Vegar Monsen

Alder: 18
  RSS

Om Vegar

---

Følgere

Neo-Evolusjon.

Publisert nesten 10 år siden

Hvor riktig er det å "bygge" sine etterkommere, sine kjæledyr, små mikro-organismer eller å forbedre sine egne medfødte egenskaper? Er vi klare for den massive etiske slagmarken som vi allerede er på godt vei til å kaste oss inn i?

Noen velger å ikke abonnere på evolusjonsteorien av forskjellige årsaker, men nå er det slik at selv om du kan sitte og nekte for vår evolusjonære opprinnelse så er det ikke så lett å fornekte den evolusjonen som ligger foran oss, enten naturlig eller mer.. kommersiell.

Evolusjonen er en lineær utvikling hvor foregående ledd er omtrent helt identisk med det neste, og det kan ta svært lang tid (mange tusen år) før genetiske mutasjoner og arvelige genvariabler manifisterer seg til noen konkrete og differensierbare egenskaper. Da tenker jeg på noe som går over konvensjonelle arvelige disponeringer.

Men som alt annet i vår teknologiske utvikling, så vokser vår kunnskap og mulighet til å "tweake" biologisk materiale eksponensielt med våre tekniske hjelpemidler og våre selvpålagte grenser. Vår forståelse og kartlegging av det menneskelige genomet (ca 3.17 milliarder basebar) har allerede ført til at det blir et nytt bioteknisk paradigme, et helt nytt gullrush eller genrush. Når vi nå kan forstå hvordan genene er bygget opp er det lite som stopper oss fra å forandre litt her og der. Det er allerede mulig å omtrent bokstavlig talt "omprogammere" en celle slik vi vil, til å f.eks. bli en stamcelle som kan bli til alle andre celler i kroppen vår, og å få denne cellen til å bli "godkjent" i et biologisk system, altså at kroppens "byggesentral" forstår hvordan cellen skal bygges etter den nye oppskriften.

Fremtiden på dette området, og det er ingen fantasi, vil forandre verden på en helt annen dimensjon enn vi klarer å ta innover oss. Når det snart blir mulig å forandre selve grunnpillarene i mennesket Homo Sapiens vil det utløse en altomfattende etisk slagmark som vil gjøre dagens etikkspørsmål som f.eks. abort bare en liten del av et stort etisk mareritt. Andre ting som statsvitenskap og politisk filosofi, justis, økonomi, menneskerettigheter, pensjonsordninger osv, det vil gi ringvirkninger langt innover i våre samfunnsmessige grunnvoller (og jeg vil ikke begynne å tenke på de stakkars teologene).

Tenk deg at du kan kjøpe en pakke som gir det ufødte barnebarnet ditt en levetid på ca 150 år, tilnærmet garantert fri fra alle sykdommer, høyt utviklet hukommelse, kreativitet, gode atletiske egenskaper osv. I praksis så vil en slik genmodifisert kommersialisering bety at du skaper et supermenneske. Har han eller hun flere rettigheter enn "vanlige" når han eller hun kanskje er bedre på omtrent alle områder? Eller mindre rettigheter som f.eks. innenfor forsikring siden han eller hun har fått ting "innebygd"? Hele det økonomiske systemet slik som pensjon og andre sosiale systemer vil bli svært testet da de oftest er bygget på prinsippet om kontinuitet. Justis ved at folk blir "programmert" til å være svært aggressive og militante, kanskje i forbindelse med militært bruk?

Dette høres kanskje vel fantastisk ut, eller som et dommedagsbudskap, men faktum er at vi allerede er langt på vei til å genmodifisere oss til en ny æra. Hvilke rettigheter har vi til å forby ting som genmodifisering som f.eks. kan gi immunitet mot HIV og andre sykdommer, skader på fostre ved f.eks. kvikksølvforgiftning osv? Skal vi forby alt? Finnes det en balansegang mellom å prøve å ivareta status quo, eller mindre forbedringer, og det å skape en helt ny "rase"? Hva hvis vi kan fjerne mye av de faktorene som gir en kaotisk verden?

Lykke til sier jeg, jeg tror vi trenger både det og svært solide gjennomtenkte plattformer å stå på.

Her er en video om neo-evolusjon på TED.

 

 

 

Gå til innlegget

-Har fått nok.

Den nederlandske Regjeringen har etter lange høringer med partiene (og spesielt partiet - Partij voor de Vrijheid / Parti for frihet), endelig kommet frem til en ordning på den konflikten som har opptatt landet over lang tid. Frihetspartiets leder Geert Wilders, har over en lang periode vært svært profilet i hans "krig" mot Islam og omtrent alt muslimer gjør av religionsutøvelse i landet. Han er notorisk for sin aggressive holdning og har vært i retten mer enn èn gang for påstått hatkriminalitet.

I et intervju sier han:

-Ta en spasertur nedover gaten og ser hvordan dette går. Du føler at du ikke lenger bor i ditt eget land. Der er en kamp som pågår, og vi må beskytte oss. Før du vet om det, vil det være enda flere moskeer og kirker!

Nederland er kjent for sin svært sekulære og liberale politikk og denne nye loven skal beskytte landets borgere mot religiøst press og forkynning for å spesielt ivareta barns frihet, i et håp om å stoppe eller begrense den polariseringen som skjer i flere byer. Ett av argumentene er og at de rett og slett bruker for mye tid på religionen som ellers kunne bidratt til å skape verdier for samfunnet. Denne loven gjelder ikke høytider og begivenheter slik som bryllup og dåp. Loven gjelder heller ikke administratoriske og akademiske formål.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg sier at det ikke er mulig å bare begrense èn religions frihet til utøvelse og stiller seg sterkt kritisk til hele den nye loven, men sier at å begrense ikke er det samme som å nekte og at det i så fall må skje overalt for alle religioner internt i landet. Det hele er en juridisk gråsone og panelet av dommere i Strasbourg kan ikke ta formelt stilling til dette før det blir anmeldt.

En representant for Regjeringen i Nederland sier:

- Det vil bli svært vanskelig å iverksette denne loven på et nasjonalt plan da vi mangler store ressurser til å gjennomføre den kontrolleringen som er nødvendig for å ivareta respekten til landets lover. Men planen er å opprette en egen instans som skal vurdere kirkene og moskeenes egeninnsats og måle tid ved å forkle seg som sivile religionsutøvede, i stikkprøver.

Overtredelse kan gi bøter til utøver og til organisator hvis det skjer et brudd på loven i deres regi.

I Norge er det stort opprop mot dette. VG kan melde at:

KrF er svært kritiske og holder allerede på å bygge opp en sak mot Nederlands liberale partier, til menneskerettighetsdomstolen.

Høyre, AP og SV sier at dette går langt utover deres rett til å regulere men de er ikke bare kritiske, spesielt Erna Solberg sier at "-Noen ganger må vi sette hardt mot hardt".

FrP stiller seg ganske klart for en slik regulering. Siv Jensen sier "-Det er klart at vi ikke liker et slikt overgrep fra en regjering, men vi kan godt se nødvendigheten av dette i fremtiden".

--------------------

Jeg må si jeg ble litt overrasket over denne holdningen til et sekulært land. Jeg syntes det er svært alvorlig av en liberalt og sekulært land å påta seg en slik overformynderrolle.

 

Gå til innlegget

Dere har klart det, jeg går bort fra Ateisme!

Publisert rundt 10 år siden

Kjære mine venner og uvenner på verdidebatt.no:

På skolen lærte vi om hva som er hva innen religion og livssyn:

Vi har to grupper:

  • Religiøse (Teist; Kristendom, Jødedom, Islam osv)
  • Ikke-religiøse. (A-teist)

Innenfor kategorien Religiøse er det mulig å differensiere mellom livssyn og hver av dem står for noe i varierende grad som følge av sin religion.

Innenfor kategori Ikke-religiøse så havner alle som ikke har de eksplisitte gudelivssynene i en samlebetegnelse; Ikke-religiøse.

Noen kristne (iallefall her på VD) syntes å mene at alle i Oppsamlingskategorien Ikke-religiøse er ansvarlige for det alle andre i oppsamlingskategorien sin gjør og har gjort. Ateister og ordet Ateist har plutselig fått en egen mening utover hva det betegner.

Jeg tror de som kan kjenne seg igjen er de som har havnet i kategorien:

  • Innvandrer.

En innvandrer betyr at man har vandret inn, man har begått den tilsynelatende unåden å bevege seg over en imaginær grense på et kart. Det sier ingenting om ideologi, livssyn, ønsket styreform, musikksmak osv. Det eneste ordet betyr er at du ikke var her fra før en gang i tiden. Alikevel så er Innvandrer (med stor i) blitt en egen statistikk, en egen minoritet, en egen kategori som plutselig representerer noe, oftest en trussel når man ser på i hvilken kontekst ordet generelt blir brukt i mediasammenheng og dagligdags tale.

Det har ingenting å si om du ble født 30 meter utenfor Norgesgrensen i Russland, i forhold til din nabo 40 meter inne på Norges side av linja på kartet så har du en markant større sjangs for voldtekt, kriminalitet og annet ugang. Du har ofte dårlige samfunnskunnskaper og din kultur betyr plutselig at du hater kvinner, snylter på Staten og planlegger et kupp for å starte Sharialov. Hjemmelagd statistikk lyver nemlig ikke.

Så kjære innvandrere, mine brødre og søstre i Oppsamlingskategori, skal vi begynne å kalle oss Nesten-Nordmann og Ikke-Kristen? Det finnes ikke statistikker for Nesten-Nordmenn enda, og Ikke-Kristne er enda ikke blitt omdefinert til marxistiske massemordere som hater kristne, er nestenholocaustbenektere og gjerne ønsker at verden skal bli styrt av autokratiske representanter fra Vitenskapen slik at vi kan bli kvitt alle de onde kristne, helst med drap og voldtekt siden vi ikke har moral.

I våre nye kategorier kan vi gjemme oss til hatet og fordommene finner oss igjen.

Hilsen Vegard,

En nyfødt Ikke-Kristen og blir mer og mer STOLT av det.

Noen andre ateister eller agnostikere eller innvandrere som vil være med? <3

http://www.youtube.com/watch?v=YbEhzT8mA44

Gå til innlegget

Kapitalismens barnesoldater

Publisert rundt 10 år siden

Hvem skal beskytte foreldrene fra barnas verden?

De fleste himler med øynene når konspirasjonsteoretikere paranoid maler detaljert hvordan store mektige undergrunnsgrupper slik som "New World Order" skal ta over verden. En håndfull mektige mennesker som påstått har sin lange hånd overalt i verdens politikk og kan praktisk talt utøve en suveren makt som man nesten føler er forbeholdt overnaturlige vesner. Skape jordskjelv, true med utslettelse av verden, kontrollere folkegrupper med fluor i drikkevann og spraying av kjemikalier i kondenstripene til jetfly er visst noen av metodene familiene Rotchild og Bildeberg bruker for å frata oss vår autonome frie vilje og gjøre oss til mentalt sløve, redde og blinde forbrukere som er lett å kontrollere, på lik linje med de stakkars sauene vi har avlet frem. Og de fleste har nok rett til å himle med øynene om disse teoriene.

Men det finnes jo en form for hjernevasking som vi alle er klar over og som vi alle irriterer oss over når den hopper inn midt i en spillefilm med høynet volum og repetative budskap, eller som skiller artikler på både seriøse og useriøse nettsider, eller som er klistret opp på vegger, eller som du ser på mens du venter på bussen. eller som kommer i postkassen, eller... vel, overalt. Men det er jo bare reklame, en massiv vegg av informasjon som vi aktivt sorterer bort siden vi iallefall i stor grad er i stand til å prioritere det vekk. Vel, både ja og nei, vi er jo og bittelitt kjent med konseptet subliminal markedsføring og vi har lært litt at å bli presentert for et merke eller produkt gjør at vi bygger et forhold til produktet ved at det blir kjent og "trygt" for oss.

Dette er noe de fleste voksne vet sånn halvveis, og akspeterer sånn halvveis at den samme reklamen gjør at vi kan få lovt til å nyte noen produkter gratis. Vi betaler liksom ved å få et stempel på underbevisstheten av noen blinkende bannere, slik som Vårt Lands banner om Jesus og et hjerte som blinker. "KLIKK MEG, JEG ER EN RØD BANNER HER OPPE TIL HØYRE, JESUS, HJERTE, BLINKER, KLIKK PÅ MEG" sider den. Men jeg ignorerer det (beklager annonseavdelingen). Nå er jeg ikke en "hater" av kapitalisme, jeg er ganske liberal og syntes det er rom for å reklamere produkter. Men det betyr ikke at alt er greit. For noen grupper er mer sårbare enn andre.

Jeg så en youtube film i dag som varte litt over en time. Den omhandlet markedsføringen, eller mer indoktrineringen mot barn og egentlig hvordan markedsføringen skaper små soldater som vet hva de vil ha fordi markedsførerene har fortalt dem det. Nå er jeg relativt ung og vokste opp med TV3 som brøt alle barneprogram hver 10 minutt for 5 min actionpreget reklame med høynet volum, rettet mot barn. Og i den filmen som ble vist fikk jeg se noen av de samme reklamene jeg husker fra min barndom. Normalt registerer jeg ikke hvilken følelse jeg får når jeg ser de fleste reklamer, jeg ignorere dem jo egentlig, spesielt de som er for andre målgrupper. Men nå, når jeg så dem på ny (de samme som gikk når jeg var liten) merket jeg at jeg får en slags blanding av vanlig nostalgi og en merkelig forhøyet puls, blikkfang på skjermen og generell økt oppmerksomhet, noe jeg ikke opplever med andre reklamer. Jeg innser egentlig at de er "lagret" i meg på en veldig spesiell måte, de skaper til og med nå en fysisk reaksjon som absolutt ikke står i stil til mitt ønske av å kjøpe actionfigurer.

Jeg innser egentlig den massive indoktrineringen som pågikk. Nå er det sikkert ingen bombe for foreldre, de har vel hatt barn som maste/maser om det som gikk på TV, men jo mer jeg tenker over det, jo mer innser jeg den enorme kraften de har på barn og hvor godt tak de egentlig har. Og jo mer jeg så av denne filmen, jo mer tenkte jeg på mine timer foran TV'en med TV3 på, hvor heldige vi er som har NRK, og hvor synd jeg syntes på Amerikanerene som får dette inn i livet, i mye større grad enn jeg fikk.

Det jeg egentlig vil diskutere er hvordan vi bør forholde oss til reklame til barn, de har jo all makt siden du ikke kan gå ut og bestemme deg for å IKKE se/registrere reklamene. Industrien er massiv og svært mektig. Det er merkelig hvor lite ansvarlig foreldregenerasjonen egentlig har vært på et samfunnsmessig plan. Jeg merker hvilken effekt de har på meg, i langt større grad enn den effekten de har på meg som voksen. Er vi nødt å finne en balanse for hva som er forsvarlig reklame, hvis det finnes, og hva som er ren indoktrinering? Er det foreldre eller myndighetenes ansvar å beskytte sine barn fra reklamen eller er det myndighetenes ansvar å regulere makten til reklamebransjen? Og hvordan i alle dager skal en kunne beskytte sine barn hvis det er foreldrenes ansvar?

Her er forøvrig filmen, kanskje ikke balansert, men tankevekkende og er absolutt å anbefale for både unge og gamle (Advarsel: Inneholder reklame...):

http://www.youtube.com/watch?v=0uUU7cjfcdM

 

Gå til innlegget

Ateistkvotering i DNK.

Publisert rundt 10 år siden

Statskirken skal reflektere landets borgere.

I lys av Kvinnedagen 8. Mars kom det frem at mange kvinner ikke lenger føler en spesiell trang til å være aktivister for kvinners likestilling. Selv om det fortsatt gjenstår noen ting, så er det blitt bedre i samfunnet vårt og med det har aktivismen minsket.

Vi trenger derfor en ny gruppe som kan bidra til å øke aktivistpulsen i Norge og jeg har derfor helt objektivt sett for meg at dette gjelder ateister i særdeles stor grad, som jo let's face it, er en svært ignorert og diskriminert gruppe i en spesifikk offentlig institusjon; DNK.

Norge har i dag en Statskirke som i teorien skal reflektere Statens offisielle religion. Jeg mener sterkt at Statskirken i dag ikke lenger reflekterer de syn som ligger til grunn i samfunnet generelt, noe som er stridig med det demokratiske utgangspunktet vi har etablert. Og jeg mener at denne utviklingen er økende proposjonelt med rødgrønt styre, samt kirkens manglende evne til å innstille seg med de realitetende som ligger til grunn, noe som jo betyr at vi vil se en fortsatt jevn økning i Norge.

Det høye antallet av medlemmer som DNK har, sett i sammenheng med hvor mange Borgere vi har i landet, viser en sterk kontrast til det antallet som er praktiserende kristne her til lands, spesielt blant unge, som jo er fremtidens generasjon.

Jeg har registert at Samfunnet forøvrig syntes det er helt greit å innføre kvotering for diskriminerte grupper i offentlige institusjoner, mest kjent gjennom kjønnskvotering, hvor mangfold, balanse og politisk korrekthet teller mer enn de vanlige rutinene for å ansette folk på slik som kvalifikasjoner og personlig egnethet. Ikke at de her er et enten eller område selvfølgelig, men at ved en teoretisk konflikt ville kjønn være dominant over kompetanse ved ansettelser.

Samfunnet har så en plikt til å representere det mangfoldet som eksisterer i alle offentlige institusjoner, da de offentlige institusjonene ER (for) det samme mangfoldet. Jeg mener derfor at det bør kvoteres inn ateister i Kirkerådet og andre posisjoner innen DNK, slik som bispedømme osv for å få en balansert og demokratisk rettferdig fordeling. Jeg vil i første omgang si at 40% ateister i Kirkerådet og 30% av alle posisjoner innen bispedømme ville være en rettferdig fordeling i første omgang, med en mer konkret balansering senere.

Kirkene, som offentlig eiendom, bør ha en del av området sitt viet til vitenskapentlige eksperimenter og prester bør enten ha en bachelor i evolusjonær biologi, eller teologi for å arbeide i den Statlige norske kirken.

Alt dette er selvfølgelig en spøk, selv om kanskje noen av dere mener at DNK allerede er styrt av ateister. Nå får dere bare passe på at AP ikke ser dette innlegget slik at de ikke får noen rare idèer. Og, nei til statskirke, det er til deres eget beste. :)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere