Sigmund Snøløs

Alder: 70
  RSS

Om Sigmund

Pensjonert lærer. Opptatt av muslimenes lagnadstung arv.

Følgere

Vårt Lands forunderlige taushet .

Publisert nesten 3 år siden

Vårt Lands ønske om å ta opp temaer som engasjerer kristennorge er prisverdig. Men når det blir snakk om Israels land og folk, ser vi ofte at Vårt Land rett og slett skygger banen. Det som ser ut til å være så maktpåliggende for avisen, er å få definert Israel ut av det kristne tankeuniverset, slik at erstatningsteologien får råde grunnen alene.

Redd for sannheten?

Det er med stor undring jeg konstaterer at også VL velger bort dekning av uroen på grensen mellom Israel og Gaza. Ellet at Iran nå er klar til å utslette staten Israel. Vi har på sett og vis vennet oss til norske medias skeive dekning av begivenhetene i dette spenningsfylte området, men at heller ikke VL tar mål av seg til å få frem sannheten om det som skjer her, er skuffende. Sett på bakgrunn av hvor lett det er å få tak i alternativ informasjon gjennom bl. a. sosiale media, må jeg dessverre trekke den konklusjon at VL en gang for alle har bestemt seg for at konflikter som Israel er involvert i, skal ties i hjel, evt. overlates til andre å kommentere. VL kunne med letthet ha hentet førstehånds informasjon fra ulike kilder – også israelske. Det påstås til og med at mange arabiske kilder er mindre forutinntatte enn norske riksmedia. Alvorlighetsgraden tatt i betraktning, begynner man uvilkårlig å lete etter skjulte motiver for denne påfallende passiviteten angående Israels situasjon og omdømme. Her er mye å rette opp, men VL er tilsynelatende helt uinteressert. Er det erstatningsteologiens utdaterte dogme om Israel som fortsatt gjør seg gjeldende, eller er det grumsete antisemittisk tankegods som har fått innpass i VL’s redaksjon? Er det å være «politisk korrekt» blitt den viktigste rettesnoren for hva som skal sies eller trykkes denne avisen?

Gå til innlegget

NÅR skal toleranse ikke tåles?

Publisert over 5 år siden

Toleranse er, og skal fortsatt være, ett honnørord. Kompromisser og "omforente" løsninger er helt nødvendige i et fungerende demokrati. Og vi skal tenke oss meget nøye om hvis vi går inn for å kneble annerledes troende. Men det går en grense.

Det blir ikke sjelden crash når personer med ulik religiøs bakgrunn prøver seg på dialog. Vår egen tro og egen fornuft virker så overlegen. Slik er det bare. Så må vi leve sammen så godt vi kan med våre ulikheter. Muslimer er slike mennesker som vi møter. Muslimer er ikke våre fiender, men venner, derfor skulle det være lett å elske dem!

Tyskere er også våre venner. Det er lett å elske dem. De var med på noe fryktelig for 3-4 generasjoner siden, men vi skal være glad i dem likevel. Også besteforeldrene deres. Også de som var soldater og drepte for fote. 99,9% av de som var med, slapp straff. Og det var rett. Hitler var en alvorlig tenkende mann. Han hadde tro på en ide. Med et sykt hode, kynisk hjerte og en forvrengt virkelighetsoppfatning gikk han til verket. Antijødiske krefter fikk inspirert ham til å utrydde alle jødene, men ellers så han vel for seg en ideell og fredelig verden etter sine ideer.

I dag kan både vi, og også tyskerne selv, si så mye stygt om Hitler vi bare vil. Også når vi er på besøk hos våre venner i Tyskland. Selv i flere tiår etter 2. verdenskrig var det mulig å registrere en generell skyldfølelse i den tyske befolkning over hva deres fedre hadde vært med på. Vi tilgir dem av hele vårt hjerte. Og glemmer det som var.

Hitlers demoniske egenskaper fikk uhyrlige konsekvenser for store deler av verden. Han er død, og stort sett ligger han stille i grava. Verden har tatt et oppgjør med ham og nazistene. Hitlers ide om at noen mennesker er mindre verdt en andre, er ikke forenlig med demokrati. Mennesker med en slik oppfatning skal ikke være representert i noe styrende organ. Og mennesker som målbærer rasistiske ideer må knebles. Her er det kun diktat som gjelder. Ingen toleranse.

Det finnes mange paralleller mellom Hitler og Muhammed. Hitler nøyde seg stort sett med jødeutryddelse, Muhammed vil ta med alle ikkemuslimer. Muhammed var usedvanlig talentfull når det gjaldt vekststrategier og metoder. Han oppdaget i likhet med Hitler at her er det maktbruk som er tingen. Folk bet tydeligvis ikke på "åpenbaringene"hans" som bl.a. besto av dekkhistorier for å leve ut sin egen perverse seksualitet. En åpenbaring som han fikk, om at Allah synes det var greit det han gjorde, hvis alle andre muslimske menn fikk gjøre det samme, gjorde selvsagt lykke hos mange muslimske menn, men var ikke tilstrekkelig. Annerledes tenkende måtte enten knebles eller drepes. Lokkemiddelet var jomfruene i den 7. himmel. Alternativene: Flere koner på jord - enda flere jomfruer i himmelen, alt etter Allahs vilje, kontra evig fortapelse. Valget burde føles lett. Muhammed åpenbarte også hvordan mennene kunne få ha kvinnene for seg selv, og midlene som trengtes for å nøytralisere dem. I likhet med Hitler og andre despoter, hadde Muhammed et høyt utviklet angiversystem der drap og lemlestelse var enkle og effektive virkemidler for å konservere galskapen. Muhammed lyktes til de grader, at han i over 1000 år har holdt flere 1000 millioner mennesker i et psykologisk jerngrep. Muslimene ser bedraget, men tør ikke å ta et oppgjør. Da lurer døden bak et gatehjørne. 

Mange muslimer er i dag på flukt gjennom Europa for å finne trygghet og frihet hos oss. Om det koster oss ganske mye, så har disse menneskene betalt en langt høyere pris i form av tvang, sorg, redsel, fattigdom, utrygghet og en usikker fremtid. En slik situasjon er det en årsak til. Jeg håper Muhammed ligger godt i sin grav hvis han da ikke allerede er hos sine jomfruer i den 7. himmel. Verden trenger ham ikke.

Såkalt religionsdialog om og med islam som et religionslignenede system blir et svik mot hele den muslimske verden. Det betyr at vi, som en del av den frie verden, kan komme til å tillate Muhammed å beholde deler av makten over muslimske sjeler. Men la det være klart: Det er ikke nødvendigvis det religiøse innholdet i denne, for oss fremmede religion, som skaper problemene, det er ondskapen. 

For øvrig etterlyser også jeg, i likhet med Ola Borten Moe, en sammenligning og grundig, saklig konsekvensanalyse av nazisme og islam. Det var grunn til å ta nazismen alvorlig, men det tok tid før vi skjønte det. Hva med Islam?

Gå til innlegget

Forhandle med Hamas

Publisert nesten 7 år siden

Islamsk fremtidsparadis: Alle jøder utryddet - Allahs vilje råder i en verden av muslimer.

   Hamas har skjønt det og er villig til å ofre alt - egne, og særlig andres barn (ut fra tanken at: det er bedre å være drept enn å være en frafallen), for at det islamske Fredsriket skal bli en realitet. Det er derfor god logikk i å lagre våpen og ha utskytningsramper for raketter boligstrøk og andre steder hvor sivilbefolkningen samles. Å få hjelp av israelske bomber til å få sendt sine barn til Den syvende himmel må jo være den beste bruk av sprengstoff som tenkes kan: Dessuten, foruten å sikre disse barnas evige liv, vil det også bli færre munner å mette i Gazas trangbodde byer, og Israel blir tilført velfortjente propaganda- og prestisjenederlag. 

Med denne bakgrunn er det lett å skjønne at Hamas vil kreve store motytelser for å gå til forhandlingsbordet. Det beste Israel kan håpe på, er at Hamas kan gå med på at det f.eks. blir opprettet enkelte små jødereservater som man normalt ville gjøre med andre utryddingstruede dyrearter, men at resten av folket må regne med gasskamre. Det er mulig at andre, kanskje mer humane henrettelsesmåter, også kunne være gjenstand for forhandlinger. For Hamas er det ikke så viktig hvordan jødene utryddes, men at det skjer!

At israelerne ikke greier å mane fram den store hjerteligheten overfor en nabo som daglig i flere år har sendt raketter inn til dem, er egentlig ikke så vanskelig å forstå. At de tviler på om Allah er så god som muslimene vil ha det til, er også fullt forståelig. En ting er i alle fall sikkert: Det vil bli mye lettere å åpne grensene for et folk som vil være venner enn slike som sier: "Vi har lyst til å komme å jobbe for dere, men vi skal drepe dere når vi har tjent penger nok."

Gå til innlegget

Krf skal ha SV's plass i regjeringa

Publisert rundt 12 år siden

KrF ville garantert ha fått kirkeministeren! Tror også Ap ville føle at det er lettere å styre mot midten enn i grøfta på venstrekanten.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere