Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Okkupert - bebygd, potato - potato?

Publisert nesten 6 år siden
Shadi Alzaghari – gå til den siterte teksten.
Nei det er ikke bare 3% Det er 85% av vestbredden er okkupert i 2015.

Det er vanskelig å fortsette med dette. Du forstår jo ikke ditt eget utgangspunkt engang.

Utgangspunktet var at Israel har tilbudt 92 % av Vestbredden til palestinerne. Neida sier du, det stemmer ikke, for 85 % var nye israelske hjem som i så fall måtte flyttes. Dette problematiserte du som nærmest en umulighet. Jeg viste til eksempler på tvangsflytting av jøder, men det overså du. Greit nok, det var ikke tema.

Jeg forklarer videre at det er 3 % av Vestbredden det står boliger på. Det er jo disse det i så fall er snakk om å flytte, eller erstatte. Altså bosettingene, som jeg poengterte i kommentar 126.

Du svarer like bastant at det er tull, og forklarer hva som er okkupert. Som sagt, det var ikke hvor mye som var okkupert vi snakket om. Vi snakket om bosettingene.

De 85 % som er okkupert var en del av tilbudet i de 92 % som du med sikkerhet hevdet bare var oppspinn.

Jeg tror vi sier takk for idag.

Gå til kommentaren

Ops hva da?

Publisert nesten 6 år siden
Shadi Alzaghari – gå til den siterte teksten.
Hva dette betyr?

Lurer på hvor mange områder ha blitt blitt okkupert i vestbredden siden 2012 :-))

Dere blander kortene. Vi snakker om bosettingene.

Alzaghari skrev til og med; "85% av vestbredden er allerede blitt til NY HJEM til israelene."

Men nei, 3 % er blitt til nye hjem.

Gå til kommentaren

Kunnskap?

Publisert nesten 6 år siden
Shadi Alzaghari – gå til den siterte teksten.
Da har du Null kunnskap om både vestbredden og bosettinger :-)))

Neivel.

Men da har ikke Norsk Folkehjelp og Fagforbundet det heller. Fra deres rapport fra 2012 "Farlige forbindelser" siterer jeg;

“Mens inngjerdete eller patruljerte områder av bosettingene dekker 3 prosent av Vestbredden, er 43 prosent av Vestbredden utilgjengelig for palestinere på grunn av at områdene er allokert til bosettingenes lokale og regionale «councils». Så godt som alt land som blir sett på som offentlig eller «state land» av Israel (27 prosent av Vestbredden), er allokert til bosettingene, og ikke tilgjengelig for den lokale befolkningen.”

Kanskje de har bygget ut 82 % fra 2012 til 2015 da, slik at vi nærmer oss dine 85 %? Er det her min kunnskap kommer til kort?

Gå til kommentaren

Tvangsflytting av jøder

Publisert nesten 6 år siden
Shadi Alzaghari – gå til den siterte teksten.
mener du at israel var med å flytte alle israelene som bor i vestbredden?

Dette er faktisk ikke så fjernt.

  • I 1998 skrev Netanyahu og PLO under på Wye-avtalen. Da trakk israelerne seg ut av 80 % av Hebron og 27 % av Judea og Samaria for å gi palestinerne kontroll over området. Dette strandet i 2000 da Arafat forkastet Israels forslag til endelig fredsløsning og startet den andre intifada.

  • I 2005 trakk Israel seg ut av Gaza, og ikke lenge etter ble 10.000 av det israelske politi satt inn for å tvangsflytte jødene i Amona på Vestbredden, like ved Ramallah.

Gå til kommentaren

Oisann

Publisert nesten 6 år siden
Shadi Alzaghari – gå til den siterte teksten.
Dette hva Miff sier, men ikke sannheten

Har du dokumentasjon på dette? tviler på at du har det.

Hvordan skal de tilber oss 92% av vestbredden når 85% av vestbredden er allerede blitt til NYE HJEM til israelene,mener du at israel var med å flytte alle israelene som bor i vestbredden?

Kjære tid. Tror du dette er oppspinn? Har du dokumentasjon på at 85 % av Vestbredden er jødiske bosettinger?

3 % av Vestbredden er jødiske bosettinger.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere