Rune Huseby

Alder: 49
  RSS

Om Rune

Ateist, Human-Etiker, programmerer

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Vi har vel kanskje begynt å gå litt i ring nå? Det kan se ut som om vi bare gjentar oss selv. Jeg ser at du er svært opptatt av homofili-spørsmålet, uten at jeg blir overbevist om din "forbedrede" moral. Det kan like gjerne være at økt fokus på homofili og å finne sin egen seksualitet skaper større forvirring og flere problemer, heller enn færre. Det kan også ha "dødelige konsekvenser". Det er selvsagt lett å legge alle problemer som homofile måtte ha ved de kristnes føtter, men det blir ikke riktig for det.

Ideen om at dere kan styre moralen i "bedre" retning er slik jeg ser det, utrolig naiv, evt. hovmodig.

Ja, det blir litt mye terping på homofili. Men det er slik jeg ser det et stjerne-eksempel på hvordan moral basert på gamle bøker ikke klarer tilpasse og bli "bedre". Temaet viser hvordan også kristne må resonnere og diskutere seg frem til moral. Du sier jo selv at det er Jesus ord som er rettesnoren, og der han ikke sa noe veldig klart om et tema, brukes det som motargument. 

Holdningen til homofile er et bevis på at man har klart å lage en "bedre" moral uten hjelp av bibelen. 

"Forskjellen" på kristne og human-etikere er at vi ikke har noen Gud eller hellig bok som vi kan forankre denne  'objektiv moralen' i, mens dere kristne har Bibelen som dere tolker stort sett som dere vil. Det er et anker med verdens lengste tau som ingen kan se eller føle. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
At humanetikere "tar konsekvensen" vet jeg ikke hva betyr, annet et at all slags moral i prinsippet er mulig i fremtiden. Kristne er for alltid bundet til Kristus, selv om vår menneskelige natur til tider tillater oss helt utrolige tolkninger og krumspring.

Vi forstår at moral forandrer seg, slik den har gjort i svært stor grad også innen kristendommen. Men nå vi forstår dette har vi også mulighet til å styre den i en bedre retning. Ja, det kan gå riktig ille, slik det har gjort i den kristne sfæren. Men er heller ikke bundet av mange av de gamle moralske standpunktene som man finner i Bibelen, og man kan gi også homofile et likt menneskeverd som heterofile. (Det å ha lover som gir ulike rettigheter til heterofile og homofile, (basert alene på hvilket kjønn det er på personen man ønsker leve med, ikke på hvem eller hvor mange man har sex med), er å gi ulikt menneskeverd til disse ulike gruppene). 

Jeg er enig i det du sier om at det å være kristen homofil er litt som å være nazistisk jøde, men problemet der kristne har eller har hatt politisk innflytelse er at man finner det fornuftig å påtvinge også ikke-kristne det kristne synet på homofili. Med tildels dødelige konsekvenser.

Gjentar et spørsmål jeg gjerne skulle hatt et svar på: Kan du si, særlig med tanke på kristendommens historie, at det kristne menneskeverdet ikke vil kunne endre seg på samme måte?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Det kan virke som du bevisst er uklar: Er dette med menneskeverdet egentlig noe spesielt håndfast og solid eller ikke? Kan virke som du forsøker å ri to hester, men dersom du kan klart å tydelig si at dette med menneskeverd er noe som for tiden ser ut til å "fungere", evt. gir våre organismer en god sinnstilstad, men som det ikke på noen måte er gitt vil være slik i fremtiden - så ville det vært konsistent og klar tale.

Menneskeverdet er noe vi velger, men jeg regner det som opplagt at menneskeverdet er noe vi må holde fast ved. Men siden det er oss mennesker alene som må holde fast ved det, kan det jo være at dette endrer seg i fremtiden, og det er noe vi må vokte oss for. 

Kan du si, særlig med tanke på kristendommens historie, at det kristne menneskeverdet ikke vil kunne endre seg på samme måte?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Nå vet jeg ikke om det gir veldig stor mening i å gå inn i en tolkningsdiskusjon med deg, all den tid vår kontekst omkring Bibelen er så vidt forskjellige.

Jeg skal ikke nekte for at mine Bibel-tolke-egenskaper er særdeles slette. Men du illustrerer enda et av problemene med å bruke Bibelen og Jesus ord som en moralsk rettesnor; man må ha mye kunnskap for å kunne tolke bibelen.

Så igjen, dere Kristne er ikke mindre utsatt for historiske endringer på hva som er moral enn human-etikere er. Forskjellen er at human-etikere innrømmer dette og tar konsekvens av det. Kristne, som har en idé om at en slags objektiv moral men ikke finner noe håndfast i den, virrer rundt fra det ene ekstreme til det andre i sin forsøk på å finne ut hva denne moralen er. 

Og jeg tror ikke noen kristne ønsker å gjøre livet vanskelig for noen som helst, fordømmelse av homofili og synd generelt er nok basert i en tro om at man gjør noen godt. Men konsekvensen er likevel at man gjør livet surt for andre. En øvelse dere kristne kanskje bør gjøre oftere er å se på hva dere sier i lys av den gyldne regel; hvordan ville du selv likt å leve det livet du mener homofile bør leve? (Og bare for å understreke det; homofili er mer enn hvem man har sex med)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Morten Slmonsen – gå til den siterte teksten.
Joda, det er ikke enkelt å vite hva Jesus mener i ett og alt, f.eks. om han er for høyere eller lavere sosialhjelpssatser hos NAV. Homofili er jeg derimot mindre usikker på, skulle Jesus ha ment at homofili var rett og godt, ville han ha sagt det - det ville vært en bombe blant jødene på den tiden. Nå sa han ikke det, men hadde klar tale mot gjengifte og skilsmisse og urene tanker. Displene mente han var noe drøy - det ble jo rent umulig! Jeg kan ikke forestille meg at Jesus samtidig mente at homofili var rett og godt.

Du problematiserer jo selv hvordan kirken aksepterer det Jesus sa ikke var greit, og ikke aksepterer det Jesus ikke sa noe om (Nå tolker jo noen historien om den romerske offiserens tjenergutt som nettopp en aksept av homofili). Det viser igrunnen at kristne er overgitt til sine egne meninger og fornuft som alle andre; det Jesus sa tillegges ikke særlig vekt ei heller av kristne .

Om Jesus' forhold til samliv skal være en modell, bør vel både heterofilt og homofilt samliv være fy? Og ville du synes det var greit om noen nektet deg leve i et forpliktende monogramt kjærlighetsforhold her på jorden? Setter du det at Jesus ikke aktivt godtok homofili som et større tegn på at homofili er en uting enn alt Jesus som om kjærlighet og det å elske sin neste som seg selv?

Jesus lære kan være et forbilde, og Bibelen kan nok med fordel leses av mange. Men Bibelen må leses med filter, og det Jesus ikke sa bør ikke brukes til å gjøre livet kjipt for andre. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere