Sivert Almvik

Alder: 40
  RSS

Om Sivert

Filmskribent hos nettmagasinet Montages.no, fanatisk ytringsfrihetsforkjemper, ateist, skeptiker, snill og grei.

Følgere

Publisert over 10 år siden
Frode Meland – gå til den siterte teksten.

Men la oss ta et annet eksempel: Homøopati.

Eksemplene med den gule bilen og homøpati er ganske forskjellig, og det er strengt tatt ingen negative konsekvenser rent fysiologisk for en person å like en gul bil mens andre synes den ikke er pen. For det er jo hun som skal kjøpe bilen, og din mening - hvis du ikke blir spurt direkte - er uvesentlig.

Homøpati, hvis man går den og ser på hva som blir gjort, er tull, men likevel så rapporteres det «at det virker» for enkelte mennesker. Man skal ikke se bort fra at placebo-effekten har en stor innvirkning på hvordan mennesker leges siden psyken har så mye å si. Men å gå fra placebo-effekten til å si at det beviser at koffein hjelper på nattesøvnen... det er et stykke å gå siden utblandingsforholdet mellom den akive ingrediensen og vann er svimlende høyt.

Er det rett å anta at hvis det virker hver gang mot hodepine eller dårlig nattesøvn, så bør det virke på kreft - og hvis man i tillegg blir anbefalt å legge vekk «skolemedisinen»?

Man bør skille mellom to ting angående respekt: respekt for mennesker og respekt for ideer. En person sier at han hater/misliker homofile fordi det står i Bibelen at det er feil. De vil bli dømt av Gud når de dør for sitt onde liv. Skal man respektere denne personens tolkning av virkeligheten? Jeg mener nei, men det betyr ikke at jeg ikke respekterer personen som menneske. Personen har like rett som meg til å bli hørt, til å leve et godt liv og ha beskyttelse den beskyttelsen jeg til enhver tid har gjennom lovverket. Det samme går for rasister som mener at egen rase er bedre enn andre raser. Fortolkninger av virkeligheten kan føre med seg gode ting for seg selv og andre mennesker, og de kan kun føre med seg gode ting for seg selv, men ikke andre mennesker. Her bør vi maksimere det som fører med seg gode ting (for oss selv og andre), og der faller ikke ideer om at andre mennesker er bedre enn andre inn. Vi må ta inn over oss at vi lever i én og samme virkelighet.

Tilbake til eksemplet med homøpati. Hvis personen du omtaler velger å slutte med en livsviktig medisin fordi han eller hun har hørt av en homøpat at medisinen jeg lager er bedre, da er ikke dette lengre noe godt siden det kan føre med seg mer lidelse enn nødvendig som igjen kan føre til dødsfall. Da må vi si fra at homøpati i bunn og grunn ikke har noen dokumentert effekt, at det du inntar er 100% sukker eller rent vann.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Når jeg trykker "liker", får jeg opp et registreringsskjema. Jeg oppfatter dette som en registrering som medlem i VD - der jeg alt er medlem. Er dette riktig, eller er den omfattende personinnhenting for registrering på FB-gruppen?

Hvis du er inne på Facebook-siden Utaker snakker om, handler dette om en registrering for å lage seg en profilside på Facebook. Tviler på at VD og Facebook har overlappende medlemsskap.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Derfor er ateister stortsett gode, moralske mennesker med samvittighet. Og dette synes jeg er et godt bevis for Gud.

Som C.S. Lewis formulerte det:
1.) If God does not exist, objective moral values and duties do not exist.
2.) Objective moral values & duties do exist.
3.) Therefore, God exists.

Hvem nevnte sirkelargumentasjon?

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Vegar Monsen – gå til den siterte teksten.

En annen ting de burde fokusere mer på burde være kritisk tenking og iallefall dette med logikk i de forskjellige former (induktiv og deduktiv) og logiske feilslutninger for eksempel. De er svært nyttige verktøy.

Den offentlige utdanningen burde fokusere så og si utelukkende på hvordan man skal ta til seg kunnskap på en effektiv og etterettelig måte. Per dags dato, for at man skal få seg en jobb, krever vi at andre mennesker lærer en hel rekke ting før vi velger å stole på dem nok til at de skal få jobben gjort. Disse verktøyene er en viktig del av vårt samfunn. Her er jeg enig med Moseng.

Religion bør ikke eksistere som et eget fag der misjonering er hovedmålet. Det blir opp til foreldrene å lære bort det de mener er viktig for sine barn. Den offentlige utdanningen skal gjøre barna klar for samfunnet de lever i.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Ser ingen gode grunner til å forby slike skoler. Alle skal i prinsippet kunne starte opp en skole og drive den ut i fra hva man ønsker å lære bort. Men det som man ikke skal kunne forvente er støtte eller godkjennelse fra det offentlige. Skal man drive en skole må den være økonomisk levedyktig av seg selv gjennom at foreldrene betaler skolepenger. Dessuten må den, for at utdannelsen skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale strømninger, ha en godkjent læreplan. Da må de alternative skolene kjempe på lik linje som de private aktørene innen videregående opplæring og høyere utdanning (Campus Kristiana o.l.).

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere