Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Kjødets Lov

Publisert rundt 8 år siden

Dette er til de som er blitt litt mere modne. 

Loven ble gitt for å styre kjødelige orienterte mennesker, synde fallet forårsaket at den åndelige forbindelsen med Herren ble brutt.  Loven vart kun gitt til jødene og hendingene hadde ikke noen lov å forholde seg til, før Jesus hadde gjort sitt verk.

Det er helt absurd at de som ikke er Israelitter prøver å følge loven som er i Det Gamle Testamente, Loven ble aldri gitt til dem. Den Mosaiske lovene ble gitt til Jødene.

Hva menenes med Loven? hva innebærer det med loven.

De fleste kjenner til at loven ble gitt til Moses, av Herren. Moses kom ned fra fjellet med de ti bud. De ti bud sier, bla annet du skal ikke ha andre Guder enn Meg, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele etc..

Herren gjør ikke forskjell på synd.

Utfordringene er at Menneske klarer ikke å holde eller følge loven og Herren sier har du brutt et av de minste bud da har du brutt dem alle. Det betyr at Herren differensier ikke synden, slik som mennesker gjør. Herren sier det å lyve er det samme som å drepe. Dermed klar ingen å følge loven, ingen klare å følge de ti bud. Ingen av oss. Så hvorfor ble da Loven gitt til Israelittene, den ble gitt for å styre kjødelige, sanse orienterte mennesker. Ikke ånds orienterte (tenke med hjerte), siden den var fordervet ved syndefallet.

Så hvorfor ga Herren oss loven (de ti bud), når Han viste at vi klarer aldri å følge den?

Loven ble gitt for å vise hvem syndens opphavsmann er.

Loven avslører syndens opphavsmanns natur. På grunn av syndens opphavsmanns natur, så har han fått mennesker påvirket gjennom sansene, som igjen former sinnet og dens tenkemåte. Syndens opphavsmann operer i det åndelige rommet, det åndelige rommet har adgang til sjela til menneskene. Derfor sier Paulus, Kjøde (som er de fem sansene som former våres tenkemåte) er imot ånden (nå er vi inne på de som er født på ny). All lære om hvordan ting er rundt enn er basert på hva sansene har lært oss, altså ikke hva ånden har lært oss.

Ok så menneske var fortapt fordi den var i klørne på syndens opphavsmanns kongedømme, syndenes opphavsmann har legal rett på menneskene, fordi de har fulgt hans lov, syndet. Herren sier, har du brutt et av de minste bud da har du brutt dem alle. Har du brutt et, da tilhører du syndens opphavsmanns rike. (derfor er alle fortapt i utgangspunktet)

For å berge menneske fra syndens opphavsmanns kongedømme så måtte Herren gjøre noe som satte oss fri fra syndens opphavsmanns kongedømme.

Det var bare enn som var synds fri, Jesus Kristus. Han var uten synd, fordi Han på en overnaturlig måte kom til jorden. Han sa, Jeg skal oppfylle loven (de ti bud) for alle menneskene, Han fjernet dem ikke – men oppfylte de ti bud for deg og meg. Altså, Han sier, Jeg skal ta det kravet som Faderen har satt til deg og om at vi skal holde Hans bud for å komme inn i Herrens kongedømme, det skal Jeg Jesus gjøre for deg. Det er det som betyr, Han oppfylte loven for deg og meg. Han fjernet den ikke, Han tok og fullførte den for deg og meg.

Så når Herren ser ned på en som har blitt født på ny, en som har tatt imot Jesus i sitt hjerte, så ser ikke Herren en synder mer, Han ser ikke på en som tilhører syndens opphavsmanns rike mer, Han ser at du er retterfrigjort fordi du har trodd på Jesus. Herren ser at loven har blitt oppfylt, Han ser deg som sitt barn nå.

Men hva så, at Jesus har oppflyt loven for meg, hvordan skal jeg nå kunne bli rettferdig framfor Herren, jeg har ingenting å vise til, jeg kan ikke vise til noe som helst framfor Herren. Det er helt riktig, du kan ikke vise til noe som helst, fordi det er Jesus om har betalt det til deg gratis.

Det du treger å gjøre er tro på Jesus. Du får denne rettferdigheten, denne gavepakningen helt gratis når du tror på Jesus. Ved troen på Jesus, så er lovens krav fjernet fra deg. Fordi loven (de ti bud) var gitt til å styre kjødet, Styre sansene dine, og åpenbare hvem syndens opphavsmann er.

Men nå som du har tatt imot Jesus, da er det en ny lov som har kommet inn, den nye loven, loven om ånd og liv. Loven om kjærlighet. Fordi du nå tilhører Herrens Kongedømme. Du har ikke tatt steget bort fra Loven, loven er nå på innsiden av deg. For ved å vandre i ånden,

Men du vil si, jeg må på da følge de ti bud, jeg kan ikke bryte dem? Ja prøv å følge de ti bud som Jesus har oppfylt for deg. Se Jesus oppfylte de ti bud for deg, hva er det jeg da skal strebe etter for å følge de ti bud, hva er du selv prøver å oppfylle eller oppnå ved å følge de ti bud? Prøver du å bli mer frelst, prøver du å rettferdiggjøre deg selv, slik at du kan komme til Fadedren? Hva er så hensikten med å følge de ti bud? Jesus har jo oppfylt loven for deg.

Hvorfor føler du deg fordømt når du blir konfrontert med synd, du som er født på ny?

Ordet sier at kjødet er imot ånden. Hvordan kan kjødet være imot ånden? Sansene fanger opp og former ens tenkemåte, de fem sansene som vi har, syn, hørsel, smak, lukt og følesene. Disse sansene ”programmerer” inn det vi får fra de fysiske omgivelsene. For de fleste så er den fysiske omgivelsene virkeligheten. Men som bibelen sier så er vi åndelige skapninger, vi er en ånd som bor i en kropp som har en sjel. For de som er født på ny, så er ånden i en ny, men sansene, kjødet er IKKE ny. Derfor sier ordet, forny ditt sinn. Når du nå er blitt ny skapning i Kristus, så forny ditt sinn. Det gjøres ved å lese ordet, tro og handle på ordet.

Den gamle ånden som vi hadde, ble byttet ut med en ny ånd. Men den gamle ånden og det fysiske rundt har formet din tenkemåte og hvordan enn reagerer i ulike situasjoner. Og det er det gamle som fortsatt er fotavtrykket i ditt sinn.

Den nye ånden som du har mottatt er som en liten baby, så går en fra å være baby til barn og videre til voksen. Men i den åndelige, så er det ikke hvor lenge du har vært frelst som er av betydning, men hvilke melk og brød du har puttet inn i den nye ånden. Får den nye ånden feil melk, da kan en forbli åndelig barn hele livet.

Det den gamle ånden din og sansene dine hadde lært deg, kan forme ditt nye hjerte, altså forurense det. Det nye hjerte ånden som du har mottatt kan altså bli har og miste sensitiviteten til Herren. Det er derfor det er så viktig at en kommer inn under en lære som underviser sann doktrine.

Så - hva skjer når en føler seg fordømt pga synd. Ordet sier at ingen er fordømt når du er i Kristus. Det er deg gamle sinnet ditt som jobber imot din egen ånd. Det er sinnet ditt som reager og begynner å fordømme.

Her er et eksempel, tankene som en har kommer fra en plass, tanker som kommer fra fortiden vil dukke opp. Du tenker kanskje på, jeg banket opp den personen. Det kommer opp i deg. Men når du har en ny sensitiv ånd i deg, så kan du begynne å få samvittighet kvaler for det du har gjort. Men i følge bibelen så er du en ny skapning, se alt er blitt ny. Så hvorfor meditere på det som var det gamle? Derfor sier bibelen, ta enhver tanke til fange og kast den ut. Når en tanke kommer om noe negativt, bruk ordet mot den og kast den ut.

Vil Herren gi deg tanker som bryter deg eller andre ned?

Når da tanker kommer opp som bryter ned, hvem er de da fra?

Gå til innlegget

Jeg er ikke den jeg var.

Publisert rundt 8 år siden

Her er noe veldig interessant som Paulus skriver. Han sier i 1 Kor 9:19

For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig.  For jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. (1 Korinter 9:19, 20 Norsk Bibel 88/07)

1. Hvorfor sier Paulus at han måtte gå under loven, sevl om Han ikke tilhørte den? Hvilken lov er det han ikke tilhører?

2. Hvorfor sier Paulus "for jødene er jeg blitt som en jøde". Var ikke Paulus jøde?

Gå til innlegget

Det er mere en det du tror!

Publisert rundt 8 år siden

1 Johanns 1:6-10

Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Norsk Bibel AS

Vi kan ikke skjule noe for Herren, Han vet alt. Hvem er det Johannes snakker til i vers 7-10? Det er til dem som har tatt imot Jesus, altså blitt frelst og født på ny.

Johannes forteller om hva det vil si å bli tilgitt. For vist vi sier at vi ikke har syndet, begått synd, utført synd, da lyver vi. Vi lyver også vist vi sier vi ikke har begått synd etter at en er blitt frelst.

Hva vil det si å påstå at en ikke er en synder mer?

Det viktigste her er å forstå hva det vil si å være født på ny. Hvem “tilhørte” du før du tok imot Jesus og hvem tilhører du etter at du har tatt imot Jesus.

Før du ble født på ny, altså frelst, da tilhørte du ikke Herren. Da var det en annen som hadde krav og råderett over deg, syndens opphavsmann. Dvs. du har ingen styrke eller mulighet til selv å klare å unngå å synde, du er syndfull av natur, du kan ikke annen en å synde, du ER en synder.

Når du er født på ny, da har noen skjedd på innsiden av deg, den ånden som du tidligere hadde har blitt fjernet og en ny ånd har du fått fra Herren. I tillegg har Herren flyttet inn med Den Hellige Ånd. Nå er bilde totalt annerledes, når er det Herren som sørger for at du kan holde deg syndsfri, vist du velger og følge det som Han har satt på innsiden av deg.

Så kommer da spørsmålet opp, hvorfor er det mange som er født på ny som synder?

Det er slik, selv om du har blitt født på ny, så tvinger ikke Herren deg til å gjøre ting, du må selv VELGE, BESLUTTE og bruke den kraften Han har gitt til deg til å motstå fristelser som denne verden vil gi deg. Her er den største utfordringen din, kjødet, eller skal vi si sansene dine.

Hva skjer med ditt sinn, når kjødet, altså dine sanser gjennom livet “lærer” deg hva denne verden sier er rett. Du tenker slik som verden tenker og du resonerer etter det denne verden resonerer.

Når du blir født på nytt så blir alt snudd på hode, fordi den nye ånden som du har mottatt forteller deg en annen sannhet enn det denne verden gjør. Da står sinnet ditt imot ånden din, du begynner faktisk å argumentere mot ordet. Det er derfor du skal legge deg selv død, du må dø for at Han skal komme frem i deg.

Tilbake til Johannes 1:6-10

Så er spørsmålet, hvorfor skal vi bekjenne synden, altså si her har jeg trått feil og syndet mot Herren. Det første er at Han skal rense oss fra all urettferdighet, altså skjer det en renselse når vi bekjenner synden. Det må da også bety at vi etter at vi har bekjent synden som vi begår etter at vi har blitt født på ny blir helt renset, det betyr også at det er Han som renser oss. Det er Jesus blod som dekker oss. Hvorfor er det viktig å rense oss fra all urettferdighet? Det for at du skal kunne se. Når du er renset, da har du full Access til Herren. Du kjenner Hans kraft, Hans kjærlighet og en indre fred som overgår alt.

Derfor kan du ikke være en synder mer, når Herren har renset deg og rettferdiggjort deg på unn av Jesus verk. Det å være rettferdiggjort, betyr at du kan stå framfor Herren som rettferdig, ikke fordi du selv har gjort det, men fordi Jesus har gjort det for deg. Husk det er ikke du og din egen kraft som får deg renset, det er Han som gjør det, med sin salvelse og ved Jesus verk på korset. Så kan vi komme framfor Herren uten skam eller noen from for skylds følelse.

Derfor er du ikke en synder mer, fordi Jesus har satt deg fri fra syndens opphavsmann.

Det Johannes sier, du som ikke er blitt moden, du som ennå er på barnestadiet, du som tror du kan ”utnytte” det at Jesus har satt deg fri. Johannes sier dette til de som ennå ikke har fått åpenbaring på hva det vil si å være syndsfri, og det som betyr være under synden. Du som ennå bare forstår stykkevis, det er til dere jeg sier, du må ikke glemme hva du er satt fri fra.

Derfor å hevde at du er en synder, blir feil vist du ikke forstår hva det vil si å være en synder.

Du er ikke en synder mer, fordi Han som satte deg fri fra fangenskapet har kjøpt deg fri med sitt dyrebare blod. All ære til Jesus Kristus. Du kan vaske deg i Ham hver dag, og være syndsfri hver dag, ved å ettergi din ånd til Hans kraft, det gjør du ved å be i ånden (tungetalen) og ved å prise Ham hver dag, det gjør du ved å prate til Den Hellige Ånd hver dag, kommunisere med Ham, ha et personlig forhold til Ham. 

Gå til innlegget

DEabortion

Publisert rundt 8 år siden
Gå til innlegget

Tilfelle Kristus.

Publisert over 8 år siden

Tilfelle Kristus.

1.       Jesus Kristus eksisterte.

·         DNT peker klart mot dette.

·         Kommentarer om Jesus er nevnt både i jødiske og romerske skrifter.

2.       Evangeliet redegjørelse er korrekt.

·         Nytestamentlige forfattere er oppriktige og ærlige.

·         Nytestamentlige forfatterne er rimelig intelligent.

·         De er nøye med å presentere Jesu gjerninger og ord nøyaktig.

·         Undervisningen om Jesu liv er lik i alle de fire evangeliene.

·         Detaljer om historie, geografi og politikk er verifisert fra Jesu tid.

·         Evangeliene har blitt overført nøye. 

3.       Dilema (Løgner, gal eller Herren)

·         Gitt at evangeliene er korrekte – da er Jesus enten ...

a)      En løgner

b)      En galning

c)       Herren

4.       Jesus integritet (rettskaffenhet)

·         Åndelig Dybde

o   Mild, vennelig

o   Kjærlig

o   Bryr seg om de fattige

·         Forstår Menneskene.

o   Dyktig lærer

o   Uselvisk

o   Ydmyk

·         Dyp autoritet.

o   Makt over synd

o   Makt over det demoniske.

o   Fokusert på Gud

·         Mot.

o   Makt over naturen

o   Makt over død

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere