Sondre Bjellås

Alder:
  RSS

Om Sondre

Glad i frihet og frivillighet. Tror samfunnet og verden kan bli en bedre plass om vi baserer det på frivillighet fremfor tvang. Jeg eier mitt liv. Blogger litt på http://utenstat.no/

Følgere

Publisert rundt 10 år siden
Siri Veland – gå til den siterte teksten.

Så får jeg spørre på annen måte, med hensikt å se hvor du trekker grensen for individuell frihet:

Tusen takk for spørsmålene :-) Viser at du har vilje til å utforske ideen!

Hvis naboen din forsøpler hos deg, må du først fremskaffe bevis for hendelsen. Når du har gjort det, kan du konfontrere naboen din med funnene og be ham gjøre opp for seg.

Hvis et stort selskap flytter inn i nabolaget ditt og forrurenser, kan du gjøre det samme, men da kan du benytte deg av forsikringen du sannsynligvis kanskje har og saksøke det store selskapet.

Dette gjelder både lydforrurensing, luftforruensing, osv.

Hvis naboen din ikke vil lytte til deg, kan du ta saken videre til deres respektive forsikringsselskaper. Da kan de være behjelpelig med å løse tvistesaken mellom deg og naboen. Hvis naboen din gjentatte ganger forsøpler din og andres eiendom, vil forsikringsselskapet til slutt ikke være villig til å ha naboen din som kunde.

Hvis naboen din ikke er forsikret, vil butikker, bedrifter, m.m.. kanskje være mindre villige til å gi naboen din kreditt og kanskje ikke villige til å handle eller gjøre avtaler.

Når det gjelder innvandring er jeg for fri innvandring uten restriksjoner. Folk som kommer hit vil komme fordi det er jobb og muligheter her. Hva du legger i uredelige hensikter og fikse idéer vet jeg ikke, men i et fritt samfunn vil disse ikke nå veldig langt i sitt søk.

Gå til kommentaren

Hva er et fritt samfunn?

Publisert rundt 10 år siden
Siri Veland – gå til den siterte teksten.

-Hvis hele verden var bestående av frie samfunn, ville der vært ledere som bestemte over oljeressurser i Libya. Der vil alltid være en gruppering av mennesker med bestemte regler som regulerer ressursbruk, spørsmålet er bare hvem, hvor og når. Og der vil alltid være mennesker som lever i områder der de har behov for goder de ikke selv kan produsere -det er jo selve grunnlaget for kapitalismen. Derved tilgangen til ikke-lokale landområder. Dersom jeg har kunnskapen du trenger for å utvinne en ressurs hos deg, vil du behøve at jeg tar deleierskap i dine ressurser for at du skal få utbytte, ikke sant?

Hva er et fritt samfunn?

Spennende debatt! Håper den fortsetter.

Jeg mener inntektene fra oljen ville blitt mindre konsentrert hvis verden var bestående av frie samfunn. Men, det er selvsagt bare min mening.

Hvorvidt store multinasjonale selskaper i dagens form ville eksistert i en verden med frie samfunn? Selvsagt ville de ikke det, de ville møtt mye mer konkurranse og ville ikke hatt kapasitet til å bestikke korrupte politikere og dikdatorer.

Hva er et fritt samfunn?

Et fritt samfunn er et samfunn basert på lov og frihet uten vold. Hva mer trenger jeg å si? Det er et samfunn folk kan velge å delta i eller ikke. Hvis man deltar, kommer det gjerne med plikter. Samtidig vil et slikt samfunn få en dramatisk økning i velstand på bakgrunn av den enorme verdiskapningen som ville funnet sted.

Hvordan skal ungdommen engasjere seg i et fritt samfunn? Enkelt!

La oss først se hvordan man skaper forandring idag: Man engasjerer seg politisk, jobber lenge for å få noen som helst makt, når man har fått makt, kan man ta i bruk penger og midler frastjålet folket for å gi til folket det de kanskje ønsker seg, som f.eks. vern av ulv og bjørn.

I et fritt samfunn, ville ungdommen fra dag 1. konsentrere seg om den faktiske saken, nemmlig vern av ulv og bjørn. Da ville hvert eneste ledig minutt, gått til å engasjere seg for denne saken. Innsamling av penger, research på emnet, distribusjon av informasjon, innsamling av støtte i samfunnet, osv, osv.. Det samme gjelder andre ting som mennesker brenner for. Fremfor å kaste bort verdifulle penger på byråkrati og ikke-produktivt arbeid i det offentlige og ved politisk engasjement - så engasjerer man seg for de sakene og de forandringene man faktisk ønsker seg.

Dette mener jeg vil føre til et varmere og bedre samfunn. Hvor folk er engasjert i sine lokale samfunn, hvor faktisk og virkelig forandring skjer og skaper fryd.

Det min venn, er et fritt samfunn. Et samfunn hvor alle behandler hverandre med frivillighet og fravær av tvang.

Gå til kommentaren

Fri innvandring

Publisert rundt 10 år siden
Siri Veland – gå til den siterte teksten.

Sondre -nei, jeg føler meg ikke som en slave. Med frihet kommer stort ansvar, sa Elanor Roosevelt Så vil jeg spørre deg: om du ikke ønsker å ha innvanderere i ditt nabolag, bør du ha rett til å nekte dem rett til å bo der? (jmf med det at du ønsker å ikke støtte krigen i Libya). Frihet betyr at vi må utdanne oss til å ta de rette valgene -med mer enn vårt vel og ve i fokus. (jeg støtter ikke krig i Libya, bare for å ha det sagt)

Jeg ønsker full innvandring, ingen grenser! Det er vel mer enn du ønsker?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 10 år siden

Ja, seffli vil jeg gi deg friheten til det. Det er bare å enten trekke deg tilbake til total isolasjon fra alt velferdsstaten medfører - og her betyr alt ALT. Eller dra til et annet land hvor du vil hvor du ikke finner en velferdsstat. Man MÅ ikke bo i Norge. Folk flest bor i Kina. Og India. Under alle omstendigheter; Svært få bor i Norge.

Hvis du synes dette svaret har en bisarr karakter er det nok riktig. Men jeg kan ikke svare anderledes. Jeg leser en veldig forkjær innfallsvinkel til å bo i et samfunn, til demokratiet. En del av de andre "usual suspects" gir deg svar som jeg også kunne gitt, så jeg skal ikke dvele så mye ved resten av det du skriver eller dette problemfeltet heller.

La meg bare avrunde med å si at det later til at du trenger en gjennomgang med deg selv og et studie av demokratiet og dets vesen. For meg ser det ut som at du direkte har misforstått. Lyve for å vinne frem? Nei. Slett ikke. Før eller siden blir en løgn avslørt. Jeg tror ikke det er noen farbar vei. Du har en slags barnslig naivistisk vinkling inn til tilknytningen til samfunnet. En voksen mann vil stort sett se seg i en sammenheng og hvordan samfunnet er og hvordan man selv fungerer med sin sammenheng med det. Du later til å stå noe tilbake å ønske på det punktet. Du trenger en avklaringsrunde med deg selv på fordelen og ulempene ved samfunnet og deg selv, og lete deg frem til en ny symbiose.

Yess. Slik kan det være at det er. En hypotese.

Sic dixit Njål.

Hehe, jeg får ta innlegget ditt Njål, med litt godt humør. Jeg er villig til å flytte til en fremtidig fristat om det skulle komme, men jeg har venner, relasjoner og familie her i området så jeg har ingen hastverk med å flytte.

Jeg har ikke en dag våknet opp og formulert mine tanker og meninger i en kjeller. Det har vært en lang prosess som ikke har vært uten offer. Mye av mine meninger er i stor grad bare repetering av mennesker som har kommet før oss. Det er ingenting nytt jeg presenterer, men det er ofte tanker og meninger man ikke møter i det norske samfunnet.

Det handler om å akseptere nye grunnleggende moralske prinsipper i livet og forsøke å etterleve disse prinsippene så langt det er mulig. Jeg vet ikke hvilke prinsipper du eller andre på tråden her har, men for meg virker det mer som passiv resignasjon til hvordan samfunnet er idag. En akseptanse for status quo og rasjonalisering av vold som forekommer i samfunnet. Voldromantikere er det enkelte som kaller folk som børster volden under teppet.

Om prinsipper kan oppfattes som "barnslig naivistisk" så får det være på din kappe. Mange avviser også østerriksk økonomi ideer fordi "den er for enkel". Verden er ikke alltid så komplisert som vi forsøker å gjøre den - men det er essensen i ikke-produktivt arbeid, å skape kompleksitet. Alle som jobber i det offentlige vil gjøre alt de kan for å skape illusjoner om kompleksitet hvor det ikke er noen - for å sikre sin egen posisjon. Se f.eks. hvordan Norges Bank opererer.

"Du kan ikke bygge ditt eget hus, det er for komplisert!"
"Du kan ikke legge strømledninger i ditt eget hus, det er for farlig!"
"Du kan ikke kjøpe vin på dagligvarebutikken, du kan bli alkoholiker!"
"Du kan ikke se tobakk i butikken, du kan bli påvirket til å kjøpe!"
"Du kan ikke hjelpe naboen uten at han betaler skatt av fordelene!"

Jeg klarer fint å se meg selv inn i sammenhenger og hvordan samfunnet henger sammen. Jeg ser virkeligheten for hva den er, ikke hvordan andre ønsker at jeg skal se den som.

Når det angår demokratiet, har jeg skrevet mye om dette tidligere på bloggen min, http://utenstat.no hvor jeg også viser hvordan man aldri vil klare å få noen makt uten at man først legger alle sine prinsipper på hyllen. Ingen kommer frem til makten uten at man først har blitt klimatisert slik alle andre før.

Først som sist, burde norske politiske partier innse at valgkampen ikke handler om enkeltsaker. Politikken handler ikke om enkeltsaker. Politikken handler om å selge trynet sitt! På det området, har Arbeiderpartiet fått et langt, langt forsprang på konkurrentene.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 10 år siden

Ja hva som er "naturtilstanden" er jo et av de klassiske politisk-filosofiske spørsmålene! Nå kan det jo også problematiseres hvor fruktbare spekulasjoner om naturtilstanden er - noen vil vel kunne si at vi har den tilstanden vi har i dag (og den inkluderer politiske myndigheter), og så får vi forsøke å bygge videre på det. Men jeg har ingenting imot spekulasjoner om menneskets naturtilstand, og forsøk på å formulere tanker om statsmaktens berettigelse (eventuelt manglende berettigelse) utifra det, bare så det er sagt.

Jeg mener ikke naturtilstanden er å myrde hverandre for gøy. Men jeg tror at det ligger dypt rotfestet i oss mennesker å søke å berike oss (gjerne på bekostning av andre, eller ihvertfall uten overdreven hensyntagen til andre), søke makt og anseelse, etc. Det skaper visse spørsmål knyttet til hvordan det skulle fungert å leve sammen uten noe statsapparat.

Tror du virkelig at vi dypt nede har disse behovene og tankene, eller tror du kanskje at samfunnet har en del av skylden for at folket søker makt, anseelse, vakkert utseende, dyre biler, dyre klær?

De fleste er konfliktsky, derfor forsøker man å distansere seg fra volden i maktsystemet. Jens Stoltenberg ville ikke engang vurdert å sende folk til Libya og Afghanistan hvis han selv måtte dra dit for å kjempe. Jens Stoltenberg ville ikke vurdert å regulere hver eneste liten bit av andre menneskers liv hvis han selv måtte ta imot klagene fra folket og hvis han selv måtte kreve inn skatten. Når volden er satt i et system som staten, har politikerne og makteliten den luksusen at de ikke trenger å se volden midt i øyet. Å oppnå makt i et fritt marked vil være betraktelig mye vanskeligere og mer voldelig for de som forsøker seg.

Det er totalt uninteressant å diskutere ut ifra hvordan samfunnet er idag. Det blir nesten som en slave skulle diskutert med en felles slave om hva de kan gjøre for å gjøre situasjonen bedre, fremfor å diskutere muligheten for å frigjøre seg selv fra slaveriet.

Samfunnet har forandret seg mye bare de siste årene, og forandringen skjer i formidabel fart takket vært teknologisk utvikling. Hvordan det vil se ut og fungere om 10, 20 og 50 år er vanskelig å si. Jeg tviler at demokratiet om 50 år vil være gjenkjennelig med hvordan det er idag?

Ellers vil jeg takk deg for at du deler dine tanker, mye bra spørsmål og problemstillinger. Alle disse har blitt svart av mennesker før meg og jeg har selv gitt mitt svar ved tidligere anledninger. Skal likevel gi deg svar på to av spørsmålene:

"Hvorfor verdien av å leve lovlydig skulle bli så mye mer verdifull i et anarkistisk samfunn, klarer jeg ikke å se."

Hvis man er kriminell, vil forsikringspremien på sikkerhet og beskyttelse gå opp. Hvis din partner på ett tidspunkt sier opp sin forsikring, vil du få beskjed at din partner ikke lenger er beskyttet. Det betyr at du utsetter seg selv for økt risiko.

Bedrifter vil kreve at man er forsikret gjennom en sikkerhets/tvisteorganisasjon. Dette er en garanti på at man har redelige hensikter. Ikke veldig ulikt kredittsjekk som gjøres idag, men mer omfattende.

Det andre spørsmålet angående tvister, så vil man på forhånd velge hvilke domstoler og tvisteråd man er villig til å akseptere. Blir en domstol ansett for å være partisk, vil den miste oppdrag fortere enn snøen smelter om våren. Derfor vil det være høy fokus på objektivitet og upartiske forhandlinger.

For de som virkelig er interessert i mer om disse tankene, vil jeg anbefale boken "The Economics and Ethics of Private Property" av Hans-Hermann Hoppe.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere