Siri Ann Vatland

Alder: 54
  RSS

Om Siri Ann

Agnostiker og tilhenger av et flerkulturelt samfunn. Gift og mor til to.

Følgere

Det er ingen ny ting at katastrofer følges opp med dommedagsprofetier, men hvorfor må det være sånn? Mens flesteparten er mest opptatt av å trøste, utnytter noen anledningen til å spre missmot og frykt ...og dette gjerne i Guds navn. Ubegripelig...

Mitt første møte med verdidebatt.no, var en facebooklink til innlegget der Magnar Tanem, to dager etter at kristenfundamentalisten Anders Behring Brevik hadde terrorisert en hel nasjon, påstår at Guds velsignelse forsvinner. Så synd at Tanems tråd har blitt stengt for videre kommentarer, for det er så mye rundt hans tanker og ideer jeg ikke skjønner, og gjerne skulle bedt ham eller andre av hans kaliber om å utdype. Tanem sier at de som kjenner Bibelen og står Kristus nært, ikke er overrastet over fredagens hendelser, at han lenge har advart mot at Guds velsignelse er i ferd med å forsvinne, og at terrorberedskapen er for dårlig. Dette tillegges AP's avkristning av Norge, "høy innvandring fra ikkevestlige land, uthuling av familiens autonomi og tilrettelegging for skilsmisser, støtte til islamistiske terrorister, for liten satsning på Forsvar og politi i Norge, innføring av ekteskap for lesbiske og homofile, samt Støres anerkjennelse av en palestinsk-arabisk terrorstat". Sier Tanem det er forskjell på oss mennesker? Skal vi da ikke, i følge bibelen, alle stå like foran Gud? Betyr det virkelignnoe om det er Gud, Allah eller Jehova du tilber ...er de ikke alle den ene og samme Gud, som av forskjellige mennesker har blitt tillagt forskjellige fortolkninger og egenskaper? Videre påstår Tanem at Breivik "må ha vært forledet av Djevelen, fordi Herrens hånd ikke holdes over oss." og at "når Djevelen først får overtaket, er dette dessverre bare begynnelsen på enda verre tragedier." Dette sier han å finne belegg for i Bibelen. Han sier videre at han ser det som sin plikt å advare, for nå som vi kommer inn i den store trengsels- eller endetiden, har vi de grusomste ting av enorme dimensjoner vente. Ja? Og så? Hva er egentlig funksjonen med denne type profetier og advarsel ment å være? Jeg kan ikke se noe som helst fornuftig motiv. Er det for å en dag kunne si "var det ikke det jeg sa?" Eller er det for å true oss tvilere til tro? Kanskje Tanum og hans like skulle begynne å lese mer i NT, og snarere formidle budskapet vi finner her? Om vi trenger en Gud, vil vi under en ekstrem situasjon som nå, trenge en forsonende Gud, som trøster og ikke gjør forskjell på folk, men vil oss alle godt. De mulige årsakene til avkrisning av Norge, er Tanums tolkning av en tekst som er skrevet av og for et folk som levde for snart 2000 år siden. Dette er like latterlig som å skulle forutsi sommerværet 100 år frem i tid, basert på dagens innsamlede værdata. Om Tanums mål ikke er å skremme folk til tro, hvilket annet motiv kan ligge bak å advare? Forsøker Tanum å forandre hendelsesforløpet i endedagsprofetiene han har lest om i Bibelen ...og om så er tilfelle ...er ikke det å sette seg selv høyere enn Gud? Er det kanskje derfor han ser det i sin rett å fordømme AP-politikere, palestinere, ikke vestlige innvandrere, osv.? Har ikke kristendommen allerede alt for mange skampletter å svare for?
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere