Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Dette vil overaske deg.

Åndelig forståelse.

Kolosserbrevet 1:9

9 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,

(AMP versjon som gir en bedre bilde)

Kolosserbrevet 1:9 For this reason we also, from the day we heard of it, have not ceased to pray and make [special] request for you, [asking] that you may be filled with the full (deep and clear) knowledge of His will in all spiritual wisdom [in comprehensive insight into the ways and purposes of God] and in understanding and discernment of spiritual things--

1.      Blir fylt med kunnskap om Guds vilje.

2.      I all åndelig visdom.

3.      I åndelig forståelse.

Som oftest så har vi adlydt det første punktet – vi har lest ordet, vi har fått kunnskap fra ordet. Men apostel Paulus stopper ikke ved kunnskapen. Han sier i all visdom, visdom må gå sammen med kunnskap. Men han stopper ikke på visdom, for han sier og i åndelig forståelse.

Hva er visdom?

Visdom er evnen til å bruke kunnskapen. Selv i det naturlige rommet, hvis du har kunnskap, så må du ha visdom til å bruke kunnskapen. Det er derfor vi har all denne teknologien..

Fordi visdom som er bundet sammen med kunnskap fører til at vi har teknologi. Slik er det også i det åndelige rommet. Du må ha visdom for å gå sammen med din kunnskap fra Guds ord. Men apostelen Paulus stopper ikke her, ved visdommen, han sier, og åndelig forståelse.

Mer en bare en type forståelse.

De fleste av oss er bare kjent med denne ene typen av forståelse, og det er den naturlige forståelsen. Det er mer enn bare dette ene slaget, det finnes også en åndelig forståelse.

Vist det bare var en type av forståelse, da ville ikke Kolosserbrevet 1:9 ha vært skrevet slik den er skrevet. Den ville vært skrevet slik: ”bli kjent med kunnskapen om Hans vilje, i all visdom og forståelse” Men det er ikke slik det står skrevet. Det står skrevet i all åndelig forståelse. (I den norske bibelen står det skrevet forstand)

Eks, når jeg forteller deg at jeg har på meg en lilla farget skjorte på meg. Da betyr det at det finnes mer en bare en farget skjorte!

Så når apostelen Paulus forteller oss om åndelig forståelse, så sier han oss at det er mer enn bare en type forståelse.

Det naturlige menneske har naturlig forståelse, eller intellektuell forståelse. Men les veldig nøye nå. Gud designet ikke våres intelligens slik at vi kan forstå Ham. Du kan ikke forstå Gud med din intelligens. Våres intelligens var designet til å forstå det naturlige ting. Slik som arkitektur, ingeniør arbeid, økonomi, medisin og alle ting som et universitet eller skole kan lærer oss.

Et universitet er ikke en åndelig institusjon. Et universitet er laget og designet for å gjøre ting i det naturlige. Så når du går til et universitet, så får du ikke en åndelig utdannelse, du vil bli opplært naturlig. Din intelligens vil bli trent og øker. Men Gud designet aldri våres intelligens for at vi skulle forstå Ham. Så det er ikke mulig å forstå Gud med din naturlige intelligens..

For å forstå Gud, så kreves en annen type forståelse.

For å forstå Gud, så kreves en annen type forståelse. Og det heter åndelig forståelse. Husk Paulus var intellektuell, han var en briljant mann. Han studerte under Gamalielsom var en kjent professor under Herren. Og etter at apostelen Paulus ble uteksaminert og han hørte om Jesus Kristus så kalte han det vranglære. Fordi det han hørte var ikke i overensstemmelse med det han hadde blitt fortalt og opplært i av professoren. Så derfor forfulgte han Kristne.

Men da han vandret til Damaskus, da hadde han en overnaturlig møte med Herren og etter dette overnaturlige møte med Herren, etter han var innpodet med Guds herlighet, Den Hellige Ånd, da begynte han å skrive om åndelig forståelse. Og sannheten er denne, vi kan ikke forstå Gud med våres intelligens, du forstår Gud med åndelig forståelse. Eller sagt på en annen måte, du forstår Gud med åndelig intelligens.

Det naturlige menneske, som ikke er født på ny. Har ikke denne forståelsen og kan derfor ikke forstå Gud. Les nøye nå. Gud kan ikke bli forstått intellektuelt. Gud blir forstått i din ånd. Du kan ikke forstå Gud med ditt intellekt, bare med din ånd kan du forstå Ham.

I Matteus 16: så spurte Jesus et spørsmål, Hvem sier menneske at jeg er? Og de sier, du er en av de profetene, de sier, du er Elias, de sier, du er Jeremia. Så spurte Jesus disiplene, hvem tror dere Jeg er sier Jesus? Og Peter sa: Du er Kristus Sønn av den levende Gud. Og Jesus sa, kjød og blod har ikke åpenbart dette for deg.

Et universitet kunne ikke fortalt Peter dette. Det er kun Den Hellige Ånd har vist de dette, Den Hellige Ånd har åpenbart til deg hvem Jeg er. Peter mottok en åpenbaring. Du har mottatt en åpenbaring om hvem Jeg er – jeg er Kristus. Det er Den Hellige Ånd som har vist deg hvem Jeg er.

For å virke naturlig så trenger du informasjon, men for å vandre i det overnaturlige, så trenger du åpenbaring. Informasjon til intellektet ditt vil sørge for at du øker din forståelse av det naturlig. Men det vil ikke få deg overnaturlig. Det er åpenbaring som vil få til å kunne vandre i det overnaturlige.

Det er derfor Jesus ikke gikk på universitet.Det er ikke noe galt med å gå på universitet! Men vist Jesus hadde gått på universitetet, så ville Han ikke fått åpenbaringer på et universitet, han vil bare få informasjon fra universitet – som mattet Hans naturlige intellekt. Han ville ikke lære mer om Gud i universitet. Fordi universitet ikke er designet for å undervise deg om Gud. Universitet er designet for å undervise deg i de naturlige ting. Om teknologi, kjemi, etc., etc. Jo vi trenger den kunnskapen.

Men vil du ha kunnskap om Gud, da vil du ikke få den fra universitet. Kunnskapen om Gud kan du bare motta fra Den Hellige Ånd. Den kunnskapen kan bare komme fra åpenbaring.

Det er derfor dette verset (Kolosserbrevet 1:9) er veldig viktig. Fordi det er grunnlaget for at du kan bygge deg selv opp overnaturlig.

 

Men vi har et annet vers. Efeserbrevet 1:17

17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,

Tre ting.

1.      Åndelig visdom.

2.      Åpenbaringens ånd.   

3.      Til kunnskap om seg.

I Kolosserbrevet 1:9 har du kunnskap, visdom og åndelig forståelse. Efeserbrevet 1:17 så har du visdom. Åpenbaring i kunnskapen av. Forskjellen mellom disse skriftstedene er ordet åpenbaring.

Spørsmål: Så hva er åpenbaring?

Svar: Åpenbaring er åndelig forståelse av ordet.

Spørsmål: Så hva er åndelig forståelse?

Svar: Det er evnen til din ånd til å forstå det som er av Gud.

Så det er inni din ånd du forstår Gud. I ditt intellekt forstår du det naturlige, altså det som ikke er overnaturlig. Disse to, din ånd og ditt intellekt er ikke det samme.

1 Korinterbrev 2:14

14 Men et sjelelig menneske* tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.

Fordi det naturlige menneske kan ikke motta noe fra Gud, hvorfor, fordi det naturlige sinne kan ikke være enige med Gud. Du kan ikke vandre sammen med noen som du ikke er i overensstemmelse med. Når du skal vandre med Gud, da må du være enig med Gud. Når du skal vandre med Gud, da må du forstå Gud. Det som det naturlige intellekt ikke var designet for kan ikke forstå Gud, du må ha åndelig forståelse for å kunne vandre med Gud.

All form for Kristenhet som fornekter ting som er fra det åndelige kan ikke være ren Kristendom.

En form for Kristendom er når det naturlige menneske praktiserer religion, de har en form av Kristendom MEN. Less nå nøye.. All form for Kristenhet som fornekter ting som er fra det åndelige kan ikke være ren Kristendom. Fordi det er Den Hellige Ånd som viser oss hvordan vi kan vandre med Kristus. Så vist vi ikke mottar det som kommer fra Ham, da kan vi ikke praktisere Kristendom.

Så det som det naturlige menneske praktisere av Kristendom, er ikke ren Kristendom. Fordi de ikke mottar det som kommer fra Den Hellige Ånd. Og for å vandre med Kristus så må du motta det som kommer fra Den Hellige Ånd.

I 1 Johannes brev 5:20

20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.

(Tar med den fra Amplify bibelen, den gir en mye bedre oversettelse enn den norske.)

1 Jo 5:20 And we [have seen and] know [positively] that the Son of God has [actually] come to this world and has given us understanding and insight [progressively] to perceive (recognize) and come to know better and more clearly Him Who is true; and we are in Him Who is true--in His Son Jesus Christ (the Messiah). This [Man] is the true God and Life eternal.

Det er to orde i dette verset.

1.      Kjenne (know)

2.      Forståelse (understandig)

Mange har skrevet bøker om hvordan kjenne Gud. Noen sier at en kan kjenne Gud gjennom bønn. Noen sier du kan kjenne Gud gjennom å lovprise Ham. Noen sier du kan kjenne Gud gjennom å lese ordet. Dette er ikke feil, men i dette verset viser oss hva det er å kjenne Gud.

Hva betyr det å kjenne Gud?

Å kjenne Gud er å forstå Gud. Så når du forstår Gud, da kjenner du Gud. Det står at Guds Sønn har kommet og han har gitt oss forståelse så vi kan kjenne Gud. Så du kjenner Gud gjennom åndelig forståelse.

Ettersom du vokser i din åndelige forståelse, så vokser du i kjennskap om Gud.

Daniel 11:32

11:32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall ved glatte ord. Men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut.

(Igjen til den engelske versjonen, den er en bedre oversettelse, den norske har faktisk ikke tatt med alt).

Dan 11:32 And such as violate the covenant he shall pervert and seduce with flatteries, but the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploits [for God].

Så etter hvert som du øker din åndelige forståelse av Gud, da skal du ikke bare holde fast på din tro og holde ut, du skal nytte av den åndelige kunnskapen på en slik måte at du skal utføre/gjøre store ting for Gud. (Exsploits).

Nøklene for å gjøre store ting for Gud er å utvikle din forståelse av Gud.

Du forstår ikke Gud ved å observere/studere/granske Ham, du forstår vitenskapen med å observere/studere og granske. Vitenskapen er basert på observasjon og gransking, men du kan ikke kjenne Gud på den måten. Du kjenner Gud ved åndelige åpenbaring, ikke ved å observere eller ved å studere.

Så det menneske som vandrer i det overnaturlige. Han vandrer i åpenbaring av Guds ord som Den Hellige Ånd har gitt ham.

Så det er Guds Ånd som har åpenbart ting for oss. Det er hvorfor du aldri kan finne Gud gjennom filosofi. Fordi filosofi er basert på studie og observasjoner. Det er basert på intellektuell doktrine. Du kan ikke oppdage Gud på den måten. Du oppdager og forstår Gud ved åpenbaring gjennom Den Hellige Ånd i samsvar med Guds ord.

Gå til innlegget

Det er snakk om to typer tjenester – fordømmelsestjeneste eller rettferdighetstjenesten. Fordømmelsestjeneste er når en forkynner loven – de ti bud. Rettferdighetstjenesten er når du forkynner kjærligheten.

2 Korinterne 3:7 Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses’ ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant,

2 Korinterne 3:9 For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være!

Vi ser at å forkynne loven, de ti bud er det samme som å forkynne fordømmelse og død. Ikke De ti bud ble aldri gitt for å at mennesker skal kunne blir rettferdiggjort ved loven. Loven ble gitt for å avsløre hvem syndens opphavsmann er.

Når en forkynner loven – dvs. hva som er synd – da vekker en opp synden i kjødet. Det er da fordømmelsen kommer over enn. 

 

 

Gå til innlegget

Den høyeste form for uvitenhet er når du avviser noe du ikke vet noe om. "Wayne Dyer"

Den skjulte sannheten om pengene.

Det falske pengesystemet.

De syv stegene  -forteller med enkelhet hvordan vi blir robbet for velferd og fritid. 

Det norske systemet er basert på kreditt og gjeld - altså et tros og tillits system.

Kilder:

First episode

http://www.youtube.com/watch?v=DyV0OfU3-FU&feature=c4-overview-vl&list=PLE88E9ICdipidHkTehs1VbFzgwrq1jkUJ


Second episode.http://www.youtube.com/watch?v=EdSq5H7awi8&feature=c4-overview-vl&list=PLE88E9ICdipidHkTehs1VbFzgwrq1jkUJ

Third episode.http://www.youtube.com/watch?v=y-IemeM-Ado&feature=c4-overview-vl&list=PLE88E9ICdipidHkTehs1VbFzgwrq1jkUJ

Fourth episode.http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0&feature=c4-overview-vl&list=PLE88E9ICdipidHkTehs1VbFzgwrq1jkUJ

Fifth episodehttp://www.youtube.com/watch?v=OQWMd_NPSBA&feature=c4-overview-vl&list=PLE88E9ICdipidHkTehs1VbFzgwrq1jkUJ

Home page to Mike Maloneyhttp://hiddensecretsofmoney.com/
Gå til innlegget

Det er kun det 11 budet som er gitt til hedningene. De ti bud ble aldri gitt til hedningene – de ti bud ble kun gitt til jødene. Det 11 budet ble gitt til alle – men ikke alle vil ha eller skjønner det 11 budet.

Å følge loven – er religiøsitet.

Hva betyr det å være religiøs? Den sekulære sier følgende – alle de som tror på en gud - de er religiøse! Det er så vidt riktig fra deres standpunkt – men svaret lengre ned vil overaske.

De som følger loven!

I det Kristne miljøet så skjelner enn på de som følger loven og de som ikke gjør det. De som følger loven – dvs. prøver å rettferdiggjøre (renvaske, berettige) seg selv for å holde på de ti bud – eller lovene slik at de prøver å ”rettferdiggjøre” (renvaske, berettige) seg selv med sine gjerninger og på den måten bli godtatt av Herren, de kalles for religiøse i noen Kristne sammenheng. De tror - bare jeg kan følge loven så vil Herren like meg – da er jeg godt nok å komme framfor Ham.

Men de fleste Kristne som er under en slik forståelse – de skjønner ikke dette – de følger loven fordi de ikke vet bedre. Og de sekulære, de som ikke tror – de tror at de som følger loven – de representerer den sanne Kristendommen.

De som ”følger” eller bruker loven som et argument for sin tro - har ikke fått en full forståelse av hva som har skjedde på korset. Så det de religiøse oppfater av. De sekulære

De som forstår at loven er oppfylt.

Jesus oppfylte loven (de ti bud) for den som tror på Ham. (Matteus 5:17)

I Det Gamle Testamente så måtte en følge og holde de budene og lovene som var satt av Herren. Dvs. at menneske selv måtte klare å holde budene, vist de ikke gjorde det så var de fortapt. Noe alle var, fordi ingen klarte å holde budene.

Loven – de ti bud forteller oss hvilke krav Herren stilte til oss – for at kjærligheten i oss skulle kunne gjøre seg gjeldene. Det er Guds standard – men med denne loven forteller også om hva som er synd. Synd bryter i stykker glede og den indre freden - den ødelegger kjærligheten.

Når Jesus oppfylte – ikke fjernet loven.

Det å oppfylle betyr å gjennomføre loven for meg. Men vist ikke jeg behøver å følge loven – hvorfor er den da ikke fjernet? For Jesus fjernet ikke loven!

I Esekiel 36:25 så leser vi at Han skal skrive loven på våres hjerteavle. Før Jesus så var det slik at loven (de ti bud) måtte følges av menneskene i egen kraft. Men etter Jesus er det slik at loven ble skrevet ned på hjertetavla til de troende – dette skjer når en blir født på ny. Med det betyr at en har fått en kraft i seg som hjelper en å motstå å følge syndens opphavsmanns vilje.

Når Jesus har oppfylt noe for meg – da trenger ikke jeg også å oppfylle det. Du kan ikke si til andre, se jeg har oppfylt det kravet – når noen andre har gjort det for deg.

Det betyr at jeg trenger ikke selv å prøve å oppfylle de ti bud – da Jesus sluttførte dem for meg. Han tok ikke bort loven – Han fullførte den for meg. Forstå hva det betyr at loven - de ti bud er oppfylt.  Oppfylt – det betyr at en har gjort noe som jeg ikke trenger å gjøre for å oppfylle et krav. En har påtatt seg en oppgave som jeg slipper å fullføre – jeg har fått en stedfortreder – en som har tatt min plass.

Her er et godt eksempel – SKILSMISSE.

Matteus 19:9 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd. 10 Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til ektefellen slik, er det ikke godt å gifte seg! 11Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ordet, bare de som det er gitt.

Hvem snakker Jesus til her? Riktig - til dem som var UNDER loven. Dette med skilsmisse gjelder kun de som vil følge loven. For dem som tror de kan rettferdiggjøre seg selv.

Hvorfor er det så viktig å se dette med at loven er oppfylt?

Det er fordi du gjennom helle livet har blitt påvirket av syndens opphavsmann – og du tror at de tankene som blir generert er noe du selv generer.

Syndefallet var at menneskene avlød og kom innunder en annen autoritet. En annen autoritet fikk lov å gå inn å påvirke menneske.  

Denne nye autoriteten begynte å forme sinnet til mennesker. De områder som denne autoriteten påvirker menneskene på er gjennom tanker, følesene og sansene våres (bibelen nevner kjødet).

Når en forkynner loven, da vekkes disse følelsene opp i en og tanker begynner å bli generert.

Ved å fortelle og forkynne om det som er synd – fører til at synden vekkes til livet igjen i sinnet – Når synden blir forkynt så vil kjødet dømme deg – du vil få samvittighets kvaler – du vil føle deg fordømt – og det er her syndens opphavsmann kommer inn. Dette er viktig..

Du som er frelst må ikke gå i den fella.

Det betyr at vist jeg prøver å følge loven så vekker jeg opp synden (Det gale jeg har gjort, det som er ubehagelig) i kjødet – dvs. at tankene begynner å manifestere ting i hode. Fordi Han nå bor på innsiden av meg og jeg kjenner Hans kjærlighet. Derfor er det kjærligheten som er en del av meg – jeg trenger ikke å streve eller gjøre meg fortjent til å kunne får denne kjærligheten, fordi en har sørget for at min straff ble sonet – slik at jeg kunne møte denne kjærligheten.

Når jeg følger loven – da vekker jeg opp synden (Det gale jeg har gjort, det som er ubehagelig). Dvs. syndens opphavsmann bruker loven til å egge opp til strid. Derfor kom Jesus for å ta meg bort fra loven og oppfylle den for meg – slik at jeg trenger ikke lengre å følge den – fordi den er fullført for meg. Syndens opphavsmann kan heller ikke anklage meg, fordi jeg nå er podet inn på et annet tre, på Herrens tre.. Fordi jeg er blitt satt fri fra den autoriteten som før formet min tenkemåte. Herren har rykket meg vekk fra loven om synd og død og satt meg livet i Hans ånd som er kjærlighet.

Det paradoksale er at hedningene (de som ikke er jøder) prøver å følge loven – som aldri var gitt til dem. Altså de ti bud var aldri gitt til en nordmann. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere