Vegar Monsen

Alder: 18
  RSS

Om Vegar

---

Følgere

Glansbilder foran begge øynene.

Publisert nesten 9 år siden

Jeg tror mange av de mennesker som er liberalt anlagt (i stedet for konservativt pålagt), er liberale fordi det er et resultat av en intellektuelt ærlig avveining. Mange ganger fremstilles liberale som ansvarsløse hedonister som, fordi de har puter sydd inn i hjernen som følge av et litt for godt liv, ikke er modne nok til å byrde det ansvar som trengs i en hard og kald verden. De vil gjerne ha risengrynsgrøt med masse sukker og kanel (selv om det ikke er helt bra), i stedet for den konservative ekvivalenten; havregrøt. 

Når, for eksempel, UV kommer med liberale poenger som får konservative til å springe skrikende ut i skogen, er det faktisk ikke nødvendigvis slik at det er et resultat av "skylapper" og filosofiske umuligheter. Jeg tror de fleste oppegående mennesker i Norge konvergerer relativt sett om de fleste hovedpoenger som vårt samfunn består av. Men, den liberale smaken, som ligger et godt sted mellom pistasj og sjokolade, er fundamentert i en forståelse av hva et samfunn er (rettigheter og plikter), satt over hva et perfekt samfunn SKAL være, kose hva det koste vil. Et samfunn, i alle fall et demokratisk ett, er ofte bygget på premissene om at alle mennesker er like mye verdt (med mindre du bor i Finmark og dermed teller mer) og da blir det vanskelig å forsvare hvordan man skal komme seg frem til et samfunn hvor noens meninger / preferanser skal telle mer enn andres (som jo er selve fundamentet i moralismen) fordi de mener det er 'objektivt' (i virkeligheten subjektivt) sett bedre på et vis.  

Samfunnet har ingen autonom identitet, det er samlingen av alle våres politiske intensjoner (i tillegg til korrumpering fra tradisjoner o.l) og dens instrumenter har innebygde begrensninger for å beskytte sine borgere, fra seg selv (politi og rett og stat). Når man sier at f.eks. legalisering av cannabis bør skje, er det ikke nødvendigvis fordi man mener at det er til det beste for samfunnet, som i en slags pervers kostand / nyttefunksjon der dens innbyggere er nummer, men at samfunnet ikke kan nekte en person å gjøre det han vil, så lenge han ikke utøver sin frihet på bekostning av en annens (i hovedtrekk). Vi har ingen rett til å nekte noen å spise epler, selv om vi rent prakisk kan gjøre det. Retten kommer gjennom makt / mandat, som blir gitt av folket. Vi kan heller ikke dømme noen for mord fordi vi kjeder oss. Hvis man da, ser at man ikke kan nekte noen å gjøre noe, selv om det er idiotisk, så er man ansvarlig når man ikke velger å misbruke sin posisjon til å fremme sine synspunkter med fysisk makt (som staten i praksis til slutt representerer). 

Mitt poeng er da altså, liberale har ikke skylapper, de mener ikke nødvendigvis det er "bra" at noe blir f.eks. lovlig, eller at det er viktig å trumpfe frem ville ideer for å slå politisk mynt, men heller at man ikke bare kan ta å leke konge fordi man har en viss inklinasjon (f.eks. vannscooter-saken i media). Selv om det er en veldig sterk overbevisning (som i at f.eks. cannabis er medisinsk lite gunstig for mange). Hovedpoenget er at andre kan ha en helt annen virkelighetsoppfatning, og dette står over det meste av romantiske forestillinger om optimalisering. Dessverre så blir blandingen av frihet og kognitiv dissnans (og andre ulumskheter) en dålig blanding.  

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Takk for at du fortsetter å forsøke å holde debatten på sporet, Westermoen! :)

Som jeg nettopp kommenterte på "Krf vil avvikle sæddonasjon" av Johannes Morken, så har denne tråden fått et lett surrealistisk preg. Man (menn) forsvarer hypotetiske barn, men står ikke opp for barnets rett til

Det er gratis å påberope at andre tåkelegger, hva med å argumentere heller for hva som er tåkelegging og avsporinger. Noe annet er nemlig tåkelegging og avsporinger.  

Angående dette med å forsvare "hypotetiske barn" så er det akkurat det som skjer i hovedinnlegget og som er den eneste (tilsynelatende) grunnen til at KrF styrer på slik de gjør. De sier "barn trenger far" osv, og bruker dette som et argument mot at barnet skal komme til, i et forsøk på å forsvare barnet, slik du og gjør over med at "barnet må kjenne sine biologiske foreldre". 

Hvis du leser på hva som har skjedd i dette innlegget og prøver å ikke rasjonalisere all kritikk som useriøs, så vil du se at:

KrF med Øyvind i spissen sier at foreldre bør ikke få barn hvis de (begge) ikke er biologiske foreldre. Dette fordi barnet (det samme hypotetiske barnet som du kaller tåkelegging og avsporing) trenger dem i sin umiddelbare omkrets når de vokser opp, og alle de andre påstandene han og Krf fremfører i hovedinnlegget. 

De mener at siden dette "skader" dette hypotetiske barnet på en måte så er det best at foreldrene ikke får hjelp til sæddonasjon og dermed ikke får barnet i første omgang. Har jeg misforstått noe? Er ikke dette den samme pre-emtive holdningen til et hypotetisk barn? 

Jeg syntes det er veldig suspekt at du Nelly, velger å ha en såpass selektiv forståelse at du ønsker å angripe oss som er i mot dette forslaget ved å si at når vi snakker om det samme barnet som Krf, i hypotetiske former, så er det tåkelegging og avsporing. Men når du og KrF snakker om det samme så er det en selvfølge at dette hypotetiske barnet trenger foreldre og dermed så må foreldrene ikke få dette barnet. Som jo er den eneste konsekvensen av å nekte sæddonasjon. 

KrF mener de ikke er gode nok foreldre og dermed bør ikke barnet bli født. Hva med å invovlere litt intellektuell ærlighet i stedet for hersketeknikker. 

KrF med Øyvind i spissen er åpenbart helt ute på jordet her, de har ingen logiske og sammenhengende argumenter som ikke spiller på forutinntagninger og personlige overbevisninger om hvem som er egnet til å være foreldre. Det er klart at majoriteten av samfunnet ikke kommer til å akseptere en slik uetisk holdning og inkonsistent logikk som KrF med Øyvind viser, så dette vil jeg tro enten er uforsvarlig synsing fra KrF eller et uklokt politisk spill for å få noen ekstra stemmer fra ultrakonservative. Men det siste her er jo min mening. 

Gå til kommentaren

Bastardbarn

Publisert over 9 år siden

Slik jeg forstår Håbrekke så vil han "nekte" voksne som ikke kan bli foreldre å føde barn som biologisk er noe andres. Snur du på det vil han "sikre" at barn får biologiske foreldre de vet hvem er - i allefall forstår jeg det slik.

Det er Baldersheim som brakte på banen "idèen" om at det er bedre ikke å være født enn å vokse opp uten far. Jeg mener at hypotetiske (om enn ønskede) barn ikke skal ha lovhjemlet rett til eksistens. Å slutte å tenke på et medisinsk mulig barn er etisk forskjellig fra abort. Blander man sammen hypotetiske barn, ufødte barn, fødte barn og egne moralske dommer kan det fort bli "forrvirret og galt".

Slik jeg forstår Håbrekke så vil han "nekte" voksne som ikke kan bli foreldre å føde barn som biologisk er noe andres. Snur du på det vil han "sikre" at barn får biologiske foreldre de vet hvem er - i allefall forstår jeg det slik.

Det er Baldersheim som brakte på banen "idèen" om at det er bedre ikke å være født enn å vokse opp uten far. Jeg mener at hypotetiske (om enn ønskede) barn ikke skal ha lovhjemlet rett til eksistens. Å slutte å tenke på et medisinsk mulig barn er etisk forskjellig fra abort. Blander man sammen hypotetiske barn, ufødte barn, fødte barn og egne moralske dommer kan det fort bli "forrvirret og galt". 

Han drar det videre og sier at det er biologisk tilknytning som er alfa omega, ikke bare at barnet skal få vite hvem de biologiske foreldrene er. Når det gjelder barnet så er det selvsagt sant at barnet normalt burde vite hvem de biologiske foreldrene er, men i et ultimatum skal barnet ikke få lovt til å engang eksistere.

Jeg utfordrer deg også til å svare ja på at du heller ville ikke eksistert enn å ikke vite hvem din biologiske far er. Dette kan jeg si like mye som KrF kan spille på et evt fremtidig barns følelser rundt hvem faren er. Og hvem er du, eller KrF å ta denne avgjørelsen fra foreldrene, mor og barn? KrF har ingen andre etiske motforestillinger om at f.eks. rusmisbrukere ikke skal få barn gjennom lov, antagelig fordi dette ikke lar seg gjennomføre. Men de er fortsatt langt på vei ute her med babypolitiet sitt på et svært marginalt område hvor det ofte gjelder homofile foreldre, og ønsker sine forutinntagninger innsatt med lov slik at de kan detaljregulere hvem som blir født og ikke født avhengig om du har gjort den kriminelle akten å bli født homofil eller av andre grunner ikke er i en perfekt kjernefamilie. 

Du kan godt mene at hypotetiske barn ikke skal få lovt til å bli virkelige, men igjen, hvorfor er det slik at barnet ikke skal få lovt å eksistere? Og hvordan kan du forsvare at det er bedre å begrense barnets evt ønske om å vite hvem faren er, som jo omtrent er hele argumentasjonen deres (hvis vi ser bort i fra det usaklige kravet om at barnet MÅ ha en biologisk far og alt da blir automatisk kvalifikativt bedre), med at barnet ikke bør eksistere? Du kan ikke dra den argumentasjonen, den er fundamentalt irrasjonel. Grunnen må ligge hos dere personlig, en overbevisning (evt religiøs) om bastardbarn eller noen andre forutinntagninger som leder dere til en slik konklusjon. Altså, det må ligge hos dere, ikke hos egeninteressen til et evt barn av f.eks. lesbiske foreldre. 

Stortingspolitikere er demokratisk valgt og har som jobb å ta maktavgjørelser - men jeg gjetter at målet med kommentar #11 ikke primært er å spre kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av sæddonasjon. Bjerketvedts kommentar setter igjen fokus på barna, og det er det jeg mener er det viktigste politiske spørsmålet, om vi skal lage regler for de voksne eller for barna.  Ingen kjøper vel at dette er til det beste for barna av alle ting, med et slikt ultimatum.  

Gå til kommentaren

Hyklere

Publisert over 9 år siden

Du sier: Interessant viser jo det en absurd holdning til alle alenemødre hvor far enten er død eller av andre årsaker ikke i livet til barnet.

Dette sier ikke trådsarten noe om. Dette er tull. Han viser til at en ikke bør planlegge å få et farløst barn – det er vesentlig forskjell. //

  • Det sier faktisk trådstarter noe om, indirekte. Hva hans kommentarer indirekte betyr er like viktig som det han faktisk sier høyt. At han ikke nødvendigvis ser det er jo litt av det jeg mistenker, at dette ikke er en særlig gjennomtenkt posisjon han og hans meningsfeller har tatt. Politikere, de som forandrer samfunnet ganske direkte har faktisk et ansvar å se litt lenger enn sin egen lille tankebobble, og å være intellektuelt ansvarlige for det de direkte og indirekte hinter til. Uvitenhet er ingen unnskyldning, det er i beste fall uansvarlig. 

// Du sier: Kjære deg, hvem er det du tror at du er? Hvem er du til å ta en slik maktavgjørelse? 

Han har sine meninger akkurat som deg – Men det er utidig og angripe person og ikke sak.

Det blir som å si, hvem tror du at du er som anbefaler at et barn skal måtte vokse opp uten en pappa, hvilke rett har du på å bestemme at barnet skal vokse opp uten en far. //

  • Selvfølgelig kan jeg spør om hvilke autoritet eller mandat han påberoper seg når han velger å engasjere seg i en sak som er større en han selv. Hans direkte autoritet i denne saken er som en representant av KrF, og han har fremmet et forslag som han er ansvarlig for nå som han setter seg bak den offentlig som en opinionsdanner. Det er både tidig og positivt å være kritisk til hvilke roller politikere påtar seg, spesielt å se hvorvidt de erkjenner sine egne begrensninger.
  • Videre, nei, for den ene instansen (min mening) blir valget lagt til de faktiske personene som skal få barn, i den andre holder han sin egen forutinntagning høyere og føler seg både egnet og rettmessig innstillt til å fjerne denne muligheten. Hans argument er at barn som ikke får en biologisk far (ikke bare en far) automatisk blir satt i en såpass alvorlig situasjon at det er bedre å være preventiv med å begrense seg mest mulig for at slike barn ikke kommer til verden. Dette tilsynelatende for å "hjelpe" barnet.

// Du sier: Hvordan klarer du ikke å se at dette er tidenes mest hykleriske holdning når KrF kjører så hardt på dette med å abortere barn for diverse defekter er tilnærmet en dødssynd? 

Vel jeg ville si at det å ta liv er en grusom handling – når du tar bort et foster som mennesker har definert som ikke et foster – men bare en klump med celler – hvilke rett har menneske til å definere dette fosteret slik. Har menneske kommet så langet i kunnskapen at de vel alt? //

  • Å nekte foreldre hjelp til å få barn slik som det er nevnt her har kun en eneste direkte påvirkning, det blir ikke noe barn. Dette har bare en eneste årsak, en preventiv holdning for å begrense det jeg antar er "bastardbarn", ikke minst siden han og KrF aktivt og direkte velger å differensiere mellom det å få et barn med en far, og det å få en barn med en biologisk far. Der det første ikke kvalifiserer til å la et barn eksistere per deres definisjon, og den andre er den eneste rette måten å få barn på. Mitt poeng om hyklerisk synsing er at de (KrF) er de absolutt mest konsekvente på dette med å ikke ha et sorteringssamfunn, og drar den lengst med å f.eks. la en dame med Downs gå med "utryddningstruet" på t-skjorten sin på Stortinget, mens de i en situasjon hvor damen med "utryddningstruet" på hadde vært et barn med to lesbiske foreldre helst ville sett sett at skulle sorteres bort FØR det ble et foster. Det er så blatant hyklerisk at jeg ikke kan forstå at en etisk korrekt person kan rasjonalisere det bort som noe annet. 

// Du sier: Dere sier at siden barnet ikke kan få en biologisk far så skal det ikke få eksistere, og dere argumenterer at dette er for barnets beste.

Spørsmålet er ikke om barnet skal få eksistere eller ikke, spørsmålet er om at det å få barn er menneskets bow til å tilfredsstille sine egne behov. Ikke basert på barnet beste, kun på å få dekket sine behov. //

  • Hvis du veldig gjerne vil ha et svar på det spørsmålet er du nødt å spørre deg som du helst ikke ville ha eksistert hvis du hadde hatt to lesbiske foreldre. Altså å ikke få oppleve noenting er mer humanitært enn å vokse opp med to foresatte som er glad i deg. For det er det det handler om i det store og hele. Jeg kan ikke fatte at du, trådstarter eller de ansvarlige for dette i KrF, når du og de skriver "Ikke basert på barnet beste, kun på å få dekket sine behov.", virkelig ikke ser at det alterntive ikke er til barnets beste, men kun evner å appelere til en slags forutinntagning dere har om hva en kjernefamilie skal være, koste hva det koste vil. 
  • Igjen, hver er dere til å detaljregulere dette? Hvilken rett har dere til å overformynde en slik ting? Folk må være hjernevaska hvis de stemmer KrF med en slik korttenkt og korruptert tenkemåte som blir presentert i hovedinnlegget.
Gå til kommentaren

Øyvind Håbrekke

Publisert over 9 år siden

Jeg ser at det ikke koster noe å påberope seg å være et verdiparti. KrF ønsker her å nekte foreldre å få barn fordi barnets biologiske far ikke vil være i umiddelbar hele oppveksten. Interessant viser jo det en absurd holdning til alle alenemødre hvor far enten er død eller av andre årsaker ikke i livet til barnet. Videre så viser det at dere mener barnet ikke burde blitt født hvis det ikke har en biologisk far i umiddelbar nærhet hele oppveksten. Kjære deg, hvem er det du tror at du er? Hvem er du til å ta en slik maktavgjørelse? 

Jeg leser det du skriver om barnets rett osv, men hvor er det du gjemmer barnets rett til å i det hele tatt eksistere med mindre den klarer å komme igjennom din egen subjektive sjekkliste? Hvordan klarer du ikke å se at dette er tidenes mest hykleriske holdning når KrF kjører så hardt på dette med å abortere barn for diverse defekter er tilnærmet en dødssynd? 

Dere sier at siden barnet ikke kan få en biologisk far så skal det ikke få eksistere, og dere argumenterer at dette er for barnets beste. Er det å ha en biologisk far det absolutt eneste viktige i livet som gjør det verdt å leve? For dere sier at straffen for å ikke være perfekte er at de ikke skal få ha barn, og dere prøver å vri det over på at barnet tjener på dette, at dere tar fra det alt er til det beste.

(MODERATOR HAR HER FJERNA EIT PERSONANGREP).

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere