. I alle tilfeller bør det være en rettighet for barnet å kunne få vite hvem som er dets biologiske foreldre."

Her roter du deg vekk i en rekke med argumenter som ikke holder vann, Avnskog. For det første glemmer du fullstendig at det handler om et barn. Det sier du ingenting om, bortsett fra at det skal få vite hvem som er dets biologiske foreldre. Men hvorfor skal barnet vite det? Spiller det noen rolle hvem som er biologiske foredlre, er det det du mener? Om så er, hvorfor spiller det noen rolle?

For det andre støter du på problemer om hvem som egentlig er foreldre til barnet, men konkluderer bare med at det må lovgivningen regulere. Uten videre diskusjon om hvilke enorme problemer og utfordringer dette scenarioet inneholder. Hva med. f. eks. abort? Hva om surrogatmoren ønsker abort underveis? Er det greit da det er hennes kropp? Når overføres foreldreskapet?

Man bruker noen få setninger til å konkludere med at dette er en annen debatt. På den måten er man sjakk matt. Jeg har hevdet i mange debatter om dette temaet at det handler om langt mer enn de to, men får ikke svar. Det eneste jeg får er beskjed om at jeg blander sammen ulike problemstillinger.

Gå til kommentaren

Diskrimering når vi føler for det

Publisert nesten 6 år siden

Vel, til de to siste innlegg får vi da konkludere med at diskriminering er på sin plass og helt i orden - når det passer seg sånn. Eller for å si det med vår moderne forståelse - når vi føler det er riktig.

Ellers til Løkke: at Gud er inkonsekvent? Vel, den var ny for meg!

Gå til kommentaren

Inkonsekvent, Sveen

Publisert nesten 6 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Men skal jeg sette meg inn i en helt urealistisk situasjon hvor jeg plutselig fikk i fanget at jeg skulle tillate eller ikke tillate surrugati her og nå, så ville jeg ha sagt nei. Når det er sagt, så er det basert på at jeg ikke anser det som en menneskerett å få barn. Men det burde være en menneskerett å ha en forelder eller to.

Her viser Sveen sin inkonsekvente logikk.

Vigsel mellom to kvinner gir dem mulighet til å få barn. Vigsel mellom to menn vil, om surrogati ikke er lovlig, ikke gi dem mulighet til å få barn. Surrogati vil være den eneste muligheten disse har for å kunne få barn av egne kjønnsceller. Men det vil altså ikke Sveen.

Men er ikke det diskriminerende på bakgrunn av kjønn da, Sveen?

Videre sier Sveen at det ikke er noen menneskerettighet å få barn. Nei, det er det virkelig ikke. Men er det en menneskerettighet å gifte seg? Nei, det er det heller ikke. Men i debatten om vigsel mellom to av samme kjønn setter man likhetstegn mellom mulighet og rettighet, og likhetstegn mellom rettighet og likeverd. Ut fra denne "formelen" trekker man så trumfkortet - diskriminering.

Men hvorfor finner du ikke denne sammenhengen mellom mulighet - rettighet - likeverd i spørsmålet om å få barn, Sveen?

Argumentasjonen til Åpen folkekirke og de liberale er inkonsekvent. På mange områder. Sveen likeså. Man evner ikke å trekke linjene helt ut, men avgrenser spørsmålet til kun å handle om kjærlighet mellom to mennesker. Men det er ikke riktig. Ekteskapet handler om langt mer enn forholdet mellom to mennesker.

Og det virkelig rare er dette; I debatten om samboerskap var det spesielt ett argument som gikk igjen; kjærlighet trenger ikke rammer. Og det er helt riktig. Kjærlighet trenger ikke rammer. Det er ekteskapets funksjon i samfunnet som gjør at det trenger rammer. Ekteskapet er den viktigste institusjon vi har til å sikre rammer for vår reproduksjon og en trygg oppvekst for våre barn, der barna får leve sammen med deres biologiske opphav. 

Gjennom skaperordningen er ekteskapet gitt en funksjon hvor reproduksjonen er koblet til kjærligheten mellom to. Og for å gi barna gode omgivelser å vokse opp i lages det rammer om dette. Det Åpen folkekirke (med mange flere) gjør er å redusere ekteskapet til et forhold mellom to.  Man unngår helt å gå inn i at ekteskapet handler om så mye mer. Man kjører et stormløp mot de som forsøker å se helheten med en slags Kardemommelov som sier at om to av samme kjønn vil gifte seg så får dere andre jammen meg se til å respektere det. Det skader da vel ingen? Men jo, det er akkurat det det gjør. Vi bygger ned samfunnet vårt, ved å ødelegge den viktigste byggesteinen samfunnet består av - kjernefamilien mellom mor, far og barn.

Gå til kommentaren

Nei

Publisert nesten 6 år siden
Vil vel heller si at han forstår det så alt for vel...

Nei.

For det første gjør han den feilen som har blitt en sannhet i debatten; man blander sammen likestilling (rettigheter) og likeverd. Det kan man ikke gjøre, og resultatet blir at man ikke klarer å være konsekvent. Det ser vi f. eks. i spørsmål om surrogati, prostitusjon, abort osv.

For det andre ser han ikke at dette har konsekvenser for langt flere enn de to som skal inngå ekteskap.

For det tredje hevdes det av vi ikke kan regne med å ikke bli kritisert. Det har vi heller aldri hevdet, og det er ikke problemet. Problemet er at våre standpunkt ikke blir respektert. De skal vekk.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere