Sigurd Eikaas

Alder: 56
  RSS

Om Sigurd

Mail: sig-eik@online.no. Medlem i Intelligent Design-foreningen BioCosmos (https://biocosmos.no). Har skrevet "Skapt for at Gud skulle dø": http://www.skaptforatgud.blogspot.no

Følgere

Morten A. – om tro, ID og darwinisme

Publisert over 1 år siden

Morten Andreassen har skrevet et meget oppbrakt svar på mitt innlegg «Hvem tøver om ID og BioCosmos». Det tyder på at jeg har truffet noen ømme tær.

Først, det var Voje som påsto en konflikt mellom vitenskap og kristen tro, og likedan mellom vitenskapen og ID/BioCosmos. Dette påpekte jeg at er kun en stråmann, - en feilrepresentering. Det er i tillegg en desavuering av dem, som urettferdig frakjenner dem/oss all rasjonalitet og sannhet. ID og BioCosmos er dessuten ikke religiøse, og legger kun til grunn faktiske vitenskapelige funn i sitt arbeide. Men de finner at tolkningen av disse funnene bedre forklares, når man ikke begrenser tolkningsmulighetene til å måtte være innenfor det naturalistiske paradigmet som vitenskapen vanligvis legger som premiss. Et premiss som er prinsipielt uvitenskapelig, da det ikke på noen måte kan begrunnes i vitenskapelig empiri. Tvert imot! Derfor velger ID og BioCosmos heller å følge evidensene, selv om disse leder utenfor dette «vedtatte» naturalistiske paradigmet. Og det er dette som gjør dem så kontroversielle, og som får den etablerte vitenskapen til så innbitt å forsøke å bekjempe dem. Likesom for Galileo Galilei, da han viste at det da rådende aristoteliske paradigmet ikke var sant.

Kristen tro er forøvrig i aller høyeste grad rasjonell, og trenger ikke i noe henseende å være i konflikt med faktiske, vitenskapelige funn. Faktisk så gir Bibelen klare påstander om verden som vitenskapen siden har bekreftet, bl.a. at universet har en begynnelse og at tiden også er skapt og relativ. Ganske sprekt, spør du meg!

Du spør etter evidenser for påstanden om at proteiner ikke blir til av seg selv, men kun ved informasjon. Men du ville da vel ikke kreve evidenser for at en sparkesykkel ikke blir til av seg selv, men kun ved informasjon? Selvfølgelig ikke. Du tar det for vitenskapelig gitt at sparkesykler kun blir til ved informasjon, siden det aldri er blitt observert at en sparkesykkel er blitt til av seg selv. Heller ikke er det blitt observert noe tilfelle der sparkesykkelen av seg selv er blitt til en helt annen sykkel, med en helt ny funksjon, feks en vanlig trå-sykkel. På akkurat samme måte med proteiner. 

Du påstår riktignok at helt nye proteiner med helt nye funksjoner kan bli til ved mutasjoner i genene. Men igjen, dette er aldri blitt observert, og er dermed ikke noe annet enn nok et darwinistisk postulat, - en tro som darwinistene trenger for å få teorien til å gå i hop så den synes troverdig. Men de samme vitenskapelige prinsipper gjelder for proteiner som for sykler og alt annet: Man får ikke mer produkt enn man har produksjonsfaktorer til, - materialer, energi, maskiner og…. informasjon. Alle fire må være i tilstrekkelig mengde for at et nytt produkt, med nye funksjoner, skal bli til. Og informasjon i denne betydningen, know-how, - altså informasjon om hvordan noe skal gjøres eller lages, - vet vi av samme type observasjoner at kun blir til ved intelligens. Med andre ord, at det kreves en intelligent designer. Derfor er ethvert funn av informasjon av type know-how, en klar og entydig evidens for en intelligent designer. Det er altså slett ikke noe «God of the gaps»-argumentasjon vi her snakker om, men tvert imot den eneste logiske slutningen ut fra de vitenskapelige funn som foreligger.

Når du skriver at vi deler ca 99 (eg. ca. 98) prosent gener med sjimpanser, så tilbakeholder du viktig informasjon, og det er kanskje bevisst? De genene som du da omtaler er nemlig bare de genene som koder for proteiner. Men det er kun ca 2 prosent av vårt arvemateriale som koder for proteiner. 70-80 prosent av resten har man funnet at inneholder informasjon om nødvendige biologiske styringsfunksjoner og annen epigenitikk. De siste prosentene kjenner man ennå ikke til funksjonen av.

Disse 98 prosentene som ikke koder for proteiner, ble av darwinister inntil for få år siden triumferende kalt for junk-DNA, eller søppel-DNA, og det representerte liksom det ultimate og endelige beviset for darwinismen. Og altså at Gud var overflødig. Men likesom så mange andre av darwinismens «beviser», så har også dette «ultimate beviset» vist seg å ikke være gyldig. 

Dette at «junk-DNAet» likevel viste seg å ha funksjoner, er forresten en av IDs predikasjoner. Man har lenge antatt at dette kom til å vise seg, men man har ikke hatt forskningsmidler til å gjøre den forskningen selv. Derfor ble disse oppdagelsene forsinket med kanskje ti-år, siden darwinistene ikke fant det interessant å forske på det som likevel bare var søppel. Og dermed ble også relaterte medisinske framskritt tilsvarende forsinket.

Men jeg må få påpeke en ting til: Når du viser til våre genetiske likheter med sjimpansene, så må du selvfølgelig være klar over at dette ikke utgjør noen evidens for darwinismen. Likhet er ikke bevis for slektskap. At en Volvo har mange likheter med en Opel, beviser ikke at de er i slekt. Tvert imot beviser det at de er designet etter samme konsept og virkemåter. Med andre ord, så er likheten mellom mennesker og sjimpanser heller evidens for ID enn for darwinismen.

Jeg slutter her, selv om det er flere ting som både kunne og burde vært adressert. Men da blir dette innlegget så aldeles for langt. La meg bare påpeke, at jeg slett ikke driver å kaster dritt på ateistene, slik du påstår. Men jeg forbeholder meg retten til å påpeke det når vi som kristne blir feilrepresentert og desavuert, slik Voje gjorde i sitt innlegg. 

Og fortsatt uten å bli beskyldt for å kaste dritt, så må det også være lov til å  påpeke det, når vitenskapelige teorier og trosbaserte oppfatninger ikke har noe grunnlag i virkelighetens verden.

Gå til innlegget

Hvem tøver om ID og BioCosmos?

Publisert over 1 år siden

Evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voje skriver i Vårt Land 29. okt at Intelligent Design (ID) og BioCosmos gjør ungdom en bjørnetjeneste når vi selger dem et budskap om at gudstro og evolusjonsbiologi ikke kan gå i hop.

Men her har Voje laget seg en stråmann å argumentere mot. For ID og BioCosmos handler ikke om noen konflikt mellom tro og vitenskap. Tvert imot er det nettopp de vitenskapelige evidensene som gjør at flere og flere mener at vi må tenke nytt om livets opprinnelse, kompleksitet og mangfoldighet.

For eksempel forteller alle evidenser at til og med et protein ikke oppstår tilfeldig og av seg selv, men at proteiner kun blir til ved informasjon. Dvs kun ved den produksjonen av proteiner som foregår i den levende celle på basis av DNA, eller ved menneskeskapte prosesser. Molekylærbiolog Douglas Axe forteller i tillegg i sin bok «Sund fornuft» (dansk oversettelse) at et enzym/protein nok kan forbedre en allerede eksisterende funksjon ved mutasjoner (feks nylonase og antibiotikaresistens), men det kan ikke mutere til et helt annet protein med en helt ny funksjon.

Darwinister forklarer dette med at alle proteiner nå er så spesialiserte at de ikke lenger kan mutere til et helt annet protein. Deretter bortforklarer de problemet ved å påstå at det i fortiden har eksistert et «forfader-protein» som var mye enklere og mindre spesialisert, og som så har evolvert til alle de nåværende. Men dette finnes det ingen evidenser for. Det er bare en tro, - et darwinistisk postulat som darwinismen trenger for selv å stå til troende. Man kan dessuten også spørre: «Hva med alle mellomformene som evt. må ha eksistert, - var ikke de spesialiserte?».

Men hvis et protein ikke kan mutere til et annet protein med helt ny funksjon, så kan heller ikke en art utvikle seg til en annen art som krever helt nye proteiner!

På samme måte med den påståtte abiogenesen. Her også påstås det at denne første levende celle må ha vært mye enklere enn noen celle som eksisterer i dag (for ellers ville en tilfeldig abiogenese vært umulig). Men igjen så er dette kun en tro, - et postulat ateistene trenger for å bevare sin ateistiske tro. De siste 70 årene har man brukt enorme summer på å forsøke å få en levende celle til å oppstå tilfeldig, men man er ikke en gang i nærheten! Enhver annen hypotese ville, med sammenlignende resultater, forlengst vært kastet på søpla. Men her dreier det seg dypest sett ikke om vitenskap, men om livssyn. 

For det finnes kristne som tror på darwinismen, og det finnes kristne som tror på ID i en eller annen form. Ateistene derimot, er fullstendig avhengige av å tro på darwinismen. Ellers ville de måtte oppgi sin ateistiske tro, - selve sitt livssyn og ideologiske fundament!

Men når ikke en gang et protein, og langt mindre en levende celle, kan oppstå tilfeldig, så er det Voje selv som tøver når han påstår at ID og BioCosmos driver med tull og tøys. Og det er typisk for (ateistiske) darwinister å patronisere kritikere. Når de vitenskapelige argumentene mangler, blir hersketeknikker og stråmenn eneste mulighet. Slik Vojes innlegg er full av. 

Voje burde slett ikke bli så oppbrakt seg over at flere og flere konkluderer, at den kompleksiteten og ingeniørkunsten som de siste tiårs forskning har vist at livet består av, - samt darwinismens stadig mer mangelfulle forklaringskraft, - utgjør sterke evidenser for en Intelligent Designer. 

Men det er for ateistene, at vitenskapen kommer i konflikt med troen.

Gå til innlegget

Hva med noe mer offensivt enn flykutt?

Publisert over 2 år siden

Halldorf og Malm kutter flyturer. For eventuelle norske kristenledere vil jeg heller foreslå at de tar seg en liten flytur. Til feks Israel. Og at de der planter tolv trær hver.

Nei, det er ikke Israels tolv stammer eller Jesu tolv disipler jeg tenker på. Men hvert av de trærne vil i løpet av sin levetid absorbere 1,5 tonn CO2. Tilsammen vil de altså absorbere 18 tonn CO2. Dermed er ikke bare flyturen blitt klimanøytral, men hver av dem er blitt klimanøytrale for et helt år!

Nå produserer riktignok gjennomsnittsnordmannen bare 12 tonn CO2 i løpet av et år, men man kan jo legge inn litt margin.

De norske kristenlederne kan selvfølgelig velge å gjøre det enda enklere for seg. De kan bare sende 1200 kroner til Jewish National Fond (jnf.no), og la dem plante de 12 trærne. JNF bruker nemlig treplanting til også å drive ørkenen tilbake og gjøre stadig nye områder levelige for folk og fe igjen.

Og skulle kristenlederne over tid sende så mye som 75000 kroner, så vil JNF plante 1000 trær for dem. De er da blitt klimanøytrale for hele livet! (12 trær gange 83 år er 996 trær)

Ellers er det nok av andre feriedestinasjoner og andre steder som sårt kunne trenge nyplanting av skog. Hvis det bare blir organisert og lagt til rette for det. Da vil den CO2-en som produseres fra fossilt brensel komme tilbake der den en gang kom fra, - de veldige skogene som fantes der det nå bare er ørken.

Er det noen kristenledere som tar utfordringen? Eller kanskje rett og slett noen helt vanlige nordmenn?

Gå til innlegget

Kjære politikere!

Publisert over 2 år siden

Poenget er selvfølgelig å få regjeringen til å betale, - potensielt 25 mrd skattekroner. Med andre ord, masse penger for Equinor, samtidig som de kan eksponere seg i et skinn av klima- og miljø-vennlighet.

Jeg ser at Equinor, tidligere Statoil, driver kampanje i bl.a Aftenposten og Adresseavisen for å skape velvilje i befolkningen for sitt prosjekt om å pumpe ned og lagre CO2 under Nordsjøen. Poenget er selvfølgelig å få regjeringen til å betale, - potensielt 25 mrd skattekroner. Med andre ord, - masse penger for Equinor, samtidig som de kan eksponere seg i et skinn av klima- og miljø-vennlighet.

Jeg for min del kan ikke fatte og begripe hvorfor vi skal bruke milliarder på å deponere CO2 i Nordsjøen! Hvorfor ikke heller plante gedigne deponier i ørkenen?

Et stort tre har absorbert og lagret karbon tilsvarende 1,5 tonn CO2, i stammen alene. I tillegg kommer greiner, røtter og lauv. Samt opphopning av humus på bakken. Til sammenligning produserer vi i Norge i gjennomsnitt 12 tonn CO2 hver, hvert år.

Planter man store skoger i ørkenen, så vil man ikke bare lagre CO2, men man vil også kjøle ned klimaet lokalt. For det første vil sola ikke lenger stå å steike rett på bakken, og slik magasinere opp store mengder varme før natten. Og for det andre bruker fotosyntesen store mengder solenergi på å produsere cellulose. Tenk bare hvor mye varme det er i ei vedskie! Denne nedkjølingen av klimaet vil dermed kunne medføre mere regn.

Verden har enorme ørkenområder der det vokser og lever lite av både planter, dyr og mennesker. Ved massiv skogplanting kan man «erobre» disse områdene tilbake. 25 mrd kroner i skogplanting i Sahara eller Kalahari, vil ikke bare trekke mrd av tonn CO2 ut av luften, - det vil i tillegg også gjøre store områder beboelige igjen, og samtidig skape mange arbeidsplasser, og dermed økonomisk vekst. Og dermed bedre levevilkår for millioner av mennesker. Og dermed mindre hunger og nød, og følgelig mindre konflikt- og flyktninge-katastrofer.

Å bruke milliarder av kroner på å pumpe CO2 ned under Nordsjøen, er bortkastet bruk av penger. Det produserer absolutt ingenting. Tvert imot, - man trekker i stedet oksygen ut av sin normale sirkulasjon, og deponerer det sammen med karbonet under Nordsjøen. Jeg mener at vi trenger både oksygenet og karbonet her, - i sirkulasjon, - over bakken! Oksygenet til å puste med, og karbonet til å fylle ørkenen med trær!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere