Solveig Schytz

Alder: 45
  RSS

Om Solveig

Stortingsrepresentant for Venstre. Leder for Internasjonalt utvalg og medlem av sentralstyret i Venstre. Mamma, kone, politiker, speiderleder. Ikke alltid i den rekkefølgen. Synger, leser og skriver. Engasjert. Twitrer som @sschytz

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
T S – gå til den siterte teksten.

Hei! Takk for innspill og engasjement! Det er riktig at Venstre tidligere hadde programfestet å utrede bogerlønn. Dette ble tatt ut av Venstres program i 2013. Like fullt er vi opptatt av å løfte mennesker ut av fattigdom og gi ulike mennesker like muligheter,og har hatt et særlig fokus på barn/barnefamiler.  Har du konkrete forslag til hva vi kan gjøre for å lette børa for de som trenger det aller mest så er alle forslag veldig velkomne! 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Takk for tilbakemelding. Dette angår mange, men få deltar i debatten. Er veldig opptatt av at flere må med i debatten. Hvis leger og helsevesen skal ha monopol på debatt og vurderinger bærer det galt av sted.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Barn som ikke stiller med de sterkeste ressursene i utgangspunktet trenger også å lære og erfare mestring gjennom egen aktivitet. Det styrker både selvtilliten og selvstendigheten, og jeg mener det er et ubetinget gode uansett utgangspunkt.

I tillegg er det ikke tvil om at gode voksne veiledere er avgjørende for barn og ungdom,- en voksenperson utenfor hjemmet, enten det er læreren eller speiderledere; som ser barna og ungdommene, som gir trygget, men som også forventer noe av dem, som inkluderer dem, som gir dem ansvar.

Barn som kommer fra hjem med sykdom, rus og svake ressurser trenger selvsagt tett oppfølging av voksenpersoner utenfor hjemmet som kan støtte og veilede dem, - ofte også mye mer enn frivillige kan bidra med.

I speiding er vi opptatt av at ungdom leder ungdom,- men også at voksne ledere har en veilederrolle som bidrar til at barna og ungdommene reflekterer, utvikler seg og lærer gjennom de oppgavene de løser sammen, de utfordringene de møter.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere