Shoaib Sultan

Alder: 47
  RSS

Om Shoaib

(Klippet og tilpasset fra Wikipedia-profilen):

Shoaib M. Sultan (født 22. desember 1973) er en norsk-pakistansk organisasjonsmann, samfunnsdebattant og politiker.

I september 2011 ble han ansatt som rådgiver med ansvar for kartlegging av høyreekstreme miljøer hos Antirasistisk Senter.

Tidligere var han ansatt som generalsekretær i Islamsk Råd Norge i perioden 2007–2010, et råd han tidligere var valgt inn i som sekretær (2002-2005).

Han stilte også til fylkes- og kommunalvalget i Oslo i 2011 som tredjekandidat for Miljøpartiet de Grønne, og er valgt som andre vara for Harald August Nissen etter første vara Hanna E. Marcussen.

I tillegg sitter han i det regjeringsoppnevnte religionspolitiske utvalget som ledes av Sturla Stålsett, i brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, og har sittet i utvalget ved Universitetet i Oslo som utredet et mulig Senter for islamske studier ved universitetet.

Han har vært aktiv i integreringsdebatten, og skrevet en rekke artikler om dette og flere andre temaer.

Han skriver også bloggen "Muslimen" på http://www.shoaib.no/muslimen

Følgere

Publisert over 2 år siden

Takk til Greipsland for grei konkretisering. Jeg mener jo det hverken foregår eller har foregått noe snikislamisering. Men den trenden med radikalisering vi så i 2012 med ekstremistene som aksjonerte utenfor Stortinget hadde jeg en stund sett en utvikling som pekte i retning av, og som jeg har advart mot både før og etter at jeg begynte som spesialrådgiver på antirasistisk senter.

Sånn sett kan man si at Seierstads bok ikke helt vekket meg, siden jeg ikke sov på den saken. Men mens jeg kjente til dette fra før av får man jo et helt annet innblikk med en slik bok. Jeg har møtt endel av disse i debatt som motstandere, men Seierstad tar oss med på baksiden og innsiden. Hun fyller en helt annen rolle. 

Har snakket med foreldre med barn som har begynt på en slik radikalisering og voldelig ekstremismeutvikling. Noe er politisaker, det tar de seg av, men noe er bare en bekymringsfull utvikling. Der kan vi og andre organisasjoner spille en rolle. Slik kontakt med foreldre har jeg stadig vekk. Både den ene og den andre typen ekstremisme, og vi bistår der vi kan. Noen greide vi å hjelpe, andre steder ikke. 

Halalslakt i Nortura er eller var jo ikke problemet. Det har vært skrevet om det mange steder. Men sammenblanding med annen kjøtt er det, men det ble jeg kjent med gjennom media, som alle andre.

Gå til kommentaren

Litt ymse

Publisert over 2 år siden


Jeg vil starte med noe det siste innlegget med Torbjørn Greipsland sier her som jeg er enig med ham i, nemlig at det er en uting om de som skriver innlegg ikke er med på diskusjonen i etterkant. At jeg ikke svarer samtidig på en dag jeg er i møter på jobben, og deretter i bystyret til langt på kveld, stiller jeg meg litt mer uforstående til. Dette kunne ikke Greipsland vite, men den litt krampeaktige anklagen om at man ikke har besvaret kan man vente litt lenger enn noen timer etter at innlegget er lagt ut kan man kanskje spare seg?

Så skriver han også noe om "klare motforestillinger, ja, kanskje blir direkte feil påpekt."

Det er her det tar en litt merkelig vending. For ingen av innleggene så langt, helt reellt sett, viser egentlig motforestillinger eller imøtegått noe av hovedpoenget mitt, og ingen feil i det jeg skriver blir påpekt. Jeg kan komme til de andre etterhvert. Innlegget Greipsland skrev under en annen artikkel i en annen avis fikk ikke svar, grunnet noe av det samme. Det er egentlig ikke et reellt spørsmål der, og så Greipsland etter ville han sett at jeg var (faktisk) tilstede i det kommentarfeltet også, og besvarte det jeg så som spørsmål som burde svares på, hans innlegg ble litt rart, men jeg kan godt ta det her siden han faktisk tar det opp igjen.

Greipsland tar opp Åsne Seierstads bok "to søstre", og deres radikalisering som et eksempel på snikislamisering. Nå vet jeg ikke om han har lest boken, men den kan anbefales. Nå er jo snikislamisering ikke et reellt begrep, og jeg håper for all del at det ikke blir det heller, men det handler altså om å endre samfunnet i det skjulte. En radikalisering av enkeltpersoner, om det er i nazistisk retning, muslimsk ekstremisme, eller noe annet, er faktisk nettopp det. En radikalisering. Det er ikke en prosess som et begrep som "snikislamisering" på noen måte klargjør, eller konkretiserer på en særlig opplysende måte!

Her reagerte flere i omgivelsene, men ingen skjønte hvor galt det egentlig var, før de hadde reist. Nettopp det samme som skjer med andre ungdommer som radikaliseres i en hvilken som helst annen retning. Ja vi skal jobbe mot det, men å prøve å late som dette er noe spesielt med kun det muslimske miljøet blir feil. Ikke er det særlig nyttig heller.

Les forøvrig dette meget gode innlegget fra forsker Anne Birgitta Nilsen om dette. Slik at begrepsbruken fra Greipsland blir både feil og ganske så insinuerende. Det andre eksemplet han snakker om er det bokstavlig talt litt mer kjøtt på bena, men ikke mye. Jeg snakker om Nortura og kjøtt som er halalslaktet. Det er forøvrig ikke en imam som velsigner noe, men en muslim som skal lese en takknemlighetsbønn før dyret slaktes. Utover dette er det som annen slakt.

Problemet var ikke at alt ble slaktet på den måten, men at halalkjøtt de ikke fikk solgt ble blandet med annen kjøtt. Jeg var enig med den kritikken som kom frem mot slakteriet da dette kom, og var glad de endret praksis. På samme måte som muslimer ønsker halalkjøtt skal selvsagt ikke-muslimer få velge ikke-halal. Men her lå det altså ikke noe snikislamisering bak, men rett og slett manglende kunnskap og en profittmaksimaliseringstanke fra en komersiell aktør. Kapitalisme altså, ikke snikislamisering.

Når dette så er tatt. Det er noen få andre kommentarer på dette innlegget. Noen er enige med meg, andre er uenige. Det er litt #whataboutism fra enkelte, men det berører på ingen måte noe av poenget mitt. Per Steinar Runde gjør litt av dette med å dra inn den helt forkastlige saken om menn, flere av dem med pakistansk bakgrunn, som har drevet med overgrep mot det han sier er "kvite jenter", nå er det ikke deres hvithet som ligger bak overgrepene, men ressurssvake familier.

Det er nemlig ikke bare hvite jenter som har blitt misbrukt, men det gjør det ikke mye bedre. Hele saken er kvalmende, og jeg har skrevet om dette før også, og vil sikkert gjøre det igjen. Hva det har med denne saken å gjøre er det imidlertid vanskelig å si. At mange av overgriperne har pakistansk bakgrunn gjør tydeligvis at Runde mener jeg på noe måte er ansvarlig for dem, det skjønner jeg ikke helt. Men jeg sliter ikke så veldig mye med å fordømme det.

Eller angrepene om Soros. Jovisst kan man være uenig med ham, og jeg har hverken satt meg veldig grundig inn i hva han driver med, ei heller har jeg tenkt å gjøre det med det første, men påstandene og konspirasjonsteoriene om ham er da vitterlig med på å gi ved til et antisemittisk bål. At Runde eller andre ikke ser det kan jeg virkelig lite gjøre med.

Påstanden om problemene i USA kunne man også gjort mye med, men trekker bare frem den siste saken med den svarte sikkerhetsvakten som angriper en bevæpnet skytter midt i et massedrap, bare for å bli skutt av politiet når de ankommer åstedet. Skytteren ble arrestert, uskadd. Ingen premie for å gjette at han ikke var svart. Men hva har dette med denne saken å gjøre? Påstår Runde at det å knytte vold mot enkelte grupper opp mot retorikken fra landets president som retter sitt verbale skyts mot dem blir feil? En litt merkelig påstand i tilfelle.

Kåre Kvangarsnes snakker om hatpredikanter, men sammenligner vi altså folk som sier ting vi ikke liker med USAs president (og eventuelle norske toppolitikere og statsråder)? Linda Sarsour, jeg kjenner ikke til henne og har ikke tenkt å svare på angrepene mot henne, men gitt sannhetsgehalten i endel annet jeg ser her gjør jeg meg mine tanker om det.

Men hvilke spørsmål Kvangarsnes egentlig kommer med eller viser feil i noe av det jeg skriver ser jeg faktisk ikke. Feilaktige påstander om hva jeg har lagt ut eller ikke på sosiale medier endrer ikke på saken. Bare to ord om den saken. Jeg la ut to bilder som noen har satt sammen av barn som fengsles i USA idag, og et bilde fra barn i konsentrasjonsleire i Tyskland. Jeg mener det reiser et helt relevant poeng om barn i konsentrasjonsleire som dømmes som grupper og uten lov og dom. Så skjøte jeg at mange oppfattet det som at jeg sammenlignet det som skjer med Holocaust, og da fjernet jeg det. Vær gjerne uenig i det, men ikke lyv om hva jeg sier.

Kvangarsnes påstår også at jeg er tyst i saken om Aisa Bibi, men der har han enten ikke fått med seg en langt rekke artikler jeg har skrevet om saken, eller så lyver han. Det å ikke vite noe om alt annet jeg har skrevet er helt ok normalt, men skal man forsøke å komme med et såpass stygt angrep som han kommer med mot meg vil jeg foreslå at man kanskje gjør et minimum av forarbeid. Det bør man nesten kunne forvente.

Så en påstand fra Greta Aune Jotun om et arrangement som ble avlyst. Nå var jeg faktisk på nevnte gruppe, jeg så ingen trusler. Mange mente dog at det var en litt merkelig sammensetning av deltagere og sa de ikke ville delta. Andre arrangementer om denne saken har blitt avholdt uten at det har kommet noen reaksjoner. Jeg selv er forøvrig en av de som kanskje har skrevet mest her i landet om (og mot) blasfemiparagrafen i pakistansk lovgivning generelt og denne saken spesielt, så jeg tar ikke mye kritikk på det, men her kom det jo egentlig ikke noe spørsmål til meg heller så jeg vet ikke hva jeg eventuelt skulle svart på. 


Sist, innlegget fra Daniel Hehir, igjen er jeg usikker på hva jeg eventuelt skulle ha svart på, bortsett fra å korrigere ham på at teksten fra Koranen som han siterer ikke er fra Koranen. Utover det har jeg ikke påstått at Trump er antisemitt, men at han gir næring til antisemittiske krefter med sin retorikk. Jeg imøteser gjerne gode argumenter mot dette, så langt glimrer de med sitt fravær. 
Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Tror dessverre du har rett i det altså ... 

Gå til kommentaren

Må man?

Publisert over 4 år siden

Trenger man å ha noen tanker om det? Hun står fritt til å gjøre det. Grunnene er hennes personlige. Det må hun få lov til å ha! 

Godt innlegg forøvrig fra Linda, takk skal du ha for den! 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Georg Bye-Pedersen

15 innlegg  4055 kommentarer

Publisert rundt 1 time siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Ifølge muslimene er det jo den samme Gud for muslimer, kristne og jøder.

Hvorfor sier du dette når Jøder og kristne regnes som vantroende?

Lik Sitér

Nei han tenker nok ikke bare på korstogene, men massakrer på jøder gjennom tidene, i disse tilfellene begått av kristne. Korstogene forøvrig handlet ikke bare om angrep på muslimer, det var flere massakrer på jøder også. Det kjenner du til?Du kan lese litt her eller her om pogromer!

Så til dette med at koranen kaller jøder og kristne vantroende. Kan du peke på spesifikt hvor den gjør dette?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere