Kristian Stensland

Alder: 8
  RSS

Om Kristian

Følgere

Tro håp og kjærlighet.

Publisert over 10 år siden

Vi vet att ((verden ligger i det onde)) slik Guds ord sier,og((denne verdens Gud har forblidet de vantros sinn,for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet,han som  er Guds billede,ikke skal skinne for dem)),2.

Kor.4.4, men få av de som lever sitt liv i Guds nåde,hadde vel regnet med att synden skulle få slikt omfang og bli forsvart i den grad vi ser i dag.

Guds ild og straff rammer synderen,men når folkets kårne med sin forvillelse og ved eksempelets makt helt sikkert kommer til og dra andre med i synden,da må vi rope ut ett varselrop for om mulig redde noen fra syndens forførelse.Når synden er fullmoden føder den død,og mange er de som frykter att store ødeleggelser vil komme over landet vårt på grunn av den synd og bespottelse som fremføres og gis skinn av å være både normal og rett.Ja man er like god kristen som noen annen ser det ut for.

Hykleri !,Kristen er den som har opplevet Jesu blod til rensing for sine synder,og som av hjertet er blitt lydige til herrens bud.Mye av skylden for denne tåkelegging av klarhet om hvem som tilhører Kristus og ikke,ligger hos kirken og dens presteskap.De har gjort alle til ((kristne)) ved barnebestenkelsen.

Man sier jeg er da kristen,jeg tilhører kirken og bor i ett kristent land.

SOM ETT SLØR HVILER DET FORAN VÅRE ØYNER,

Men det sanne lys skal frem,det skal jeg love dere.

Den som vet med sikkerhet han har Gud med seg, ingenting han trenger og frykte.


Gå til innlegget

Gud svarer ikke syndere og kan umulig møte dem med noen opplevelse av åndelig verdi,så de som uttaler om opplevelser av religiøs art, må være i forbindelse med mørkets makter og ikke med en levende og hellig Gud

Det er ikke rart når landets(åndelige )) ledere (tror de selv) har en slik lunken og ukristelig holdning.Guds ord sier klart at de som ikke vil omvende seg fra sin synd,om de noen gang har tilhørt menigheten,skal støtes ut! slik menigheten kan renses så Guds velbehag igjen kan hvile over den.

En skulle tro at presteskapet med bispene i spissen heller hva satans håndlangere enn de var herrens tjenere.Men det er jo ikke godt og se når man alltid har vert blind.Og når en blind leder en blind faller begge i grøfta.

Hvorfor skriver jeg dette?Er det for og dømme noen,NEI,det er for og vekke den som føler seg fristet til synd,for og vekke dem som gjerne hører hva landets kårne sier,for og vekke dem som henger fast i presteskapet og kirken,for og vekke dem som samarbeider med kriken og dens falske Gudtjenere.SKILL LAG!.

For om du holder lag med syndere og dem som har en lunken holdning til synden og dens forferdelige vesen,da er du medskyldig i synden.

Vis att du vil leve ditt liv rent sammen med dem som vil følge Lammet hvor det går.

Da er du også blant dem som i skriftordet i begynnelsen taler om som"""en liten rest"""

Og du er blant dem som skal leve, leve og atter leve.

Gå til innlegget

Tjenere for en ny pakt.

Publisert over 10 år siden

ÅNDEN BLÅSER DER DEN VIL,DEN LAR SEG IKKE LOKALISERE,
VERKEN I KIRKER ELLER ANDRE PLASSER,KUN I DERES HJERTER.

Alle skal ikke greies under en kam,
MEN ,PASS DERE FOR DEM SOM SKJULER SEG BAK SIE KAPPER OG TAUSHETSPLIKT.

Hvis det er prest du er,og med det taler om Kristus ord ett helt liv uten og opplyse din menighet om att frelsen er den eneste vei til evig liv,og med dette føre folk inn i fortapelsen.

Hvis dette er tilfellet, vil de på dagen bli dømt heretter.

Men hvis du tjener som prest for den Kristne Gud skal du nesten holde en stattestikk over din menighet,hvem er frelst og hvem er ikke frelst.

Og lede dem samlet og en etter en mot frelse,da er du en tjener for en ny pakt,og med det en tro tjener til den Kristne Gud og vår frelser Jesus Kristus.

Han vil att alle frelste skal være tjenere for denne nye pakt.

Men du skal stå grunnstøtt på din tro og frelse,for vi skal først og fremst tenke på oss selv.

Hvis du ikke føler deg sterk nok i deg selv,len deg tilbake og nyt ditt jordiske liv,nyt tanken av det evige liv i den salige lykkerus som venter.,legg alt av bekymringer i hans hender.

Han sier ,det gjør ingenting om du klarer det eller ikke,vi har hverandre og det er mye for kjærlighet.

Han er på en måte en forståelsesfull kjærlighets Gud.

Det samme liv som vi er født med skal vare evig (du er akkurat den samme bare i sjelsform.

Når han trekker deg ut er du våken og med bevissthet,gled deg, det er litt av en joyride.

Gled deg,.....men ikke ønsk deg opp for din tid er omme,dette er en u-kristelig tanke sier han.

Vi skal som sagt nyte de jordiske liv,med dets opp og nedturer


Gå til innlegget

Det finnes kun gode mennesker.

Publisert over 10 år siden

Jeg vil innledningsvis si att jeg godt kan forstå att folk lar seg provisere av mine utsagn.

Men folk må kunne ta med i betraktning att kansje jeg ikke lyver eller er gal eller missledet.

Tenk hvis det er sant slik jeg forteller,att jeg blir formidlet ovenfra ett budskap,som jeg er nødt til og videreformidle.

Det finnes ingen mennesker som er født onde,all ondskap som blir begått,skyldes att vil blir missledet av feil krefter.

Hvis du har urene tanker,eller føler att blir drevet mot synd eller styggedom,

er det i du som er ond,men det skyldes att du blir angrepet av feil krefter.

Måten og bli kvitt dette er og søke Kristus inn i ditt hjerte.

Gud er sterkere enn de onde kreftene og han vil føre deg på rett sti.

Så vi skal ikke føle oss skyldige hvis vi blir drevet mot synd,men la Kristus komme inn i våre hjerter og lede vår vei.

Gå til innlegget

Religion er en av satans verktøy

Publisert over 10 år siden

Jeg er ikke av religion,religion er en av satans verktøy,men jeg er av Ånden.

Jesus Kristus taler til meg.

Enten ler folk av meg ,eller så lar de seg provisere,men de jeg får på tomannshånd,blir alle overbevist Kristne på ca en times overbevisning.

Har ikke feilet til nå,ennom de tildligere var noen av de vanskeligeste tvilerne.

Slik håper jeg og nå frem til min generasjon,

Men brøyte vei der det trengs.

Jeg lytter til Ånden og INGEN andre.


Jeg er ikke på dere såkalte Kristne side,dere som sitter på deres høye hest og fordømmer hedninger.

Folk som er Kristne skal ikke leve i frykt for fordømmelse gjennom feiltolking av Testamentet.

Folk vil ikke ta del av Kristendommen fordi en del prester,pluss pene kirkefolk,og forskjellige menigheter(sekter) skaper avstand til Kristus.

Hvem er prestene i forhold til han som taler igjennom meg??

Jeg er på ikke-troendes side i moral spørsmål rettet imot Kirke og prester.

Det går den veien høna sparker med de fleste prester,

Kirkens menn er mer satans håndlangere enn Kristus,du er ikke kristen kun fordi du er døpt.

Prester informerer ikke om att kun de som er frelst og har Kristus i sitt hjerte vil ta del av Guds rike.

NORGE ER ETT HEDNINGSLAND,

Det er ingen spøk,hvis din sjel blir nektet inn i Himmelriket.

VI MÅ VÅKNE OPP,VI SKAL IKKE LENGER TILBAKE ENN KRIGENS DAGER,DA VAR NESTEN ALLE GUDFRYKTIGE MENNESKER.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere