Sigmund Voll Ådnøy

Alder:
  RSS

Om Sigmund Voll

Oppvaksen: Madagaskar og Follo. "TCK - Third-Cultural Kid". Interesse for språk og tematikken makt/avmakt o.l. Barne- og ungdomsarbeidar. Kan ein del om TV Visjon Norge.
Gitt ut boka Tier der andre taler (2018).
Tlf. 966 23 067. Facebook.com/siggysportif Twitter.com/SigmundVoll

Følgere

Normisjon uttaler seg

Publisert over 3 år siden

I en innleggstråd på Facebook har Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjons generalsekretær, i dag skrevet følgende: 

«Jeg beklager at jeg ikke har kommet tilbake med kommentar tidligere. Det skyldes høyt arbeidspress.

Jesusnett er en selvstendig enhet i Normisjon, innmeldt som forening i en av regionene.
Normisjons sentrale ledelse har sånn sett ikke noe formelt ansvar for Jesusnetts virksomhet.

Gjennom TV-sendingene når Jesusnett ut i offentligheten på en annen måte enn ordinære lokale fellesskap gjør. Det gir store muligheter til å formidle et godt budskap, men det eksponerer også for mangfoldet av holdninger og meninger i det offentlige rom. At Jesusnett har sin sendeflate på Visjons Norges TV-kanal, utløser kritikk hos dem som mener at Visjon Norges profil er såpass utfordrende at det svekker troverdigheten av det Jesusnett formidler. Andre mener derimot at Jesusnett er et viktig positivt innslag i en kanal som sender mye en ikke har full tillit til.
At Visjon Norge har en offensiv innsamlingsprofil, vises bl. a. ved at pauser i Jesusnetts sendinger benyttes til å utfordre til å støtte Visjon Norge økonomisk. Det har også vært kjørt innsamlings-strips nederst på skjermen under Jesusnetts sendinger. Vi har anbefalt Jesusnetts ledelse å be om at dette ikke skjer.
At visjon Norge gir en mindre godtgjørelse/honorar for Jesusnetts programmer, er problematisk dersom det medfører forventninger eller krav til sendingenes innhold og profil. Vi er ikke kjent med at slike forventninger eller krav foreligger.

Som tidligere skrevet vurderer vi jevnlig risikoen det er å bli assosiert med Visjon Norges profil.

Med dette avslutter jeg mine kommentarer i denne omgang.»

Gå til kommentaren

Ville Jesus ha hatt på seg Rolex-klokke?

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Men jeg deler ikke ditt lutherske grunnsyn - det er elendighets-teologi.

Så hva er verst, DnK eller Visjon Norge?

Vi kan i hvert fall høre litt på Ray Stevens når han synger denne "fengende sangen til ettertanke".  Herlig, herlig, men farlig, farlig. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

At noen ligger i grøfta etter usunn forkynnelse skjer flere steder.  Det teologiske fundamentet hos Hanevold kjenner jeg ikke.  Min teologi er Bibelen åpenbart av Ånden.

«Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;»  (Og flg vers.)
‭‭1 Korinter‬ ‭2:10‬ ‭

Som jeg sier over vil jeg ikke bruke penger på TV som forkynner.

Taler på YouTube er en grei måte å få undervisning.

Ja, offer i grøfta fins i flere sammenhenger. Også enig med deg i noe av dette med TV som forkynner.


Hanvolds lærebasis er herlighetsteologi. 

Gå til kommentaren

Smak, stil og stilfullt ubehag

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Det er ikke min stil, men å kalle det overgrep er tøys.  Voksne mennesker får takke seg selv om de møter opp.  At folk faller og roper og ler er heller ikke min favoritt, men igjen - det er ikke mitt ansvar.

Tolken der er en pastor jeg kjenner godt, han ville neppe tolket om det var ren ondskap.

Hvor mye vet du egentlig om Howard-Browne og/eller massesuggesjon, eller om Hanvold og hans historie? Å redusere folks opplevelse – av Visjon Norge som samfunnsutfordring – til et spørsmål om smak og behag eller «stil», er problematisk. 

Det farlige med Visjon Norge er ikke at det sies og gjøres noe rart iblant. Du bør se på det teologiske fundamentet til kanalen, på hva de preker i beste sendetid og på folk som ligger i grøfta etter å ha blitt overkjørt. Deretter kan du komme og ha en mening.

Tolken kan ta feil og er ingen garantist for at tolkningsobjektet er trygt og sunt. Amen?

Gå til kommentaren

Jo

Publisert over 3 år siden
Selv om JeusNett har en egen profil, så er jo ikke dette en enhet som er fullstendig autonom i forhold til moderorganisasjonen. Dermed må Normisjon bære et medansvar for hva JesusNett finner på.

Enig i det.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere