Sigurd Eikaas

Alder: 57
  RSS

Om Sigurd

Mail: sig-eik@online.no. Medlem i Intelligent Design-foreningen BioCosmos (https://biocosmos.no). Har skrevet "Skapt for at Gud skulle dø": http://www.skaptforatgud.blogspot.no

Følgere

Ville det fått konsekvenser for Matheson hvis han kom med en tilsvarende tirade om homofile? Eller om svarte eller brune?

NRKs programleder Shaun Henrik Mathesons ytringer i programmet sitt tirsdag 2/2 på P13, ble torsdag 11/2 på det sterkeste fordømt som antisemittisme av et samlet Kringkastingsråd

Det er bra, og fullstendig nødvendig! Men også det eneste tenkelige utfall. Først og fremst pga ordlyd og innhold, men enda mer etter at Matheson også ble hyllet av nynazistene i Vigrid.

NRKs underholdningsdirektør, Charlo Halvorsen, har imidlertid vært tydelig på at ytringene ikke vil få noen konsekvenser for Matheson

Gad vite om det hadde fått noen konsekvenser for Matheson hvis en tilsvarende tirade hadde handlet om homofile? Eller om svarte eller brune?

Og hva om han hadde byttet ut, den i sammenhengen ytterst foraktfulle og hatefulle termen om jødene, "Guds utvalgte folk", med tilsvarende hatefulle og foraktfulle termer om homofile eller svarte/brune? Ville Halvorsen da holdt sine vinger over Matheson? 

Og ville han da kunne beskytte Matheson innad i NRK?

Skal virkelig en av NRKs programledere kunne lire av seg slike foraktfulle og hatefulle ytringer og tirader uten at det får konsekvenser?

Mener Thor Gjermund Eriksen, Charlo Halvorsen, Shaun Matheson og NRK, den beklagelsen som de ikke hadde annet valg enn å gi?


Gå til innlegget

Antisemittisk kultur i NRK

Publisert over 1 år siden

NRK er politianmeldt av en rekke organisasjoner for en antisemittisk tirade av Shaun Henrik Matheson i programmet Shaun tirsdag 2/2.

NRK har trukket programmet, og Matheson har beklaget uttalelser om at Israel er en rævva stat og at han skulle ønske at vaksinen ikke virket på israelerne. Med andre ord, at han ønsket dem døde.

Han har derimot ikke erkjent antisemittisme, eller beklaget den nest mest alvorlige uttalelsen: "Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn." 

Her er det ikke bare staten Israel han både lyver om og uttrykker sitt hat mot. Her er det "Guds utvalgte folk", - dvs jødene, - han lirer av seg mot. Klassiske, antisemittiske beskyldninger om jødene som blodtørstige massemordere og barnemordere, som hevngjerrig massakrerer for bagateller. 

Tiraden hans er derfor ganske avslørende: Mye av kritikken av staten Israel er bare kamuflasje. For bak den massive og konstante, men fullstendig uforholdsmessige, urettferdige og til dels løgnaktige kritikken som blir rettet mot Israel, så er det det gamle hatet mot "Guds utvalgte folk" som kommer til uttrykk.

Og man kan lure på om dette er en del av kulturen, - dvs en del av samtalen og spøken, - i NRK-huset. Sigrid Bonde Tusvik hadde jo også sin "vits" om israelerne som massemordere i Nytt på Nytt for et lite år siden, og Bård Tufte Johansen hadde sin for ikke lenge siden. Dette kommer etter en løgnaktig folkemord-anklage på Lindmo i mars 2019, og at NRK samme år måtte trekke tilbake og beklage en såkalt jødesvin-"satire".

Mistanken om en antisemittisk kultur i NRK, forsterkes av at NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen benekter at Mathesons tirade var antisemittisk.  Likesom en fisk ikke forstår at den er våt, så forstår tydeligvis ikke Mathesons sjef og NRKs underholdningsdirektør, at Mathesons tirade var antisemittisk.

Dessuten har NRK i ti-år servert en svært negativ, urettferdig og også løgnaktig nyhetsformidling om Israel. Dette er grundig dokumentert av MIFF (Med Israel for Fred), både på hjemmesiden deres og i blant annet den nylig utkomne boken "Det falske bildet av Israel" av Conrad Myrland. 

Nå kommer frukten.

Vi har et voksende problem med antisemittisme i det norske samfunnet. Og NRK er en av de fremste gjødslerne.

Gå til innlegget

CO2-lagring i Nordsjøen - er det klokt?

Publisert over 1 år siden

Med andre ord tar man store mengder oksygen fra luften, - dobbelt så mye som karbonet fra det fossile brennstoffet, - tar det ut av sirkulasjon, og stuer det bort under havbunnen.

Regjeringen ønsker å bruke mer enn 16 milliarder kroner på å lagre CO2 i havbunnen under Nordsjøen (prosjektet er foreløpig beregnet til 25 mrd). Dette pga den store tilførselen av karbon som forbruket av fossilt brensel fører med seg. Når det fossile brenselet brennes, binder dette karbonet seg med oksygen fra luften og danner CO2.

Når man da altså vil lagre CO2 for all framtid under havbunnen, så har man ikke bare lagret karbonet fra det fossile brenselet, men man har også trukket ut av luften to oksygenatomer for hvert karbon-atom. Med andre ord tar man store mengder oksygen fra luften, - dobbelt så mye som karbonet fra det fossile brennstoffet, - tar det ut av sirkulasjon, og stuer det bort under havbunnen.

Mitt spørsmål er: Er dette klokt? Vil det overhode ikke ha noen innvirkning på oksygennivået i luften? Og om oksygennivået faller, har det overhode ingen innvirkning på livet eller på klimaet, eller på noe som helst annet?

Jeg aner ikke, - gjør regjeringen? Er dette blitt utredet? For om en mikroskopisk økt andel CO2 i luften forrykker klima og natur, hva da hvis man trekker millioner og milliarder tonn oksygen ut av luften?

Ville det ikke være lurere å plante trær for å absorbere CO2-en, i stedet for å pumpe den ned i havbunnen? Da ville jo oksygenet bli resirkulert? Det er nok av steder på denne kloden som kunne trenge noen flere trær?

Gå til innlegget

Spørsmål til muslimske teologer

Publisert over 1 år siden

Ifølge Vårt Land 9. sept., skal det på selveste FN-dagen, 24. okt., være et dialogmøte i Drammen mellom Sian (Stopp islamiseringen av Norge) og muslimske teologer.

Spørsmålene fra Sian vil være gitt til de muslimske miljøene på forhånd, slik at disse kan gi gjennomarbeidede og omforente svar.

https://www.vl.no/nyhet/sian-og-muslimske-teologer-motes-til-debattmote-pa-fn-dagen-1.1770044 

Dette blir det veldig interessant å følge. Jeg er svært interessert i å forstå mer om hvordan muslimske teologer tenker. (Jeg er også nysgjerrig på hvilke spørsmål Sian vil stille.) 

Men som kristen, så har jeg også fundert på hvordan de tenker om noen grunnleggende momenter i den kristne tro, i lys av sin egen islamske tro. Jeg har derfor formulert tre problemstillinger, og uttrykker med det et håp om at noen muslimske teologer vil kommentere dem på en måte som gir meg en bedre forståelse av deres tro, i forhold til min egen. I korthet, hvilket gudsbilde har de, sammenlignet med det kristne gudsbildet?

1.)

I den kristne tro er det menneskets personlige relasjon med Gud som er målet og selve hovedsaken. Den har ut fra evangeliet ingen politiske eller ideologiske ambisjoner: «Mitt rike er ikke av denne verden», sa Jesus. (Joh 18,36) 

Ja, - evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, men det er individets relasjon med Gud som er målet, ikke individuell eller territoriell kontroll: «…for at hver den som tror skal ha evig liv». (Joh 3.15). Tvert imot vektlegges individets frie vilje (bl.a. derav; Vestens demokratier, dypest sett).

Islam på sin side, synes også å ha en ideologisk og politisk side, nemlig målet om at stadig nye territorier, og ultimo hele jorden, skal legges inn under islamsk lovgivning, dvs. sharia. 

Hvordan vil dere som muslimske teologer kommentere dette?

2.)  

Ifølge islamsk tro, er Allah kjærlighet? Hvis ja, betyr det at Allah er Kjærligheten personifisert, - at kjærlighet er selve hans vesen? Eller er det mer i betydningen av at Allah er opphavet til, - eller kilden til, - all godhet og kjærlighet? Feks at siden det er han som har skapt oss, så er det også han som har lagt ned i oss evnen til godhet og kjærlighet? Og ergo, at han er all godhets og kjærlighets kilde og opphav?

Hvis nei, hvilke andre kilder finnes det til godhet og kjærlighet?

Men hvis Allah er Kjærlighet, - eller i det minste all kjærlighets kilde og opphav, - kan det da tenkes at mennesker skulle kunne gjøre større kjærlighetshandlinger enn Allah selv er villig til å gjøre? Feks av kjærlighet å gi sitt liv for å redde andre, feks sitt barn? Altså den ultimate kjærlighetshandling? 

Men hvordan kan mennesker gjøre dette, hvis menneskets Skaper, - som også er kjærlighetens opphav og kilde, - ikke selv er villig til å gjøre det? Kan mennesker være bedre enn Allah?

Hvordan vil dere kommentere dette?

3.)  

Bibelen forteller at Gud gav seg selv, - gav sitt liv, - for å sone våre synder og frelse oss. Det betyr, at når vi tror og tar i mot denne forsoningen som Jesus gjorde på korset, så kan Gud «føde» oss, - dvs vår evige skapning, -  på nytt (Joh 3,3), slik at vi blir av samme «slag» som Gud selv (jmf hvetekornet som faller i jorden og dør, for at det av dets død skal vokse opp nye hvetekorn som er av samme slag). Ikke at vi dermed blir jevnbyrdige med ham, - bare Gud er Gud, - men at vi både kan tåle å være i hans rene og hellige nærvær, og endatil ha en personlig kjærlighetsrelasjon med ham. Altså en personlig kjærlighetsrelasjon med Gud selv! Det er dette som er Guds hensikt og mål for alle mennesker, iflg Bibelen. 

Men i en kjærlighetsrelasjon er det alltid to individer. Og begge individene må selv ville være i kjærlighetsrelasjonen for at det skal være en virkelig kjærlighetsrelasjon. En relasjon som baserer seg på tvang, blir i stedet en kjærlighetsløs og egoistisk, ja en psykopatisk, overgreps-relasjon. 

Derfor er det at mange mennesker ikke kommer til Himmelen, - de vil ikke, - siden Himmelen nettopp er den ultimate kjærlighetsrelasjonen med Gud. 

For forutsetningen for denne ultimate kjærlighetsrelasjonen er at vi fullt ut oppgir og overgir oss selv, - våre ego og vår egenvilje, - til Gud. Slik han selv overgav seg fullt ut til oss og vår vilje, da han levde her på jord og vi hengte ham på korset. Men dette vil mange mennesker ikke.

Gud manifesterte sin kjærlighet og forsonte oss med seg selv, - døde på korset for å frelse oss, - da vi ennå var Guds fiender. (Rom 5,10). «Vi elsker, fordi han elsket oss først.» (1.Joh 4,19).  

Og nettopp slik er forutsetningen for den ultimate kjærlighetsrelasjon mellom Gud og mennesker oppfylt. Slik Guds hensikt var og er med alle mennesker, helt siden før skapelsen. (1 Pet 1,20 m.m.)

Hvordan vil dere kommentere dette ut fra islamsk tro? 

Hva er iflg islam Allahs mål og hensikt for alle mennesker? Hvordan kan vi som individer komme inn i denne hensikten? Og hvordan kan vi vite at vi har kommet inn i denne hensikten, og at vi har oppnådd Allahs mål og hensikt for oss?

Håper på svar.

Mvh Sigurd Eikaas

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere