Sølve Nicolay Thobro Lauvås

Alder: 45
  RSS

Om Sølve Nicolay Thobro

Svennebrev i tømrerfaget, Bachelor i arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole. Kunstner og musiker. Arbeider for tiden som tekniker/montør på et kunstgalleri. Sekulæråndelig, engasjert i kampen mot konformitets-og ensrettingssamfunnets selvutnevnte fotsoldater.

Følgere

Hvorfor forskjellsbehandle pårørende?

Publisert rundt 2 år siden

Forskjellsbehandling av diagnoser = forskjellsbehandling av pårørende?

I et innlegg den 28.mars i år etterlyser Merete Almås pårørendeperspektivet i forslaget til ruspolitisk reform. 


Det fremstår for meg som om Almås legger til grunn at det å være pårørende til mennesker med rusrelaterte lidelser er noe helt unikt, og ikke på noen som helst måte kan sammenlignes med å være pårørende til mennesker med ikke-rusrelaterte lidelser, når den man er pårørende til ikke vil ta imot råd og hjelp. 


Hun tar til orde for at tvangstiltak (i dette tilfellet straff) må opprettholdes for denne gruppen pasienter for å motivere dem til å ta imot hjelp, men sier ikke noe som helst om hvordan hun mener tilsvarende problemstillinger skal håndteres i tilfeller der det ikke er rus involvert. 


Skal vi følge Almås'argumentasjonslogikk impliserer den f.eks. at når en mor ringer sin sønn og er helt fortvilet fordi hun nok en gang har blitt truet og sjikanert av sin datter (som nekter å ta imot den hjelpen hun er tilbudt fra helsevesenet), så er altså ikke datterens adferd mot sin mor, eller alle andre rundt seg i mer enn et tiår, god nok grunn til å anvende tvangstiltak – fordi det ikke er rus involvert!


Så jeg vil oppfordre Almås til å redegjøre for hva hun egentlig mener: tar hun til orde for forskjellsbehandling av diagnoser, eller vil hun øke bruken av tvangsmidler i helsevesenet generelt?


Og med sin arbeidserfaring fra helsesektoren er det nok ikke vanskelig for henne å samtidig komme med noen konstruktive råd til de pårørende i mitt eksempel.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere