Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Gi med et glad hjerte.

Publisert rundt 8 år siden

Et villig og glad hjerte

 1 Herren sa til Moses:2 Si til israelittene at de skal komme med en offergave til meg. Dere skal ta imot gaven fra hver den som gir av et villig hjerte. (2 Mosesbok 25:1-2 BM11)

Når vi snakker om et villig hjerte snakker vi i realiteten om ”villig til å gjøre”. Det vil si ta belastningen med å være villig til å gjøre det som kreves i tjenesten. En kan si, du vil ha mange - ”villig til å gjøre” situasjoner i din tjeneste. Når vi ønsker å oppnå noe sterkt, dvs. vi ønsker og nå et mål. Da er vi villig til å gjøre hva som helst til å oppnå det.

Det er noe kraftfullt ved det at enn er villig til å gjøre.

Herren sier Han ikke vil at du gir Ham noe eller gjør noe for Ham når du ikke selv vil gjøre det, eller selv er villig til å gjøre det.

Når vi ønsker å disiplinere oss selv, våres kjød, (fordi kjødet går imot våres ånd) så må det være fordi vi vil gjøre det selv, ikke fordi vi må gjøre det. Fordi endringen i oss kan kun skje ved at en selv ønsker det, ikke fordi andre ønsker det.

Motivasjonen må komme fra en selv, en er selv villig til å gjøre det. Vi føler ikke alltid at vi vil gjøre det, bare at vi vil gjøre det. Viljen må ta lede rollen, ikke følelsene.

En god leder har et villig hjerte, et hjerte som er villig til å gjøre.

5 Ta en gave til Herren av det dere eier! Hver den som gjør det med villig hjerte, skal komme til Herren med gaven: gull, sølv og bronse,

22 De kom, både menn og kvinner. Alle som gjerne ville gi, kom med spenner, øreringer, fingerringer og halskjeder, alle slags saker av gull. Alle kom de med en gave av gull som de ville vie til Herren.

29 Hver mann og kvinne blant israelittene som kjente trang til å gi noe til det store arbeid som Herren gjennom Moses hadde befalt dem å gjøre, de kom med det som en frivillig gave til Herren. (2 Mosebok 25:5,22,29 BM85).

Vær villig til å være villig.

9 Folket gledet seg over deres gavmildhet. For helhjertet kom de med sine frivillige gaver til Herren. Også kong David var meget glad for det.

(1 Krønikebok 29:9 BM85).

17 Min Gud, jeg vet at du ransaker hjerter og gjerne vil ha oppriktighet. Av oppriktig hjerte og fri vilje har jeg gitt deg alt dette. Og nå har jeg sett med glede at ditt folk som er til stede her, villig gir deg sine gaver.

(1 Krønikebok 29:17 BM85).

Gud er liker ikke det vi gjør av plikt og under loven (loven om synd og død).

7 Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.

(2 Korinterne 9:7 BM85).

Gå til innlegget

Tungetalen Irriterer!

Publisert rundt 8 år siden

Det er mange som er forundret over dette med at andre taler i et språk som virker som enn bare babler i vei. Og derfor er det også mange misforståelser om dette. Her er litt informasjon, så en kan se hva som er forskjellen.

Hadde en skjønt hvilke kraftig bønneverktøy tungetalen er, da ville du gjort alt for å få den.

Definisjon:

Den offentlige tungetalen

Den offentlige tungetalen er den tungetalen hvor det ble snakket i andre språk en det de selv kjente, dette var et språk som var forståelig. Og så har en tungetale som ingen forstår, men blir tolket av en annen i menigheten. Altså er det et direkte budskap til menigheten fra Herren, hvor Herren taler gjennom en person for å formidle et budskap. Begge disse er til for å oppbygge ANDRE.

Den private tungetalen

Den personlige tungetalen er til for oppbyggelse deg selv. Din ånd taler for Gud, du snakker hemmeligheter med Herren. Det er som en egen ”kode” i det åndelige.  Denne tungetalen er tilgjengelig for alle de som tror på Jesus. Den skiller seg klart fra den offentlige tungetalen, den private tungetalen er det du selv som bestemmer når du skal tale den, men den offentlige tungetalen er det Herren som bestemmer når den skal tre inn. Den Private tungetalen er til for å oppbygge DEG SELV.

Kunnskapen og forståelsen av tungtalen vil berike deg i din utvikling med Herren.

Så hvorfor tale i den private tungetalen. Det er fordi det er det språket din ånd kan tale direkte til Den Hellige Ånd. Paulus snakker om at en kan be Herren om og selv tolke det som din ånd snakker i andre tunger. Altså den private tungetalen. Uansett, når en ber i sin private tungtale, da skjer det noe i det åndelige. Når en start med å be i andre tunger, da påkobler en seg på Herren. Ved å tale i den private tungtalen, da kan en få åpning eller gjennombrudd. Du merker det i ånden din, det blir en lettelse. 

Gå til innlegget

Former av kjærlighet

Publisert rundt 8 år siden

Her er fem typer kjærlighet. Menneskelig kjærlighet har begrensinger – den når til et visst punkt – så trer egoismen inn. Mens Guds kjærlighet ikke forventer noe tilbake – Gud bare øser den ut.

Kan det ha seg slik at menneske søker og søker etter den ekte dype kjærligheten – men på grunn av enn ikke finner den - så kommer det masse rariteter ut, fordi kjødet er dominerende – hvor enn er ledet av kjødets lyster og begjær.

Det finnes fem typer kjærlighet

Storge = Ømhets kjærlighet

·      Er forkjærlighet gjennom fortrolighet, særlig mellom familiemedlemmer eller personer som har funnet seg sammen ved en tilfeldighet?

·         Denne er beskrevet som den mest naturlige og følelsesladet, og mest utbredt fordi det lønner seg å ha denne formen for kjærlighet for å kunne bygge relasjoner. Det er en verdig kjærlighet.

·         Den er naturlig til stede uten tvang, følelsesladde - fordi det er et resultat av ømhet på grunn av fortrolighet.

Phileo = Vennskaps kjærlighet.

·         Phileo er kjærligheten mellom venner, og som oftest er ikke denne kjærligheten noe sterke bånd. Denne kjærligheten oppstår mellom venner som deler felles interesser eller aktiviteter.

Et bilde på Phileo kjærlighet er når noen inviterer på fest. Motivet for denne kjærligheten er der på grunn av praktisk årsaker. Du viser ikke denne kjærligheten fordi de er pene eller vennlig – men som en respekt.

·         Er også kjent det som broderlig kjærlighet.

Eros = Romanse kjærlighet / Kjødelig kjærlighet

·         Seksuelle kjærlighet eller "intime kjærlighet" Eros refererer til eller romantisk kjærlighet.

·         Er kun fysisk, rent fysiske – sanse orientert kjærlighet.

·         Verden mener dette er kjærlighet, men eros kjærlighet er bare til for å tilfredsstille kjødelige lyster - kjødelig begjær. Dette må ikke forveksles med det som kommer fra hjerte.

Xenia = Gjeste kjærlighet

·         Xenia (gresk: ξενία, Xenia) er den greske begrepet gjestfrihet, eller raushet og høflighet vist til dem som er langt hjemmefra.

·         Det blir ofte oversatt som "gjest-kjærlighet" (eller "ritualisert vennskap") fordi rituell gjestfrihet skaper og uttrykker et gjensidig forhold mellom gjester og vert.

Agape = Betingelses løs kjærlighet – Guds kjærlighet.

·         Definisjon: Agape er uselvisk, oppofrende, betingelses løs kjærlighet, den høyeste av de fem typene kjærlighet i bibelen.

·         Det er kjærlighet ved "valg" selv om du ikke er fornøyd. Et godt eksempel er, Gud elsker oss med våre feil.

·         Det å gi kjærlighet til en fiende er ikke normalt for et menneske.

·         Vi snakker om ekte kjærlighet.

·         Agape er den høyeste formen for kjærlighet, du kan ikke ha denne kjærligheten hvis ikke du har Jesus i deg (DHÅ)

·         Tenk å kunne elske andre med kjærlighet som Han har satt i deg.

·        Agape Kjærlighet er en avgjørelse, det er ikke en følelse.

·         Hvis du lar Hans (Guds) kjærlighet å være i deg, vil du være kjærlig tilbake.

·         Kvaliteten på Agape Kjærlighet - bestemmes av karakteren din.

·         Guds kjærlighet du ikke kan motstå, hvis du motstå du har et stort problem.

·         Guds kjærlighet vil gjenopprette alle ting.

·         Hellig Agape kjærlighet uttrykker dyp, konstante kjærlighet, fra det fullkomne til det ufullkomne menneske.

·         Når en får Kristus i seg så vil en ha muligheten til å strekke seg mot denne fullkomne kjærligheten – fordi Han er i deg og kan arbeide fra innsiden av deg til utsiden. Denne kjærligheten som Herren gir til deg – vil endre deg – slik at du kan ”stråle” den ut av deg til andre mennesker.

·         Guds kjærlighet er i stand til å produsere Hans kjærlighet i deg slik at du kan gi den til andre. Denne perfekte kjærligheten er et synonym for guddommelig agape kjærlighet. Denne kjærligheten er kjærlighet basert på dyd av den som gjør den.. Denne perfekte kjærligheten ønsker å se andre komme til den samme kjærlighets kilde som du har kommet til. (John 4:18-21) Dette er en kjærlighet som du utfører som et "valg" selv om du ikke er fornøyd. Et godt eksempel er "Gud elsker oss med våre feil."

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere