Stefan Hallman

Alder: 103
  RSS

Om Stefan

Følgere

Gi Israel sin rett

Publisert over 5 år siden

Det blir ikke fred i Midtøsten før Juda og Israel får sin rett.

Dersom det hadde det vært slik at Palestina-araberne hadde blitt fordrevet fra sitt land for to tusen år siden, og beholdt sin egenart som folk ute blant alle andre folk i all den tid - Om de hadde blitt utsatt for pogromer og mishandling fra verdens nasjoner og hadde blitt utsatt for industrielt folkemord, og kjempet seg tilbake til det landet dem ble fordrevet fra for 2000 år siden, og Palestina hadde vært omgitt av jødiske nasjoner – at Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Syria, Irak, Libya og Libanon var jødiske nasjoner og araberne hadde måttet flykte fra disse landene til Palestina, og at mange av jødene som bodde i Palestina hadde sitt etniske opphav fra disse "jødiske" landene, så hadde jeg sagt: "La jødene i Palestina reise tilbake til sine i Egypt, Syria, Jordan etc.," så kunne den bitte lille arabiske befolkningen endelig fått sitt land, og fred innenfor sine grenser. 

Men nå er det enda sånn at det er jødene som er i mindretall og enda ikke har fått sitt eget land til odel og eie, og heller ikke fred innenfor sine grenser.

Derfor sier jeg at palestina-araberne kan få sine hjem blant sine egne i omkringliggende araberland. Det blir ikke fred i Midtøsten før Israel får sin rett. Og araberlandene har fortsatt til gode å gi Israel sin rett.

Dessverre så tror Vesten at araberne skal gi jødene denne retten, bare palestinerne får sin «rett». Det kan aldri bli rett, i den grad Juda er judeernes land. De har kjempet for det, og de kjemper for det – helt til de får sin rett. Å gi landet til palestina-araberne er å bøye retten for hva som er rett. Det skaper ikke rett å gjøre urett. Gi Israel sin rett.

Det er rett å kreve at også araberne skal gi Israelerne sin rett. Å fire på denne retten skaper urett og ufred. Rett skal være rett. Juda er judeernes land, ikke arabernes.

Araberne har så mye land at det er en skam. Se på romfolket – ikke en liten flik av verdens landområde hører dem til, men hvem står på barrikadene for dem? Araberne har masse land, og vil frata jødene sitt bitte lille rettmessige land, for å gjøre dem på lik linje med rom-folket – et folk uten land.

Det hadde vært mer rett å gitt Palestina til rom-folket enn til palestina-araberne. De skulle i det minste skulle kunne greie å leve i fred med jødene. Romfolket skulle satt pris på om de hadde hatt bare en liten del land, mens araberne har enorme mengder kvadrakilometer til disposisjon. I tillegg vil de ha jødenes lille land. Det gir mening og næring til utrykket "mye vil ha mer".

Gi Israels folk sin rettmessige rett, sier nå jeg. La dem få sitt land. La dem få fred! Det er veien til fred.Gi lille Israel sitt land. Det er hele verdenssamfunnets ansvar å gjøre rett den urett som er blitt begått mot dette folket, og det handler om at Israel må få sin rett.

Jeg tror mye av ufreden i arabiske og muslimske land kommer av at dem ikke vil gi rett til den som har rett. Derfor kommer ulykken over dem, i land etter land. Og dessverre også over dem som støtter araberne i denne saken. For når verden feiler i å gi Israel sin rett, må israelerne selv sørge for denne retten.Palestinerne er arabernes, og nå også verdens gisler i kampen mot jødene. En kamp som burde blitt avsluttet med Hitler. Verdenssamfunnet har enda ikke gitt Juda fred. Dermed er hele verden skyldig for de overgrep som palestinere har blitt utsatt for og blir utsatt for. Nå tror man vil skape fred ved å gi palestinerne sin "rett" ved å gi Israels land til dem. Det kan ikke oppnåes uten å ta retten fra israelerne. Dermed søker man å gjøre rett ved urett. Det vil fortsatt ikke gi Juda fred. Juda og Israel får ikke fred før verdens nasjoner gir dem rett. Den retten gis ikke ved å gi landet til palestinerne.

Det blir ikke fred i verden før Juda og Israel får sin rett. Be om fred for Jerusalem.

Gå til innlegget

Norske kongeregalier

Publisert over 5 år siden

For en tid tilbake ble jeg sittende å se på åpningen av det britiske parlamentet, hvor den britiske dronningen iført all sin kongelige skrud, og sine regalia, med behørig krone på hodet, ordenskjede og kappe, åpnet parlamentet i en høytidelig og staselig seremoni.

Det fikk meg til å tenke på vår egen konge, og jeg ville se Kong Harald med krone på hodet.

Men det lyktes meg ikke å finne noe bilde hvor Kong Harald er avbildet med den norske kongekronen. Heller ikke under signingen i Nidarosdomen kunne jeg se at den hadde blitt benyttet. Heller ikke av Kong Olav kunne jeg finne noe bilde av kongen med krone. Den eneste norske kongen jeg kunne finne avbildet med krone var Kong Haakon i 1906. 

Etter en del undersøkelser fant jeg ut at Stortinget avskaffet kroningen i 1908. Kroningsseremonien ble sett på som gammeldags, og Stortinget opphevet paragrafen med stort flertall. Kroningen har siden den gang blitt erstattet med en frivillig signing.

Nå som jeg har sett åpningen av det britiske parliamentet, spør jeg meg selv om seremonien er "gammeldags" eller om den er absolutt "gammel og æreverdig", men moderne og i tiden - og at den virker samlende på parliamentet og på nasjonen. Svaret slik jeg ser det er et ubetinget "Ja".

Derfor lurer jeg på om det ikke ville være en fordel for Norge om vi gjenninnfører kroningen.

Norges Riksregalier

Gå til innlegget

Den svenske Herrgården

Publisert over 5 år siden

Välkomna til søta bror

I Herrgården, som er det velklingende navnet på en sentral del i bydelen Rosengård i Malmö, bor det omlag 5000 mennesker. Herrgården er bygd for å huse omtrent 3000 innbyggere, men svensk polis regner med at det reelle antallet innbyggere i bydelen er rundt 8000.

I overbefolkede Herrgården har 96% av innbyggerne utenlandsk bakgrunn. (67% er født i andre land, 29% er født i Sverige med utenlandske foreldre.)

På Rosengårdsskolen som ligger sentralt plassert i Herrgården har 100% av elevene utenlandsk bakgrunn. Det snakkes 25 ulike språk på skolen, inkludert svensk. Det skulle bety at ingen av de 4 prosentene av den etnisk svenske minoriteten som bor i Herrgården har barn i skolepliktig alder.

I Herrgården er 85% av befolkningen arbeidsledige, eller for å si det på en annen måte: 15% har jobb!

For ikke å bli beskyldt for å svartmale bildet, så kan en jo tilføye at situasjonen ikke er stort mye bedre i resten av Rosengård. Med en befolkning på ca 22 000 har 86% av innbyggerne utenlandsk opphav (60% utenlandskfødte og 26% født i Sverige av utenlandske foreldre). Dersom man tar høyde for folk som oppholder seg ulovlig i bydelen blir nok prosenten vesentlig høyere vis-à-vis etniske svensker.

Til sammenligning bor det 24 000 i Larvik by. Forestill deg at kun 2400 av dem var etnisk norske, så skjønner en hva Rosengård dreier seg om. Noe har gått fryktelig galt.

Herrgården er socialdemokratenes fremste bastion i Sverige. I riksdagsvalget i 2014 fikk partiet 78,67% av stemmene. En kan spørre seg om socialdemokratenes storstilte åpning for innvandring til Sverige er motivert av behovet for stemmer. I de andre bydelene i Rosengård fikk socialdemokratene følgende stemmer: Apelgården nord: 65,81%, Apelgården sør: 66,58%, Kryddgården nord: 53,68%, Kryddgården sør: 62,23%, Ørtagården 69,29%, Ørtagården vest: 72,64%, Tørnrosen 73,38%, Tørnrosen Ørtagård 72,86%, Persborg 64,84% og villaområdet Västra Kattarp 42,53%.

Rosengård kan også vise til den høyeste kriminalitetsraten blant ungdom i Sverige, med ca 15% av ungdommene domfeldt. I hele Rosengård, Herrgården medberegnet, er arbeidsledigheten på kun 72%.

Dette var situasjonen i den svenske Herrgården før den storstilte innvandringen til Sverige i fjor. Jeg skjønner ikke, og mange med meg, hva i katten svenskene holder på med.

Gå til innlegget

Den første "mobbe"-presidenten

Publisert over 5 år siden

Primærvalg i USA. Neste tirsdag er supertirsdag. Da stemmer 13 stater om hvem som skal bli henholdsvis republikanernes og demokratenes kandidater. Republikanerne ser ut til å gå for den første "mobbe"-presidenten, Trump, som sin kandidat.

Obama ble den første "(almost completely, but not entirely) black president".

I år kan amerikanerne velge mellom "first female" (Clinton), "first socialistic" (Sanders), "first latinamerican" (Rubio/Cruz), "first real black" (Carson), "first average-joe" (Kasich) eller "first real bully" (Trump) - som president. 

Det er med andre ord et spennende valg. Ekstra spenning knytter det seg til den republikanske leiren, hvor det ser ut som Trump vil gå seirende ut.

USA kan dermed få en president som stadig fornærmer sine politiske opponenter ved å kalle dem "ekle", "nervøse" og "løgnere". En brautende og stor-skrytende milliardær som går til intimiderende personangrep når argumentene tar slutt, og det gjør de fort.

En president som setter sine opponenter opp mot hverandre, for å så splid, tvinner sine hender, heiser skuldrene, smiler og rister oppgitt på hodet som for å si: "Jeg har ikke sagt eller gjort noe galt," og som avfeier enhver kritikk, og i værste fall snur kappa etter vinden - og kommer unna med det - gang etter gang, til enda mer jubel fra skarene.

Er ikke dette klassiske tegn på en sjarmerende psykopat? I beste fall en sosiopat? Uansett -Det kan bli USA's neste president. Dersom det amerikanske folk skal velge en president motivert av hat mot Obama og tingenes tilstand, må det bli Trump.

Trump kan dermed bli USA's første mobbende president.

Eller for å si det på en litt mer moden og Trump-aktig måte: "Ædda bædda sukker ærta!"

Gå til innlegget

Stolt

Publisert over 5 år siden

Norge tapte mot Island, med ett mål.

Men vi slo Kroatia. Vi slo Hviterussland. Vi slo Polen. Vi slo Frankrike. Nå kan vi slå hvem som helst. Jeg er så stolt av å være norsk i dag. Ydmyk.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere